Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2020 Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019
Pörssitiedote helmikuuta 6, 2020

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

OUTOTEC OYJ   TILINPÄÄTÖSTIEDOTE   6.2.2020 KLO 9.00                                 

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019

Huomattavien saavutusten vuosi

”Rikastus- ja hydrometallurgisten metallinjalostusteknologioiden markkinailmapiiri jatkui suotuisana vuonna 2019, ja liiketoimintamme kehittyi hyvin. Vuoden aikana sulattoteknologioiden kysyntä vilkastui. Muiden Metals, Energy & Water -segmentin teknologioiden kysyntä oli vaimeaa.

Tilauskertymämme kasvoi 29 % edellisvuoteen verrattuna ja 14 % viimeisellä vuosineljänneksellä kasvattaen vuoden lopun tilauskantaamme 29 %. Asiakkaiden päätöksenteon viivästyminen ja muutaman projektin hidas edistyminen vaikuttivat liikevaihdon pysymiseen edellisvuoden tasolla. Palveluliiketoiminnan 16 %:n kasvu ylitti tavoitteemme keskimääräisestä yli 10 %:n kasvusta. Hyvin sujuneet projektitoimitukset, muutaman suurehkon projektin päättyminen sekä kasvanut palveluliiketoiminta paransivat vuoden 2019 kannattavuuttamme merkittävästi vuoden takaisesta. Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2019 oli 68 (70) miljoonaa euroa. Olemme edelleen luottavaisia sen suhteen, että ilmeniittisulattoprojektiin vuoden 2018 viimeiselle neljännekselle tehty 110 miljoonan euron varaus on riittävä.

Kehityshankkeissamme (must-win battle) vahvistimme edelleen asiakaslähtöisyyttämme, palveluliiketoimintaamme sekä tuotteiden kilpailukykyä ja projektien toimituskykyä, mitkä osaltaan paransivat kannattavuuttamme. Myös henkilöstön sitoutuneisuus ja asiakastyytyväisyys paranivat.

Heinäkuussa julkistamamme suunniteltu yhdistyminen Metson Minerals-liiketoiminnan kanssa oli merkittävä hetki historiassamme. Yhtiöiden vahvuudet täydentävät toisiaan huomattavan hyvin. Metso Outotecista tulee johtava prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille tarjoava yhtiö. Lokakuun lopussa molempien yhtiöiden osakkeenomistajat antoivat hyväksyntänsä yhdistymiselle. Yhdistymisen odotetaan tämänhetkisen näkemyksen mukaan toteutuvan kesäkuun lopussa edellyttäen, että viranomaishyväksynnät saadaan.

Joulukuussa ilmoitimme päätöksestämme divestoida kolme ydinliiketoimintaamme kuulumatonta Metals, Energy & Water -segmentin liiketoimintoa. Näin voimme keskittyä ydinliiketoimintaamme rikastus- ja metallinjalostusteknologioissa. Metals, Energy & Water -segmentti myös nimettiin uudelleen Metals Refining -nimiseksi kuvaamaan tätä muutosta.

Sijoituimme hiljattain 18. sijalle Corporate Knightsin maailman vastuullisimpien yritysten Global 100 -listalla, jossa olemme mukana kahdeksatta kertaa peräkkäin. Vertaamme vuosittain kuutta teknologiaamme teollisuudenalan vertailuarvoihin, ja näiden teknologioiden avulla asiakkaamme välttivät viime vuonna 6,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjen ekvivalentteja. OECD:n määritelmän mukaisten ympäristötuotteiden ja -palveluiden osuus tilauskertymästämme oli 90 %.

Tämänhetkisen arviomme mukaan odotamme markkinan vuonna 2020 pysyvän nykyisellä tasolla rikastus- ja metallinjalostusteknologioissa, mutta suurten investointien ajoitus on edelleen epävarmaa. Odotan vuotta 2020 ja Metso Outotecin syntyä”, toteaa Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.

