Etusivu Oikeudet ja yksityisyys Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste on päivitetty 1.7.2020.

Johdanto ja yhteystiedot

Kaikki Metso Outotec -yhtiöt ovat sitoutuneet suojaamaan yksityisyyttäsi. Käsittelemme henkilötietojasi vain sovellettavan tietosuojaa ja yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön sekä hyvien tietojenkäsittelykäytäntöjen mukaisesti.

Metso Outotec Oyj (jäljempänä ”Metso Outotec” tai ”me”) on Metso Outotecin asiakkaita, verkkosivuston vierailijoita, jakelijoita, toimittajia, alihankkijoita, työnhakijoita, osakkeenomistajia, sisäpiiriläisiä ja keksijöitä koskevien henkilötietojen rekisterinpitäjä.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme Metso Outotecin henkilötietojen käsittelystä yleisesti ja annamme ohjeita henkilötietojesi käsittelyyn liittyvien oikeuksiesi käyttöön. Rekisteröityjä on eri tyyppejä, ja kunkin tyypin kohdalla on tarkempia tietoja siitä, millaisia henkilötietoja me käsittelemme ja mihin tarkoituksiin henkilötietoja käsitellään eri tilanteissa.

Rekisterinpitäjän yhteystiedot:
Metso Outotec Oyj
Töölönlahdenkatu 2
00100 Helsinki
privacy(at)mogroup.com

Miksi käsittelemme henkilötietojasi, minkälaisia tietoja käsittelemme ja millä perusteella?

Avaamalla omaa asemaasi vastaavan kohdan saat tietoja siitä, millaisia henkilötietoja me sinusta keräämme ja käsittelemme. Kussakin kohdassa selitetään myös, mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi ja mikä käsittelyn oikeusperusta on.

Kuka voi käsitellä henkilötietojasi?

Metso Outotecilla henkilötietojasi käsittelevät vain työntekijät, jotka ovat siihen oikeutettuja roolinsa perusteella. Kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi vain seuraavissa tilanteissa, jotka liittyvät henkilötietojen siirtämiseen ja luovuttamiseen:

Palveluntarjoajat

Käytämme palveluntarjoajia liiketoimintamme hallinnassa ja toteutuksessa. Tarvitsemme palveluntarjoajia erilaisiin tarkoituksiin, kuten maksujen ja laskujen hallintaan, markkinointitoimien toteuttamiseen ja verkkopalvelujemme tarjoamiseen. Nämä palveluntarjoajat voivat käsitellä henkilötietojasi vain meidän ohjeitamme noudattaen ja käyttää niitä vain Metso Outotecin määrittämiin tarkoituksiin. Tällaiseen käsittelyyn sovelletaan aina tietojenkäsittelysopimuksia, joilla varmistetaan, että kaikki palveluntarjoajamme pitävät henkilötietosi turvassa ja käsittelevät niitä ainoastaan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Jos henkilötietojasi siirretään Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolisille palveluntarjoajille, varmistamme henkilötietojesi suojaamisen käyttämällä Euroopan komission mallisopimuslausekkeita. Tietyissä tapauksissa henkilötietojen siirtoa EU:n ja ETA:n ulkopuolisille palveluntarjoajille voidaan turvata myös käyttämällä Euroopan komission tekemää riittävyyttä koskevaa päätöstä.

Henkilötietojen luovutukset

Tietyissä tilanteissa meidän on luovutettava henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, joka käyttää kyseisiä henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Tällaisia henkilötietojen luovutuksia voi tapahtua esimerkiksi viranomaisille, kun Metso Outotecilla on lakisääteinen velvollisuus siihen.

Jos liiketoiminnassamme toteutetaan uudelleenjärjestelyjä, voi olla tarpeen luovuttaa henkilötietojasi uudelleenjärjestelyjen sidosryhmille. 

Tietojen jakaminen Metso Outotec Oyj:n sisällä

Lisäksi Metso Outotec voi luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Metso Outotec -konsernin sisällä. Kun tällaisia konsernin sisäisiä siirtoja tai luovutuksia tapahtuu, Metso Outotec varmistaa henkilötietojesi suojan ja luottamuksellisuuden käyttämällä konserninsisäisiä tiedonsiirtosopimuksia.

Suojaustoimenpiteet

Metso Outotec käyttää vankkoja teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä henkilötietojesi luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden suojaamiseen. Tietoturvavalvontamme varmistaa henkilötietojesi suojan luvatonta tarkastelua, muuttamista, levittämistä ja tuhoamista vastaan ja tarjoaa tarvittavat palautusmekanismit sekä tahattoman että pahansuovan tuhoamisen, muuttamisen ja menettämisen varalle. Varmistamme rooliperusteisten käyttöoikeuksien avulla, että vain asianmukainen henkilöstö käsittelee henkilötietojasi. Metso Outotecin käsittelemiä henkilötietojasi suojataan huippuluokan tietoturvateknologioilla. Suojaustoimenpiteisiin kuuluvat myös tietoturvaan liittyviä ohjeita ja menettelyjä koskevan koulutuksen antaminen työntekijöille. Tällä taataan henkilötietojesi turvallinen ja lainmukainen käsittely.

