Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2013 Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013
Pörssitiedote heinäkuuta 31, 2013

Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

OUTOTEC OYJ   OSAVUOSIKATSAUS   31.7.2013 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2013

Vahva palvelujen myynnin kasvu, vähemmän suuria tilauksia

Katsauskausi tammi-kesäkuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 856,7 (1 160,8) miljoonaa euroa, -26 % 

 • Tilauskanta: 1 761,3 (2 218,4) miljoonaa euroa, -21 % 

 • Liikevaihto: 1 014,3 (934,8) miljoonaa euroa, +9 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 238,4 (190,2) miljoonaa euroa, +25 % 

 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 78,3 (75,1) miljoonaa euroa, +4 % 

Huhti-kesäkuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku)

 • Tilauskertymä: 365,6 (735,5) miljoonaa euroa, -50 % 

 • Liikevaihto: 511,4 (524,4) miljoonaa euroa, -2 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 134,6 (100,7) miljoonaa euroa, +34 % 

 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 43,3 (44,5) miljoonaa euroa, -3 % 

Tulosohjeistus vuodelle 2013 ennallaan

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

 • liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 9,5-10,5 

1) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q2
2013
Q2
2012
Q1-Q2
 2013
Q1-Q2
 2012
Viim.
12kk
Q1-Q4
2012
Liikevaihto, milj. EUR 511,4 524,4 1 014,3 934,8 2 166,9 2 087,4
Bruttokate, % 20,9 20,4 20,0 20,9 20,4 20,8
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 43,3 44,5 78,3 75,1 196,9 193,8
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 8,5 8,5 7,7 8,0 9,1 9,3
Liikevoitto, milj. EUR 39,9 40,8 71,5 68,4 187,4 184,3
Liikevoitto, % 7,8 7,8 7,1 7,3 8,6 8,8
Voitto ennen veroja, milj. EUR 37,8 40,1 67,7 67,9 179,6 179,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 55,2 57,0 21,6 66,9 31,8 77,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -192,4 -334,7 -192,4 -334,7 -192,4 -264,7
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -42,5 -81,8 -42,5 -81,8 -42,5 -56,0
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -143,8 -280,5 -143,8 -280,5 -143,8 -191,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 38,4 33,8 30,2 30,0 40,0 37,0
Oman pääoman tuotto, % 24,0 28,6 20,8 23,5 29,8 29,4
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 761,3 2 218,4 1 761,3 2 218,4 1 761,3 1 947,1
Tilauskertymä, milj. EUR 365,6 735,5 856,7 1 160,8 1 780,3 2 084,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 979 4 384 4 902 4 202 4 805 4 456
Osakekohtainen tulos, EUR 0,15 0,15 0,27 0,26 0,71 0,70

 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Olen hyvin tyytyväinen siihen, että markkinoiden epävarmuudesta huolimatta Outotecin palvelujen kysyntä kasvoi voimakkaasti ja laitteiden sekä pienehköjen ja keskikokoisten prosessiratkaisujen kysyntä jatkui hyvänä. Tästä johtuen pystyimme kasvattamaan julkaisemattomien tilausten määrää noin 7 % vertailukauteen nähden. Maailmantalouden epävarmuus ja metallien hintojen lasku hidastivat asiakkaidemme investointipäätöksiä ja suurten tilausten saaminen viivästyi. Johtuen näistä viiveistä ja vertailukauden poikkeuksellisen korkeasta tilauskertymästä, mikä johtui Cristal Globalin 350 miljoonan euron tilauksesta, kokonaistilauskertymämme laski selvästi toisella vuosineljänneksellä. Emme kuitenkaan menettäneet yhtään suurta tarjoushanketta. Liikevaihtomme kasvoi suunnitelmiemme mukaisesti erittäin vahvan palvelujen myynnin kasvun ansiosta ja projektitoimitusten edistyessä hyvin. Liikevoittoprosenttimme ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli vertailukautta heikompi. Tämä johtui tietyistä palveluliiketoiminnan projekteista sekä vaihteluista projektien päättymisissä ja lisenssituloissa.

