Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2017 Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016
Pörssitiedote helmikuuta 13, 2017

Outotecin tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016

OUTOTEC OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  13.2.2017 KLO 9.00


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2016

Hyvää kehitystä Minerals Processing -liiketoiminnassa

Tammi-joulukuu 2016 lyhyesti (vertailukauden tammi-joulukuun 2015 luku):

 • Tilauskertymä: 1 008 (1 190) miljoonaa euroa, -15 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -12 %)
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä: 443 (497) miljoonaa euroa, -11 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -6 %)
 • Tilauskanta: 1 002 (1 103) miljoonaa euroa, -9 %
 • Liikevaihto: 1 058 (1 201) miljoonaa euroa, -12 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -9 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 447 (511) miljoonaa euroa, -13 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -8 %)
 • Liiketulos: -68 (-12) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liiketulos (aEBIT)*: -23 (56) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liiketulos (aEBIT)*: -2 (5) %
 • Liiketoiminnan nettorahavirta: -85 (70) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos: -0,42 (-0,10)
 • Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei osinkoa makseta, koska vuoden 2016 nettotulos oli tappiollinen

Loka-joulukuu 2016 lyhyesti (vertailukauden loka-joulukuun 2015 luku):

 • Tilauskertymä: 283 (267) miljoonaa euroa, 6 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein 6 %)
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä: 108 (109) miljoonaa euroa, -1 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -3 %)
 • Liikevaihto: 305 (306) miljoonaa euroa, 0 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -1 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 127 (138) miljoonaa euroa, -8 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -8 %)
 • Liiketulos: -53 (-31) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liiketulos (aEBIT)*: -25 (18) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liiketulos (aEBIT)*: -8 (6) %

Vuoden 2017 tulosohjeistus

Vuoden 2017 tulosohjeistus perustuu nykyiseen tilauskantaan ja markkinanäkymiin sekä saavutettuihin kustannussäästöihin.

 • Liikevaihdon odotetaan olevan noin 1 050-1 150 miljoonaa euroa.
 • Oikaistun liiketuloksen (aEBIT)* odotetaan olevan noin 3-5 %.

*Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja.   

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
  2016 2015 2016 2015
Tilauskertymä, milj. EUR 282,7 267,2 1 007,7 1 189,9
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 107,8 109,3 443,3 496,6
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 38,2 40,9 44,0 41,7
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 002,1 1 102,8 1 002,1 1 102,8
Liikevaihto, milj. EUR 305,4 305,7 1 057,9 1 201,2
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 127,4 138,0 447,0 511,3
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 41,7 45,1 42,3 42,6
Bruttokate, % 15,6 26,4 22,1 27,9
Oikaistu liiketulos (aEBIT)1, milj. EUR -24,8 17,6 -23,0 56,0
Oikaistu liiketulos (aEBIT)1, % -8,1 5,8 -2,2 4,7
Liiketulos, milj. EUR -53,5 -30,6 -67,7 -12,3
Liiketulos, % -17,5 -10,0 -6,4 -1,0
Tulos ennen veroja, milj. EUR -56,6 -32,1 -78,1 -22,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -11,9 47,7 -84,6 69,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -4,52 39,9 -4,52 39,9
Oma pääoma kauden lopussa, milj. EUR 498,1 404,7 498,1 404,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 40,02 31,1 40,02 31,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -0,92 9,9 -0,92 9,9
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -23,5 -89,4 -23,5 -89,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk -9,4 -1,5 -9,4 -1,5
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk -15,4 -4,0 -15,4 -4,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 192 4 859 4 192 4 859
Osakekohtainen tulos, EUR -0,30 -0,13 -0,42 -0,10

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.
2 Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: omavaraisuusaste olisi kauden lopussa 27,9 %, nettovelkaantumisaste 41,8 % ja korollinen nettovelka 145,5 milj. euroa.

Toimitusjohtaja Markku Teräsvasara:

"Vuonna 2016 kahden liiketoimintayksikkömme kehitys poikkesi toisistaan: Minerals Processing -segmentin tilauskertymä alkoi kasvaa vuoden toisesta vuosineljänneksestä lähtien, mikä yhdessä saavutettujen kustannussäästöjen kanssa johti segmentin hyvään kannattavuuteen. Segmentin vuoden lopun tilauskanta oli hyvä, ja markkinoiden odotetaan jatkuvan suotuisina. Metals, Energy & Water -segmentin tilauskertymä oli edelleen heikko, mutta vuoden loppua kohti markkinoilla alkoi näkyä positiivisia merkkejä. Segmentin supistuneen tilauskannan vuoksi käynnistimme uusia kustannussäästötoimenpiteitä. Erityisesti yhteen suureen projektiin lisätyt riskivaraukset laskivat segmentin tulosta merkittävästi.

Palveluliiketoiminnan toistuvia varaosatilauksia ja teknisiä huoltotilauksia oli hieman edellisvuotta enemmän ja kasvu vauhdittui vuoden loppua kohti. Suuria seisokkihuoltotilauksia sekä uusia käyttö- ja kunnossapitosopimuksia oli vertailukohtaan nähden vähemmän. Uusi, huhtikuussa aloittava Services-liiketoimintayksikkö priorisoi ja kehittää tarjontaamme sekä vahvistaa asiakaspalvelua. Laajassa maailmanlaajuisessa asennuskannassamme on edelleen runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia.

Jatkossa odotamme Minerals Processing -segmentin kohentuvan liiketoiminnan ja kustannussäästöjen parantavan kannattavuuttamme. Suurten tilausten saaminen on kustannussäästöjen lisäksi edelleenkin ratkaisevan tärkeää Metals, Energy & Water -segmentin vakauttamiseksi ja sen liikevaihdon kasvattamiseksi.

Sentimentti kaivosteollisuudessa on parantunut. Globaali taloudellinen ja poliittinen epävarmuus kuitenkin jatkuu."

Tämä teksti on yhteenveto Outotecin tammi-joulukuun 2016 tilinpäätöstiedotteesta. Katsaus kokonaisuudessaan on tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Markku Teräsvasara, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211                          

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

TELEKONFERENSSI

Päivä: maanantai 13.2.2017

Aika: 14.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 7479 0361. Rekisteröintitunnus: 7307109.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2017 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Tammi-maaliskuun osavuosikatsaus: 4.5.2017
 • Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus: 27.7.2017
 • Tammi-syyskuun osavuosikatsaus: 2.11.2017

Tilinpäätös 2016 julkaistaan viikolla 9/2017. Yhtiökokous 2017 on suunniteltu pidettäväksi 30.3.2017.
 

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com 

Esitteet
Nimi
Outotecin tilinpäätöstiedote 2016 Lataa