Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsaus
heinäkuuta 29, 2011

Tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        29.7.2011 KLO 12.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu

Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010): * Tilauskertymä: 875,7 miljoonaa euroa (769,1 milj. euroa), +14 %

 * Tilauskanta: 1 664,1 miljoonaa euroa (1 310,1 milj. euroa), +27 %

 * Liikevaihto: 536,0 miljoonaa euroa (410,8 milj. euroa), +30 %

 * Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin
  liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 32,3 miljoonaa euroa (14,9 milj. euroa),
  +117 %

 * Liiketoiminnan nettorahavirta: 105,7 miljoonaa euroa (42,0 milj. euroa),
  +152 %

 * Osakekohtainen tulos 0,45 euroa (-0,07 euroa)Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010): * Tilauskertymä: 532,1 miljoonaa euroa (349,7 milj. euroa), +52 %

 * Liikevaihto: 288,4 miljoonaa euroa (223,8 milj. euroa), +29 %

 * Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin
  liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 12,1 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa),
  +7 %

 * Liiketoiminnan nettorahavirta: 45,9 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa), +33
  %Tulosohjeistus vuodelle 2011 pysyy ennallaan.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Myönteinen markkinavire jatkui koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan pitkän
aikavälin metallien kysynnän ja historiallisesti korkeiden metallien hintojen
vauhdittamana. Aktiviteetti oli erityisen vilkasta kulta-, perusmetalli-,
alumiini- ja rautateollisuudessa. Olen erittäin tyytyväinen ennätykselliseen
tilaushankintaamme toisella vuosineljänneksellä, mikä johti kaikkien aikojen
korkeimpaan tilauskantaan katsauskauden lopussa. Toisella neljänneksellä saimme
tilauksen maailman suurimman rautamalmin pelletointilaitoksen suunnittelemisesta
ja kokonaistoimituksesta Samarco Mineraçãolle Brasiliaan. Palvelujen myynti
jatkoi vahvaa kasvuaan ja oli 30 % suurempi kuin vertailukaudella.
Liikevoittomme enemmän kuin kaksinkertaistui vuoden 2010 ensimmäiseen
vuosipuoliskoon verrattuna. Liikevoiton vaihtelu vuosineljänneksittäin johtui
normaaleista ajoitusvaihteluista projektitoimitusten tuloutuksissa, sekä
realisoituneista ja realisoitumattomista valuuttakurssivoitoista ja -tappioista.
Kassavirtamme oli hyvä ennakkomaksujen ansiosta ja yrityksen taloudellinen tila
säilyi vakaana, mikä antaa meille erinomaiset mahdollisuudet laajentaa
teknologiavalikoimaamme ja liiketoimintaamme yritysostoin. Huolimatta
rahoitusmarkkinoiden turbulenssista Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Outotecin
markkinanäkymät ovat säilyneet hyvinä, kuten useat heinäkuussa julkistamamme
suuret tilaukset osoittavat, ja koska kaksi kolmasosaa Outotecin liikevaihdosta
tulee kehittyviltä markkinoilta. Vastataksemme Outotecin ratkaisujen ja
palvelujen kovaan kysyntään ja saavuttaaksemme kasvutavoitteemme olemme
jatkaneet uusien osaajien palkkaamista."

Tiivistelmä konsernin         Q2   Q2  Q1-Q2  Q1-Q2  Viim.  Q1-Q4
tunnusluvuista

                   2011  2010  2011  2010  12kk  2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR       288,4  223,8  536,0  410,8 1 094,7  969,6

Bruttokate, %            20,9  25,5  23,5  25,0  25,3  26,2

Liikevoitto varsinaisesta      12,1  11,3  32,3  14,9  92,1  74,7
liiketoiminnasta, milj. EUR

Liikevoitto varsinaisesta      4,2   5,1   6,0   3,6   8,4   7,7
liiketoiminnasta, %

