City construction view against cloudy sky.

Strategia

Edistämme kestävää modernia elämäntapaa

Metso Outotecin tavoitteena on tulla alansa johtavaksi tuotteiden, teknologian ja palvelujen toimittajaksi, jonka taloudellinen tulos on alansa kärkeä. Toimintamme tarkoitus on ”edistää kestävää modernia elämäntapaa”.

Tavoitteet

Oikaistu EBITA-marginaali yli 15 % syklin yli 

Luottoluokituksen säilyttäminen ’Investment Grade’ -tasolla 

Vuotuinen osinko vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta 

Vastuullisuuden kehittäminen 1,5°C asteen tavoitteen mukaisesti 

Vahvat lähtökohdat strategian toteuttamiseksi

Tärkeimmät vahvuudet

  1. Kattava tuote- ja palvelutarjooma sekä prosessiosaaminen läpi asiakkaiden arvoketjun 
  2. Laaja asennettu laitekanta ja vahva brändi 
  3. Palveluliiketoiminnan vahva läsnäolo ja osaaminen lähellä asiakkaita 
  4. Alan johtava, vastuullisuuteen keskittynyt teknologia- ja tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen  

Kasvua valituilla asiakastoimialoilla 

Olemme valinneet tärkeimmiksi asiakastoimialoiksemme kivenmurskauksen, mineraalien käsittelyn sekä valikoidut alueet metallien jalostuksessa. Kohdemarkkinamme tarjoavat houkuttelevia kasvunäkymiä ja niissä on myös merkittäviä mahdollisuuksia kasvattaa ja kehittää palveluliiketoimintaamme. Kasvua tukevat useat tunnetut maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, infrastruktuurihankkeet, yhteiskuntien sähköistäminen sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen. 

Näillä toimialoilla ensisijaisena tavoitteenamme on kehittää tuote- ja palveluliiketoimintaamme hyödyntämällä kattavaa prosessiosaamistamme. Rajoitamme muuta kuin omaa teknologiaamme ja osaamistamme sisältävien laajojen projektitoimitusten osuutta liiketoiminnan riskien pienentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi. 

Strategian toteutuksen neljä painopistettä

Integraatio ja taloudellinen tulos 

Asiakaskeskeisyys 

Vastuullisuus 

Kulttuuri 

Kulttuuri 

Metso Outotec's strategy illustrated.

Vastuullisuuden edelläkävijä

Haluamme olla alamme suunnannäyttäjä vastuullisuudessa ja tavoittelemme toiminnassamme myönteistä kokonaisvaikutusta maapallolle. Science Based Targets -organisaatio on varmentanut ilmastotavoitteemme, joilla pyritään rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousu 1,5°C asteeseen. Toteutamme tätä tarjoamalla ja kehittämällä vastuullisia ratkaisuja ja olemalla vastuullinen ja luotettu kumppani.   

Tavoitteenamme on vähentää omien toimintojemme hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä käyttäen vuoden 2019 tilannetta vertailukohtana ja logistiikan päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteisiin kuuluu myös se, että hankintakuluilla mitattuna 30 % tavarantoimittajistamme asettaa tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2025 mennessä. 

Kehitämme asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja keskittyen erityisesti energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen, vesitehokkuuteen, kiertotalousmalleihin ja turvallisuuteen. Tavoitteenamme on, että yli 90 prosentilla tuotekehityshankkeistamme on energia-, päästö- tai vesitavoitteita.  

Kierrätys-liiketoiminnan suunniteltu myynti

Strategiatyön tuloksena olemme päättäneet myydä Kierrätys-liiketoimintamme. Liiketoiminta myy tuotteita ja palveluja sekä metallin että jätteen kierrätykseen. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli 156 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-marginaali noin 6 %. Kierrätyksen palveluksessa on 300 henkilöä ja sen päätoimipaikat ovat Tanskan Horsens, Saksan Düsseldorf sekä San Antonio Teksasissa Yhdysvalloissa. 

16.7.2021 ilmoitimme, että olemme allekirjoittaneet sopimuksen jätteenkierrätysliiketoimintamme myymisestä perheomisteiselle sijoitusyhtiö Ahlström Capital Oy:lle. Kaupan täytäntöönpanon arvioidaan tapahtuvan vuoden 2021 viimeisen neljänneksen aikana. Lue tiedote

Pekka Vauramo's portrait.

”Metso Outotecin strategia on johdonmukainen ja selkeä, ja sen avulla nousemme alan johtavaksi yhtiöksi niin asiakastyytyväisyydessä, vastuullisuudessa kuin taloudellisessa menestyksessäkin."

Pekka Vauramo, toimitusjohtaja