Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2014 Outotecin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus
Pörssitiedote huhtikuuta 29, 2014

Outotecin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ                         OSAVUOSIKATSAUS               29.4.2014 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2014

Tilauskertymä ja liikevaihto heikot, palvelujen myynti kasvoi

Tammi-maaliskuu 2014 (2013 vertailukauden luku):

·         Tilauskertymä: 210,3 (491,1) miljoonaa euroa, -57 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -51 %)
·         Tilauskanta: 1 215,8 (1 938,9) miljoonaa euroa, -37 %

·         Liikevaihto: 343,9 (502,9) miljoonaa euroa, -32 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein -26 %)

·         Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 107,5 (103,8) miljoonaa euroa, +4 % (vertailukelpoisin valuuttakurssein +16 %)

·         Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 12,4 (35,0) miljoonaa euroa, -65 %

Vuoden 2014 tulosohjeistus ennallaan

Vuoden lopun tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja valuuttakurssien epävakaisuuden perusteella johto arvioi, että vuonna 2014

  • Liikevaihto on noin 1,5-1,8 miljardia euroa, ja
  • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 5-8 %

1) ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1 Q1 Viim. Q1-Q4
2014 2013 12 kk 2013
Liikevaihto, milj. EUR 343,9 502,9 1 752,5 1 911,5
Bruttokate, % 19,5 19,1 20,9 20,7
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 12,4 35,0 140,3 162,9
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 3,6 7,0 8,0 8,5
Liikevoitto, milj. EUR 8,7 31,7 119,0 141,9
Liikevoitto, % 2,5 6,3 6,8 7,4
Voitto ennen veroja, milj. EUR 6,4 29,9 108,7 132,2
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 4,7 -33,6 -3,8 -42,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -82,7 -218,4 -82,7 -87,1
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -18,7 -49,4 -18,7 -18,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -24,6 -148,7 -24,6 -14,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 21,6 35,0 21,6 25,7
Oman pääoman tuotto, %, viim. 12 kk 17,0 31,7 17,0 19,4
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 215,8 1 938,9 1 215,8 1 371,7
Tilauskertymä, milj. EUR 210,3 491,1 1 231,6 1 512,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 830 4 825 4 929 4 927
Osakekohtainen tulos, EUR 0,03 0,12 0,42 0,51

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Kaivos- ja metallurgisen teollisuuden investoinnit jatkuivat alkuvuonna vaimeina, mikä johti heikkoon tilauskertymään. Asiakkaat keskittyivät edelleen olemassa olevan tuotantokapasiteettinsa parantamiseen ja ajanmukaistamiseen sen sijaan, että olisivat aloittaneet suuria uusinvestointeja, joissa ns. EPCM-insinööritoimistot toimivat tyypillisesti pääurakoitsijoina. Siksi tämän kanavan kautta saamamme laitekauppa heikkeni, mikä suurelta osin selittää julkaisemattomien tilaustemme vähyyden ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Prosessiteknologiayrityksenä Outotec pyrkii vastaamaan tähän markkinadynamiikan muutokseen tarjoamalla kaivosyhtiöille ja metallien tuottajille ratkaisuja, joiden avulla he voivat hyödyntää paremmin nykyisiä laitoksiaan ja infrastruktuuriaan. Asiakkaat ovat ottaneet tämän lähestymistavan hyvin vastaan, ja meillä on tarjous- ja neuvotteluvaiheessa runsaasti laajoja uudistushankkeita. Investointipäätösten tekeminen vie kuitenkin aikaa, ja tulemme jatkossakin näkemään voimakkaita vuosineljännesvaihteluita tilauskertymässä.   

Palveluliiketoiminnan markkinat jatkuivat vakaina teollisuudenalan melko hyvän käyttöasteen ansiosta. Olen tyytyväinen, että pystyimme jatkamaan palveluliiketoimintamme kasvua uusien palvelukonseptien ja asennuskannan paremman peiton avulla sekä laajentamalla maantieteellistä kattavuutta. Palveluiden tilauskertymä pysyi vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä samana, mutta vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna se kasvoi 15 %. Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 4 % ja vertailukelpoisin valuuttakurssein mitattuna 16 %. Palveluliiketoiminnan katteet pysyivät ennallaan.

Vuoden 2013 heikon tilauskertymän ja kehittyvien talouksien valuuttojen heikkenemisen vuoksi liikevaihtomme laski vuoden 2014 ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kannattavuus oli heikko pienentyneen liikevaihdon ja liikevaihtoon nähden korkeiden kiinteiden kulujen vuoksi. Kannattavuutta laski lisäksi kolmen suuren projektin suunniteltua heikompi kannattavuus Metals, Energy & Water -liiketoiminta-alueella.

Yhdysvaltain ja Euroopan taloudet ovat toipumassa, mutta kehittyvien markkinoiden talouden heikko kehitys ja valuuttojen devalvaatio, poliittinen epävakaus sekä huoli Kiinan kasvun kestävyydestä heikentävät markkinoita. Uskomme edelleen, että kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät vuonna 2014, vaikkakin näemme varhaisia merkkejä siitä että markkinat ovat ehkä saavuttaneet pohjan. Huolimatta siitä, että meillä on tarjousvaiheessa useita lupaavia merkittäviä projekteja, olemme valmistautuneet markkinoiden jatkumiseen hitaana. 50 miljoonan euron kustannussäästöohjelmamme edistyy suunnitellusti ja osana sitä käynnistimme alkuvuoden heikon tilauskertymän vuoksi määräaikaiset lomautukset. Olemme valmistautuneet uusiin toimenpiteisiin sopeuttaaksemme kulujamme vastaamaan mahdollisesti jatkuvaa heikkoa tilauskertymää ja sen seurauksen mahdollisesti edelleen supistuvaa liikevaihtoa. Syklisellä teollisuudenalalla meidän on tasapainoiltava siten, että asemamme on hyvä, kun sykli kääntyy paremmaksi."

MUUTOS PALVELUSOPIMUSTEN RAPORTOINNISSA 1.1.2014 ALKAEN

Outotecin pitkäaikaiset käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimukset, joissa on tuotantoon perustuva muuttuva osa, kirjataan tilaushankintaan seuraavan 12 kuukauden arvioidun myynnin mukaisesti. Kiinteähintaiset sopimukset taas kirjataan täydellä arvollaan tilaushankintaan, kun sopimus astuu voimaan. Noudattaen aikaisempia kirjausperiaatteita pitkäaikaisen käyttö- ja kunnossapitopalvelusopimuksen kuluvalle kalenterivuodelle kuuluva osuus kirjattiin tilauskertymään kerran vuodessa. Raportointiperiaatteen muutos ei olennaisesti vaikuttanut vuoden 2014 ensimmäisen vuosineljänneksen tilaushankintaan vertailukauteen verrattuna.

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: tiistai 29.4.2014

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0467.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2014 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

·         Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 31.7.2014

·         Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2014

·         Pääomamarkkinapäivä Outotecin pääkonttorilla Espoossa 4.12.2014

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita kaivos- ja metallurgiselle teollisuudelle. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan yli 4 800 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 1,9 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä.

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-maaliskuun 2014 osavuosikatsaus Lataa