Liikevoitto, milj. EUR       10,9   5,5  29,8  -4,6  76,1  41,6

Liikevoitto, %            3,8   2,4   5,6  -1,1   6,9   4,3

Voitto ennen veroja, milj. EUR   11,2   5,7  29,2  -4,6  71,0  37,1

Liiketoiminnan nettorahavirta,   45,9  34,6  105,7  42,0  151,2  87,5
milj. EUR

Korollinen nettovelka kauden   -250,6 -166,8 -250,6 -166,8 -250,6 -200,9
lopussa, milj. EUR

Nettovelkaantumisaste kauden    -74,6  -51,8  -74,6  -51,8  -74,6  -56,2
lopussa, %

Käyttöpääoma kauden lopussa,   -196,5 -107,8 -196,5 -107,8 -196,5 -113,5
milj. EUR

Sijoitetun pääoman tuotto, %    12,0   5,6  16,6  -2,9  20,6   9,2

Oman pääoman tuotto, %        9,4   5,1  11,8  -2,0  15,3   7,6

Tilauskanta kauden lopussa,   1 664,1 1 310,1 1 664,1 1 310,1 1 664,1 1 393,1
milj. EUR

Tilauskertymä, milj. EUR      532,1  349,7  875,7  769,1 1 501,3 1 394,7

Henkilöstö keskimäärin kauden   3 428  3 171  3 325  3 168  3 229  3 151
aikana

Osakekohtainen tulos, EUR      0,17  0,09  0,45  -0,07  1,11  0,59
--------------------------------------------------------------------------------


OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne pysyi hyvänä koko katsauskauden. Metallien kysynnän
myönteiset pitkän aikavälin näkymät ja historiallisen korkeat hinnat tukivat
kaivos- ja metalliteollisuuden investointeja. Tuotantokapasiteetin käyttöasteet
säilyivät hyvinä, mikä lisäsi varaosien ja palvelujen kysyntää. Etelä-Amerikan,
Australian ja Intian markkinat olivat erityisen vahvat, mutta markkinat
Venäjällä ja Lähi-idässä piristyivät myös. Metalleista kupari-, kulta- ja
rautahankkeita käynnistyi eniten, mutta myös alumiini- ja sinkkihankkeet
edistyivät. Rikkihappoteknologian kysyntä jatkui myös hyvällä tasolla
kupariprojektien ja suuren tuotannon ansiosta. Joidenkin teknologia-alueiden
asiantuntijaresurssit ovat olleet tiukoilla lisääntyneen myyntityön takia. Myös
merkkejä toimitusaikojen pitenemisestä oli nähtävissä osassa
alihankkijaverkostoa, mutta toimitusajat ovat kuitenkin alle edellisen
noususuhdanteen tasojen. Mineraali- ja metalliteknologioiden lisäksi
vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujen,
teollisuusvesien käsittelyn ja ympäristöratkaisujen kysyntä oli voimakasta.

Rahamarkkinat ovat pysyneet toimintakykyisinä maailmalla vallitsevista
epävakaista olosuhteista huolimatta. Rahoituslaitokset ovat lisäksi olleet
halukkaita rahoittamaan investointeja kehittyvillä markkinoilla. Myös metallien
korkeat hinnat ja yritysten vahvat kassavirrat ovat tukeneet Outotecin
asiakkaiden uusien investointien rahoittamista.

Kiinnostus ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöön kasvaa jatkuvasti,
kun viranomaisrajoitukset tehottomien laitosten ja prosessien käyttöön
tiukentuvat entisestään. Trendi on Outotecin kannalta myönteinen, sillä yhtiö
toimittaa edistyksellisiä teknologiaratkaisuja, joiden avulla on mahdollista
minimoida asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannukset ja
ympäristövaikutukset sekä maksimoida arvokkaiden raaka-aineiden saanti.

