Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2020 Metso Outotec julkistaa uuden strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa
Pörssitiedote lokakuuta 28, 2020

Metso Outotec julkistaa uuden strategiansa ja taloudelliset tavoitteensa

Metso Outotec Oyj:n pörssitiedote 28.10.2020 klo 09:05 paikallista aikaa

Metson Minerals-liiketoiminnan ja Outotecin yhdistymisessä 30.6.2020 muodostettu Metso Outotec julkistaa uuden, kasvuun ja korkeampaan kannattavuuteen keskittyvän strategiansa. Yhtiön tavoitteena on tulla alansa johtavaksi tuotteiden, teknologian ja palvelujen toimittajaksi, jonka taloudellinen tulos on alansa kärkeä. Metso Outotec on määritellyt, että sen toiminnan tarkoitus on ”edistää kestävää modernia elämäntapaa”.  
Yhtiöllä on vahva lähtökohta strategiansa toteuttamiseksi ja tavoitteidensa saavuttamiseksi ja se perustuu seuraaviin tekijöihin: 
 
1. Kattava tuote- ja palvelutarjooma sekä prosessiosaaminen läpi asiakkaiden arvoketjun 

2. Laaja asennettu laitekanta ja vahva brändi 

3. Palveluliiketoiminnan vahva läsnäolo ja osaaminen lähellä asiakkaita 

4. Alan johtava, vastuullisuuteen keskittynyt teknologia- ja tutkimus- ja tuotekehitysosaaminen  

 

Kasvua valituilla asiakastoimialoilla 

Metso Outotec on valinnut tärkeimmiksi asiakastoimialoikseen kivenmurskauksen, mineraalien käsittelyn sekä valikoidut alueet metallien jalostuksessa. Yhtiön kohdemarkkinat tarjoavat houkuttelevia kasvunäkymiä ja niissä on myös merkittäviä mahdollisuuksia kasvattaa ja kehittää palveluliiketoimintaa. Kasvua tukevat useat tunnetut maailmanlaajuiset megatrendit, kuten kaupungistuminen, infrastruktuurihankkeet, yhteiskuntien sähköistäminen sekä ilmastonmuutoksen hidastaminen. 

Näillä valituilla toimialoilla Metso Outotecin ensisijaisena tavoitteena on kehittää tuote- ja palveluliiketoimintaansa käyttämällä hyväkseen kattavaa prosessiosaamistaan. Liiketoiminnan riskien pienentämiseksi ja kannattavuuden parantamiseksi sellaisten laajojen projektitoimitusten osuutta rajoitetaan, jotka sisältävät muuta kuin yhtiön omaa teknologiaa ja osaamista. 

 
Strategian toteutuksen neljä painopistettä 

Metso Outotecin strategiaa toteutetaan neljän painopistealueen kautta: 

  1. Integraatio ja taloudellinen tulos 
  1. Asiakaskeskeisyys 
  1. Vastuullisuus 
  1. Kulttuuri 

Nämä painopistealueet ovat edustettuina jokaisen liiketoiminta-alueen suunnitelmissa ja niiden toteutumista johdetaan ja seurataan useiden mittareiden avulla. 

 

“Nousemme alan johtavaksi yhtiöksi” 

”Metso Outotecin uusi strategia on johdonmukainen ja selkeä, ja sen avulla nousemme alan johtavaksi yhtiöksi niin asiakastyytyväisyydessä, vastuullisuudessa kuin taloudellisessa menestyksessäkin”, Metso Outotecin toimitusjohtaja Pekka Vauramo sanoo. 

“Olemme arvioineet liiketoimintojamme ja niiden tarjoamia mahdollisuuksia huolellisesti, ja valinneet sen perusteella, mihin jatkossa keskitymme. Kivenmurskaus- ja kaivosteollisuudella on selkeät roolit strategiamme ytimessä. Niiden kehitystä ajavat eteenpäin maailmanlaajuiset megatrendit, ja olemme hyvässä asemassa tarjoamaan asiakkaiden vaatimusten mukaisia tuotteita, ratkaisuja ja palveluita. Metallit-liiketoiminnassa aloitamme saneeraus- ja muutosohjelman, jonka tarkoituksena on parantaa kannattavuutta ja varmistaa liiketoimintojen ja resurssien yksityiskohtaisempi ja huolellisempi johtaminen. Tämän työn tuloksena voimme tehokkaammin määritellä tarjoomamme laajuuden ja tarvittavat resurssit”, Vauramo jatkaa. 

 
Kierrätys-liiketoiminnan suunniteltu myynti 

Strategiatyön tuloksena Metso Outotec on päättänyt myydä Kierrätys-liiketoimintansa. Liiketoiminta myy tuotteita ja palveluja sekä metallin että jätteen kierrätykseen. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli 156 miljoonaa euroa ja oikaistu EBITA-marginaali noin 6 %. Kierrätyksen palveluksessa on 300 henkilöä ja sen päätoimipaikat ovat Tanskan Horsens, Saksan Düsseldorf sekä San Antonio Teksasissa Yhdysvalloissa. 

