Etusivu Yritys Sijoittajat Taloudellista tietoa Puolivuosikatsaus H1/2021

Puolivuosikatsaus H1/2021

Metso Outotecin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2021

Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja tammi-kesäkuulta 2020 ennen Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymistä. Havainnollistavat yhdistellyt historialliset tiedot esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden rakenteen mukaisesti.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Toinen neljännes 2021 lyhyesti IFRS (vertailukauden luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)

 • Vahva markkina-aktiviteetti kaikissa segmenteissä
 • Saadut tilaukset kasvoivat 43 % ja olivat 1 360 miljoonaa euroa (953 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 1 010 miljoonaa euroa (1 016 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu EBITA 131 miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta (139 miljoonaa euroa ja 13,7 %)
 • Liikevoitto 97 miljoonaa euroa eli 9,6 % liikevaihdosta (89 miljoonaa euroa ja 8,8 %)

 

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti IFRS (vertailukauden luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)

 • Saadut tilaukset kasvoivat 21 % ja olivat 2 462 miljoonaa euroa (2 037 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 1 935 miljoonaa euroa (1 963 miljoonaa euroa)
 • Oikaistu EBITA 245 miljoonaa euroa eli 12,7 % liikevaihdosta (234 miljoonaa euroa ja 11,9 %)
 • Liikevoitto 188 miljoonaa euroa eli 9,7 % liikevaihdosta (158 miljoonaa euroa ja 8,0 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,15 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 272 miljoonaa euroa 
 • Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 105 miljoonan euron vuositaso kesäkuun lopussa

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Vuoden toisella neljänneksellä markkinamme kehittyivät edelleen suotuisasti ja edistyimme integraatiossamme ja kestävän kehityksen hankkeissamme. Markkinoiden aktiivisuus, joka alkoi parantua vuoden 2020 lopussa, oli vahvaa kaikissa segmenteissämme ja johti konsernin tilausten 43 prosentin kasvuun toisella neljänneksellä. Kivenmurskausliiketoiminta on hyötynyt voimakkaasta infrastruktuuri-investointien elpymisestä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja toisen neljänneksen tilauskertymä oli jopa ensimmäistä neljännestä korkeampi. Mineraalit- ja Metallit-segmentit saivat tasaisesti pieniä ja keskisuuria tilauksia sekä muutaman suuremman kaupan. Erityisen tärkeää on, että voitimme monet näistä tilauksista asiakkaidemme toiminnan vastuullisuutta edistävien Planet Positive -ratkaisujemme ansiosta. Palveluliiketoiminnassa nähdään edelleen pandemiasta johtuvia vaikutuksia, sillä monessa maassa pääsy asiakkaiden tuotantolaitoksille on rajoitettua. Niillä markkinoilla, joilla pandemiatilanne on helpottanut, huoltopalvelujen kysyntä on kuitenkin ollut kasvussa.

Metso Outotecin integraatio etenee suunniteltua nopeammin, ja kesäkuun lopussa kustannussynergioissa päästiin 105 miljoonan euron vuositasoon. Tämä on hyvin linjassa 120 miljoonan euron vuositavoitteeseemme, jonka uskomme saavuttavamme kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myös liikevaihtosynergiat alkavat toteutua, ja niitä oli tilauskannassa kesäkuun lopussa 91 miljoonan euron arvosta. Olemme myös selkeyttäneet yhtiön rakennetta alumiiniliiketoiminnan ja äskettäisen jätteenkierrätysliiketoiminnan divestointien myötä.

