Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2013 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Pörssitiedote maaliskuuta 26, 2013

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ PÖRSSITIEDOTE 26.3.2013 KLO 16.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 26.3.2013 Helsingissä. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2012.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille maksetaan osinkoa 31.12.2012 päättyneeltä tilikaudelta 1,20 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 2.4.2013 ja osingon maksupäivä 16.4.2013.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen, Hannu Linnoinen, Timo Ritakallio sekä Chaim (Poju) Zabludowicz. Uusiksi jäseneniksi valittiin Matti Alahuhta sekä Anja Korhonen.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Matti Alahuhdan.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 72.000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 36.000 euroa sekä hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle lisäksi 12.000 euroa, ja että kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan 600 euron kokouskohtainen palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Edellä mainitut vuosipalkkiot maksetaan 60-prosenttisesti rahana ja 40-prosenttisesti yhtiön osakkeina siten, että viikon kuluessa yhtiökokouspäivästä hankitaan Outotec Oyj:n osakkeita pörssistä hallituksen puheenjohtajalle 28.800 eurolla, hallituksen varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin 19.200 eurolla ja hallituksen jäsenelle 14.400 eurolla. Rahana maksettava osa vuosipalkkiosta, joka vastaa suunnilleen ennakonpidätykseen tarvittavaa määrää, maksetaan viimeistään 30.4.2013. Vuosipalkkiot kattavat hallituksen koko toimikauden.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy.

Osakeanti

Yhtiökokous päätti, että yhtiö toteuttaa maksuttoman osakeannin (split) seuraavasti:

-           Kutakin yhtä vanhaa osaketta kohti annetaan kolme uutta osaketta noudattaen osakkeenomistajan etuoikeutta, yhteensä 137.341.119 kappaletta.

-           Oikeus annettaviin osakkeisiin on osakkeenomistajalla, joka on täsmäytyspäivänä tiistaina 2.4.2013 merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakasluetteloon.

-           Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet arviolta 2.4.2013 lukien. Uudet osakkeet eivät oikeuta varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettyyn osinkoon vuodelta 2012.

Maksuton osakeanti ei edellytä osakkeenomistajilta toimenpiteitä eikä se vaikuta yhtiön osakepääomaan tai pääomarakenteeseen.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 18.312.148 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 18.312.148 kappaletta. Hallituksella on oikeus poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Yhtiökokous valtuutti edelleen hallituksen päättämään enintään 100.000 euron lahjoituksesta yleishyödylliseen tarkoitukseen, yliopistoille tai korkeakouluille. Valtuutus on voimassa 31.12.2013 asti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiökokous päätti perustaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtäviin kuuluu hallituksen seuraajaehdokkaiden etsintä, jäsenten ehdollepanon valmistelu ja esittely, sekä hallituksen palkitsemisasiat. Toimikuntaan kuuluu kolme suurinta osakkeenomistajaa sekä hallituksen puheenjohtaja.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Timo Ritakallion. Lisäksi hallitus valitsi tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Anja Korhosen, Hannu Linnoisen, Timo Ritakallion ja Chaim (Poju) Zabludowiczin. Hannu Linnoinen toimii tarkastus- ja riskivaliokunnan puheenjohtajana.

Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä toimivat Eija Ailasmaa, Matti Alahuhta ja Tapani Järvinen. Matti Alahuhta toimii valiokunnan puheenjohtajana.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 9.4.2013 alkaen.

OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com