Etusivu Yritys Tietoa meistä Liiketoiminta

Liiketoiminta

Malmeista metalleihin

Liiketoiminta
Metso Outotecin tärkeimmät asiakastoimialat ovat kiviaineksen ja mineraalien käsittely sekä valikoidut alueet metallien jalostuksessa. Tarjoamme näille toimialoille teknologioita ja palveluja, joiden avulla asiakkaamme voivat vähentää energian- ja vedenkulutustaan, parantaa liiketoimintansa tuottavuutta ja pienentää sen riskejä.
Kuviossa Metso Outotecin tarjoaman ulottumista aina malmienetsinnän loppuvaiheesta metallinjalostukseen.
Kiviainesala

Metso Outotec tarjoaa luotettavat laitteet, osat ja palvelut louhoksille, murskausurakoitsijoille, rakennusyhtiöille sekä purkutöihin ja rakennusjätteen kierrätykseen.

Valikoima kattaa muun muassa murskaus- ja seulontalaitokset, murskaimet, seulat, syöttimet, kuljettimet, luokittimet, lietepumput, kokonaisten tuotantojärjestelmien ja -yksiköiden suunnittelut ja toimitukset, palvelut sekä laadukkaat vara- ja kulutusosat. 

Kiviainesalan tuotteet ja palvelut »

Metso Outotec tarjoaa luotettavat laitteet, osat ja palvelut louhoksille, murskausurakoitsijoille, rakennusyhtiöille sekä purkutöihin ja rakennusjätteen kierrätykseen.
Kaivosteollisuuden asiakaskuntamme koostuu merkittävistä maailmanlaajuisista yrityksistä, alueellisista toimijoista ja pienistä yrittäjistä.
Kaivosala

Kaivosteollisuuden asiakaskuntamme koostuu merkittävistä maailmanlaajuisista yrityksistä, alueellisista toimijoista ja pienistä yrittäjistä.

Kattava valikoimamme sekä osaamisemme mahdollistavat käytännössä kaiken tyyppisten malmien tehokkaan käsittelyn. Palvelumme ulottuvat kannattavuuden esiselvityksistä suunnitteluun ja prosessilaitteista kokonaisiin laitoksiin elinkaaripalveluineen.

Kaivosalan tuotteet ja palvelut »

Metallinjalostus

Metallinjalostusasiakkaamme ovat pääasiassa suuria ja keskikokoisia kaivoyhtiöitä sekä kehittyvillä markkinoilla toimivia paikallisia kaivos- ja metallurgisen alan yrityksiä.

Metso Outotec tarjoaa kestäviä ratkaisuja käytännössä kaiken tyyppisten malmien, rikasteiden ja raaka-aineiden jalostamiseen puhtaiksi metalleiksi. Asiantuntemuksemme kattaa kattaa myös rikkihapon tuotannon sekä teollisuus- ja prosessivesien käsittelyn.

Metallinjalostuksen tuotteet ja palvelut »

Metallinjalostusasiakkaamme ovat suuria ja keskikokoisia kaivoyhtiöitä sekä kehittyvillä markkinoilla toimivia paikallisia kaivos- ja metallurgisen alan yrityksiä.

Maailma muuttuu

Kaupungistuminen

ja nykyaikaisten yhteiskuntien rakentaminen vaatii entistä enemmän kiviainesta, mineraaleja ja metalleja. Arvokkaiden luonnonvarojen niukkuus edellyttää niiden vastuullista käsittelyä.

Ilmastonmuutos

ja sen hillitseminen edellyttää toimialoiltamme entistä tehokkaampaa energian- ja vedenkäyttöä sekä päästövähennyksiä. Kiertotalous edistää kiviaineksen, mineraalien, metallien ja jätteen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.

Digitalisaatio

edistää uusia liiketoimintamalleja sekä tehostaa toimintaa ja parantaa turvallisuutta.

 
Yhdessä asiakkaidemme kanssa voimme vaikuttaa tekemällä valintoja, jotka vievät koko teollisuudenalaamme kohti luonnonvarojen yhä vastuullisempaa käyttöä. Asiakkaiden tukeminen toimialan muutoksessa on Metso Outotecin ydinosaamista. 
Vastuullisuus osana tarjoamaamme
Lue englanninkieliseltä sivultamme, miten ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan toimintansa vastuullisuutta.