Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2019 Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsaus
Pörssitiedote lokakuuta 25, 2019

Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 25.10.2019 KLO 9.00

Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsaus

Tilauskertymä ja palvelujen myynti kasvoivat vahvasti, kannattavuus parani merkittävästi

”Rikastus- ja metallinjalostusteknologioiden markkinailmapiiri jatkui katsauskaudella suotuisana. Tilauskertymä kasvoi raportointikaudella 26 % ja kolmannella vuosineljänneksellä 69 % vuoden takaisesta. Toisen ja kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään kirjattiin kaksi suurta uusinvestointitilausta rikastamo- ja metallinjalostuslaitoksista. Investoinnit olemassa oleviin laitoksiin pysyivät edellisvuoden tasolla. Palveluliiketoiminta kehittyi edelleen hyvin; tilauskertymä kasvoi 15 % vuoden takaisesta ja 20 % kolmannella vuosineljänneksellä.

Liikevaihto laski raportointikaudella hieman vertailukaudesta. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla, mikä johtui lähinnä vuoden 2018 jälkipuoliskon matalasta tilauskertymästä. Työmme palvelutarjontamme edelleen kehittämiseksi tuotti ilahduttavaa tulosta; palveluiden liikevaihto kasvoi raportointikaudella 27 % ja kolmannella vuosineljänneksellä 26 %. Palveluiden suurempi osuus, myynnin jakauma ja hyvin sujuneet projektit paransivat merkittävästi niin absoluuttista kuin suhteellistakin kannattavuuttamme vertailukaudesta. Metals, Energy & Water -segmentin kannattavuus parani hyvin sujuneiden projektitoimitusten ansiosta, mutta se ei vielä ole tyydyttävällä tasolla. Kaikki strategiset kehityshankkeemme (must-win battle) edistyivät suunnitellusti ja paransivat toimintamme laatua ja kilpailukykyämme.

Tuotekehityksemme tuotti jälleen uusia ratkaisuja asiakastarpeisiin. Laajensimme esimerkiksi jauhinmyllyjen valikoimaamme ja esittelimme uuden myllysarjan sekä jauhinmyllyjen uuden polymeerilaakerijärjestelmän. Molempien tuotteiden johtavana ajatuksena on parantaa laitteiden käyttövarmuutta haastavissakin jauhatustoiminnoissa sekä lyhentää toimitusaikoja ja alentaa valmistuskustannuksia.

Ilmeniittisulattoon liittyvät neuvottelut ovat käynnissä asiakkaan kanssa, ja olemme edelleen luottavaisia sen suhteen, että projektiin vuoden 2018 viimeiselle neljännekselle tehty 110 miljoonan euron varaus on riittävä.

Outotec ja Metso Mineralsin 4.7.2019 julkistama suunnitelma yhdistymisestä etenee. Saimme Fivan hyväksynnän yhdistymisesitteelle ja luottoluokitukset yhdistyneelle yhtiölle Kilpailuoikeudelliset toimenpiteet ja yhdistymissuunnittelu ovat käynnissä. Yhdistyminen on tarkoitus toteuttaa vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana.

Odotamme kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymien pysyvän myönteisinä ja vahvistamme 2019 tulosohjeistuksemme”, sanoo Outotecin toimitusjohtaja Markku Teräsvasara.

Tiivistelmä tunnusluvuista


 
Q3Q3  Q1-Q3Q1-Q3  Q1-Q4
Milj. EUR20192018%1%220192018%1%22018
Tilauskertymä457,5271,569681 203,2952,426261 251,3
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä141,5118,12018464,5403,21516532,5
Tilauskanta kauden lopussa1 231,91 007,222 -1 231,91 007,222-946,6
Liikevaihto322,3320,21-0903,7938,5-4-41 276,5
Palveluliiketoiminnan liikevaihto153,1121,22626422,1333,42727496,6
Bruttokate, %27,123,0  26,622,5  15,4
Oikaistu EBITA328,223,7  67,848,8  -23,9
Oikaistu EBITA3, %8,87,4  7,55,2  -1,9
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 423,218,5  52,433,1  -46,2
Oikaistu liiketulos (aEBIT) 4, %7,25,8  5,83,5  -3,6
Liiketulos23,716,0  47,818,4  -66,1
Liiketulos, %7,45,0  5,32,0  -5,2
Liiketoiminnan nettorahavirta28,043,8  58,388,0  70,4
Osakekohtainen tulos, EUR0,070,04  0,120,00  -0,42

1 Muutos, %
2 Muutos vertailukelpoisin valuuttakurssein, %
3 Ilman poistoja aineettomista hyödykkeistä sekä ilman oikaisueriä, jotka koostuvat uudelleenjärjestelykuluista ja kapasiteetin sopeuttamiskuluista, sulautumisiin ja yrityshankintoihin liittyvistä kuluista, immateriaalioikeuksiin liittyneiden oikeudenkäyntien ratkaisuista, toimintojen luovutusvoitoista ja -tappioista ja liikearvon arvonalentumisista. Outotec on lisännyt oikaistun liiketuloksen (EBITA) konsernitason raportointiinsa vuoden 2019 toisesta vuosineljänneksestä lähtien vastaamaan suunniteltua yhdistymistä.
4 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.

Vuoden 2019 tulosohjeistus vahvistettu

Tämänhetkisen markkinanäkymän perusteella odotamme, että liikevaihto kasvaa ja oikaistu liiketulos (aEBIT)* paranee merkittävästi vuoden 2018 oikaistusta liiketuloksesta (63,8 milj. euroa) poislukien ilmeniittisulattoprojektia varten tehty varaus.

* Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Markku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2000                        

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

TELEKONFERENSSI

Päivä: perjantai 25.10.2019

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit osallistua puhelinkonferenssiin soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon (0)9 8171 0310. Rekisteröintitunnus: 69630041#. Tiedotustilaisuus nauhoitetaan ja nauhoite julkaistaan Outotecin kotisivuilla tilaisuuden jälkeen.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

 

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-syyskuun 2019 osavuosikatsaus Lataa