Konsernin toisen neljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla, vaikka Kivenmurskaus-segmentti kasvoi voimakkaasti. Toimitusten ajoittuminen vuoden jälkipuoliskolle vaikutti odotetusti sekä Mineraalit- että Metallit-segmentin liikevaihtoon. Talouden nopea elpyminen on kuormittanut globaaleja toimitusketjuja ja logistiikkaa. Tämä yhdistettynä siihen, että olemme tehneet varastoissamme ja toimipisteissämme uudelleenjärjestelyitä, aiheutti toimitusviivästyksiä Mineraalit-segmentissä.  Olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä, ja jatkossa  logistiikka asiakkaiden suuntaan toimii aiempaa tehokkaammin ja ympäristön kannalta kestävämmin. Mineraalit-segmentin matalampi liikevaihto vaikutti negatiivisesti sen kannattavuuteen. Sen sijaan Kivenmurskaus ylsi historiansa parhaaseen oikaistuun EBITA-marginaaliin, ja onnistuneet tehostamistoimet käänsivät Metallit-segmentin jälleen kannattavaksi.

Suhtaudumme loppuvuoteen luottavaisesti; odotus on, että pandemiasta elpyminen jatkuu ja asiakkaat ovat aktiivisia sekä käynnissä olevan tuotannon että uusien investointien osalta. Kuluttajat ja teollisuus asettavat kestävän kehityksen yhä vahvemmin etusijalle – ja niin myös me yhtiönä. Kestävä kehitys on strateginen prioriteettimme, ja olemme luottavaisia, että tämä asetelma sekä laaja tarjoomamme antaa meille hyvän aseman tukea asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävän kehityksen ja tuottavuuden tavoitteensa.

Covid-19-markkinapäivitys

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen Metso Outotecin markkinoihin ja sen asiakkaiden toimintaan tammi-kesäkuun aikana. Työvoiman liikkuvuuden rajoittamiseen ja rajalliseen pääsyyn asiakkaiden luokse liittyvät vaikutukset näkyivät edelleen toisella neljänneksellä useissa maissa, kun taas joillakin muilla markkinoilla, kuten Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, sisäinen matkustus on elpynyt ja mahdollistanut työtehtäviin liittyvän asiakasaktiviteetin lisääntymisen. Metso Outotecin oma toiminta on jatkunut terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien lisätoimenpiteiden ansiosta ilman merkittäviä häiriöitä.   

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Avainluvut (Q2/2021 IFRS, muut kaudet havainnollistavia yhdisteltyjä)

Milj. euroa

IFRS

Q2/2021

Oikaistu*

Q2/2020

 

Muutos %

Q1-Q2/2021

Oikaistu Q1-Q2/2020

 

Muutos %

 

2020

Saadut tilaukset

1 360

953

43

2 462

2 037

21

4 150

Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset

577

531

9

1 136

1 092

4

2 071

% saaduista tilauksista

42

56

-

46

54

-

50

Tilauskanta

-

-

-

2 876

-

-

2 366

Liikevaihto

1 010

1 016

-1

1 935

1 963

-1

3 897

Palveluliiketoiminnan liikevaihto

511

513

0

993

1 012

-2

2 017

% liikevaihdosta

51

51

-

51

52

-

52

Oikaistu EBITA

131

139

-6

245

234

5

448

% liikevaihdosta

12,9

13,7

-

12,7

11,9

-

11,5

Liikevoitto

97

89

9

188

158

19

253

% liikevaihdosta

9,6

8,8

-

9,7

8,0

-

6,5

Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa (IFRS)

0,07

-

-

0,15

-

-

0,20

Liiketoiminnan kassavirta (IFRS)

107

-

-

272

-

-

587

Nettovelkaantumisaste, % (IFRS)

-

-

-

33,5

45,6

-

39,2

Henkilöstö kauden lopussa

15 681

-

-

-

-

-

15 466

* Pois lukien Kierrätys-liiketoiminta, joka on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot  

Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 13.00 paikallista aikaa.  

Lähetystä voi seurata osoitteessa: https://metso-outotec.videosync.fi/2021-q2-results

Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla tällä verkkosivulla tilaisuuden päättymisen jälkeen.  

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 92149959#

Lisätietoa: 

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com