Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2019 Outotecin puolivuosikatsaus 2019
Pörssitiedote heinäkuuta 26, 2019

Outotecin puolivuosikatsaus 2019

OUTOTEC OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 26.7.2019 KLO 9.00

Outotecin puolivuosikatsaus 2019

Vahva kasvu tilauksissa ja palveluiden myynnissä, kannattavuus parani merkittävästi

”Suotuisa markkinailmapiiri jatkui vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Tilauskertymä kasvoi raportointikaudella 10 % ja toisella vuosineljänneksellä 18 % viime vuodesta. Saatuihin tilauksiin sisältyi noin 140 miljoonan euron kullantuotantolaitostilaus ja noin 250 miljoonan euron kuparinjalostuslaitostilaus, jonka arvosta 35 miljoonaa euroa kirjattiin toisen vuosineljänneksen tilauskertymään.

Liikevaihto laski raportointikaudella hieman vertailukaudesta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla. Tämä johtui lähinnä vuoden 2018 jälkipuoliskon matalasta tilauskertymästä, jonka vuoksi laitos- ja laitetoimituksia oli vähän. Työmme palveluliiketoiminnan toimitusketjun parantamiseksi tuotti tulosta; palveluiden liikevaihto kasvoi raportointikaudella 27 % ja toisella vuosineljänneksellä 41 %. Myynnin jakauma ja hyvin sujuneet projektit paransivat merkittävästi niin absoluuttista kuin suhteellistakin kannattavuuttamme. Metals, Energy & Water -segmentin kannattavuus kehittyy oikeaan suuntaan, mutta ei ole vielä toivotulla tasolla. Raportointikauden kassavirta oli pienentyneiden myyntisaatavien, ja toisella vuosineljänneksellä saatujen etumaksujen, ansiosta hyvä.  

Tuotekehityksemme johti jälleen asiakkaita hyödyttäviin tuloksiin. Toimme markkinoille esimerkiksi uuden pastasakeuttimen, jonka toiminta on suunniteltu erityisesti rikastushiekan käsittelyyn. Rikastushiekan kuivatus ja varastointi ovat haaste jokaiselle kaivostoimijalle. Toimme markkinoille myös kustannustehokkaan ja monenlaisiin suodatuksen peruskäyttötarkoituksiin soveltuvan vaakamallisen painesuodattimen.

Ilmeniittisulattoon liittyvät neuvottelut ovat käynnissä, ja olemme edelleen luottavaisia siihen, että projektiin vuoden 2018 viimeiselle neljännekselle tehty 110 miljoonan euron varaus on riittävä.

Outotec ja Metso Minerals julkistivat suunnitelman yhdistymisestä 4.7.2019. Näiden yhtiöiden vahvuudet ovat erinomaisesti toisiaan täydentäviä, ja yhdistymisen tuloksena synnytämme johtavan yhtiön, joka tarjoaa prosessiteknologiaa, laitteita ja palveluja mineraali-, metalli- ja kivenmurskausteollisuuden aloille. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana. Uusi Metso Outotec -yhtiö hyödyntää molempien vahvuuksia: teknologiaa ja tutkimus- ja kehitystyötä, laadukkaita tuotteita, prosessiosaamista sekä maailmanlaajuisesti kattavaa palvelutarjontaa. Olen innoissani tästä uudesta strategisesta vaiheesta yhtiön historiassa.

Odotamme kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymien pysyvän myönteisinä. Maailmanlaajuinen BKT:n kasvu sekä metallien uudet käyttökohteet, kuten sähköautot, vahvistavat metallien pitkän aikavälin kysyntää”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistyminen: raportointiin lisätyt luvut

Outotec lisää oikaistun liiketuloksen (EBITA) konsernitason raportointiinsa vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien vastaamaan suunniteltua yhdistymistä. Oikaistun liiketuloksen (EBITA) määritelmä on kirjattu sivulla 14. 

Tiivistelmä tunnusluvuista


 
Q2Q2  Q1-Q2Q1-Q2  Q1-Q4
Milj. EUR20192018%1%220192018%1%22018
Tilauskertymä409,6347,21819745,7680,910101 251,3
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä163,1154,367323,0285,01314532,5
Tilauskanta kauden lopussa1 163,81 084,97 -1 163,81 084,97-946,6
Liikevaihto326,6331,2-1-1581,4618,4-6-51 276,5
Palveluliiketoiminnan liikevaihto154,3109,24142269,0212,22728496,6
Bruttokate, %25,821,8  26,422,3  15,4
Oikaistu EBITA2, milj. EUR23,312,7  39,525,0  -25,1
Oikaistu EBITA2, %7,13,8  6,84,0  -2,0
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 418,27,6  29,214,6  -46,2
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 4, %5,62,3  5,02,4  -3,6
Liiketulos14,7-3,0  24,02,4  -66,1
Liiketulos, %4,5-0,9  4,10,4  -5,2
Liiketoiminnan nettorahavirta48,6-24,4  30,244,2  70,4
Osakekohtainen tulos, EUR0,03-0,04  0,05-0,04  -0,42

1 Muutos, %
2 Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein, %
3 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestely ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista.
4 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.

Vuoden 2019 tulosohjeistus vahvistettu

Tämänhetkisen markkinanäkymän perusteella odotamme, että liikevaihto kasvaa ja oikaistu liiketulos (aEBIT)* paranee merkittävästi vuoden 2018 oikaistusta liiketuloksesta (63,8 milj. euroa) poislukien ilmeniittisulattoprojektia varten tehty varaus.

* Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin puolivuosikatsauksesta 2019. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Markku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2000                        

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

TELEKONFERENSSI

Päivä: perjantai 26.7.2019

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (0)9 81 710 310. Rekisteröintitunnus: 89767943. Tiedotustilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin puolivuosikatsaus 2019 Lataa