Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2014 Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi
Pörssitiedote tammikuuta 13, 2014

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  13.1.2014   KLO 9.00

Outotec Oyj:n nimitystoimikunnan esitys hallituksen kokoonpanoksi ja palkitsemiseksi

Hallituksen kokoonpano

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 31.3.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi yhtiön nykyiset hallituksen jäsenet Matti Alahuhta, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Anja Korhonen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio ja Poju Zabludowicz. Toimikunta ehdottaa myös, että samaksi toimikaudeksi hallitukseen valitaan uudeksi jäseneksi Björn Rosengren.

DI Björn Rosengren, s. 1959, toimii tällä hetkellä Wärtsilä Oyj:n toimitusjohtajana. Ennen Wärtsilää hän johti AtlasCopcon Mining and Construction -liiketoimintaa ja oli konsernin Senior Executive Vice President. Björn Rosengrenillä on yli 20 vuoden kokemus kansainvälisten kaivos- ja teollisuusyritysten johtotehtävistä.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiökokous valitsee hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot on Outotecin verkkosivuilla www.outotec.com/yhtiokokous.

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Outotec Oyj:n nimitystoimikunta esittää 31.3.2014 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan ja että jäsenille maksetaan seuraavat vuosipalkkiot: hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksettaisiin 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankittaisiin Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen vuosipalkkion ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksettaisiin viimeistään 30.4.2014. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Kokouskohtainen palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Nimitystoimikunta koostuu kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajista sekä Outotec Oyj:n hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin 1.10.2013 omistustilanteen mukaan. Vuoden 2014 yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluvat:

  • toimitusjohtaja Kari A.J. Järvinen (Solidium Oy),
  • toimitusjohtaja Harri Sailas (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen)
  • toimitusjohtaja Poju Zabludowicz (Tamares Nordic Investments B.V.)
  • hallituksen puheenjohtaja Matti Alahuhta

OUTOTEC OYJ

Lisätietoja:

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

sähköposti: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com