Kuinka kauan käsittelemme henkilötietojasi?

Yleisesti ottaen säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeellista niiden tarkoitusten kannalta, joita varten ne kerättiin. Kun henkilötietoja ei enää tarvita sitä tarkoitusta varten, johon ne alun perin kerättiin, ne poistetaan tai saatetaan nimettömään muotoon, ellei meillä ole oikeudellista velvoitetta säilyttää niitä kauemmin. Tämä tarkoittaa, että henkilötiedoillesi määrittämämme säilytysaika vaihtelee käsittelyn tarkoituksen, henkilötietojen tyypin ja paikallisten vaatimusten mukaan.

Joitakin esimerkkejä henkilötietojen säilytysajasta:

  • Asiakkaiden ja toimittajien henkilötietoja säilytetään niin pitkään kuin se on tarpeellista asiakas- tai toimittajasuhteen ylläpitämisen kannalta.
  • Verkkosivustojen vierailijoilta kerättävät henkilötiedot määräytyvät käytettävien evästeiden perusteella. Lisätietoja tästä on evästeselosteessamme.
  • Jos olet tilannut meiltä markkinointiviestintää, tallennamme henkilötietosi sähköisen suoramarkkinoinnin tarkoitukseen siihen asti, kun perut suostumuksesi henkilötietojen käsittelyyn.
  • Työnhakijoiden henkilötietoja säilytetään useimmissa tapauksissa yhden vuoden ajan. Paikalliset poikkeukset ovat kuitenkin mahdollisia. Jos esimerkiksi haet johonkin Saksan yksiköistämme, henkilötietojasi säilytetään 780 päivän ajan.

Mitkä ovat oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on tiettyjä oikeuksia, joiden avulla voit hallita omia henkilötietojasi ja vaikuttaa siihen, miten niitä käsitellään. Tässä kohdassa annamme sinulle tietoa oikeuksistasi rekisteröitynä. Jos haluat käyttää oikeuksiasi, ota yhteyttä osoitteeseen privacy(at)mogroup.com.

Ota huomioon, että rekisteröitynä käyttäjänä voit tarkastella ja muuttaa yhteystietojasi ja muita henkilötietojasi milloin tahansa käyttäen Metso Outotec Preference Centeriä tai muuta Metso Outotec -palvelua, jossa olet rekisteröinyt käyttäjätilin.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsittelemmekö henkilötietojasi ja mitä henkilötietojasi käsittelemme. Halutessasi voit pyytää kopion tällaisista tiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos henkilötietosi ovat virheellisiä tai epätäydellisiä, sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi oikaisua tai täydentämistä. 

Oikeus tulla unohdetuksi

Sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista. Tällaisessa tapauksessa poistamme henkilötietosi, ellei meillä ole oikeudellista velvoitetta tai muuta pakottavaa syytä säilyttää tietojasi. Ota huomioon, ettei Metso Outotec henkilötietojesi poistamisen jälkeen välttämättä pysty toimittamaan sinulle tai työnantajayrityksellesi tiedustelemiasi tuotteita, palveluja tai tietoja.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen, vastustamisoikeus, oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen ja oikeus peruuttaa suostumus

Tietyissä tilanteissa sinulla on oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käsittelyä, kuten silloin, kun sinua koskevat henkilötiedot ovat virheellisiä. Oman tilanteesi mukaan sinulla saattaa myös olla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä. Tällöin arvioimme, onko käsittelyn jatkamiselle pakottavia lakisääteisiä syitä. Henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin voit vastustaa aina. Joissakin tapauksissa sinulla voi olla oikeus myös tietojen siirrettävyyteen.

Kun henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseesi, sinulla on oikeus perua suostumuksesi käsittelyyn milloin tahansa.

Teemme parhaamme ratkaistaksemme neuvottelemalla kaikki epäilykset ja kysymykset, joita sinulla saattaa olla liittyen henkilötietojesi käsittelyyn meillä. Jos kuitenkin katsot, että käsittelymme rikkoo oikeuksiasi rekisteröitynä, sinulla on oikeus tehdä valitus paikalliselle valvontaviranomaiselle.

Voidaanko tätä tietosuojaselostetta muuttaa?

Tätä tietosuojaselostetta päivitetään aina, kun muutokset liiketoiminnassamme sitä edellyttävät. Tällä verkkosivustolla on aina ajantasainen tietosuojaseloste. Suosittelemme, että tutustut tähän tietosuojaselosteeseen aika ajoin uudelleen tarkastellaksesi mahdollisia muutoksia. Jos Metso Outotecin tapa kerätä tai käsitellä henkilötietojasi muuttuu merkittävästi, ilmoitamme kyseisistä muutoksista verkkosivustollamme.