Etusivu Yritys Sijoittajat Metso Outotec sijoituskohteena

Metso Outotec sijoituskohteena

Metso Outotec tuottaa merkittävää arvoa kaikille sidosryhmilleen tuomalla monipuolisia strategisia, kaupallisia, toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä.

Pääasialliset hyödyt yhdistymisestä:

1. Kattava tarjooma mineraalien käsittelyyn, mikä perustuu johtavaan asemaan ja laajaan läsnäoloon koko arvoketjussa

2. Entistä laajempi asennettu laitekanta yhdistettynä edistykselliseen palvelutarjoomaan

3. Johtava asema kestävässä kehityksessä kaikilla asiakastoimialoilla

4. Mittakaavaedut mineraaleissa, metalleissa ja kivenmurskauksessa sekä maantieteellinen kattavuus tuovat lisäarvoa

5. Merkittäviä kustannus- ja liikevaihtosynergioita

6. Vahva pääomarakenne ja houkutteleva osinkopolitiikka

Johtavat teknologiat
Läsnäolo koko arvoketjussa

Metso Outotec on laajasti mukana mineraalien käsittelyn ja metallien jalostuksen koko arvoketjussa, ja yhtiö tarjoaa kattavia erikoisratkaisuja koko prosessiin aina murskauksesta lopputuotteisiin. Yhtiöllä on laaja valikoima johtavia teknologioita esimerkiksi hienonnuksessa, rikastuksessa ja metallien jalostuksessa. Sen kivenmurskausliiketoiminta kuuluu markkinajohtajiin, ja yhtiöllä on maailmanlaajuinen palveluverkosto ja vahva palvelutarjooma ja -osaaminen.

Innovaatioiden edistäminen

Metso Outotecin vahva teknologiaperusta tuottaa merkittäviä mittakaavaetuja, joiden ansiosta yhtiö voi edistää teknologisia innovaatioita ja tarjota asiakkailleen erikoispalveluja. Yhtiö hyötyy kattavasta patenttisalkustaan, maailmanlaajuisesta tutkimuksen ja kehityksen osaamisestaan sekä omista T&K-keskuksistaan aiempaa tehokkaammin. Yhtiö nopeuttaa mineraalien käsittelyn älykkäiden ratkaisujen ja data-analytiikan kehitystä sekä pystyy laajemmin hyödyntämään teknistä osaamistaan ja aineettomia oikeuksiaan. Se toimittaa asiakkaille vastuullisia erikoisratkaisuja ja jatkaa markkinoiden johtavien digitaalisten alustojen kehittämistä.

Digitaaliset työkalut
Asiakkaat edellä
Maailmanlaajuinen asiakastuki

Toimintojen laajentumisen sekä teknologian ja palvelujen yhdistetyn asiantuntemuksen ansiosta Metso Outotec voi tarjota entistä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja ja toimittaa laajempia prosessiratkaisuja nykyisille ja uusille asiakkailleen.


Metso Outotecin entistä vahvempi maailmanlaajuinen toimintaverkosto ja asiakasläheisyys mahdollistavat tehokkaamman asiakastuen sekä laajemman valikoiman palveluja ja tarvikkeita.

Kustannussynergiat

Metso Outotec odottaa saavuttavansa vähintään 120 miljoonan euron vuotuiset kustannussynergiat ennen veroja. Kustannussynergioiden arvioidaan toteutuvan aiemmin arvioitua nopeammin siten, että 120 miljoonan euron vuositaso (run rate) saavutetaan vuoden 2021 loppuun mennessä. 

Metso Outotec pitää ennallaan alkuperäisen 150 miljoonan euron vuosittaisen (run rate) liikevaihdon lisäykseen liittyvän synergiatavoitteensa vuoden 2022 mennessa. Yhtiö kuitenkin huomauttaa, että Covid-19-tilanne luo epävarmuutta markkinoiden kehityksestä.

Kustannus- ja liikevaihtosynergioiden toteutumisen odotetaan aiheuttavan noin 100 miljoonan euron kertaluontoiset kustannukset ennen veroja, mikä vastaa aikaisempaa arvioita. Suurimman osan kustannuksista odotetaan toteutuvan vuoden 2021 loppuun mennessä.

Metso Outotec päivittää synergiatyön etenemistä neljännesvuosittaisten tulosjulkistustensa yhteydessä.

 

Houkutteleva osinkopolitiikka

Metso Outotecilla on vahva pääomarakenne ja vakaa luottoluokitus (investment grade).


Metso Outotecin hallitus päättää yhtiön osinkopolitiikasta pian sen jälkeen, kun yhdistyminen on saatu päätökseen. Metso Outotecilla odotetaan olevan mahdollisuudet houkuttelevaan osinkopolitiikkaan ja samanaikaisesti vahvaan taseeseen.