Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2020 Metso Outotecin tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus
Pörssitiedote elokuuta 5, 2020

Metso Outotecin tammi-kesäkuun 2020 puolivuosikatsaus

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 5.8.2020 klo 9:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen toteutettiin 30.6.2020. Järjestelyssä oikeudellinen hankkiva osapuoli Outotec laski liikkeeseen uusia osakkeita Metson osakkeenomistajille ja vastaanotti kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka kuuluivat Metson Minerals-liiketoiminnalle. IFRS-raportoinnissa tämä järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Metso Minerals on kirjanpidollinen ostaja ja Outotec kirjanpidollinen kaupan kohde.  

IFRS-raportoinnissa Metso Outotecin tase esitetään järjestelyn toteutuspäivältä 30.6.2020, kun taas raportointikauden ajalta ennen yhdistymistä tuloslaskelma ja kassavirtalaskelma sisältää ainoastaan Metso Mineralsin carve-out-tiedot. IFRS-raportoinnin lisäksi esitetään erikseen lisätietoja Outotecista sekä pro forma -tuloslaskelma Metso Outotecille. Outotecistä esitettävät tiedot on laadittu Outotecin laskentaperiaatteiden mukaisesti. Metso Outotecin pro forma -tiedot esitetään havainnollistamaan Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisen vaikutuksia Metso Outotecin liiketoimintaan. Pro forma -tietoihin tehdyt pro forma -oikaisut perustuvat tiettyihin oletuksiin, joita yhtiön johto pitää vallitsevissa olosuhteissa perusteltuina.

Tässä puolivuosikatsauksessa segmenttiraportointi perustuu yhtiöiden vanhaan segmenttirakenteeseen eli Metson Minerals-segmenttiin ja Outotecin Minerals Processing sekä Metals Refining -segmentteihin. Metso Outotecin uuden organisaation mukainen segmenttiraportointi alkoi 1.7.2020 ja se on perusta yhtiön kolmannen neljänneksen raportoinnille.

Huhti-kesäkuu 2020 lyhyesti, pro forma

 • Saadut tilaukset 976 milj. euroa
  • Metso Minerals 762 milj. euroa; Outotec EUR 214 milj. euroa
 • Liikevaihto 1 047 milj. euroa
  • Metso Minerals 751 milj. euroa; Outotec 294 milj. euroa
 • Oikaistu EBITA 143 milj. euroa tai 13,6 %
  • Metso Minerals 110 milj. euroa tai 14,6 %
  • Outotec EUR 31 milj. euroa tai 10,5 %
 • Tammi-kesäkuu 2020 lyhyesti,pro forma
 • Saadut tilaukset 2 090 milj. euroa
  • Metso Minerals 1 636 milj. euroa; Outotec 454 milj. euroa
 • Liikevaihto 2 027 milj. euroa
  • Metso Minerals 1 447 milj. euroa; Outotec 579 milj. euroa
 • Oikaistu EBITA 236 milj. euroa tai 11,7 %
  • Metso Minerals 184 milj. euroa tai 12,7 %
  • Outotec 51 milj. euroa tai 8,9 %
 • Liiketoiminnan kassavirta: Metso Minerals 357 milj. euroa, Outotec -67 milj. euroa

Tase 30.6.2020, IFRS

 • Taseen loppusumma 5 575 milj. euroa
 • Likvidit varat 528 milj. euroa
 • Nettovelka 913 milj. euroa
 • Nettovelkaantumisaste 45,5 %
 • Velkaantumisaste 31,3 %
 • Omavaraisuusaste 38,9 %

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Toinen neljännes oli monella tapaa poikkeuksellinen Covid-19-tilanteen vuoksi. Meille tärkeintä oli keskittyä henkilöstömme, asiakkaidemme ja kumppaneidemme turvallisuuteen ja hyvinvointiin. Onnistuimme tässä samalla kun jatkoimme asiakkaidemme palvelemista pandemiaan liittyvistä rajoituksista huolimatta. Virtuaalinen ja digitaalinen vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on edistynyt huomattavasti viime kuukausien aikana. Ensimmäisen kuukauden aikana verkkoseminaareihimme osallistui yli 2 000 asiakasta ja digitaalisten markkinointikanaviemme kautta on tullut merkittävä määrä myyntikyselyjä. Lisäksi saimme kaikki Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisen edellytyksenä olleet kilpailuviranomaisten hyväksynnät, ja toteutimme yhdistymisen saattamalla Metson osittaisjakautumisen päätökseen.

Olen ylpeä suorituksestamme näinä haastavina aikoina. Neljänneksen tilaukset kasvoivat Metso Mineralsissa, kun taas hidas päätöksenteko liittyen isompiin projekteihin johti Outotecin tilauksien laskuun. Uusien kaivoslaitteiden kysyntä oli hyvällä tasolla, kun taas kivenmurskauslaitteiden kysyntä oli heikompaa neljänneksen alkupuolella ja elpyi hieman kesäkuun loppua kohden. Palveluliiketoiminnassamme kysyntä oli hyvällä tasolla, ja sitä tukivat globaali läsnäolomme ja valmiutemme varmistaa toimitukset asiakkaillemme vaikeissakin tilanteissa.

