Palkitseminen

Metso Outotec tavoittelee palkitsemisellaan yhtiölle hyviä ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Motivoituneet, asiakas- ja tuloskeskeiset sekä innovatiiviset työntekijät ovat menestyksemme ja strategian toteuttamisen perusta.

Palkitseminen

Palkitsemisella tuemme, kehitämme ja kannustamme työntekijöitämme sekä yksilöinä että tiimeinä saavuttamaan asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme sekä pyrkimään erinomaisiin suorituksiin. Kokonaispalkitsemisen raamit voivat vaihdella maiden välillä ollen kuitenkin linjassa Metso Outotecin taloudellisen suorituskyvyn sekä sisäisten ja ulkoisten referenssien kanssa. Seuraamme alalla vallitsevaa palkitsemisen tasoa ja kehitystä.

Palkitsemispolitiikka

Metso Outotecin palkitsemispolitiikka, joka hyväksyttiin yhtiökokouksessa 11.3.2020, kuvaa toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenten palkitsemisen periaatteet. Tätä politiikkaa sovelletaan myös mahdollisesti nimitettävään varatoimitusjohtajaan.

Tämä palkitsemispolitiikka on laadittu yrityksen palkitsemisperiaatteiden, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman vuoden 2020 hallinnointikoodin sekä EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka on ladattavissa täältä.

Palkitsemisraportti

Metso Outotecin palkitsemisraportti on laadittu vuodelle 2020 päivitetyn Suomen hallinnointikoodin mukaisesti. Erillinen palkitsemisraportti mahdollistaa avoimen ja läpinäkyvän tavan raportoida hallitusten jäsenien ja toimitusjohtajien palkkiot vuodelta 2021.

Vuoden 2021 Palkitsemisraportti on ladattavissa täältä.