Vastuullinen hankinta

Vastuullinen hankinta
Meillä on lukemattomia toimittajia monissa maissa. Teemme niiden kanssa tiiviisti yhteistyötä kehittääksemme niiden kestävää kehitystä tukevia käytäntöjä ja prosesseja.

Vastuullinen yhteistyö takaa kestävää kehitystä tukevan arvoketjun

Toimittajat ovat arvokkaita kumppaneitamme. Haluamme olla vastuullinen ja luotettava kumppani. Siksi työskentelemme tiiviisti toimittajiemme kanssa varmistaaksemme, että arvoketju on sosiaalisesti, ympäristöllisesti ja taloudellisesti vastuullinen. Keskustelemme jatkuvasti toimittajien innovaatioista ja tavoista tukea asiakkaidemme liiketoimintaa. ​

Haluamme myös toimittajien osallistuvat ilmastonmuutoksen torjuntaan. Siksi tavoitteenamme on, että hankintakuluilla mitattuna 30 prosentin tavarantoimittajista pitää asettaa tieteeseen pohjautuvat päästövähennystavoitteet vuoteen 2025 mennessä. Toisena tavoitteena on vähentää ​logistiikasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.  

Toimittajien toimintaperiaatteet

Odotamme toimittajien noudattavan toimittajien toimintaperiaatteissa kuvattuja vaatimuksia. Kaikki uudet tai olemassa olevat liikesuhteet perustuvat toimintaperiaatteisiin. Niissä käsitellään muun muassa terveyttä ja turvallisuutta, lapsi- ja pakkotyötä, ihmisoikeuksia, korruptionvastaisuutta, lakien ja määräysten noudattamista, ympäristöä ja ilmastonmuutosta. Odotamme toimittajien noudattavan toimintaperiaatteita aina. ​

Metso Outotecin toimittajien toimintaperiaatteet voi ladata täältä.​

Toimittajien toimintaperiaatteet

Toimittajien tarkastaminen ja kehittäminen

Varmistamme, että Metso Outotecin toimittajat noudattavat toimintaperiaatteita, ja tuemme niitä siinä tekemällä toimittajien vastuullisuustarkastuksia. Olemme kehittäneet vuosittaisen tarkastusohjelman, jossa tunnistetaan tarkastettavia toimittajia arvioimalla niiden vastuullisuusriskejä.

Kolmansien osapuolien tekemiin tarkastuksiin kuuluu monia vastuullisuusnäkökulmia, kuten turvallisuus, ympäristö, tuoteturvallisuus, työntekijöiden oikeudet ja muut ihmisoikeudet sekä riskienhallinta. Ennen tarkastusta toimittajia pyydetään täyttämään vastuullisuutta käsittelevä itsearviointilomake verkkoportaalissa. Vastuullisuustarkastuksessa tehtyjen havaintojen perusteella sovimme aina toimittajan kanssa korjaavista toimenpiteistä. Seuraamme korjaavien toimenpiteiden toteuttamista sovitussa aikataulussa. ​

Tarkastusten lisäksi teemme toimittajien kanssa yhteistyötä muillakin tavoin ja autamme niitä toimimaan entistä vastuullisemmin. Järjestämme esimerkiksi toimittajien vastuullisuuspäiviä, joissa kerromme vastuullisuudesta ja koulutamme toimittajia. Autamme toimittajia tukemaan kestävää kehitystä viestimällä aktiivisesti, järjestämällä koulutustapahtumia ja parantamalla toimittajien prosesseja.

Olemme laatineet toimittajillemme erilaisia verkkokoulutuksia vastuullisuudesta. Kerromme muun muassa, miten Metso Outotec odottaa toimittajien edistävän kestävää kehitystä, ja annamme tietoa toimittajien toimintaperiaatteista ja toimittajien perehdytykseen sisältyvästä vastuullisuuskoulutuksesta. Neuvomme koulutuksen muodossa myös ihmisoikeusasioissa ja päästöjen vähentämisessä. 

Uudet käyttäjät: Rekisteröidy koulutusportaaliimme

Rekisteröityneet käyttäjät: Avaa koulutusportaalimme ja tutustu koulutustarjontaamme​