TILAUSKERTYMÄ

Uusien tilausten arvo katsauskaudella oli 875,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010:
769,1 milj. euroa), mihin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- ja
laitetoimituksia sekä palveluja. Katsauskauden tilauksista noin 40 % tuli
Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 40 % Amerikan sekä 20 %
Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta. Toisella vuosineljänneksellä saatujen
tilausten arvo oli 532,1 miljoonaa euroa, mikä on 52 % suurempi kuin
vertailukaudella (Q2/2010: 349,7 milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 * kullan paineliuotusteknologiaa Petropavlovsk-ryhmään kuuluvalle JSC
  Pokrovskiy Minelle, Venäjä (arvoa ei julkistettu),

 * kuparin liekkisulatusteknologiaa National Iranian Copper Industries
  -yhtiölle, Iran (61 milj. euroa) ja

 * rautarikasteen pelletointilaitos Samarco Mineraçãolle, Brasilia (200 milj.
  euroa).Ensimmäisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 * kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita yhdessä SNC-Lavalinin kanssa RTB
  Borille, Serbia (60 milj. euroa),

 * öljyliuskeen esikäsittelylaitos Eesti Energialle, Viro (20 milj. euroa),

 * jätevedenkäsittelylaitos Codelcolle, Chile (18 milj. euroa) ja

 * kupari- ja kultarikastamon prosessiteknologiaa ja palveluita Sandfire
  Resourcesille, Australia (15 milj. euroa).TILAUSKANTA

Katsauskauden lopun tilauskanta oli ennätyksellisen korkea 1 664,1 miljoonaa
euroa, mikä on 27 % suurempi kuin vertailukauden lopussa (30.6.2010: 1 310,1
milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 26 yli 10 miljoonan euron
arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 64 % tilauskannasta. Johto
arvioi, että kesäkuun lopun tilauskannasta noin 42 % (noin 700 milj. euroa)
toimitetaan vuonna 2011, loput 2012 ja myöhemmin. Katsauskauden lopussa
Outotecin tilauskannassa oli noin 20 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä
projekteja (30.6.2010: 60 milj. euroa).

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 30 % ja oli 536,0 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2010: 410,8 milj. euroa). Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää
vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi alkuvuoden vahvan
tilauskannan sekä erityisesti Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen
onnistuneiden projektitoimitusten ansiosta. Myös Ferrous Solutions
-liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Toisen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 288,4 miljoonaa euroa (Q2/2010: 223,8 milj.
euroa).

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen muun liiketoiminta-
alueen liikevaihtolukuihin, kasvoi 30 % vertailukaudesta ja oli 146,7 miljoonaa
euroa (Q1-Q2/2010: 112,5 milj. euroa). Tämä vastaa 27 % Outotecin liikevaihdosta
(Q1-Q2/2010: 27 %). Palveluliiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevaihto
oli 75,6 miljoonaa euroa (Q2/2010: 62,0 milj. euroa).

Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 32,3 miljoonaa euroa (Q1-
Q2/2010: 14,9 milj. euroa), joka vastaa 6,0 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2010: 3,6
%). Kasvu vertailukaudesta johtui erityisesti Non-ferrous Solutions
-liiketoiminta-alueen suuremmasta myynnistä. Lisäksi realisoituneet ja
realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat
kannattavuutta 4,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -1,4 miljoonaa euroa). PPA-
poistot olivat katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 5,6 milj.
euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 29,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -4,6
milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto liiketoiminnoista oli 12,1
miljoonaa euroa (Q2/2010: 11,3 milj. euroa), joka vastaa 4,2 % liikevaihdosta
(Q2/2010: 5,1 %). Liikevoittoon vaikuttivat vertailukautta korkeammat pitkän
aikavälin kasvutavoitteisiin liittyvät kiinteät kulut sekä se, että projekteja
saatiin päätökseen vertailukautta vähemmän.

