Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2021 Metso Outotecin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021
Pörssitiedote elokuuta 4, 2021

Metso Outotecin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2021

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 04.08.2021 klo 09.00 paikallista aikaa

Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja tammi-kesäkuulta 2020 ennen Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistymistä. Havainnollistavat yhdistellyt historialliset tiedot esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden rakenteen mukaisesti.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Toinen neljännes 2021 lyhyesti IFRS (vertailukauden luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)
 

 • Vahva markkina-aktiviteetti kaikissa segmenteissä
 • Saadut tilaukset kasvoivat 43 % ja olivat 1 360 miljoonaa euroa (953 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 1 010 miljoonaa euroa (1 016 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA 131 miljoonaa euroa eli 12,9 % liikevaihdosta (139 miljoonaa euroa ja 13,7 %)
 • Liikevoitto 97 miljoonaa euroa eli 9,6 % liikevaihdosta (89 miljoonaa euroa ja 8,8 %)

Tammi-kesäkuu 2021 lyhyesti IFRS (vertailukauden luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)
 

 • Saadut tilaukset kasvoivat 21 % ja olivat 2 462 miljoonaa euroa (2 037 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 1 935 miljoonaa euroa (1 963 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA 245 miljoonaa euroa eli 12,7 % liikevaihdosta (234 miljoonaa euroa ja 11,9 %)
 • Liikevoitto 188 miljoonaa euroa eli 9,7 % liikevaihdosta (158 miljoonaa euroa ja 8,0 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,15 euroa
 • Liiketoiminnan rahavirta 272 miljoonaa euroa 
 • Metso Outotecin integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 105 miljoonan euron vuositaso kesäkuun lopussa

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Vuoden toisella neljänneksellä markkinamme kehittyivät edelleen suotuisasti ja edistyimme integraatiossamme ja kestävän kehityksen hankkeissamme. Markkinoiden aktiivisuus, joka alkoi parantua vuoden 2020 lopussa, oli vahvaa kaikissa segmenteissämme ja johti konsernin tilausten 43 prosentin kasvuun toisella neljänneksellä. Kivenmurskausliiketoiminta on hyötynyt voimakkaasta infrastruktuuri-investointien elpymisestä Euroopassa ja Yhdysvalloissa, ja toisen neljänneksen tilauskertymä oli jopa ensimmäistä neljännestä korkeampi. Mineraalit- ja Metallit-segmentit saivat tasaisesti pieniä ja keskisuuria tilauksia sekä muutaman suuremman kaupan. Erityisen tärkeää on, että voitimme monet näistä tilauksista asiakkaidemme toiminnan vastuullisuutta edistävien Planet Positive -ratkaisujemme ansiosta. Palveluliiketoiminnassa nähdään edelleen pandemiasta johtuvia vaikutuksia, sillä monessa maassa pääsy asiakkaiden tuotantolaitoksille on rajoitettua. Niillä markkinoilla, joilla pandemiatilanne on helpottanut, huoltopalvelujen kysyntä on kuitenkin ollut kasvussa.

Metso Outotecin integraatio etenee suunniteltua nopeammin, ja kesäkuun lopussa kustannussynergioissa päästiin 105 miljoonan euron vuositasoon. Tämä on hyvin linjassa 120 miljoonan euron vuositavoitteeseemme, jonka uskomme saavuttavamme kuluvan vuoden loppuun mennessä. Myös liikevaihtosynergiat alkavat toteutua, ja niitä oli tilauskannassa kesäkuun lopussa 91 miljoonan euron arvosta. Olemme myös selkeyttäneet yhtiön rakennetta alumiiniliiketoiminnan ja äskettäisen jätteenkierrätysliiketoiminnan divestointien myötä.

Konsernin toisen neljänneksen liikevaihto oli vertailukauden tasolla, vaikka Kivenmurskaus-segmentti kasvoi voimakkaasti. Toimitusten ajoittuminen vuoden jälkipuoliskolle vaikutti odotetusti sekä Mineraalit- että Metallit-segmentin liikevaihtoon. Talouden nopea elpyminen on kuormittanut globaaleja toimitusketjuja ja logistiikkaa. Tämä yhdistettynä siihen, että olemme tehneet varastoissamme ja toimipisteissämme uudelleenjärjestelyitä, aiheutti toimitusviivästyksiä Mineraalit-segmentissä.  Olemme tehneet korjaavia toimenpiteitä, ja jatkossa  logistiikka asiakkaiden suuntaan toimii aiempaa tehokkaammin ja ympäristön kannalta kestävämmin. Mineraalit-segmentin matalampi liikevaihto vaikutti negatiivisesti sen kannattavuuteen. Sen sijaan Kivenmurskaus ylsi historiansa parhaaseen oikaistuun EBITA-marginaaliin, ja onnistuneet tehostamistoimet käänsivät Metallit-segmentin jälleen kannattavaksi.

