Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2018 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Pörssitiedote maaliskuuta 27, 2018

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 27.3.2018 KLO 18.15

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 27.3.2018 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Jukka Laitasalo.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2017.  

Osinko

Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2017 ei jaeta osinkoa.

Hallitus ja tilintarkastaja

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Timo Ritakallio, Eija Ailasmaa, Klaus Cawén, Anja Korhonen, Patrik Nolåker ja Ian W. Pearce, ja Hanne de Mora valittiin uudeksi jäseneksi.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan ja varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kestävän ajanjakson aikana, joka alkaa 1.1.-31.3.2018 koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä toisena kaupankäyntipäivänä, hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.6.2018. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhteensä enintään 18.312.149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä säännellyllä markkinalla tapahtuvassa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään myös osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18.312.149 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen, Ian W. Pearcen, Patrik Nolåkerin ja Hanne de Moran. Anja Korhonen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Patrik Nolåker ja Timo Ritakallio. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 10.4.2018 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Nina Kiviranta
lakiasiain- ja yritysvastuujohtaja
puhelin: +358 20 529 2017, 050 598 8805


JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com