Om oss

Vi är din partner för positiv förändring
Metso Outotec är en föregångare inom hållbar teknik, kompletta lösningar och tjänster för ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling världen över. Vi är din partner för positiv förändring.
+15 000 medarbetare

+15 000 medarbetare

Omsättning 4,2 miljarder euro år 2020

Omsättning 4,2 miljarder euro år 2021

+50 länder ingår

+50 länder ingår

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Åtagande för resan mot 1,5 °C

Metso Outotecs viktigaste kundsegment är ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling.
Vår verksamhet

Metso Outotecs viktigaste kundsegment är ballastproduktion, mineralbearbetning och metallförädling. Vi erbjuder tekniker och tjänster som minskar förbrukningen av energi och vatten genom att öka processeffektviteten, återvinningen och nybearbetningen av anrikningssand och avfall.

Vårt omfattande erbjudande för hela anläggningen, från utrustning till ett stort utbud av tjänster, hjälper våra kunder att förbättra sin vinst och minska sina driftskostnader och risker. Vår FoU och innovationskraft är stabil, och vi letar kontinuerligt efter nya sätt att introducera innovationer till kundernas fördel.

Vi möjliggör ett hållbart och modernt sätt att leva

Vi strävar efter att vara ledande inom vår bransch när det gäller hållbarhet. I vår strategi är hållbarheten en av de fyra strategiska prioriteringarna. Genom att utveckla ny och bättre teknologi samt förbättra vårt sätt att driva verksamheten bidrar vi till att skapa en mer hållbar framtid.

Vi är engagerade i resan mot 1,5 °C med mål som valideras av initiativet Science-Based Targets. I vår hållbarhetsstrategi fokuserar vi på hållbara erbjudanden och innovationer och på att vara en ansvarsfull och pålitlig partner. Vi strävar efter netto-nollutsläpp i vår egen verksamhet och en dekarbonisering av våra branscher.

Läs mer om hållbarhet.

För att möjliggöra ett hållbart och modernt liv
Metso Outotecs ambition är att vara ett ledande företag med stort fokus på digitalisering.
Omforma framtiden

Vår ambition är att vara ett ledande företag med stort fokus på digitalisering. Vi tillhandahåller data och analyser som bidrar till att förbättra kundernas utrustning och processer. Vi strävar efter att erbjuda en digital kundresa för hela utrustningens livscykel.

Som exempel har vi en digital kanal för enkel beställning av reserv- och slitdelar för distributörer inom ballastproduktion och direkta slutkunder. För gruvkunder har vi en avancerad IoT-lösning som förutsäger underhållsbehoven, optimerar processen, maximerar driftstiden och ökar säkerheten.