Nimitystoimikunta

Nimitystoimikunnan tarkoitus ja tehtävät

Nimitystoimikunta valmistelee hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Metso Outotec Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on yhtiön suurten osakkeenomistajien edustajista koostuva elin, jonka vastuulla on hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevien ehdotusten valmistelu vuosittain yhtiökokoukselle. Edustajat valitaan nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan tulee varmistaa, että hallituksen kokoonpanossa on edustettuna riittävä osaamisen ja asiantuntemuksen taso ottaen huomioon yhtiön tarpeet, ja tätä tarkoitusta varten nimitystoimikunnan tulee valmistella hallituksen jäsenten valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunnan tehtävät on määritelty yksityiskohtaisemmin sen työjärjestyksessä.

Nimitystoimikunnan tulee noudattaa tehtäviään suorittaessaan tarkoin kaikkia lakisääteisiä ja itsesäätelynä asetettuja vaatimuksia, mukaan lukien Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) ja yhtiötä koskevia pörssin sääntöjä.

Nimitystoimikunnan tehtävät

Nimitystoimikunnan tehtävänä on:

  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten palkitsemisasioita koskevan ehdotuksen valmistelu toimielinten palkitsemispolitiikan mukaisesti ja esittely
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely yhtiöjärjestyksen mukaisesti
  • yhtiökokoukselle tehtävän hallituksen jäsenten sekä hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valintaa koskevan ehdotuksen valmistelu ja esittely
  • hallituksen jäsenten seuraajaehdokkaiden etsiminen
Nimitystoimikunnan työjärjestys

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Metso Outotecin suurimmat osakkeenomistajat, jotka valitsivat osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet vuonna 2021, määräytyvät yhtiön 15.8.2021 päivätyn osakasluettelon perusteella.

Yhtiön neljä suurinta osakkeenomistajaa olivat Solidium (14,9 % osakkeista ja äänistä), Cevian Capital Partners (7,8 % osakkeista ja äänistä), Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Varma (3,3 % osakkeista ja äänistä) ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (2,8 % osakkeista ja äänistä). Nämä osakkeenomistajat ovat nimittäneet osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat:

  • Annareetta Lumme-Timonen, sijoitusjohtaja, Solidium
  • Niko Pakalén, partner, Cevian Capital Partners Ltd
  • Mikko Mursula, varatoimitusjohtaja, Ilmarinen
  • Risto Murto, toimitusjohtaja, Varma
  • Kari Stadigh, Metso Outotecin hallituksen puheenjohtaja

Nimitystoimikunta toimittaa Metso Outotecin hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevan ehdotuksensa yhtiön hallitukselle 31.1.2022 mennessä.