Suhtaudumme loppuvuoteen luottavaisesti; odotus on, että pandemiasta elpyminen jatkuu ja asiakkaat ovat aktiivisia sekä käynnissä olevan tuotannon että uusien investointien osalta. Kuluttajat ja teollisuus asettavat kestävän kehityksen yhä vahvemmin etusijalle – ja niin myös me yhtiönä. Kestävä kehitys on strateginen prioriteettimme, ja olemme luottavaisia, että tämä asetelma sekä laaja tarjoomamme antaa meille hyvän aseman tukea asiakkaitamme saavuttamaan omat kestävän kehityksen ja tuottavuuden tavoitteensa.

Covid-19-markkinapäivitys

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen Metso Outotecin markkinoihin ja sen asiakkaiden toimintaan tammi-kesäkuun aikana. Työvoiman liikkuvuuden rajoittamiseen ja rajalliseen pääsyyn asiakkaiden luokse liittyvät vaikutukset näkyivät edelleen toisella neljänneksellä useissa maissa, kun taas joillakin muilla markkinoilla, kuten Pohjois-Amerikassa ja Australiassa, sisäinen matkustus on elpynyt ja mahdollistanut työtehtäviin liittyvän asiakasaktiviteetin lisääntymisen. Metso Outotecin oma toiminta on jatkunut terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien lisätoimenpiteiden ansiosta ilman merkittäviä häiriöitä.   

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä paranee, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin jatkuvan nykyisellä vahvalla tasolla, mihin kuitenkin vaikuttaa koronaviruspandemian kehittyminen.

Avainluvut (Q2/2021 IFRS, muut kaudet havainnollistavia yhdisteltyjä)

Milj. euroa IFRSQ2/2021 Oikaistu*Q2/2020 Muutos % Q1-Q2/2021 Oikaistu Q1-Q2/2020 Muutos % 2020
Saadut tilaukset 1 360 953 43 2 462 2 037 21 4 150
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 577 531 9 1 136 1 092 4 2 071
% saaduista tilauksista 42 56 - 46 54 - 50
Tilauskanta - - - 2 876 - - 2 366
Liikevaihto 1 010 1 016 -1 1 935 1 963 -1 3 897
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 511 513 0 993 1 012 -2 2 017
% liikevaihdosta 51 51 - 51 52 - 52
Oikaistu EBITA 131 139 -6 245 234 5 448
% liikevaihdosta 12,9 13,7 - 12,7 11,9 - 11,5
Liikevoitto 97 89 9 188 158 19 253
% liikevaihdosta 9,6 8,8 - 9,7 8,0 - 6,5
Osakekohtainen tulos, jatkuvat liiketoiminnat, euroa (IFRS) 0,07 - - 0,15 - - 0,20
Liiketoiminnan kassavirta (IFRS) 107 - - 272 - - 587
Nettovelkaantumisaste, % (IFRS) - - - 33,5 45,6 - 39,2
Henkilöstö kauden lopussa 15 681 - - - - - 15 466

* Pois lukien Kierrätys-liiketoiminta, joka on luokiteltu lopetetuksi toiminnoksi.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot 

Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa samana päivänä klo 13.00 paikallista aikaa.   

  

Lähetystä voi seurata yhtiön sivuilla. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen.   

  

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 92149959# 

Lisätietoa:   

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen(a)mogroup.com    

 

Metso Outotec Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.mogroup.com

 

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä kiviainesten käsittelyssä, mineraalien jalostuksessa ja metallinjalostuksessa kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotec on sitoutunut rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen Science Based Targets -organisaation varmentamien ilmastotavoitteiden avulla. Vuonna 2021 sijoituimme maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla kahdeksanneksi.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli noin 3,9 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec

Esitteet
Nimi
Metso Outotecin Puolivuosikatsaus H1 2021 Lataa