Palkitseminen

Metso Outotec tavoittelee palkitsemisellaan yhtiölle hyviä ja pitkäaikaisia työntekijöitä. Motivoituneet, asiakas- ja tuloskeskeiset sekä innovatiiviset työntekijät ovat menestyksemme ja strategian toteuttamisen perusta.

Palkitseminen

Palkitsemisella tuemme, kehitämme ja kannustamme työntekijöitämme sekä yksilöinä että tiimeinä saavuttamaan asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteemme sekä pyrkimään erinomaisiin suorituksiin. Kokonaispalkitsemisen raamit voivat vaihdella maiden välillä ollen kuitenkin linjassa Metso Outotecin taloudellisen suorituskyvyn kanssa sekä sisäisen ja ulkoisen viitekehyksen mukaisesti. Seuraamme alalla vallitsevaa palkitsemisen tasoa ja kehitystä.

Palkitsemispolitiikka

Metso Outotecin palkitsemispolitiikka, joka hyväksyttiin Outotecin yhtiökokouksessa 11.3.2020, kuvaa palkitsemisen periaatteet toimitusjohtajalle sekä hallituksen jäsenille. Tätä politiikkaa sovelletaan myös varatoimitusjohtajaan.

Tämä palkitsemispolitiikka on laadittu yrityksen palkitsemisperiaatteiden, Suomen Arvopaperimarkkinayhdistyksen julkaiseman vuoden 2020 hallinnointikoodin sekä EU:n osakkeenomistajien oikeuksia koskevan muutosdirektiivin vaatimusten mukaisesti.

Palkitsemispolitiikka on ladattavissa täältä.