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 101,0 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2010: 92,3 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti Outotecin
maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon
liittyvistä kuluista, palveluliiketoiminnan ja hankintatoimintojen kehittämiseen
liittyvästä henkilöstömäärän kasvusta, hankittujen yritysten kiinteistä
kustannuksista, liiketoiminnan kehityskustannuksista sekä osakepohjaiseen
kannustinohjelmaan liittyvistä kuluista. Katsauskauden voitto ennen veroja oli
29,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -4,6 milj. euroa). Se sisälsi 0,6 miljoonaa
euroa nettorahoituskuluja (Q1-Q2/2010: nettorahoitustuotto 0,0 milj. euroa).
Nettorahoituskulujen kasvu johtui rahoitusinstrumenttien markkina-arvostusten
muutoksista sekä uusiin rahoitusjärjestelyihin liittyvistä korko- ja
palkkiokuluista. Katsauskauden voitto oli 20,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -3,2
milj. euroa). Verot olivat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 1,4 milj.
euroa positiivinen). Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (Q1-Q2/2010: -0,07
euroa). Vertailukauden 2010 osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat
kustannussäästöohjelmaan liittyvät kertaluonteiset kulut.

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 11,8 % (Q1-Q2/2010: -2,0 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto 16,6 % (Q1-Q2/2010: -2,9 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto       Q2  Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                     2011 2010 2011 2010 2010
------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

Non-ferrous Solutions              191,4 141,3 353,4 254,8 623,3

Ferrous Solutions                 42,6 32,9 86,3 52,9 131,5

Energy, Light Metals and Environmental Solutions 57,7 52,6 103,8 107,2 222,8

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti    -3,4 -3,0 -7,5 -4,0 -8,0
------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     288,4 223,8 536,0 410,8 969,6Liikevoitto

Non-ferrous Solutions               12,6  4,8 30,7 -10,6 26,1

Ferrous Solutions                 -1,9  1,4  1,3 -1,1 11,3

Energy, Light Metals and Environmental Solutions  5,2  1,9  8,6 11,9 26,8

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät       -5,0 -2,6 -10,7 -4,8 -22,6
------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                     10,9  5,5 29,8 -4,6 41,6

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto kasvoi 39
% vertailukaudesta ja oli 353,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 254,8 milj. euroa).
Liikevaihtoa kasvattivat vuoden alun vahva tilauskanta, vahvana jatkunut
tilauskertymä, palveluliiketoiminnan kasvu, ja onnistuneet projektitoimitukset.
Liikevoitto liiketoiminnoista oli 32,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 5,9 milj.
euroa) ja liikevoitto oli 30,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -10,6 milj. euroa).
Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät
kurssivoitot paransivat kannattavuutta 4,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010:
realisoitunut ja realisoitumaton tappio 3,4 milj. euroa). Liikevoiton kasvu
johtui myynnin kasvusta ja onnistuneista projektitoimituksista.

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 86,3
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 52,9 milj. euroa). Liikevaihdon 63 %:n kasvu
vertailukauteen verrattuna johtui siitä, että katsauskaudella toimitettiin
tilauskannassa olleita pitkäkestoisia projekteja. Liikevoitto liiketoiminnoista
oli 1,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 0,1 milj. euroa) ja liikevoitto 1,3
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -1,1 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttivat
korkeammat myyntityöhön liittyvät kulut, jotka liittyvät laajoihin avaimet
käteen -tyyppisiin toimituksiin kuten kesäkuun lopussa julkaistu Samarco
Mineraçãon pelletointilaitostoimitus.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen
katsauskauden liikevaihto oli 103,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 107,2 milj.
euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa pitkäkestoisten projektien
tuloutumisaikatauluista. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 8,9 miljoonaa euroa
(Q1-Q2/2010: 13,0 milj. euroa) ja liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010:
11,9 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoa paransivat onnistuneesti
päätökseen saatettujen projektien varauksien purkautuminen. Realisoituneet ja
realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat
kannattavuutta 0,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: realisoitunut ja realisoitumaton
voitto 1,5 milj. euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 195,6 miljoonaa euroa (30.6.2010:
918,2 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma oli 335,1 miljoonaa
euroa (30.6.2010: 321,3 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,38 euroa
(30.6.2010: 7,08 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta kehittyi vahvasti katsauskaudella ja oli 105,7
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 42,0 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta
kasvoi saatujen ennakkomaksujen ansiosta. Outotecin nettovelkaantumisaste parani
edelleen vertailukaudesta ja oli -74,6 % (30.6.2010: -51,8 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -196,5 miljoonaa euroa
(30.6.2010: -107,8 milj. euroa). Käyttöpääoma kehittyi positiivisesti käynnissä
oleviin projekteihin ja uusiin tilauksiin liittyvien ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 313,5 miljoonaa euroa
(30.6.2010: 220,9 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2011
tapahtunut 34,3 miljoonan euron (EUR 0,75 osakkeelta) osingon maksu (huhtikuu
2010: 32,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin
rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset
nettovelat katsauskauden lopussa olivat -250,6 miljoonaa euroa (30.6.2010:
-166,8 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 289,2
miljoonaa euroa (30.6.2010: 166,5 milj. euroa), mikä on 74 % enemmän kuin
vertailukaudella. Outotecin omavaraisuusaste oli 37,1 % (30.6.2010: 42,9 %).
Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 14,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010:
80,7 milj. euroa) ja ne koostuivat pääasiassa investoinneista maailmanlaajuisen
liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon, laitteistoihin ja
immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien
konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 377,6
miljoonaa euroa (30.6.2010: 335,7 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 15,2
miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 13,7 miljoonaa euroa) eli 2,8 % liikevaihdosta (Q1-
Q2/2010: 3,3 %). Outotec jätti 18 uutta patenttihakemusta (Q1-Q2/2010: 32), ja
sille myönnettiin 131 uutta kansallista patenttia (Q1-Q2/2010: 81).