KAIKKI TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESSA ESITETYT LUVUT KOSKEVAT JATKUVIA TOIMINTOJA, METALS, ENERGY & WATER -SEGMENTTI JATKAA METALS REFINING -NIMISENÄ

Kaikki tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetyt luvut, jotka koskevat tuloslaskelmaa, tilauskertymää ja tilauskantaa liittyvät jatkuviin toimintoihin ja vertailukausia koskeva taloudellinen tieto on oikaistu kuvastamaan muutosta. Metals, Energy & Water -segmentin divestointeja koskeva taloudellinen tieto on luokiteltu myytävänä oleviin ja lopetettaviin liiketoimintoihin (julkistettu 10.12.2019) ja esitetään liitteessa 16. Segmentti jatkaa Metals Refining -nimisenä (MR), mikä kuvastaa muutosta jatkuvassa liiketoiminnassa.

EHDOTUS VOITON JAKAMISEKSI

Outotecin hallitus ehdottaa vuoden 2020 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Outotec Oyj:n voitonjakoon 31.12.2019 käytettävissä olevista varoista maksetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta, ja että loput käytettävissä olevat varat siirretään kertyneisiin voittovaroihin.

OUTOTECIN JA METSO MINERALSIN YHDISTYMINEN

Outotec ja Metso ovat aiemmin ilmoittaneet, että Outotecin ja Metson Minerals-liiketoiminnan yhdistämisen odotetaan toteutuvan vuoden 2020 toisella vuosineljänneksellä edellyttäen, että kaikki lakisääteiset hyväksynnät ja muut hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaishyväksynnät, on saatu. Huomioiden viranomaisten hyväksyntäprosessin etenemisen Outotec ja Metso odottavat tämänhetkisen näkemyksen mukaan yhdistymisen tapahtuvan 30.6.2020 edellyttäen, että kaikki lakisääteiset ja muut hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaishyväksynnät, on saatu.

Tiivistelmä tunnusluvuista


 
Q4Oikaistu3 Q4  Q1-Q4Oikaistu3 Q1-Q4 
Milj. EUR20192018% 20192018%
Tilauskertymä322,9283,314 1 501,21 165,929
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä140,2122,415 586,3512,814
Tilauskanta kauden lopussa1 069,6830,329 1 069,6830,329
Liikevaihto335,8319,65 1 210,31 197,51
Palveluliiketoiminnan liikevaihto145,9156,5-7 550,1472,416
Bruttokate, %28,8-5,0  29,816,6 
Oikaistu EBITA142,4-69,9  144,5-7,1 
Oikaistu EBITA1, %12,6-21,9  11,9-0,6 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 236,9-77,1  121,8-31,6 
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 2, %11,0-24,1  10,1-2,6 
Liiketulos26,8-81,5  107,3-46,6 
Liiketulos, %8,0-25,5  8,9-3,9 
Liiketoiminnan nettorahavirta9,6-17,6  67,970,4 
Osakekohtainen tulos, jatkuvat toiminnot, EUR0,07-0,41  0,35-0,33 
Osakekohtainen tulos, lopetetut toiminnot, EUR-0,10-0,01  -0,25-0,09 
Osakekohtainen tulos, EUR-0,02-0,42  0,10-0,42 

1 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä ilman oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista. Outotec on lisännyt oikaistun liiketuloksen (EBITA) konsernitason raportointiinsa vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien vastaamaan suunniteltua yhdistymistä.
2 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.
3 Tuloslaskelman, tilauskertymän ja tilauskannan osalta vertailukauden luvut on oikaistu Metals, Energy & Water -segmentin divestoinneista johtuvien lopetettavien toimintojen luokittelun takia.

VUODEN 2020 NÄKYMÄT

Tämänhetkisen arviomme mukaan odotamme markkinan vuonna 2020 pysyvän nykyisellä tasolla rikastus- ja metallinjalostusteknologioissa. Kupari-, kulta- ja nikkelihankkeiden odotetaan jatkuvan aktiivisimpina. Suurten investointien ajoitus on edelleen epävarmaa.

Outotec ei anna konsernin vuoden 2020 tulosohjeistusta, sillä Outotecin ja Metson Minerals-liiketoiminnan yhdistymisen odotetaan tämänhetkisen näkemyksen mukaan tapahtuvan 30.6.2020 edellyttäen, että kaikki lakisääteiset ja muut hyväksynnät, mukaan lukien kilpailuviranomaishyväksynnät, on saatu.


Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-joulukuun 2019 tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Markku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2000                        

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

TELEKONFERENSSI

Päivä: 6.2.2020

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 81710 310. Rekisteröintitunnus: 92846691#. Puhelinkonferenssi nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen. Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.comEsitteet
Nimi
Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2019 Lataa