Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2013 Osakepohjainen kannustinohjelma 2013-2015
Pörssitiedote tammikuuta 16, 2013

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013-2015

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE  16.1.2013  KLO 9.30

Osakepohjainen kannustinohjelma 2013-2015

Outotec Oyj:n hallitus on päättänyt uudesta Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelman tavoitteena on yhdistää osakkeenomistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöitä yhtiöön tarjoamalla heille kilpailukykyinen, Outotecin osakkeiden pitkäaikaiseen omistukseen perustuva palkitsemisjärjestelmä.

Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2013, 2014 ja 2015. Hallitus päättää vuosittain erikseen kannustinohjelman kunkin vuoden enimmäisosakemäärän, osallistujat, kullekin henkilölle annettavan palkkion enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.

Osakepohjainen kannustinohjelma koskee noin 150 Outotecin henkilöä 1.1.2013 alkaneella vuoden 2013 ansaintakaudella. Johtoryhmän jäseniltä edellytetään osallistumista myös Outotecin henkilöstön osakesäästöohjelmaan.

Maksettava palkkio perustuu Outotecin osakekohtaiseen tulokseen, tilaushankintaan ja keskeisiä kilpailijoita parempaan liikevaihdon kasvuun liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2014 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta saajille aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta. Johtoryhmän jäseniä suositellaan pitämään nettovuosipalkkaansa vastaava määrä henkilöstön osakesäästöohjelmasta hankittuja ja/tai osakepohjaisesta kannustinohjelmasta saatuja osakkeita.

Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2013 riippuu tavoitteiden saavuttamisesta ja on yhteensä enintään 210.000 Outotec Oyj:n osaketta sekä verot ja veronluonteiset maksut kattava käteissumma. Lopullinen kohdentaminen päätetään vuoden 2013 tammikuun loppuun mennessä. Hallitus päättää ansaintakausien 2014 ja 2015 maksimipalkkion vuosittain erikseen.

Lisätietoja:

OUTOTEC OYJ

Kirsi Nuotto, henkilöstöjohtaja
puhelin 020 529 2023
sähköposti: etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com