Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2014 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Pörssitiedote maaliskuuta 31, 2014

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 31.3.2014 KLO 14.45

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 31.3.2014 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2013.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta 0,20 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2014 ja osingon maksupäivä 17.4.2014.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kahdeksan (8) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Anja Korhonen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio sekä Poju Zabludowicz. Uudeksi jäseneksi valittiin Björn Rosengren.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 72 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille kullekin 36 000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12 000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28 800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19 200 eurolla ja kullekin hallituksen jäsenelle 14 400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden. Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hallitus on valtuutettu päättämään yhteensä enintään 18 312 149 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Ehdotettu osakemäärä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi millään hetkellä yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa enempää kuin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 18 312 149, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista nykyisistä osakkeista. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista ja sillä on oikeus poiketa osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamista. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään yhteensä enintään 100 000 euron määräisten lahjoitusten antamisesta yliopistoille, korkeakouluille tai muuhun yleishyödylliseen tarkoitukseen.Lahjoitukset voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä. Valtuutus on voimassa 31.12.2014 saakka.

Yhtiöjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä siten, että hallituksen jäsenten enimmäismäärä on kymmenen (10) ja että varsinainen yhtiökokous valitsee hallitukselle puheenjohtajan lisäksi myös varapuheenjohtajan.

Nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutos

Yhtiökokous päätti muuttaa nimitystoimikunnan työjärjestystä siten, että nimitystoimikunta toimittaa ehdotuksensa hallitukselle viimeistään 31.1. ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion. Lisäksi hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen, Hannu Linnoisen, Timo Ritakallion ja Poju Zabludowiczin. Hannu Linnoinen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja Tapani Järvinen. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 14.4.2014 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Nina Kiviranta, lakiasiainjohtaja
puhelin: +358 20 529 2017, matkapuhelin: +358 50 59 888 05
sähköposti: nina.kiviranta(at)outotec.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com