Keskitymme jatkossakin tilauskertymän kasvattamiseen vahvan tilauskannan ja liikevaihdon kasvun varmistamiseksi. Odotamme palvelujen ja pitkäaikaisten palvelusopimusten kysynnän kasvavan edelleen ja prosessilaitteiden kysynnän jatkuvan hyvänä. Uskon, että palveluliiketoiminnan kasvaneet tilaukset ja resurssit vaikuttavat suotuisasti kannattavuuteemme toisella vuosipuoliskolla. Tarjouskannassamme olevien projektien määrä ja kokonaisarvo on edelleen korkealla tasolla. Näkymät suurille tilauksille ovat edelleen hyvät, erityisesti ympäristöhankkeiden saralla ja olemme optimistisia, että saamme tulevien vuosineljännesten aikana päätökseen neuvotteluja suurista tilauksista. Markkinoilla jatkuvan epävarmuuden vuoksi käynnistämme lisätoimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi pienentämällä toimitusketjun kustannuksia ja hallitsemalla kuluja.

Olemme vuodesta 2010 lähtien menestyksekkäästi kehittäneet kasvuhakuista toimintamalliamme, ja seuraavana vaiheena tässä kehityksessä on heinäkuun alusta voimaan tullut uusi liiketoimintarakenne sekä organisaatio. Muutoksen avulla pyrimme jatkamaan Outotecin liiketoiminnan kasvua kaikilla maantieteellisillä alueilla ja liiketoiminta-alueilla."  

MUUTOS SEGMENTTIRAPORTOINNISSA

Outotecin kaksi uutta liiketoiminta-aluetta muodostavat IFRS 8 -mukaiset liiketoimintasegmentit. Uusi segmenttiraportointi tulee voimaan lokakuun 30. päivänä julkaistavasta tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen. Täsmäytetyt Q1-Q2 2013 luvut julkaistaan 1.10.2013 mennessä. > Pörssitiedote 9.4.2013.

MAKSUTON OSAKEANTI (SPLIT)

Outotecin yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämässä maksuttomassa osakeannissa (split) annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 2.4.2013. Outotecin osakkeiden kokonaismäärä lisääntyi 183 121 492 osakkeeseen, kun osakkeenomistajille annettiin kolme uutta osaketta kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti. Maksuton osakeanti (split) ei vaikuta yhtiön osakepääomaan tai pääomarakenteeseen. Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää. > Pörssitiedote 2.4.2013

MUUTOS KONSERNIRAKENTEESSA

1.7.2013 alkaen Outotecin liiketoiminnan rakenne koostuu kolmesta maantieteellisestä alueesta ja kahdesta liiketoiminta-alueesta. Alueelliset jaot ovat: Americas, EMEA (mukaan lukien Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka sekä IVY-maat) sekä APAC (mukaan lukien Aasian ja Tyynenmeren alue, Kiina ja Intia). Liiketoiminta-alueita ovat Metals, Energy & Water sekä Minerals Processing. Panostus palveluliiketoiminnan kehittämiseen jatkuu, ja molemmat liiketoiminta-alueet tulevat toimittamaan elinkaariratkaisuja jatkuvasti kasvattaen palveluliiketoiminnan osuutta. > Pörssitiedote 9.4.2013.

OUTOTEC MANAGEMENT OY:N PURKU

8.5.2013 Outotec ilmoitti Outotec Management Oy:n (johtoryhmän osakeomistusohjelma) purkamisesta osakevaihdolla, jossa Outotecin hallitus käytti yhtiökokouksen sille antamaa valtuutusta ja luovutti 442 115 hallussaan olevaa Outotec Oyj:n osaketta Outotec Management Oy:n osakkeenomistajille Outotec Management Oy:n osakkeita vastaan. Osakevaihdon jälkeen Outotec Oyj omisti suoraan kaikkiaan 1 815 193 (ennen osakevaihtoa 2 257 308) yhtiön omaa osaketta sekä epäsuorasti, Outotec Management Oy:n kautta 813 736 yhtiön omaa osaketta. > Pörssitiedote 8.5.2013.

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: keskiviikko 31.7.2013

Aika: 14.00

Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09 817 10461.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2013 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 julkaistaan 30.10. (uuden 9.4.2013 julkaistun segmenttiraportoinnin mukaisesti) 

 • tutustumiskäynti Outotecin Frankfurtin tutkimuskeskukseen 6.9. 

 • Pääomamarkkinapäivä järjestetään 4.12.2013 Lontoossa. Yksityiskohdat julkaistaan myöhemmin. 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan noin 5 000 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 Lataa