Pro forma -liikevaihtomme kasvoi toisella neljänneksellä edellisvuoteen verrattuna. Metso Mineralsin liikevaihto nousi, kun taas Outotecin liikevaihto laski. Oikaistu pro forma EBITA-marginaali oli hyvä eli 13,6 % ja sitä tukivat vahvat tuotemarginaalit ja nopeasti toteutetut väliaikaiset kustannussäästöt. Näihin toimenpiteisiin sisältyi työajan tai palkkojen leikkauksia sekä tiukka kustannuskuri läpi koko organisaation. Oikaistun EBITA:n lisäksi säästötoimenpiteiden tulokset näkyvät myös Metso Mineralsin vahvassa kassavirrassa. Haluan kiittää koko organisaatiota merkittävästä panoksesta neljänneksen hyvän tuloksen saavuttamisessa.

Neljänneksen lopussa 30.6.2020 saimme Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymisen päätökseen Metson osittaisjakautumisen kautta. Siitä lähtien olemme aktiivisesti edistäneet yhtiöiden integrointia, jotta saavuttaisimme suunnitellut merkittävät edut asiakkaillemme, henkilöstöllemme, toimittajillemme ja osakkeenomistajillemme. Metso Outotec on ainutlaatuinen yhdistelmä ja keskitymme toimittamaan kestäviä teknologioita, ratkaisuja ja palveluita asiakkaillemme täyttääksemme lupauksemme olla kumppani positiivisessa muutoksessa. Olemme kiitollisia siitä luottamuksesta ja sitoutumisesta, jota sidosryhmämme ovat meille osoittaneet ja toivomme että pysytte kanssamme tämän jännittävän matkan aikana. Haluan vielä kertaalleen kiittää koko Metso Outotec -tiimiä ahkeroinnistanne viimeisten 12 kuukauden aikana. Hienosti tehty!

Covid-19 markkinapäivitys

Covid-19:n aiheuttamalla pandemialla oli edelleen negatiivinen vaikutus Metso Outotecin omaan ja sen asiakkaiden toimintaan toisella neljänneksellä. Tilanne oli haastavin neljänneksen alkupuolella eri maissa toteutettujen sulkemistoimenpiteiden (lockdown) seurauksena. Nämä pitivät myös meidän ja asiakkaidemme toimintoja suljettuina monilla keskeisillä markkinoilla. Lisäksi laajat rajoitukset liittyen matkustukseen ja työvoiman liikkuvuuteen vaikeuttivat myös toimintaamme. Markkinaympäristö parani vähitellen kesäkuun loppua kohden, kun rajoituksia poistettiin asteittain. Markkina-aktiviteetti Kiinassa, jossa nähtiin selvä lasku vuoden alussa, elpyi nopeasti toisen neljänneksen aikana. Kysyntä oli erityisen vahvaa infrastruktuurihankkeissa. Metso Outotecin kaikki omat laitteiden ja kulutusosien valmistus- ja kokoonpanotehtaat ovat olleet toiminnassa kesäkuun alusta asti.

Metso Outotecin osalta merkittävimmät vaikutukset koettiin kivenmurskauslaitemarkkinalla, jossa asiakkaiden ja jakelijoiden investoinnit pysyivät huomattavasti normaalia korkeaa sesonkia matalampina koko neljänneksen ajan. Kiinan markkina oli tästä ainoa poikkeus. Globaali kivenmurskauslaitteiden kysyntä koheni vaiheittain heikosta huhtikuusta kesäkuun loppua kohti, jolloin aktiviteetti oli maailmanlaajuisesti noin 75 % normaaliin verrattuna.

Kaivosmarkkinoilla hyödykkeiden hinnat laskivat ja kaivoksia joko suljettiin tai ne toimivat rajoitetulla kapasiteetin käyttöasteella neljänneksen alkupuolella yhteiskuntien sulkemistoimenpiteiden (lockdown) seurauksena. Metallien jalostuksessa asiakkaiden päätöksenteko hidastui. Kaivoslaitemarkkinoilla pienemmät investointiprojektit tukivat hyvää aktiviteettia. Neljänneksen aikana kaivoksia avattiin uudelleen ja hyödykkeiden hinnat palautuivat koronavirusta edeltäneelle tasolle. Kaivospalveluissa liiketoimintaan vaikutti jonkin verran rajoitettu pääsy suorittamaan palvelutöitä asiakkaiden luokse. Lisäksi rajoitettu pääsy asiakkaiden kaivoksille hidasti isompia modernisointiprojekteja. Tästä huolimatta vara- ja kulutusosien kysyntä pysyi hyvänä koko neljänneksen ajan.

Liikkuvuuden rajoitukset jatkuvat monissa maissa, ja ne saattavat vaikuttaa edelleen Metso Outoteciin vuoden toisella puoliskolla. Tilanne on edelleen haastava etenkin Pohjois- ja Etelä-Amerikassa.

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla. Covid-19-pandemian mahdollinen paheneminen voi kuitenkin muuttaa näkymiä.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 13.00 paikallista aikaa.

Lähetystä voi seurata sivulla www.mogroup.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/osavuosikatsaus. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samalla sivulla myös tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 42802579#.

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com

Metso Outotec Oyj

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa.  Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen havainnollistava yhdistetty liikevaihto vuonna 2019 oli noin 4,2 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec

Esitteet
Nimi
Metso Outotec Puolivuosikatsaus 2020 Lataa