Hallitus

Hallituksen yleisenä päämääränä on Metso Outotecin liiketoiminnan ja strategian johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun.

Hallitus yleisesti

Metso Outotecin hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä. Hallituksen jäsenten on oltava voimavarana ja annettava asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Metso Outotecin toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja. Muut Metso Outotecin johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Metso Outotecin hallitus

Metso Outotecin hallituksen jäsenet ovat Kari Stadigh (puheenjohtaja), Klaus Cawén (varapuheenjohtaja) sekä jäseninä Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza ja Arja Talma.

Metso Outotecin hallituksen valiokunnat

Arja Talma toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana ja Klaus Cawén, Ian W. Pearce ja Emanuela Speranza sen jäseninä.

Antti Mäkinen toimii palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana ja Kari Stadigh ja Christer Gardell sen jäseninä.

Ladattavat dokumentit:

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestys 

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan työjärjestys