Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2020 Metso Outotecin tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsaus
Pörssitiedote lokakuuta 28, 2020

Metso Outotecin tammi-syyskuun 2020 osavuosikatsaus

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 28.10.2020 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n osittaisjakautuminen ja Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistyminen toteutettiin 30.6.2020. Järjestelyssä oikeudellinen hankkiva osapuoli Outotec laski liikkeeseen uusia osakkeita Metson osakkeenomistajille ja vastaanotti kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka kuuluivat Metson Minerals-liiketoiminnalle.

IFRS-raportoinnissa tämä järjestely käsitellään käänteisenä hankintana, jossa Metso Minerals on kirjanpidollinen ostaja ja Outotec kirjanpidollinen kaupan kohde. IFRS:n mukaiset vuoden 2019 ja tammi-kesäkuun 2020 luvut sisältävät vain Metso Mineralsin carve-out-tiedot. 

Tässä osavuosikatsauksessa segmenttiraportointi perustuu Metso Outotecin uuteen segmenttirakenteeseen eli Mineraalit-, Kivenmurskaus- sekä Metallit ja kierrätys -segmentteihin.

Metso Outotec on laatinut sekä havainnollistavia että IFRS:n mukaisia historiallisia segmenttitietoja vuodelta 2019 sekä tammi-kesäkuulta 2020. Havainnollistavat historialliset segmenttitiedot esitetään yhdistelmänä Metso Mineralsin carve-out-tiedoista sekä Outotecin tiedoista Metso Outotecin uuden segmenttirakenteen mukaisesti. Outotecin tiedot esitetään Outotecin laadinta- ja laskentaperiaatteita noudattaen. Outotecin Minerals Processing -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Mineraalit -segmenttiin ja Outotecin Metals Refining -segmentti on yhdistetty Metso Outotecin Metallit ja kierrätys -segmenttiin.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaan, ellei muuta ole mainittu.

Heinä-syyskuu 2020 lyhyesti IFRS (vertailukauden luvut havainnollistavia yhdisteltyjä)

 • Saadut tilaukset 836 miljoonaa euroa (1 169 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 985 miljoonaa euroa (1 073 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA 109 miljoonaa euroa eli 11,1 % liikevaihdosta (153 miljoonaa euroa tai 14,3 %)
 • EBIT 47 miljoonaa euroa eli 4,8 % liikevaihdosta (126 miljoonaa euroa tai 11,7 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,03 euroa
 • Integraatioon liittyvissä kustannussynergioissa saavutettiin 31 miljoonan euron vuositaso

Tammi-syyskuu 2020 lyhyesti, IFRS sekä havainnollistavia yhdisteltyjä lukuja

 • Saadut tilaukset 2 926 miljoonaa euroa (3 428 miljoonaa euroa)
 • Liikevaihto 3 011 miljoonaa euroa (3 054 miljoonaa euroa)  
 • Oikaistu EBITA 344 miljoonaa euroa eli 11,4 % liikevaihdosta (378 miljoonaa euroa ja 12,4 %)
 • EBIT 206 miljoonaa euroa eli 6,9 % liikevaihdosta (327 miljoonaa euroa ja 10,7 %)
 • Osakekohtainen tulos 0,15 euroa 
 • Liiketoiminnan rahavirta 410 miljoonaa euroa (IFRS) 
 • Nettovelka 943 miljoonaa euroa (IFRS)
 • Nettovelkaantumisaste 47 % (IFRS)

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Heinäkuun 1. oli uuden Metso Outotecin ensimmäinen päivä, ja olemme sen jälkeen edenneet integraatiossa ja ensimmäisten synergioiden toteuttamisessa nopeasti. Suurin osa uuden organisaation nimityksistä oli tehty syyskuun loppuun mennessä ja organisaation uudelleenjärjestely oli saatu päätökseen useassa maassa. Nämä toimet ovat johtaneet merkittäviin henkilöstön vähennyksiin, jotka ovat valitettavia mutta kahden organisaation yhdistämisen johdosta välttämättömiä.

Kustannussynergioissa olimme saavuttaneet neljänneksen loppuun mennessä 31 miljoonan euron vuositason (run rate). Arvioimme mukaan saavuttaisimme 50 miljoonan euron tason kuluvan vuoden lopussa ja 120 miljoonan euron kokonaissynergiat vuoden 2021 loppuun mennessä. Lisäksi hyödynsimme ristiinmyyntimahdollisuuksia palveluliiketoiminnassa, minkä ansoista saimme toteutettua myös ensimmäisiä liikevaihtosynergioita.

Koronaviruspandemian vaikutukset jatkuivat asiakastoimialoillamme neljänneksen aikana. Merkittävimmät vaikutukset liittyivät rajoitettuun pääsyyn asiakkaiden toimipaikkoihin sekä uusiin projekteihin ja ei-kriittisiin palveluihin liittyvään hitaaseen päätöksentekoon. Nämä heikensivät tilauksiamme ja liikevaihtoamme. Toisaalta suoritustamme tuki McCloskey-yritysosto, josta voimme olla kaikin puolin tyytyväisiä.