Huhtikuussa Outotec hankki alumiinioksidin jalostukseen käytettävän
pystypainesuodatinten teknologian (VPF) teollisoikeuksineen australialaiselta
Australian Process Technology Pty Ltd:ltä. Kauppaan ei sisälly
henkilöstösiirtoja. Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa.

Helmikuussa Outotec osti itävaltalaisen ASH DEC Umwelt AG:n kehittämän fosforin
kierrätysteknologian tuotemerkkeineen ja patentteineen. ASH DECin kehittämässä
prosessissa biomassan ja jätelietteen polton sivutuotteena syntyvästä tuhkasta
tuotetaan fosfaattipitoista lannoitetta. Prosessi täydentää Outotecin
leijupetiteknologiaan perustuvia biomassan polttoratkaisuja. Kauppahintaa ei
julkistettu.

KESTÄVÄ KEHITYS

Outotec julkaisi kesäkuussa ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa, jossa
määritellään Outotecin yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat,
vuoden 2010 kestävän toiminnan tulokset sekä tulevaisuuden tavoitteet. Outotec
noudattaa raportoinnissaan GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative) ja
raportoi B+-tasoa vastaavat tiedot. Tasoarvion on tarkistanut GRI, ja raportin
on varmentanut riippumaton osapuoli, Ecobio Oy. Raportti on englanninkielinen ja
se on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.outotec.com/sustainability.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 496 työntekijää (30.6.2010:
3 199). Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 325 (Q1-Q2/2010:
3 168). 157 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan
kasvua. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 10 % (2010: 8 %) yrityksen
henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain          30.6.2011 30.6.2010 muutos % 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
EMEA (Eurooppa ml. IVY-maat, Lähi-itä,    2 164   2 016   7,3   1 945
Afrikka)

Amerikka                    837    748   11,9    759

Aasia ja Tyynenmeren valtiot          495    435   13,7    426
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä                   3 496   3 199  9,3 %   3 130Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 430 (30.6.2010: 250)
täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee
projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten
sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli
133,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: EUR 106,8 milj. euroa). Kasvu
vertailukaudesta johtui palkkainflaatiosta, bonuksista ja osakepohjaisista
kannustinjärjestelmistä sekä henkilöstömäärän kasvusta.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti 23.4.2010 Outotec-konsernin avainhenkilöiden
osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta,
joita ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain
erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän,
ansaintakriteerit ja tavoitteet. Koko ohjelmasta maksetaan enintään noin
1 000 000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan
osuuden, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2010

68 henkilölle maksettu palkkio perustui kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja
Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien hallituksen määrittelemien
tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintakauden 2010 palkkio oli 9,8 miljoonaa euroa
(138 144 osakkeen arvoa vastaava määrä) sekä 6,1 miljoonan euron käteismaksu,
joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Toimitusjohtaja Pertti Korhosen palkkio oli 876 796,08 euroa (9 824 osakkeen
arvoa vastaava määrä ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset
maksut).

Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen osallistui
toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti kannustinohjelmaan 2010-2012
ansaintakaudella 2010. Tapani Järvisen palkkio oli 884 312,33 euroa (9 824
osakkeen arvoa vastaava määrä ja käteismaksu, joka kattaa verot ja
veronluonteiset maksut).

Ansaintakausi 2011

Hallitus hyväksyi (1.3.2011) 94 henkilöä ansaintakaudelle 2011 ja päätti
tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun.
Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2011 on yhteensä 435 625
Outotecin osakkeen arvoa vastaava määrä (sisältäen käteismaksun, joka kattaa
verot ja veronluonteiset maksut).

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 uudesta johtoryhmän jäsenten
osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat
osakeyhtiön Outotec Management Oy:n, jonka koko osakekannan he omistavat.
Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön
kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta
kasvattamaan yhtiön pitkän aikavälin omistaja-arvoa. Johto sijoittaa
henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja
osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec
Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin
osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan,
ja johtoryhmän jäsenet omistavat perustetun yhtiön kautta noin 0,34 % Outotecin
osakkeista.

Outotec on konsolidoinut Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen.
Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (29.7.2011:
191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien
osakkeiden hankintana.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin
osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu
45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen
yhtiön yhtiökokouksessa.

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2011 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista. Enimmäismäärä sekä osakkeiden
hankkimiseen että uusien osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen on 4 578 037
kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Hallitus
ei ole käyttänyt kumpaakaan valtuutusta 29.7.2011 mennessä.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 40,81 euroa,
osakkeen suurin noteeraus oli 46,78 euroa ja pienin noteeraus 34,90 euroa.
Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 36 miljoonalla
osakkeella, mikä vastaa yli 1 488 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo
katsauskauden lopussa oli 1 795 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen
noteeraus oli 39,20 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan
omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet
on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä
omia osakkeita oli yhteensä 194 399. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen
perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec
Management Oy:llä oli 191 211 (29.7.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on
esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 13 938 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 18
hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 57,5 % ja kotimaisten
kotitalouksien osuus 12,3 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

12.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Venäjän kolmanneksi suurimman
kullantuottajan, Petropavlovsk-ryhmään kuuluvan LLC Malomyrskiu rudnikin kanssa
teknologiatoimituksesta Malomyrin vaahdottamolle Venäjän Kaukoitään. Nyt
solmittu 25 miljoonan euron sopimus täydentää 3.5.2011 julkistettua Outotecin
paineliuotusteknologian toimitusta Petropavlovskille. Tilaus sisältyy kolmannen
vuosineljänneksen tilaushankintaan.

14.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Ma'adenin ja Alcoan yhteisyrityksen
Ma'aden Bauxite Aluminium Companyn kanssa kahden alumiinioksidin
kalsinointilaitoksen toimittamisesta Saudi-Arabiaan Ras Al Khairin
alumiinihankkeeseen (aiemmin Ras Az Zawr). Laitosten investointikustannus on
noin 62 miljoonaa euroa, josta Outotecin tilauskantaan kolmannella
vuosineljänneksellä kirjattavan teknologiatoimituksen osuus on noin 50 miljoonaa
euroa.

15.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Russian Copper Companyn tytäryhtiön ZAO
Miheevsky GOK:n kanssa uuden kuparirikastamon suunnittelemisesta ja
toimittamisesta Miheevskyn porfyyri-kuparihankkeeseen, joka sijaitsee
Chelyabinskissa Venäjällä. Sopimuksen arvo ylittää 60 miljoonaa euroa ja se
kirjataan Outotecin kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään.

