Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2014 Outotec Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2013
Pörssitiedote helmikuuta 7, 2014

Outotec Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2013

OUTOTEC OYJ        TILINPÄÄTÖSTIEDOTE        7.2.2014 KLO 9.00

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2013

Haasteellinen markkina, palvelut kasvoivat

Osinkoehdotus 0,20 euroa

Katsauskausi tammi-joulukuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 1 512,4 (2 084,4) miljoonaa euroa, -27 % 

 • Tilauskanta: 1 371,7 (1 947,1) miljoonaa euroa, -30 % 

 • Liikevaihto: 1 911,5 (2 087,4) miljoonaa euroa, -8 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 505,9 (476,0) miljoonaa euroa, 6 % 

 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 162,9 (193,8) miljoonaa euroa, -16 % 

 • Osakekohtainen tulos: 0,51 (0,70) euroa, -28 % 

Loka-joulukuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku)

 • Tilauskertymä: 426,1 (471,2) miljoonaa euroa, -10 % 

 • Liikevaihto: 457,2 (649,8) miljoonaa euroa, -30 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 150,7 (184,1) miljoonaa euroa, -18 % 

 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 40,5 (74,0) miljoonaa euroa, -45 % 

Vuoden 2014 tulosohjeistus

Vuoden lopun tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien, tarjouspyyntöjen ja valuuttakurssien epävakaisuuden perusteella johto arvioi että vuonna 2014

 • Liikevaihto on noin 1,5-1,8 miljardia euroa, ja 

 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 5-8 %  

1) ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q4 Q4 Q1-Q4 Q1-Q4
2013 2012 2013 2012
Liikevaihto, milj. EUR 457,2 649,8 1 911,5 2 087,4
Bruttokate, % 20,5 21,8 20,7 20,8
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 40,5 74,0 162,9 193,8
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 8,9 11,4 8,5 9,3
Liikevoitto, milj. EUR 25,4 74,9 141,9 184,3
Liikevoitto, % 5,6 11,5 7,4 8,8
Voitto ennen veroja, milj. EUR 21,4 72,3 132,2 179,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -2,5 -3,2 -42,1 77,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -87,1 -264,7 -87,1 -264,7
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -18,2 -56,0 -18,2 -56,0
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -14,0 -191,3 -14,0 -191,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 17,5 59,4 25,7 37,0
Oman pääoman tuotto, % 11,1 46,7 19,4 29,4
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 371,7 1 947,1 1 371,7 1 947,1
Tilauskertymä, milj. EUR 426,1 471,2 1 512,4 2 084,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 921 4 755 4 927 4 456
Osakekohtainen tulos, EUR 0,07 0,29 0,51 0,70
Osakekohtainen osinko, EUR - - 0,201) 0,30


1) Hallituksen esitys osakekohtaiseksi osingoksi

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Vuosi 2013 oli Outotecille haasteellinen. Maailmantalouden epävarmuus, heikentyneet metallien hinnat ja tarve parantaa pääoman tuottavuutta pienensivät kaivos- ja metalliyhtiöiden investointeja. Nämä seikat sekä kehittyvien maiden valuuttojen heikentyminen näkyivät koko vuoden tilauskertymämme laskuna. Lisäksi vuonna 2012 suuri yksittäinen 350 miljoonan euron tilaus kasvatti vertailuvuoden tilauskertymää. Viimeisellä vuosineljänneksellä saimme jälleen joitakin suurehkoja tilauksia. Jatkuneen tilausten hitaamman kertymisen, syyskuussa peruuntuneen tilauksen ja valuuttakurssimuutosten johdosta liikevaihtomme kuitenkin laski heikentäen kannattavuuttamme. Pienemmän tilauskertymän ja toimitusten määrän vuoksi kassavirtamme oli negatiivinen. Olen hyvin tyytyväinen palveluliikevaihdon kuuden prosentin kasvuun tilanteessa, jossa valuutat vaihtelivat huomattavasti; vertailukelpoisilla valuuttakursseilla laskettuna palveluliikevaihtomme olisi kasvanut 13 % ja palveluliiketoiminnan tilauskertymän kasvu olisi ollut 19 %. Tämä näkyi myös henkilöstörakenteessamme; palveluhenkilöstön osuus kasvoi palveluliikevaihdon kasvun myötä.

