Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2020 Uusien ohjelmajaksojen alkaminen Metso Outotecin johdolle ja avainhenkilöille suunnatuissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä
Pörssitiedote joulukuuta 17, 2020

Uusien ohjelmajaksojen alkaminen Metso Outotecin johdolle ja avainhenkilöille suunnatuissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 17.12.2020 klo 19:10 paikallista aikaa

Metso Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uusien ohjelmajaksojen alkamisesta yhtiön seuraavissa osakepohjaisissa pitkän aikavälin kannustinjärjestelmissä: Suoritusperusteinen osakepalkkiojärjestelmä ("PSP") ja ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä ("RSP").

Metso Outotec tiedotti PSP-osakepalkkiojärjestelmän ja RSP-osakepalkkiojärjestelmän alkamisesta alun perin 1.7.2020.

PSP 2021-2023 -ohjelma 

PSP 2021-2023 -ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen suoritusjakson sekä mahdollisen osakepalkkion maksamisen sen jälkeen vuonna 2024 edellyttäen, että hallituksen ohjelmalle asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Palkkio maksetaan Metso Outotec Oyj:n listattuina osakkeina.

Suoritusmittarit, joiden toteutumisen perusteella PSP 2021-2023 -ohjelman nojalla mahdollisesti suoritettava palkkio maksetaan, ovat Metso Outotecin osakkeen kokonaistuoton kehitys, osakekohtainen tulos sekä kestävän kehityksen tavoitteisiin liittyvä ESG-mittari.

Noin 190 Metso Outotecin avainhenkilöä yhtiön johtoryhmän jäsenet mukaan lukien on oikeutettu osallistumaan PSP 2021-2023 ohjelmaan.

Jos PSP 2021-2023 -ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, ohjelman perusteella maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 2 800 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

PSP 2021-2023 -ohjelman kokonaisarvo, arvioituna Metso Outotecin osakkeen tämänhetkisen arvon perusteella, on noin 21,8 miljoonaa euroa.

RSP 2021-2023 -ohjelma

RSP 2021-2023 -ohjelma sisältää kolmen vuoden pituisen rajoitusjakson, jonka päätyttyä ohjelman puitteissa mahdollisesti luvatut osakepalkkiot maksetaan vuonna 2024 Metso Outotec Oyj:n listattuina osakkeina.

RSP 2021-2023 -ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on yhteensä enintään noin 280 000 osaketta (tarkoittaen bruttoansaintaa ennen soveltuvan ennakonpidätyksen vähentämistä).

Yllä mainittujen ohjelmien lopullinen toteutuva arvo saattaa poiketa olennaisesti yllä mainitusta arviosta riippuen hallituksen asettamien suoritustavoitteiden täyttymisestä (PSP-ohjelman kohdalla) sekä osakkeen arvon kehityksestä.

METSO OUTOTEC OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 529 2017

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puhelin 020 484 3253

Metso Outotec Oyj

 

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa. Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.   

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto (pro forma) vuonna 2019 oli noin 4,1 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec