Varsinainen yhtiökokous 2021

Perjantai, 23.4.2021
Metso Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 23.4.2021 klo 14.00 Sanomatalossa osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajien, työntekijöiden ja Yhtiön muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi Yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa kokouspaikalla.

Osakkeenomistajat voivat osallistua Yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan Yhtiökokouksessa äänestämällä ennakkoon (joko henkilökohtaisesti tai asiamiehen välityksellä), sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon yhtiökokouskutsussa kuvatulla tavalla. 

Ilmoittautuminen Yhtiökokoukseen ja ennakkoäänestys ovat alkaneet 24.2.2021 klo 16.00. Yhtiön osakasluetteloon rekisteröidyn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua Yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua Yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon viimeistään 16.4.2021 klo 16.00, mihin mennessä äänten on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksen kautta. Videolähetyksen seuraamista ei pidetä varsinaisena osallistumisena Yhtiökokoukseen eikä Yhtiökokouksen aikana ole mahdollista äänestää tai esittää kysymyksiä videolähetyksen kautta. Videolähetys jatkuu yhtiökokouksen jälkeen virtuaalisena tilaisuutena, jossa on mahdollisuus esittää kysymyksiä Yhtiön edustajille. Virtuaalinen tilaisuus ei ole osa Yhtiökokousta, ja se pidetään pääasiassa suomeksi. 

Tallennetut videoesitykset

Hallituksen puheenjohtaja Mikael Liliuksen ja yhtiön toimitusjohtaja Pekka Vauramon etukäteen tallennetut esitykset julkaistaan tällä sivulla 1.4.2021. Esitykset eivät ole osa Yhtiökokousta. 

Materiaalit ja linkit
Tärkeät päivämäärät

Mikael Lilius, Hallituksen puheenjohtaja

Tallennettu videoesitys julkaistaan 1.4.2021. Tämä esitys ei ole osaa yhtiökokousta. 

Pekka Vauramo, toimitusjohtaja

Tallennettu videoesitys julkaistaan 1.4.2021. Tämä esitys ei ole osaa yhtiökokousta.