Olemme viime vuosina lisänneet tutkimus- ja tuotekehityspanostuksiamme, mikä kantaa hedelmää. Esimerkkinä uudenlaisista tuotteista voin mainita mullistavan, modulaarisen uuttolaitoksen, jonka esittelimme markkinoille ja jonka ensimmäisen referenssilaitoksen onnistuimme myymään Turkkiin. Olemme myös laajentaneet ennestään suurta patenttisalkkuamme ja uusien patenttihakemusten sekä myönnettyjen patenttien määrä oli ennätyksellinen, yli 40 % suurempi kuin vuosi sitten. Uusien patenttihakemusten määrällä mitattuna Outotec on Suomen ykkönen. Olen myös tyytyväinen käyttö- ja kunnossapitoliiketoiminnan konseptin kehitykseen ja näen hyvät mahdollisuudet kasvattaa edelleen palvelujen myyntiä maailmanlaajuisesti. Vuodesta 2010 lähtien olemme myös hankkineet 13 yritystä vahvistamaan tuote- ja palvelutarjontaamme.

Odotamme pitkän aikavälin kysynnän pysyvän ennallaan metallien kysynnän kasvaessa, malmien metallipitoisuuksien heikentyessä ja ympäristövaatimusten tiukentuessa. Lyhyellä aikavälillä kaivosteollisuuden laite- ja laitosinvestointien odotetaan supistuvan 10-20 %, mutta palvelujen kysynnän puolestaan kasvavan. Varautuaksemme jatkuvaan markkinoiden hitauteen käynnistimme ohjelman toiminnan kiinteiden kulujen pienentämiseksi. Toistaiseksi olemme edenneet suunnitellusti ja saavuttaneet 12 miljoonan euron vuosisäästöt. Jatkamme toimenpiteitä vuonna 2014 saavuttaaksemme 50 miljoonan euron vuosisäästöt vuoden loppuun mennessä vähentämällä henkilöstöä, ulkoisten palvelujen käyttöä ja matkustamista.

Jatkossa pyrimme lisäämään markkinaosuuttamme elinkaariratkaisuiden avulla tarjoamalla asiakkaidemme investoinneille parhaan tuoton ennakoitavissa olevin kustannuksin, nopeammin ja taatuin suorituskyvyin. Kolmas sija maailman sadan vastuullisimman yrityksen listalla velvoittaa meitä myös jatkamaan ponnisteluja maapallon luonnonvarojen kestävän hyödyntämisen puolesta."

Muutos segmenttiraportoinnissa

Outotecin liiketoimintamalliin ja rakenteeseen tehtiin muutoksia 1.7.2013 alkaen. Uuden segmenttiraportoinnin mukaisesti Outotecin kaksi uutta liiketoiminta-aluetta muodostavat IFRS 8
-mukaiset liiketoimintasegmentit. Täsmäytetyt Q1-Q2 2013 luvut julkaistiin 18.10.2013.

Maksuton osakeanti (split)

Outotecin yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (split) annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 2.4.2013. Outotecin osakkeiden kokonaismäärä lisääntyi 183 121 492 osakkeeseen, kun osakkeenomistajille annettiin kolme uutta osaketta kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti. Maksuton osakeanti (split) ei vaikuttanut yhtiön osakepääomaan tai pääomarakenteeseen. Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

Kustannussäästöohjelma

17.10.2013 Outotec ilmoitti käynnistävänsä säästöohjelman, jonka tavoitteena on liiketoiminnan kiinteiden kulujen enintään 50 miljoonan euron säästöt vuositasolla vuoden 2014 loppuun mennessä vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen tilanteeseen verrattuna. Pääosa säästöistä toteutuu vuonna 2014. Säästöohjelman kertaluontoisten kulujen arvioidaan vuosina 2013 ja 2014 olevan korkeintaan 30 miljoonaa euroa.

150 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina

Outotec laski liikkeelle 150 miljoonan euron suuruisen kiinteäkorkoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan syyskuussa 2013. Laina-aika on seitsemän (7) vuotta ja lainalle maksetaan 3,75 prosentin vuotuista kuponkikorkoa. Laina on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-joulukuun 2013 tilinpäätöstiedotteesta. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä.

Lisätietoja antavat

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: perjantai 7.2.2014

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 8171 0463.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2014 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Yhtiökokous 2014 pidetään 31.3.2014 

 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 29.4.2014  

 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 31.7.2014 

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2014 

Tilinpäätös 2013 julkaistaan viikolla 10.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan noin 5 000 asiantuntijaa. Yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotec Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2013 Lataa