Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2013 Outotecin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus
Pörssitiedote lokakuuta 30, 2013

Outotecin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        30.10.2013 KLO 9.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2013

Markkinoiden epävarmuus heikensi tilauskertymää, vakaa kannattavuus

Katsauskausi tammi-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku):

 • Tilauskertymä: 1 086,3 (1 613,2) miljoonaa euroa, -33 % 

 • Tilauskanta: 1 735,6 (2 155,8) miljoonaa euroa, -19 % 

 • Liikevaihto: 1 454,4 (1 437,6) miljoonaa euroa, +1 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 355,2 (291,9) miljoonaa euroa, +22 % 

 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 122,4 (119,8) miljoonaa euroa, +2 % 

 • Osakekohtainen tulos: 0,44 (0,42) euroa, +5 % 

Heinä-syyskuu 2013 lyhyesti (2012 vertailukauden luku)

 • Tilauskertymä: 229,6 (452,4) miljoonaa euroa, -49 % 

 • Liikevaihto: 440,1 (502,8) miljoonaa euroa, -12 % 

 • Palveluliiketoiminnan liikevaihto: 116,8 (101,7) miljoonaa euroa, +15 % 

 • Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto1): 44,1 (44,7) miljoonaa euroa, -1 % 

Vuoden 2013 tulosohjeistusta laskettu (julkaistu 17.10.2013)

Outotecin liikevaihto-ohjeistuksen laskuun vaikuttivat useat tekijät. Maailmantalouden epävarmuus on jatkunut ja hidastanut asiakkaiden investointeja. Myös osa projekteista on edennyt odotettua hitaammin asiakkaiden maksujen viivästyttyä. Syyskuussa peruuntui lisäksi tilauskannassa oleva 30 miljoonan euron projekti. Merkittävin syy operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin ohjeistuksen laskuun on alhaisempi liikevaihto.

Outotec arvioi, että vuonna 2013

 • liikevaihto on noin 1,9-2,1 miljardia euroa ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 8,5-9,5 

Aikaisempi tulosohjeistus:

Vahvan tilauskannan, tämänhetkisten markkinanäkymien ja tarjouspyyntöjen perusteella johto arvioi, että vuonna 2013

 • liikevaihto on noin 2,1-2,3 miljardia euroa ja 

 • operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentti1) on noin 9,5-10,5 

1) Ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä (PPA) poistoja

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q3
2013
Q3
2012
Q1-Q3
 2013
Q1-Q3
 2012
Viim.
12kk
Q1-Q4
2012
Liikevaihto, milj. EUR 440,1 502,8 1 454,4 1 437,6 2 104,2 2 087,4
Bruttokate, % 22,5 19,3 20,8 20,3 21,1 20,8
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, milj. EUR 44,1 44,7 122,4 119,8 196,4 193,8
Operatiivisen liiketoiminnan liikevoitto, % 10,0 8,9 8,4 8,3 9,3 9,3
Liikevoitto, milj. EUR 45,0 41,0 116,5 109,4 191,4 184,3
Liikevoitto, % 10,2 8,1 8,0 7,6 9,1 8,8
Voitto ennen veroja, milj. EUR 43,1 39,6 110,9 107,4 183,1 179,7
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR -61,1 13,4 -39,5 80,4 -42,8 77,1
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -112,4 -301,4 -112,4 -301,4 -112,4 -264,7
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -23,5 -71,2 -23,5 -71,2 -23,5 -56,0
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -45,4 -255,9 -45,4 -255,9 -45,4 -191,3
Sijoitetun pääoman tuotto, % 29,8 34,9 27,3 31,4 34,6 37,0
Oman pääoman tuotto, % 26,3 27,0 22,1 24,6 29,1 29,4
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 735,6 2 155,8 1 735,6 2 155,8 1 735,6 1 947,1
Tilauskertymä, milj. EUR 229,6 452,4 1 086,3 1 613,2 1 557,5 2 084,4
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 4 984 4 663 4 929 4 356 4 886 4 456
Osakekohtainen tulos, EUR 0,17 0,16 0,44 0,42 0,73 0,70

 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Maailmantalouden jatkunut epävarmuus sekä kaivosteollisuuden edelleen hidastuneet investoinnit ja tuotantokustannusten leikkaukset johtivat huomattavan alhaiseen tilauskertymään kolmannella vuosineljänneksellä. Kuluvan vuoden tilauskertymän heikentyminen alkoi myös vaikuttaa liikevaihtoomme. Tämä sekä muutama asiakkaiden maksuviiveiden vuoksi viivästynyt toimitus ja yksi peruuntunut tilaus johtivat siihen, että jouduimme alentamaan koko vuoden liikevaihdon ja tuloksen ohjeistustamme.

Palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi edelleen, ja kannattavuutemme pysyi vakaana kolmannen vuosineljänneksen alhaisemmasta kokonaisliikevaihdosta huolimatta. Turvataksemme tulevien vuosien kannattavuuden epävarmassa markkinatilanteessa käynnistimme ohjelman, joka tähtää enintään 50 miljoonan euron vuosisäästöihin liiketoiminnan kuluissa.  

Jatkossa keskitymme edelleen kasvattamaan tilauskertymää ja varmistamaan vankan tilauskannan. Keskipitkän ja pitkän aikavälin myyntinäkymämme ovat pysyneet hyvinä. Odotamme, että tulevina vuosineljänneksinä voimme sopia muutamista suurehkoista kaupoista. Palvelujen ja pitkäaikaisten palvelusopimusten kysynnän ennakoidaan kasvavan. Viime vuosien isojen uusinvestointien kustannusylityksistä kärsineet kaivosyhtiöt pyrkivät nyt minimoimaan investointiensa riskejä ja maksimoimaan nykyisten laitostensa tuoton. Tämä on vähentänyt yleisesti ottaen investointeja, mutta tarjoaa Outotecille mahdollisuuksia, koska voimme tarjota asiakkaalle parhaan tuoton ennakoitavissa olevin kustannuksin, aikatauluin ja taatuin suorituskyvyin."

MUUTOS SEGMENTTIRAPORTOINNISSA

Outotecin kaksi uutta liiketoiminta-aluetta muodostavat IFRS 8 -mukaiset liiketoimintasegmentit. Uusi segmenttiraportointi on voimassa tästä tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta alkaen.

Merkittävimmät muutokset uudessa segmenttiraportoinnissa ovat:

 • Yksi liiketoiminta-alue on päävastuussa asiakastoimituksesta, joten myynti kokonaisuudessaan sekä myynnin kustannukset kirjataan suoraan kyseiselle segmentille. Aikaisemmin asiakastoimitus kirjattiin teknologioittain, jolloin segmenttien välillä syntyi useita sisäisiä liiketapahtumia. 

 • Uusien operatiivisten raportointiperiaatteiden perusteella kustannukset liittyen osakepohjaisiin kannustinohjelmiin on kohdistettu raportoiville segmenteille. Aiemmassa segmenttiraportoinnissa nämä erät olivat sisällytetty kohdistamattomiin eriin. 

  Täsmäytetyt Q1-Q2 2013 luvut on julkaistu 18.10.2013. > Tiedote 
  Tämä teksti on kooste Outotecin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsauksesta. Katsaus kokonaisuudessaan on saatavissa tämän koosteen liitteenä. 

Lisätietoja antavat

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin 020 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin 020 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin 020 529 2003, matkapuhelin 0400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: keskiviikko 30.10.2013

Aika: 14.00

Paikka: Bank, Unioninkatu 20, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin verkkosivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon 09-8171 0463.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

VUODEN 2014 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

 • Tilinpäätöstiedote 2013 julkaistaan 7.2.2014 

 • Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 29.4.2014  

 • Osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan 31.7.2014 

 • Osavuosikatsaus tammi-syyskuulta julkaistaan 30.10.2014 

Tilinpäätös 2013 julkaistaan viikolla 10. Yhtiökokouksen suunniteltu ajankohta on 31.3.2014.

PÄÄOMAMARKKINAPÄIVÄ 2013

Outotecin pääomamarkkinapäivä järjestetään 3-4.12.2013 Lontoossa. Ohjelma ja ilmoittautumisohjeet julkaistaan Outotecin verkkosivuilla viikolla 45.

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Outotec tarjoaa edistyksellistä teknologiaa ja palveluja maapallon luonnonvarojen kestävään hyödyntämiseen. Maailman johtavana mineraalien- ja metallienjalostusteknologian toimittajana Outotec on kehittänyt vuosikymmenien aikana lukuisia uraauurtavia teknologioita. Outotec tarjoaa myös innovatiivisia ratkaisuja teollisuusvesien käsittelyyn, vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen ja kemianteollisuuteen. Yrityksellä on maailmanlaajuinen myynti- ja palveluverkosto, omat tutkimuskeskukset sekä palveluksessaan noin 5 000 asiantuntijaa. Outotecin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 2 miljardia euroa ja yritys on listattu NASDAQ OMX Helsingissä. www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Outotecin tammi-syyskuun 2013 osavuosikatsaus Lataa