Etusivu Yritys Vastuullisuus

Vastuullisuus

Edistämme kestävää modernia elämäntapaa
Metso Outotecille vastuullisuus tarkoittaa sitä, että toimimme tehokkaasti sekä ympäristön, talouden ja ihmisten kannalta kestävästi. Nämä kolme ulottuvuutta ovat ratkaisevan tärkeitä koko arvoketjussamme aina tutkimuksesta ja kehityksestä lopputuotteeseen.

Vastuullisuus on yksi painopistealueistamme

Pyrkimyksemme on edistää kestävää modernia elämäntapaa. Tavoitteenamme on, että ratkaisumme edesauttavat toimialojemme vastuullisuutta. Haluamme olla alamme suunnannäyttäjä ja edelläkävijä vastuullisuudessa, ja se onkin yksi strategiamme pääpainopisteistä.

Tutkimus- ja kehitystyö on kestävämmän tulevaisuuden kannalta avainasemassa. Kehitämme jatkuvasti asiakkaillemme vastuullisia ratkaisuja keskittyen erityisesti energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen, vesitehokkuuteen, kiertotalousmalleihin ja turvallisuuteen. 100 prosentilla tuotekehityshankkeistamme on oltava energia-, päästö-, kiertotalous-, vesi- tai turvallisuustavoitteita. 

Meillä on myönteinen kokonaisvaikutus maapallolle. 

Planet Positive
Planet Positive - kokonaisvaltainen näkökulma vastuullisuuteen

Vastuullisuus on yksi Metso Outotecin strategisista painopistealueista. Olemme sitoutuneet 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen ja asettaneet toiminnallemme tieteeseen perustuvat tavoitteet.

Planet Positive on Metso Outotecin kokonaisvaltainen näkökulma vastuullisuuteen. Se kattaa ympäristön, talouden sekä sosiaalisen ulottuvuuden ja näin tukee yhtiön tarkoitusta toimia kestävän modernin elämäntavan mahdollistajana.

Yhä laajemman ympäristötehokkaiden tuotteiden ja palveluiden valikoiman avulla haluamme tarjota ratkaisuja asiakkaillemme ja kasvattaa ympäristökädenjälkeämme. Panostamme myös omaan toimintaamme ja toimitusketjumme ympäristövaikutusten minimointiin. 

Vastuullisuusohjelma
Vastuullisuusohjelmamme

Tavoitteenamme on olla alamme suunnannäyttäjä vastuullisuudessa ja tavoittelemme toiminnassamme myönteistä kokonaisvaikutusta maapallolle. Olemme sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen mukaiseen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, jonka Science Based Targets -organisaatio on varmentanut.

Toimimme tehokkaasti ja vastuullisesti ympäristön ja talouden sekä ihmisten turvallisuuden ja hyvinvoinnin mahdollistamiseksi. Nämä ulottuvuudet ovat ratkaisevan tärkeitä koko arvoketjussamme aina hankinnasta lopputuotteeseen. Luomme kestävämpää tulevaisuutta kehittämällä uusia ja entistä parempia teknologioita ja muuttamalla nykyisiä toimintatapoja.

Ilmasto-ohjelma

Science Based Targets -organisaatio on varmentanut Metso Outotecin ilmastotavoitteet, joilla pyritään rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousu 1,5°C asteeseen. Toteutamme tätä tarjoamalla ja kehittämällä vastuullisia ratkaisuja sekä vähentämällä omien toimintojemme, logistiikan ja tavarantoimittajiemme hiilidioksidipäästöjä.

Tavoitteenamme on vähentää omien toimintojemme hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2024 mennessä ja saavuttaa nollapäästöt vuoteen 2030 mennessä käyttäen vuoden 2019 tilannetta vertailukohtana ja logistiikan päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteisiin kuuluu myös se, että hankintakuluilla mitattuna 30 % tavarantoimittajista asettaa tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2025 mennessä. 

Näiden lisäksi tavoitteenamme on, että 100 prosentilla tuotekehityshankkeistamme on energia-, päästö-, kiertotalous-, vesi- tai turvallisuustavoitteita. Pyrimme myös hyvittämään kaikki lentopäästömme vuoteen 2022 mennessä sekä edistämään vastuullisuutta paikallisesti kaikissa toimipisteissämme. 

Toimintaperiaatteet
Toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Metso Outotecin työntekijöitä, ja olemme kaikki velvollisia noudattamaan niitä päivittäin riippumatta siitä, missä toimimme.