Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2016 Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan
Pörssitiedote maaliskuuta 17, 2016

Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE 17.3.2016 klo 17.45

TÄMÄN TIEDOTTEEN SISÄLTÄMÄÄ TIETOA EI OLE TARKOITETTU JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONG KONGISSA, JAPANISSA TAI SINGAPORESSA.

Outotec laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron hybridilainan

Outotec Oyj laskee liikkeeseen 150 miljoonan euron oman pääoman ehtoisen joukkovelkakirjalainan eli hybridilainan. Lainan vuotuinen kuponkikorko on 7,375 prosenttia. Lainalla ei ole eräpäivää, mutta yhtiöllä on oikeus lunastaa se takaisin ensimmäistä kertaa 24. maaliskuuta 2021. Lainan liikkeeseenlaskupäivä on 24. maaliskuuta 2016. Hybridilaina vahvistaa Outotecin pääomarakennetta ja sitä käytetään nykyisten lainojen uudelleenrahoittamiseen sekä Outotecin yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin.

"Outotecin nykyisessä liiketoimintaympäristössä vahva tase on tärkeä. Lisäpääoman tarpeen katsotaan olevan väliaikainen, joten hybridilainan liikkeellelasku tukee hyvin yhtiötä laskusuhdanteessa. Olemme hyvin tyytyväisiä laajaan kiinnostukseen niin institutionaalisilta sijoittajilta kuin yksityispankeiltakin. Vahvan kysynnän myötä hybridilaina ylimerkittiin merkittävästi, mikä on selkeä osoitus sijoittajien luottamuksesta Outoteciin", sanoo Outotecin toimitusjohtaja Pertti Korhonen.

Hybridilaina on laina, joka on yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään IFRS-standardien mukaan laaditussa konsernitilinpäätöksessä yhtiön omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.

Koordinaattorina transaktiossa toimii Pohjola Pankki Oyj ja järjestäjinä toimivat Pohjola Pankki Oyj ja Nordea Pankki Suomi Oyj. Outotecin oikeudellisena neuvonantajana toimii Roschier Asianajotoimisto Oy.

Lisätietoja:
 
OUTOTEC

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
Puhelin 020 529 211

Jari Ålgars, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2007

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin 020 529 2004, 0400 817198
sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

HUOMAUTUS

Tämän tiedotteen sisältämää tietoa ei ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Hong Kongissa, Japanissa tai Singaporessa tai missään muussa valtiossa tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, joissa arvopapereiden, joihin tämä tiedote viittaa, tarjoaminen olisi lainvastaista tai edellyttäisi muita kuin Suomen lain edellyttämiä toimia. Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita minkään oikeusjärjestyksen alueella. Arvopapereita ei tarjota henkilöille, joiden osallistuminen tarjoamiseen vaatisi muuta kuin soveltuvaa sijoitusmuistiota tai rekisteröintiä. Mitään osaa arvopapereita koskevasta annista ei ole rekisteröity tai rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (Securities Act, muutoksineen) mukaisesti, eikä arvopapereita voi tarjota tai myydä Yhdysvalloissa tai yhdysvaltalaisille henkilöille, tai näiden lukuun tai eduksi. Edellisen lauseen termeillä on sama merkitys kuin miten ne on määritelty Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain nojalla annetussa säännöksessä S (Regulation S). Sijoittajien ei tule hyväksyä arvopapereita koskevaa tarjousta tai hankkia arvopapereita, joihin tämä tiedote viittaa, elleivät he tee sitä Outotecin julkaisemaan tai levittämään soveltuvaan sijoitusmuistioon sisältyviin tietoihin perustuen.

Outotec ei ole antanut valtuutusta arvopapereiden tarjoamiseen yleisölle missään Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Arvopapereita tarjotaan Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa direktiivin 2003/71/EC (muutettu direktiivillä 2010/73/EU, "Esitedirektiivi") mukaisen poikkeuksen velvollisuudesta julkaista esite nojalla, kuten Esitedirektiivi on implementoitu Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa. Tarjous on tarkoitettu ja kohdistetaan vain Esitedirektiivin artiklan 2(1)(e) mukaisille "kokeneille sijoittajille" Euroopan talousalueen jäsenmaissa ja sijoituksen vähimmäisarvo [sekä yksikkökoko ovat] 100.000 euroa. Ilmaisu "tarjota arvopapereita yleisölle" tarkoittaa viestimistä millä tahansa tavalla ja antamalla riittävästi tietoa tarjouksen ehdoista ja tarjottavista arvopapereista, jotta sijoittaja pystyy päättämään arvopapereiden hankkimisesta, kuten ilmaisu voi vaihdella jäsenvaltiossa tehtyjen täytäntöönpanotoimenpiteiden seurauksena.

Tässä ilmoituksessa määritellyt rahoituslaitokset toimivat yksinomaan ja ainoastaan Outotecin puolesta ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskun yhteydessä eivätkä myöskään ole vastuussa muille kuin Outotecille asiakassuojan järjestämisestä tai neuvonnasta liittyen ehdotetun hybridilainan liikkeeseenlaskuun tai mihinkään muuhun transaktioon, järjestelyyn tai muuhun tässä tiedotteessa mainittuun asiaan.

Tässä esitetyt tiedot on suunnattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa oleville henkilöille ainoastaan olosuhteissa, joissa Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act, muutoksineen) pykälä 21(1) ei sovellu, ja on tarkoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain (a) henkilöille, joilla on ammattimaista kokemusta sijoittamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain 19(5) artiklan (Financial Promotion) vuoden 2005 määräyksen ("Määräys") tarkoittamalla tavalla tai (b) Määräyksen artiklan 49(2) a-d kohtien mukaisille henkilöille, taikka muille henkilöille, joille asiakirja voidaan laillisesti tiedottaa (kaikki sellaiset henkilöt joihin on viitattu "Relevantti Henkilö"). Kenenkään, joka ei ole Relevantti Henkilö, ei tule toimia tämän asiakirjan perusteella tai luottaa sen sisältöön.