”Yhtenä strategisena päätöksenä olemme päättäneet myydä Kierrätys-liiketoiminnan. Johtopäätöksemme oli, että vaikka kiertotalous ja muut markkina-ajurit tuovat houkuttelevia mahdollisuuksia kehittää Kierrätys-liiketoimintaa, sillä on vain vähän synergioita uuden Metso Outotecin kanssa, eikä Metso Outotec näin ollen ole paras omistaja edistämään liiketoiminnan mahdollisuuksia täysimääräisesti. Tämän takia olemme aloittaneet valmistelut liiketoiminnan myymiseksi. Olen varma, että pääsemme hyvään ratkaisuun sekä Metso Outotecin että Kierrätys-liiketoiminnan ja sen henkilöstön kannalta”, Pekka Vauramo sanoo.     

 

Kannattavuus uudelle tasolle  

Osana strategiatyötä Metso Outotecin hallitus on hyväksynyt yhtiölle seuraavat taloudelliset tavoitteet: 

  • Oikaistu EBITA-marginaali yli 15 % syklin yli 
  • Luottoluokituksen säilyttäminen ’Investment Grade’ -tasolla 
  • Vuotuinen osinko vähintään 50 % osakekohtaisesta tuloksesta 
  • Vastuullisuuden kehittäminen 1,5°C asteen tavoitteen mukaisesti 

”Taloudelliset tavoitteet osoittavat, että aiomme parantaa yhtiön kannattavuutta ja edistää vastuullisia ratkaisuja alallamme. Merkittävimmät tekijät tässä kehityksessä ovat integraatioon ja synergioihin liittyvät hyödyt, liiketoimintojen omat kannattavuushankkeet, markkinaosuuksien kasvattaminen sekä liiketoimintaportfolion kehittäminen. Samalla pidämme yhtiön taseen vahvana käyttämällä liiketoiminnan rahavirtaa velkaantuneisuuden pienentämiseksi. Osakkeenomistajille Metso Outotecin tavoitteena on olla hyvä osingonmaksaja”, toimitusjohtaja Vauramo sanoo.  

 

Vastuullisuuden edelläkävijä 

Metso Outotec haluaa olla alansa suunnannäyttäjä vastuullisuudessa ja tavoittelee toiminnassaan myönteistä kokonaisvaikutusta maapallolle. Science Based Targets -organisaatio on varmentanut Metso Outotecin ilmastotavoitteet, joilla pyritään rajoittamaan maapallon keskilämpötilan nousu 1,5°C asteeseen. Metso Outotec toteuttaa tätä tarjoamalla ja kehittämällä vastuullisia ratkaisuja ja olemalla vastuullinen ja luotettu kumppani.   

Metso Outotecin tavoitteena on vähentää omien toimintojensa hiilidioksidipäästöjä 50 % vuoteen 2030 mennessä käyttäen vuoden 2019 tilannetta vertailukohtana ja logistiikan päästöjä 20 % vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteisiin kuuluu myös se, että hankintakuluilla mitattuna 30 % tavarantoimittajista asettaa tavoitteet vähentää hiilidioksidipäästöjään vuoteen 2025 mennessä. 

Metso Outotec kehittää asiakkailleen vastuullisia ratkaisuja keskittyen erityisesti energiatehokkuuteen, päästöjen vähentämiseen, vesitehokkuuteen, kiertotalousmalleihin ja turvallisuuteen. Yhtiön tavoitteena on, että yli 90 prosentilla sen tuotekehityshankkeista on energia-, päästö- tai vesitavoitteita.  

 

Pääomamarkkinapäivä  

Metso Outotecin johto esittelee yhtiön strategiaa ja sen liiketoimintojen suunnitelmia virtuaalisessa pääomamarkkinapäivässä 11.11.2020. Lisätietoja tapahtumasta saa osoitteesta www.mogroup.com 

 

Lisätietoa: 

Pekka Vauramo, toimitusjohtaja

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja,

p. 050 4057984, juha.rouhiainen@mogroup.com

Metso Outotec Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.mogroup.com

Metso Outotec on kestävää kehitystä edistävien teknologioiden sekä kokonaisvaltaisten ratkaisujen ja palvelujen edelläkävijä mineraalien jalostuksessa, kiviainesten käsittelyssä, metallinjalostuksessa ja kierrätyksessä kaikkialla maailmassa.  Parannamme asiakkaidemme energian- ja vedenkäytön tehokkuutta, lisäämme toiminnan tuottavuutta ja vähennämme ympäristöriskejä tuote- ja prosessiosaamisemme avulla. Yhdessä luomme positiivista muutosta.

Metso Outotecin pääkonttori on Helsingissä. Yhtiöllä on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa, ja sen liikevaihto (pro forma) vuonna 2019 oli noin 4,1 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. mogroup.com, twitter.com/metsooutotec