Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2013 Outotecin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus
Pörssitiedote huhtikuuta 26, 2013

Outotecin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        26.4.2013 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-MAALISKUU 2013

Tilauskertymän ja liikevaihdon kasvu jatkui

Tammi-maaliskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

  • Tilauskertymä: 491,1 (425,4) miljoonaa euroa, +15 % 

  • Tilauskanta: 1 938,9 (1 991,8) miljoonaa euroa, -3 % 

  • Liikevaihto: 502,9 (410,4) miljoonaa euroa, +23 % 

  • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 103,8 (89,5) miljoonaa euroa, +16 % 

  • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 35,0 (30,6) miljoonaa euroa, +14 % 

Tulosohjeistus vuodelle 2013 ennallaan

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

  • liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa ja 

  • operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 9,5-10,5 

1) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q1
2013
Q1
2012
Viim.
12kk
Q1-Q4
2012
Liikevaihto, milj. EUR 502,9 410,4 2 179,9 2 087,4
Bruttokate, % 19,1 21,4 20,3 20,8
Liikevoitto operatiivisesta liiketoiminnasta, milj. EUR 35,0 30,6 198,1 193,8
Liikevoitto operatiivisesta liiketoiminnasta, % 7,0 7,5 9,1 9,3
Liikevoitto, milj. EUR 31,7 27,6 188,4 184,3
Liikevoitto, % 6,3 6,7 8,6 8,8
Voitto ennen veroja, milj. EUR 29,9 27,7 181,9 179,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -33,6 9,9 33,6 77,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -218,4 -334,2 -218,4 -264,7
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %   -49,4 -89,1 -49,4 -56,0
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -148,7 -257,0 -148,7 -191,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 19,9 25,3 35,0 37,0
Oman pääoman tuotto, % 18,6 20,1 31,7 29,4
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 938,9 1 991,8 1 938,9 1 947,1
Tilauskertymä, milj. EUR 491,1 425,4 2 150,2 2 084,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 825 4 020 4 657 4 456
Osakekohtainen tulos, EUR 0,12 0,11 0,72 0,70

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Yleinen markkinatilanne sekä Outotecin teknologioiden ja palvelujen kysyntä jatkuivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä hyvänä. Kilpailukykyinen tarjontamme, maailmanlaajuinen verkostomme ja hyvä projektien toteutus kasvattivat sekä tilauskertymäämme että liikevaihtoamme vertailukaudesta. Julkaisemattomien, yleensä alle 10 miljoonan euron tilausten kokonaisarvo oli kaikkien aikojen korkein, ja palvelujen myynti kasvoi strategiamme mukaisesti. Liikevoitto parani vertailukaudesta, ja hieman alhaisempi liikevoittoprosentti johtui pääasiassa projektiliiketoiminnan normaalista vuosineljänneksittäin vaihtelevasta tuloutuksesta. Vahva tilauskantamme antoi meille hyvän alun tälle vuodelle.

Kauden merkittävimpiä saavutuksia olivat Russian Copper Companyn Mikheevskyn rikastamon pitkäaikainen käyttö- ja kunnossapitosopimus, sopimus bioetanolilaitokselle Yhdysvaltoihin toimitettavasta uusiutuvan energian ratkaisusta, rautamalmin pelletointiteknologiatilaus Kiinasta sekä Scanalyse-yrityksen osto. Scanalyse on ohjelmistoteknologiayritys, joka tarjoaa palveluita prosessilaitteiden kunnon ja suorituskyvyn valvontaan.

Vuoden 2012 puolivälistä jatkuneen elpymisen jälkeen maailmantalouden epävarmuus on viime viikkoina uudestaan lisääntynyt. Tämän vuoksi ja isoissa uusinvestoinneissa viime vuosina tapahtuneiden kustannusylitysten takia kaivos- ja metalliteollisuuden yritykset pyrkivät vähentämään investointiensa riskejä ja lisäämään nykyisten laitostensa kapasiteettia ja parantamaan tehokkuutta. Siksi teollisuuden investoinnit ovat siirtymässä isoista uusinvestoinneista modernisointeihin ja kapasiteetin laajentamiseen. Nämä suuntaukset todennäköisesti vähentävät lähiajan investointeja ja hidastavat suurten uusinvestointien etenemistä. Samanaikaisesti asiakkaiden muuttuneet ostokriteerit luovat uusia mahdollisuuksia Outotecille.

Outotecin liiketoiminnan näkymät vuodelle 2013 ovat vakaat maailmantalouden epävarmuustekijöistä ja markkinoiden muutoksista huolimatta. Tarjoustoimintamme on vilkasta ja vahva tarjouskantamme sisältää myös huomattavan määrän suuria projekteja. Tutkimuskeskuksemme tekevät edelleen täydellä kapasiteetillaan analyysejä, tutkimuksia ja prosessikehitystä asiakkaiden uusiin investointeihin. Investointikustannusten ja aikataulujen ennustettavuus sekä suoritustakuut ovat nousseet yhä tärkeämmiksi tekijöiksi asiakkaillemme. Outotecin arvolupaus vastaa hyvin näihin muuttuneisiin tarpeisiin. Lisäksi uskomme, että ympäristöinvestointien kasvu jatkuu hallitusten kiinnittäessä entistä enemmän huomiota kestävän kehityksen välttämättömyyteen myös kehittyvillä markkinoilla."

LASKENTASTANDARDIN MUUTOS JA MAKSUTON OSAKEANTI (SPLIT)

Outotec on ottanut käyttöön muutetun IAS 19 Työsuhde-etuudet standardin tammikuusta 2013 lähtien. Standardin merkittävin muutos koskee etuuspohjaisten eläkevastuiden ja -saamisten laskentaa. Muutos vaatii, että etuuspohjaisten eläkevastuiden ja -saamisten käyvän arvon muutokset kirjataan niiden syntyhetkellä. Oikaistut vertailutiedot esitetään tämän osavuosikatsauksen liitetiedoissa.

Outotecin yhtiökokouksen 26.3.2013 päättämässä maksuttomassa osakeannissa annetut osakkeet merkittiin kaupparekisteriin 2.4.2013. Outotecin osakkeiden kokonaismäärä lisääntyi 183 121 492 osakkeeseen, kun osakkeenomistajille annettiin kolme uutta osaketta kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti. Osakkeet otettiin julkisen kaupankäynnin kohteeksi 3.4.2013 alkaen. Osakekohtaiset tunnusluvut on oikaistu vastaamaan uutta osakemäärää.

MUUTOS JULKISTAMISMENETTELYSSÄ

Outotec Oyj ottaa käyttöön Finanssivalvonnan Standardin 5.2b mahdollistaman uuden julkistamismenettelyn, joka tuli voimaan 1.1.2011 alkaen. Tämä tiedote on tiivistelmä Outotecin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsauksesta ja koko katsaus taulukoineen on tämän pörssitiedotteen liitteenä pdf-tiedostona. > Koko katsaus pdf-tiedostona

LISÄTIETOJA ANTAVAT

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: perjantai 26.4.2013

Aika: 14.00

Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 931254. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 29.4.2013 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 931254.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2013 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

  • osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2013 julkaistaan 31.7. 

  • osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2013 julkaistaan 30.10. (uuden 9.4.2013 julkaistun segmenttiraportoinnin mukaisesti) 

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec lyhyesti

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan noin 5 000 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-maaliskuun 2013 osavuosikatsaus Lataa