Hemsida Inblick Fallstudier Ballastproduktion Krossningsprojekt i stadsmiljö klart i tid - trots snäv tidsram
Tillbaka till Ballastproduktion
jun 16, 2021

Krossningsprojekt i stadsmiljö klart i tid - trots snäv tidsram

Det är sällan man ser ett nytt krossverk startas upp så snabbt som E. Hartikainens diesel- och eldrivna Lokotrack gjorde vid arbetet i Koirasaari. Området tillhör Helsingfors´ distrikt Kruunuvuorenranta. Sprängt berg förvandlades till totalt 230 000 ton av krossad sten i olika sorteringar inom en snäv tidsram – jobbet skulle vara klart på bara 49 dagar.
Visa på E. Hartikainens webbplats

På grund av att arbetet skulle utföras i stadsmiljö var krossning endast tillåtet 11 tim/dag, från kl. 07:00 till 18:00. För att minska dammutsläppet användes högtrycksbesprutning i tvåstegsanläggningen under hela projeket.

Det mesta av stenen (215 000 ton) krossades för att vara utfyllnadsmaterial i byggandet av bostadsområdena Koirasaari och Stansvik. Lokotracker användes också för att krossa 12 500 ton 100/200 mm marinballast som stöd i vallar. E. Hartikaien jobbade på uppdrag av Boskalis Terramare.

 

 Cirka 3 500 ton sten krossades varje dag

Eftersom projektet brådskade körde E. Hartikainen dubbla tvåstegsanläggningar. Ungefär halva volymen av krossat material processades i med en splitterny Lokotrack® LT120E™ käftkross och en LT330D kross- och siktningsanläggning. Cirka 3 500 ton sten krossades varje dag. 

“”Det finns alltid en del inkörning och finjusteringar när man startar upp en ny maskin. Sammantaget har de nya Lokotrackerna varit mycket funktionella. Att ha en rejäl matare skulle med all sannolikhet öka vår kapacitet men i detta projekt sinkade den extremt stora mataröppningen vårt arbete, säger Vesa Hartikainen, anläggningschef vid E. Hartikainen.

Man var tvungen att dela en del av det material som skulle matas in i LT120E-krossen som var inställd på 120 mm. Lokotracken LT330D ställdes in på 80 mm.

”Kombinationen av diesel och el minskar tydligt bränsleförbrukningen Vi kunde uppnå en förbrukningsnivå på ca 43 liter/tim för hela dubbelkedjan. Den äldre LT300GP, som användes parallellt med de nya maskinerna, förbrukade mer bränsle än den nya modellen, även om produktionen var 20-30 % lägre”, fortsätter Vesa Hartikainen.

Vesa Hartikainen, ägare av E. Hartikainen på sin webbplats
Metso krossutrustning vid E. Hartikainens anläggning
Vi förväntar oss att öka produktionsvolymen med 10-15 % med de nya maskinerna.
Vesa Hartikainen, platschef för E. Hartikainens krossanläggning
Tillbaka till Ballastproduktion
Kontakta Metso Outotecs experter
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.
Kontakta