Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2016 Outotecin tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus
Pörssitiedote heinäkuuta 27, 2016

Outotecin tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS               27.7.2016 KLO 13.00

                                                                               

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2016

Minerals Processing tasaantumassa, Metals, Energy & Water edelleen haasteellinen

Kannattavuusohjeistuksen vaihtelualuetta kavennettu

Tammi-kesäkuu 2016 lyhyesti (vertailukauden tammi-kesäkuu 2015 luku):

 • Tilauskertymä: 451 (654) miljoonaa euroa, -31 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -26 %)
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä: 214 (249) miljoonaa euroa, -14 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -5 %)
 • Tilauskanta: 1 017 (1 207) miljoonaa euroa, -16 %
 • Liikevaihto: 507 (588) miljoonaa euroa, -14 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -9 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 214 (244) miljoonaa euroa, -12 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -4 %)
 • Liikevoitto: -13 (12) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT)*: 0 (24) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT)*: 0 (4) %
 • Liiketoiminnan nettorahavirta: -50 (-43) miljoonaa euroa
 • Osakekohtainen tulos: -0,09 (0,03)

Huhti-kesäkuu 2016 lyhyesti (vertailukauden huhti-kesäkuu 2015 luku):

 • Tilauskertymä: 281 (395) miljoonaa euroa, -29 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -23 %)
 • Palveluliiketoiminnan tilauskertymä: 112 (118) miljoonaa euroa, -5 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +5 %)
 • Liikevaihto: 268 (311) miljoonaa euroa, -14 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -9 %)
 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 100 (126) miljoonaa euroa, -20 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -13 %)
 • Liikevoitto: -1 (8) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT)*: 5 (16) miljoonaa euroa
 • Oikaistu liikevoitto (EBIT)*: 2 (5) %

Vuoden 2016 tulosohjeistus: liikevaihdon ohjeistus ennallaan, liikevoiton ohjeistuksen vaihtelualuetta kavennettu

Metals, Energy & Water -segmentin jatkuneiden haasteiden, tämänhetkisen tilauskannan sekä epävarmojen markkinaolosuhteiden perusteella johto kaventaa liikevoiton ohjeistuksen vaihtelualuetta ja arvioi, että vuonna 2016

 • liikevaihto on noin 1,0-1,2 miljardia euroa
 • oikaistu liikevoitto (EBIT)* on noin 2-4 (aikaisemmin: 2-5) %.  

Epävakaan markkinatilanteen vuoksi tulosohjeistuksen vaihtelualue on laaja.

*Ilman uudelleenjärjestelyihin ja yrityskauppoihin liittyviä kuluja sekä ostohinnan allokaatiosta johtuvia poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q2 Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Viim. Q1-Q4
  2016 2015 2016 2015 12 kk 2015
Tilauskertymä, milj. EUR 280,7 394,7 450,9 654,3 986,5 1 189,9
Palveluliiketoiminnan tilauskertymä, milj. EUR 112,2 117,8 214,1 249,0 461,7 496,6
Palveluliiketoiminnan osuus tilauskertymästä, % 40,0 29,9 47,5 38,1 46,8 41,7
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 017,3 1 207,2 1 017,3 1 207,2 1 017,3 1 102,8
Liikevaihto, milj. EUR 267,6 310,8 507,4 588,3 1 120,3 1 201,2
Palveluliiketoiminnan liikevaihto, milj. EUR 100,2 125,8 214,3 244,1 481,5 511,3
Palveluliiketoiminnan osuus liikevaihdosta, % 37,5 40,5 42,2 41,5 43,0 42,6
Bruttokate, % 26,1 28,8 25,2 28,6 26,3 27,9
Oikaistu liikevoitto (EBIT)1, milj. EUR 4,9 16,1 0,1 23,7 32,4 56,0
Oikaistu liikevoitto (EBIT)1, % 1,8 5,2 0,0 4,0 2,9 4,7
Liikevoitto, milj. EUR -0,8 8,0 -13,0 11,6 -36,9 -12,3
Liikevoitto, % -0,3 2,6 -2,6 2,0 -3,3 -1,0
Voitto ennen veroja, milj. EUR -3,1 5,8 -17,6 6,7 -47,3 -22,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -16,1 -7,6 -49,7 -42,9 62,8 69,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -49,82 105,0 -49,82 105,0 -49,8 39,9
Oma pääoma kauden lopussa, milj. EUR 539,72 444,1 539,72 444,1 539,7 404,7
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,72 33,4 41,72 33,4 41,7 31,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -9,22 23,7 -9,22 23,7 -9,2 9,9
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -36,5 38,7 -36,5 38,7 -36,5 -89,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12kk -3,9 1,8 -3,9 1,8 -3,9 -1,5
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12kk -7,3 0,4 -7,3 0,4 -7,3 -4,0
Henkilöstö kauden lopussa 4 298 4 948 4 298 4 948 4 298 4 859
Osakekohtainen tulos, EUR -0,03 0,02 -0,09 0,03 -0,21 -0,10

