Etusivu Sijoittajat Metso Outotec sijoituskohteena

Metso Outotec sijoituskohteena

Metso Outotec tuottaa merkittävää arvoa kaikille sidosryhmilleen tuomalla monipuolisia strategisia, kaupallisia, toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.

Pääasialliset hyödyt yhdistymisestä:

1. Kattava tarjooma mineraalien käsittelyyn, mikä perustuu johtavaan asemaan ja laajaan läsnäoloon koko arvoketjussa

2. Entistä laajempi asennettu laitekanta yhdistettynä edistykselliseen palvelutarjoomaan


3. Johtava asema kestävässä kehityksessä kaikilla asiakastoimialoilla

4. Mittakaavaedut mineraaleissa, metalleissa ja kivenmurskauksessa sekä maantieteellinen kattavuus tuovat lisäarvoa


5. Merkittäviä kustannus- ja liikevaihtosynergioita


6. Vahva pääomarakenne ja houkutteleva osinkopolitiikka

Johtavat teknologiat
Läsnäolo koko arvoketjussa

Metso Outotec on laajasti mukana mineraalien käsittelyn ja metallien jalostuksen koko arvoketjussa, ja yhtiö tarjoaa kattavia erikoisratkaisuja koko prosessiin aina murskauksesta lopputuotteisiin. Yhtiöllä on laaja valikoima johtavia teknologioita esimerkiksi hienonnuksessa, rikastuksessa ja metallien jalostuksessa. Sen kivenmurskausliiketoiminta kuuluu markkinajohtajiin, ja yhtiöllä on maailmanlaajuinen palveluverkosto ja vahva palvelutarjooma ja -osaaminen.

Innovaatioiden edistäminen

Metso Outotecin vahva teknologiaperusta tuottaa merkittäviä mittakaavaetuja, joiden ansiosta yhtiö voi edistää teknologisia innovaatioita ja tarjota asiakkailleen erikoispalveluja. Yhtiö hyötyy kattavasta patenttisalkustaan, maailmanlaajuisesta tutkimuksen ja kehityksen osaamisestaan sekä omista T&K-keskuksistaan aiempaa tehokkaammin. Yhtiö nopeuttaa mineraalien käsittelyn älykkäiden ratkaisujen ja data-analytiikan kehitystä sekä pystyy laajemmin hyödyntämään teknistä osaamistaan ja aineettomia oikeuksiaan. Se toimittaa asiakkaille vastuullisia erikoisratkaisuja ja jatkaa markkinoiden johtavien digitaalisten alustojen kehittämistä.

Digitaaliset työkalut
Asiakkaat edellä
Maailmanlaajuinen asiakastuki

Toimintojen laajentumisen sekä teknologian ja palvelujen yhdistetyn asiantuntemuksen ansiosta Metso Outotec voi tarjota entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja toimittaa laajempia prosessiratkaisuja nykyisille ja uusille asiakkailleen.


Metso Outotecin entistä vahvempi maailmanlaajuinen toimintaverkosto ja asiakasläheisyys mahdollistavat tehokkaamman asiakastuen sekä laajemman valikoiman palveluja ja tarvikkeita.

Kustannussynergiat

Metso Outotec odottaa saavuttavansa vähintään 100 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat ennen veroja. Lisäksi toisiaan erinomaisesti täydentävien tuote- ja palveluvalikoimien ja yhdistetyn maailmanlaajuisen läsnäolon odotetaan tuovan ristiinmyyntimahdollisuuksia, joiden myötä yhtiö odottaa saavuttavansa vähintään 150 miljoonan euron vuotuiset liikevaihtosynergiat.

Kustannussynergioiden odotetaan tulevan toiminnoista (joiden osuuden vuotuisista 100 miljoonan euron kustannussynergioista ennen veroja arvioidaan olevan 60 %) sekä toimitusketjun optimoinnista ja hankinnan säästöistä.

Kustannus- ja tuottosynergioiden odotetaan toteutuvan kolmannen yhdistymistä seuraavan vuoden loppuun mennessä vaiheittain. Synergioiden toteutumisen odotetaan aiheuttavan noin 100 miljoonan euron kertaluonteiset kustannukset ennen veroja. Näistä kustannuksista suurin osa toteutuu yhdistymistä seuraavan vuoden tai kahden vuoden kuluessa.

Metso Outotec odottaa lisäsynergioita rahoituksesta (mm. rahoituskulujen pienenemisestä), kassanhallinnasta ja rakenteiden optimoinnista.

 

Houkutteleva osinkopolitiikka

Metso Outotecilla on vahva pääomarakenne ja vakaa luottoluokitus (investment grade).


Metso Outotecin hallitus päättää yhtiön osinkopolitiikasta pian sen jälkeen, kun yhdistyminen on saatu päätökseen. Metso Outotecilla odotetaan olevan mahdollisuudet houkuttelevaan osinkopolitiikkaan ja samanaikaisesti vahvaan taseeseen.