Konkrossar

Effektiv sekundär, tertiär och kvartär krossning

Konkrossar är populära krossmaskiner inom ballastproduktion, gruvdrift och återvinningsapplikationer. Normalt används de i det andra, tredje och fjärde krossteget. I applikationer där bearbetningsmaterialet har naturligt liten kornstorlek och det första krossteget inte behövs kan konkrossen även användas för det första steget i krossprocessen.

Produktivitet

Långsiktig prestanda och bra produktkvalitet.

Tillförlitlighet

Robust design och komponenter av hög kvalitet.

Mångsidighet

En enda kross för flera krossteg.

Säkerhet

Utvecklad för bättre säkerhet och enklare drift.

Konkrossar är lämpliga för krävande krossning

Konkrossar är mycket väl lämpade för storleksreduktion och formning nedströms i krosskretsen. Storleksreduceringen sker i en krosskammare, där materialet komprimeras kontinuerligt mellan ett fast element (bowl liner skålfoder) och ett rörligt element (mantel).

Konkrossar är utrustade med hydraulisk inställningsjustering, vilket gör det möjligt att anpassa krossinställningarna för materialet, matningsstorleken och kapacitetskraven.

Metso Outotec har fyra produktfamiljer av konkrossar. De olika familjerna baseras på samma krossprincip, men varierar avseende på funktioner och optimala applikationer.

Nordberg® GP Series™ konkrossar

Nordberg® GP-seriens™ konkrossar kan användas som sekundära, tertiära eller kvartära krossar i ballast- eller gruvanläggningar. Nordberg® GP-seriens™ krossar är mångsidiga maskiner som ger fullständig automatisering och smidig anpassning av krossprocessen.

Nordberg® HP Series™ konkrossar

Nordberg® HP-serien™ är världens mest populära familj av konkrossar, med fler än 10 000 sålda maskiner globalt.

Nordberg® HP-seriens™ konkrossar är högpresterande och tillförlitliga stenkrossmaskiner för ballast-, stenbrotts- och gruvapplikationer. Normalt används de i det andra, tredje och fjärde krossteget.

Nordberg® MP Series™ konkrossar

Konkrossarna i Nordberg® MP-serien™ har hög kapacitet och den största krosskraften bland alla konkrossar av likvärdig storlek. Tack vare den höga krosskraften används Nordberg® MP-seriens™ krossar ofta i det sekundära och tertiära krossteget i gruvprocesser där mycket stora materialmängder hanteras.   

MX™ Series konkrossar

MX™-seriens konkrossar är det senaste tillskottet i Metso Outotecs konkrossprogram. MX™-seriens konkrossar innehåller banbrytande teknik där en roterande skål kombineras med en kolv.

MX™-seriens konkrossar – kända för att ge lägre driftskostnader, lång tid i drift och utmärkta resultat – är perfekta för sekundär, tertiär och kvartär krossning i applikationer med mjuk och hård sten.

Kontakta Metso Outotecs experter

Gruvdrift
Ballastproduktion

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

Vänligen fyll i formuläret och någon av våra experter kommer att höra av sig inom kort.

Vänligen ange ovan vilket område du är intresserad av.
YDina uppgifter är trygga hos oss. Läs vår integritetspolicy för mer detaljer.
Tack!
Vi kontaktar dig inom kort. Du kan skicka en ny förfrågan igen efter 15 minuter.
Kontakta