1 Ilman liiketoiminnan uudelleenjärjestely- ja yrityshankintakuluja sekä PPA-poistoja.
2 Mikäli hybridilaina käsiteltäisiin vieraana pääomana: omavaraisuusaste olisi kauden lopussa 30,1 %, nettovelkaantumisaste 25,7 %, ja korollinen nettovelka 100,2 milj. euroa.

Talous- ja rahoitusjohtaja sekä vt. toimitusjohtaja Jari Ålgars:

"Alhaiset metallien hinnat, Kiinan kasvuennusteiden epävarmuus ja alan kannattavuushaasteet aiheuttavat edelleen asiakkaillemme paineita supistaa tuotantoa ja lykätä investointeja. Minerals Processing -segmentin markkinoilla nähtiin lievää elpymistä erityisen heikon ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen. Metals, Energy & Water -segmentin markkinat olivat heikolla tasolla, mikä näkyi supistuneena tilauskertymänä.  

Vertailukelpoisin valuuttakurssein laskettuna toisen vuosineljänneksen tilauskertymämme supistui vertailukaudesta 23 %, ja liikevaihto laski 9 %. Onnistuimme alentamaan kiinteitä kustannuksia, ja oikaistu liikevoitto oli 5 miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 3 miljoonaa euroa tappiollinen uudelleenjärjestelykulujen vuoksi. Outotec käytti velkojen takaisinmaksuun noin 30 miljoonaa euroa, ja yrityksen likviditeetti sekä oma pääoma pysyivät vahvoina. Jatkossakin vapaan kassavirran parantaminen sekä vahva tase ovat meille erityisen tärkeitä.

Tutkimus- ja kehitystyössämme keskityimme edelleen tuotteidemme hintakilpailukyvyn parantamiseen, jotta ne paremmin vastaisivat asiakkaidemme tarpeita nykyisessä haastavassa liiketoimintaympäristössä. Toimitamme parhaillaan ensimmäisiä näytekennoja uudenlaisesta moduuleihin perustuvasta cPlant-vaahdotuslaitoksesta, joka saadaan tuotantovalmiiksi huomattavan nopeasti.

Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinanäkymät ovat heikot, joten projektien ajoitusta on hankala ennakoida. Palvelujen kysynnän oletetaan olevan heikompaa, sillä asiakkaat lykkäävät kunnossapito- ja modernisointihankkeita ja leikkaavat tuotantokustannuksiaan. Näissä olosuhteissa on myös yhä vaikeampaa saattaa projekteja päätökseen ja periä erääntyneitä saatavia, joten olemme lisänneet toimenpiteitä molemmilla osa-alueilla.

Vaikka olemme edistyneet huomattavasti kiinteiden kulujen sopeuttamisessa, emme täysin kyenneet kompensoimaan liikevaihdon supistumista emmekä Metals, Energy & Water -segmentissä jatkuneiden haasteiden vaikutuksia. Sen vuoksi jatkamme säästötoimenpiteitämme."

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj                                      

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja, vt. toimitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, 0400 954 141

sähköpostit: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: keskiviikko 27.7.2016

Aika: 15.00

Paikka: Outotec-talo, Rauhalanpuisto 9, Espoo

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 2310 1618. Rekisteröintitunnus: 6488177.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2016 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 28.10.2016.

JAKELU

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Yritys tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Outotec on listattu Nasdaq Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-kesäkuun 2016 osavuosikatsaus Lataa