Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2012 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Pörssitiedote maaliskuuta 23, 2012

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE      23.3.2012    KLO 15.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 23.3.2012 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja kokouksen puheenjohtajana toimi laamanni Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2011.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta 0,85 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.3.2012 ja osingon maksupäivä 11.4.2012.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Timo Ritakallio sekä uutena jäsenenä Chaim (Poju) Zabludowicz.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2012. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.


Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100.000 euron lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Valtuutus on voimassa 31.12.2012 asti.

Yhtiökokous päätti perustaa osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen seuraajaehdokkaiden etsintä, jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely, sekä hallituksen palkitsemisasiat. Toimikuntaan kuuluu kolme suurinta osakkeenomistajaa sekä hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Timo Ritakallion, Chaim (Poju) Zabludowiczin ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Tapani Järvinen, Karri Kaitue, Eija Ailasmaa sekä sen puheenjohtajana Carl-Gustaf Bergström.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 6.4.2012 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com