Hemsida Inblick Fallstudier Ballastproduktion Högre krosskvalitet och bättre säkerhet på NCC Roads krossanläggning
Tillbaka till Ballastproduktion
jun 16, 2021

Högre krosskvalitet och bättre säkerhet på NCC Roads krossanläggning

Hur kan man förbättra krosskvaliteten? Hur kan man öka arbetssäkerheten? Det är några av de största utmaningarna som alla krossentreprenörer står inför idag. NCC Roads, Nordens största leverantör av ballast, valde ett Metso DNA-automatiseringssystem för sitt mobila krossverk i södra Finland. Man ville säkerställa en jämn kvalitet på slutprodukten och en säker arbetsmiljö.
ett övergripande automationssystem med kontroll och övervakning av krossnings- och siktningsprocessen
  • I denna artikel får du veta:
  • Hur en krossentreprenör kunde förbättra sin krosskvalitet och säkerheten på arbetsplatsen genom ett avancerat automatiseringsprogram
  • Hur en mjukvara inom service/ underhåll bidrar till färre maskinfel

 

”Med Metsos DNA får vi en anläggning som är lätt att använda och kontrollera. Det har varit en utmaning när man anställt en ny krossmaskinist att veta hur snabbt personen lär sig grunderna i krossningsprocessen. Metso DNA är ett utmärkt verktyg för att säkerställa kunskapsnivån”, säger Jan Liimatainen, regionchef på NCC Roads. ”Vi ville också ha en nöjd personal och förbättrad säkerhet med hjälp av en dammfri kontrollkabin med luftkonditionering och trådlösa kameraskärmar som visar flödesbilder i realtid från alla fyra krossarna”.

I Metsos leverans ingick omfattade anläggningsautomation; ett övergripande automationssystem med kontroll och övervakning av krossnings- och siktningsprocessen, en kontrollkabin, elinstallation och processdata med rapportsystem. Mjukvaran för att hålla reda på planerade och genomförda underhållsåtgärder följde också med i köpet.

Den nya enheten är en av de mest avancerade krossanläggningar inom NCC i Skandinavien och producerar olika typer av sorteringar.

 

Sekundärkrossningen hanteras av en larvburen NW500GP utrustad med Metsos största konkross för ballastproduktion.

Optimerad krossprestanda

”Vi har optimerat anäggningens prestanda tack vara Metsos DNA” tillägger Liimatainen”. Den operativa krosseffekten är nu mer exakt, vilket eliminerar belastningstopparna vilka är skadliga för slitdelar och lager. Automationen säkerställer en mer konsekvent slutproduktskvalité jämfört med manuell justering. Det är viktigare för oss än en kapacitetsökning”.

NCC Roads anläggning med trestegsproduktion består av Metsos käftkross NW125 för förkrossning, sekundärkrossningen tar NW500GP samt en GP300 hand om. Fin- och tertiärkrossning sker med en NW550GP.

Finsiktning hanteras av Metsos mobila NWFS353-sikt och en äldre Lokomo B380T-sikt. Varje steg kan användas oberoende av varandra vilket minskar produktionsstopp under underhåll och reparationer.

Sekundärkrossningen hanteras av en larvburen NW500GP utrustad med Metsos största konkross för ballastproduktion.

 

Mjukvaran för service- underhållsarbete minskar maskinfel

"Mjukvaran för service/underhållsarbete i Metsos DNA ger en förvarning och kontrollerar när underhåll eller service ska utföras på krossanläggningen. ”Vi håller oss uppdaterade tack vare mjukvaruprogrammet. Att veta när servicen kommer att genomföras innebär att produktionen störs så lite som möjligt. Vi har haft färre plötsliga maskinfel eftersom service har utförts i tid och anges i detalj i underhållsloggen” säger NCCs produktionschef Ari Kumpulainen.

Automatiseringen har också fjärrövervakning, vilket betyder att NCCs personal på Okholakontoret kan övervaka anläggningens verksamhet och produktionsvolymer vid olika stenbrott i realtid. Fjärranslutningen minskar dessutom telefontrafiken.

 

Produktionschef Ari Kumpulainen, Tapani Nikkilä och regionschef Jan Liimatainen är nöjda med fördelarna med automationen över hela anläggningen

NCC Roads produktionschef Ari Kumpulainen (t.v. i bild), Tapani Nikkilä och regionschef Jan Liimatainen är nöjda med fördelarna med automationen över hela anläggningen.

Kameror ger oss extra ögon

Maskinisten på anläggningen Jouni Penttilä berömmer också Metsos DNA´s trådlösa kameraskärm. ”Kamerorna ger oss extra ögon, vilket kommer särskilt till pass när det är mörkt. Nyligen, tidigt på morgonen, när anläggningen startade, visade en kamera att ett stålföremål höll på att gå in in konkrossens kammare. Vi kunde förhindra en potentiell skada”.

Han fortsätter; ”Hantering av slutprodukterna är nu enklare än tidigare, eventuella justeringar kan göras i kontrollrummet med ett musklick. Det är nu lätt att hitta rätt balans för anläggningen jämfört med tidigare då vi tvingades att justera varje kross separat”.

 

 

*Metso Outotec bildades den 1 juli 2020 när Metso och Outotec slogs samman till ett företag. Den här fallstudien har skrivits före fusionen under det gamla företagsnamnet.
Tillbaka till Ballastproduktion