Metso Outotecin johtoryhmän tehtävänä on johtaa yhtiön liiketoimintaa kokonaisuudessaan.

Yrityksen johtaminen

Johtoryhmän jäsenillä on laaja toimivalta omilla vastuualueillaan ja velvollisuus kehittää yhtiön toimintaa hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Toimitusjohtaja

Toimitusjohtaja johtaa Metso Outotecin toimintaa Suomen osakeyhtiölain, hallinnointisäännösten ja hallituksen antamien ohjeiden mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää ja tarvittaessa erottaa tehtävästään hallitus, jolle hän raportoi muun muassa yhtiön taloudellisesta tilasta, liiketoimintaympäristöstä ja muista merkittävistä asioista. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen ja sen valiokuntien käsiteltävinä olevat asiat ja panee täytäntöön niiden tekemät päätökset. Lisäksi hän on Metso Outotecin johtoryhmän puheenjohtaja.

Metso Outotecin johtoryhmä 

Toimitusjohtaja ja muut toimitusjohtajan ehdotuksen mukaan hallituksen nimittämät jäsenet muodostavat Metso Outotecin johtoryhmän. Johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa muun muassa liiketoimintasuunnitelmien, strategian, toimintaperiaatteiden sekä muiden yhteisten asioiden valmistelussa.

Johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle, ja heidän tärkein tehtävänsä on johtaa omien liike- tai konsernitoimintojensa päivittäistä toimintaa. Liiketoiminta-alueiden johtajat vastaavat omien alueidensa strategiasta, taloudellisesta kehityksestä ja asemasta, toiminnallisesta tuloksesta, liiketoimintaympäristön kehityksestä sekä asiakkaista ja kilpailutilanteesta. Lisäksi he ovat vastuussa konsernitason aloitteiden, menettelytapojen ja ohjeiden toimeenpanosta sekä yhteistyöstä liiketoiminta-alueiden välillä.

 

 

Johtoryhmän jäsenet

Liiketoiminta-alueiden johto


Markku Simula, Kivenmurskaus-liiketoiminta-alueen johtaja
Markku Teräsvasara, Mineraalit-liiketoiminta-alueen johtaja ja varatoimitusjohtaja
Jari Ålgars, Metallit-liiketoiminta-alueen johtaja
Uffe Hansen, Kierrätys-liiketoiminta-alueen johtaja
Sami Takaluoma, Palvelut-liiketoiminta-alueen johtaja
Heikki Metsälä, Kulutusosat-liiketoiminta-alueen johtaja

Toimintojen johtajat


Eeva Sipilä, talous- ja rahoitusjohtaja sekä varatoimitusjohtaja 
Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja
Piia Karhu, liiketoiminnan kehitysjohtaja
Carita Himberg, henkilöstöjohtaja


Kaikki yllä mainitut henkilöt raportoivat Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramolle.