Hallitus

Hallituksen yleisenä päämääränä on Metso Outotecin liiketoiminnan ja strategian johtaminen tavalla, joka turvaa osakkeenomistajille yhtiön arvon merkittävän ja jatkuvan kasvun.

Hallitus yleisesti

Metso Outotecin hallitukseen kuuluu viidestä kymmeneen jäsentä, jotka yhtiökokous valitsee kerrallaan kaudeksi, joka kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Suomen hallintoedustuslain perusteella henkilöstön edustaja osallistuu kokouksiin kutsuttuna asiantuntijana ilman äänioikeutta tai juridista vastuuta hallituksen päätöksistä. Hallituksen jäsenten nimeämiselle ei ole määritelty erityistä järjestystä. Hallituksen jäsenten on oltava voimavarana ja annettava asiantuntemuksensa ja kokemuksensa yhtiön käyttöön.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. Se on päätösvaltainen, kun paikalla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä ja heistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee. Metso Outotecin toimitusjohtaja ja talous- ja rahoitusjohtaja osallistuvat hallituksen kokouksiin. Hallituksen sihteerinä toimii lakiasiainjohtaja. Muut Metso Outotecin johtoryhmän jäsenet ja muu johto osallistuvat kokouksiin tarvittaessa.

Metso Outotecin hallitus

Metso Outotecin hallituksen jäsenet ovat Kari Stadigh (puheenjohtaja), Klaus Cawén (varapuheenjohtaja) sekä jäseninä Christer Gardell, Antti Mäkinen, Ian W. Pearce, Emanuela Speranza, Arja Talma, Brian Beamish ja terhi Koipijärvi.

Metso Outotecin hallituksen valiokunnat

Arja Talma toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana ja Klaus Cawén, Terhi Koipijärvi, Ian W. Pearce ja Emanuela Speranza sen jäseninä.

Antti Mäkinen toimii palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtajana ja Brian Beamish, Kari Stadigh ja Christer Gardell sen jäseninä.

Ladattavat dokumentit:

Hallituksen työjärjestys

Hallituksen tarkastusvaliokunnan työjärjestys 

Hallituksen palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan työjärjestys

Kari Stadigh

Kari Stadigh

hallituksen puheenjohtaja

Metso Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtaja ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1955
Koulutus: Diplomiekonomi, Diplomi-insinööri

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Useita luottamustoimia

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Saxo Bank AS
Hallituksen varapuheenjohtaja, nimitysvaliokunnan puheenjohtaja ja henkilöstövaliokunnan jäsen: Nokia Oyj

Klaus Cawén

Klaus Cawén

hallituksen varapuheenjohtaja

Metso Outotec Oyj:n hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1957
Koulutus: Master of Laws (LL.M.), oikeustieteen kandidaatti (OTK) 

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Useita luottamustoimia

Muut luottamustehtävät

Executive Advisor: KONE Oyj
Hallituksen jäsen: Toshiba Elevator and Building Systems Corporation
Hallituksen jäsen: East Office of Finnish Industries Ltd
Hallituksen jäsen: Antti Ahlström Perilliset Oy
Vanhempi neuvonantaja: DevCo Partners Oy

Brian Beamish

Brian Beamish

Hallituksen jäsen

Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Kansallisuus: Ison-Britannia ja Etelä-Afrikka
Syntynyt: 1956
Koulutus: B.Sc. Mechanical Engineering

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Hallitusammattilainen

Christer Gardell

Christer Gardell

hallituksen jäsen

Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen ja palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan jäsen vuodesta 2020

Kansallisuus: Ruotsi
Syntynyt: 1960
Koulutus: MBA

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Cevian Capitalin pääosakas ja yksi perustajista

Terhi Koipijärvi

Terhi Koipijärvi

Hallituksen jäsen

Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2022

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1967
Koulutus: Maatalous- ja metsätieteiden maisteri (MMM)

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Kokemus

Johtaja, viestintä, strategia ja vastuullisuus, Metsähallitus

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: FIBS
Hallituksen jäsen: Green Resources AS (Itä-Afrikka)

Antti Mäkinen

Antti Mäkinen

hallituksen jäsen

Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen, palkitsemis- ja henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1961
Koulutus: Oikeustieteiden kandidaatti

Riippumaton yhtiöstä
Ei riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Hallitusammattilainen

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Stora Enso Oyj
Hallituksen jäsen: Rake Oy
Hallituksen jäsen: Rake Real Estate Oy

Ian W. Pearce

Ian W. Pearce

hallituksen jäsen

Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Kanada
Syntynyt: 1957
Koulutus: Diplomiekonomi

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Useita luottamustehtäviä

Muut luottamustehtävät

Hallituksen vanhempi neuvonantaja: KoBold Metals (Yhdysvallat)
Hallituksen puheenjohtaja: Newgold (Kanada)
Hallituksen puheenjohtaja: MineSense Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen neuvonantaja: MineSense Technologies Ltd (Kanada)
Hallituksen jäsen: NextSource Inc. (Kanada)
Hallituksen jäsen: Northland Power Inc. (Kanada)

Emanuela Speranza

Emanuela Speranza

hallituksen jäsen

Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2020 ja tarkastus- ja riskivaliokunnan jäsen vuodesta 2021

Kansallisuus: Italia
Syntynyt: 1968
Koulutus: diplomi-insinööri, kauppatieteiden kandidaatti

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Kaupallinen johtaja, Ametek Inc.

Arja Talma

Arja Talma

hallituksen jäsen

Metso Outotec Oyj:n hallituksen jäsen ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2020

Kansallisuus: Suomi
Syntynyt: 1962
Koulutus: KTM, eMBA

Riippumaton yhtiöstä
Riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista

Päätoimi

Hallitusammattilainen

Muut luottamustehtävät

Hallituksen puheenjohtaja: Verkkokauppa.com
Hallituksen jäsen: Nordea Bank Oyj
Hallituksen jäsen: Glaston Oyj Abp