Tilintarkastus

Yhtiöjärjestyksen mukaan Metso Outotecilla on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksymä tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisena tilintarkastajana on KHT tilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan vuosittain varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Peräkkäisten toimikausien yhteenlaskettu kesto voi olla päävastuullisen tilintarkastajan osalta enintään seitsemän vuotta.

Lakisääteisessä tilintarkastuksessa tilintarkastajan tehtävänä on tarkastaa yhtiön tilikauden kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Emoyhtiön tilintarkastajan on lisäksi tarkastettava konsernitilinpäätös ja muut konserniyritysten keskinäiset suhteet. Tilintarkastaja antaa yhtiön osakkeenomistajille vuositilinpäätöksen yhteydessä lain edellyttämän tilintarkastuskertomuksen.

Metso Outotecin tilintarkastajana toimii yhtiökokouksen 2020 päätöksellä KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan Mikko Järventausta.