Operatiiviseen tulokseemme (oikaistu EBITA) vaikutti negatiivisesti myynnin lasku verrattuna viime vuoteen sekä Metallit ja kierrätys -segmentin tappiollinen tulos. Metallinjalostusmarkkinoiden heikkenemisen johdosta Metallit-liiketoiminnan laajuus ja kustannusrakenne arvioidaan osana erillistä saneeraus- ja muutosohjelmaa, jonka tulosten odotetaan näkyvän ensi vuoden aikana.

Viimeiset kuukaudet olemme työstäneet uuden yhtiön strategiaa ja tavoitteita ja ne ovat pian valmiita julkistettaviksi. Olemme vakuuttuneita siitä, että Metso Outotecilla on ainutlaatuiset ja vahvat lähtökohdat, joita voimme kehittää synergioiden, innovaatioiden ja vastuullisuuden avulla edelleen. Näin luomme yhtiön, joka on alansa johtava teknologian ja palveluiden toimittaja ja joka tekee vahvaa taloudellista tulosta.

Covid-19-markkinapäivitys

Koronaviruspandemia vaikutti edelleen Metso Outotecin markkinoihin ja sen asiakkaiden toimintaan kolmannen neljänneksen aikana. Tilanne pysyi pääosin ennallaan toisen neljänneksen loppuun verrattuna. Merkittävimmät vaikutukset liittyivät työvoiman liikkuvuuden rajoittamiseen ja rajalliseen pääsyyn asiakkaiden luokse. Metso Outotecin omat toiminnot ovat terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien lisätoimenpiteiden ansiosta jatkuneet kesäkuun alun jälkeen ilman merkittäviä häiriöitä.   

Nopeimmat ja kielteisimmät vaikutukset toisella neljänneksellä koettiin kivenmurskauslaitemarkkinoilla, jossa  kysyntä on vakiintunut kesäkuun lopun tasolle, joka on 75-80 % normaaliin verrattuna. Samaan aikaan Kiinan markkinan vahva kasvu on jatkunut.

Kaivos- ja metallimarkkinoilla isompiin investointihankkeisiin liittyvä päätöksenteko oli edelleen hidasta, ja siihen vaikuttivat liikkuvuuden rajoitukset. Palveluliiketoimintaan vaikuttivat jonkin verran rajoitukset päästä asiakkaiden luokse suunnittelemaan, valmistelemaan ja suorittamaan palvelu- ja modernisointitöitä. Vara- ja kulutusosien kysyntä pysyi hyvänä kaivosten korkeiden käyttöasteiden ansiosta.

Markkinanäkymät

Metso Outotecin markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Metso Outotec odottaa markkina-aktiviteetin pysyvän nykyisellä tasolla. Koronaviruspandemian mahdollinen paheneminen voi kuitenkin muuttaa näkymiä.

Avainluvut (Q3/2020 IFRS, muut kaudet havainnollistavia yhdisteltyjä)

Milj. euroa Q3/2020IFRS Q3/2019 Muutos % Q1-Q3/ 2020 Q1-Q3/2019 2019
Saadut tilaukset 836 1 169 -28 2 926 3 428 4 510
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 477 599 -20 1 607 1 799 2 390
    % saaduista tilauksista 57 51   55 53 53
Tilauskanta - -   2 095 2 562 2 478
Liikevaihto 985 1 073 -8 3 011 3 054 4 186
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 537 599 -10 1 587 1 671 2 269
    % liikevaihdosta 54 56 - 53 55 54
Oikaistu EBITA 109 153 -29 344 378 519
    % liikevaihdosta 11,1 14,3   11,4 12,4 12,4
Liikevoitto 47 126 -63 206 327 433
    % liikevaihdosta 4,8 11,7   6,9 10,7 10,3
Osakekohtainen tulos, euroa (IFRS) 0,03 -   0,17* - -
Osakekohtainen tulos, euroa       0,15**    
Liiketoiminnan kassavirta (IFRS) - -   410 - -
Nettovelkaantumisaste, % (IFRS) - -   47 - -
Henkilöstö kauden lopussa - -   16 062 - -

* perustuu keskimääräiseen ulkona olevien osakkeiden lukumäärään (707 228 tuhatta)
**perustuu ulkona olevien osakkeiden lukumäärään (827 979 tuhatta)

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 Suomen aikaa.

Lähetystä voi seurata osoitteessa www.mogroup.com/fi/sijoittajat/taloudellista-tietoa/osavuosikatsaus. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen.

Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 21965964#

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Outotec Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@mogroup.com

Metso Outotec Oyj

Eeva Sipilä

Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen

Sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa.  Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto (pro forma) vuonna 2019 oli noin 4,1 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec

Esitteet
Nimi
Metso Outotec Osavuosikatsaus Q3/2020 Lataa