Vi är din partner för positiv förändring.

Om oss

Vi är din partner för positiv förändring
Metso Outotec är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling världen över. Vi är din partner för positiv förändring.
+15 000 medarbetare

+15 000 medarbetare

Omsättning 4,2 miljarder euro år 2020

Omsättning 4,2 miljarder euro år 2021

+50 länder ingår

+50 länder ingår

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Metso Outotecs viktigaste kundsegment är ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling.
Vår verksamhet

Metso Outotecs viktigaste kundsegment är ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling. Vi erbjuder tekniker och tjänster som minskar förbrukningen av energi och vatten genom att öka processeffektviteten, återvinningen och nybearbetningen av anrikningssand och avfall.

Vårt omfattande erbjudande för hela anläggningen, från utrustning till ett stort utbud av tjänster, hjälper våra kunder att förbättra sin vinst och minska sina driftskostnader och risker. Vår FoU och innovationskraft är stabil, och vi letar kontinuerligt efter nya sätt att introducera innovationer till kundernas fördel.

Vi möjliggör ett hållbart och modernt sätt att leva

Vi strävar efter att vara ledande inom hållbarhet i vår bransch. Hållbarheten hos Metso Outotec bygger på vår strategi och uppförandekod, samt på utvalda och globalt erkända riktlinjer och principer. Genom att tillhandahålla nya och bättre tekniker och förändra hur vi bedriver vår verksamhet, kan vi hjälpa kunderna att uppfylla sina hållbarhetsmål.

Ett av våra nyckelmål är åtagandet för resan mot 1,5 °C, med mål som är validerade genom initiativet för forskningsbaserade mål (Science Based Targets – SBT).

Vi möjliggör ett hållbart och modernt sätt att leva.
Metso Outotecs ambition är att vara ett ledande företag med stort fokus på digitalisering.
Omforma framtiden

Vår ambition är att vara ett ledande företag med stort fokus på digitalisering. Vi tillhandahåller data och analyser som bidrar till att förbättra kundernas utrustning och processer. Vi strävar efter att erbjuda en digital kundresa för hela utrustningens livscykel.

Som exempel har vi en digital kanal för enkel beställning av reserv- och slitdelar för distributörer inom ballastproduktion och direkta slutkunder. För gruvkunder har vi en avancerad IoT-lösning som förutsäger underhållsbehoven, optimerar processen, maximerar driftstiden och ökar säkerheten.