18.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Almalyk Mining & Metallurgical Companyn
(AMMC) kanssa kaasunpuhdistusyksikön ja rikkihappotehtaan suunnittelusta ja
toimittamisesta AMMC:n kuparintuotantolaitoksille, jotka sijaitsevat Almalykin
lähistöllä Uzbekistanissa. Sopimus on arvoltaan noin 30 miljoonaa euroa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset,
taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla
markkinoilla voi altistaa yhtiön taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen
liittyville riskeille. Rahamarkkinoiden epävakaisuus ja mahdollinen valtioiden
yhä lisääntyvä velkaantuminen saattavat merkittävästi vaikeuttaa
maailmantalouden kehitystä ja kaivosyhtiöiden projektirahoitusta. Olosuhteet
voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää tilausten saamista
ja toimittamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on
vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Katsauskauden riskiarvioinnin
yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat
projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien
kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja
palveluiden kysyntää. Liikevaihdon suuret vaihtelut saattavat vaikuttaa
liikevoittoprosenttiin, koska kiinteiden kustannusten sopeutustoimet saattavat
vaikuttaa viiveellä. Myös tuotevalikoima vaikuttaa Outotecin bruttokatteeseen.
Erityisesti lisenssimaksuja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa
voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa
työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-
aineiden ja alihankkijoiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus.
Outotec suojautuu näiltä hinnanvaihteluilta pääosin sopimuksilla.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on
useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista
verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai
epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön liikevoittoa.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy
riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä.
Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi
vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaiden ja toimittajien mahdolliset
rahoitusvaikeudet ja rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen
viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös
Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät
näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei
liittynyt merkittäviä luottotappioita ja katsauskauden lopussa kaikki saatavat
tarkistettiin ja luottotappioriskivaraukset päivitettiin.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja
niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä
rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen muun muassa
liiketoiminnan laajuuteen vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-
muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on
sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin
yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja
korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri
valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Yhdysvaltain dollareina,
Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa
projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki
rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien
vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita.
Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten
päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin
laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan
kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien
hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä metallien pitkän aikavälin
kysyntänäkymien, korkeiden metallien hintojen, malmien pienenevien
metallipitoisuuksien sekä kiristyvien ympäristönsuojelumääräysten ansiosta.
Tilausnäkymä on vahva useiden kaivos- ja metalliyhtiöiden käynnistäessä
keskeytettyjä projektejaan uudelleen. Projektirahoituksen saatavuus on
parantunut, erityisesti vahvan kassavirran omaaville yrityksille ja kehittyvien
maiden hankkeisiin, mutta rahoituspakettien entistä monimutkaisempien
rakenteiden vuoksi suurten investointien päätöksentekoprosessit vievät aikaa.
Merkittävät häiriöt maailmanlaajuisilla rahamarkkinoilla saattavat heikentää
projektirahoituksen saatavuutta.

Kiristyvät tehokkuus- ja ympäristövaatimukset yhdessä malmien pienenevien
metallipitoisuuksien kanssa vaativat investointeja tuotantolaitosten
nykyaikaistamiseen, tuotannon optimointiin ja automaatioon. Energian hinnan
nousu ohjaa yrityksiä kehittämään prosessejaan alentaakseen
yksikkökustannuksiaan. Tuotantolaitoksia siirretään maailmanlaajuisesti uusille
alueille, mikä edistää uusien investointien syntymistä.

Non-ferrous Solutions

Perusmetalliteknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana. Erityisesti
kulta- ja kuparihankkeita on käynnistymässä, mutta myös sinkki- ja joitain
nikkeliprojekteja on kehitteillä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät
investoinnit edistyvät nopeasti, ja myös metallurgisiin laitoksiin liittyvät
investoinnit lisääntyvät. Korkeat perusmetallien hinnat tukevat tätä suuntausta.
Kilpailutilanne on pysynyt ennallaan ja kilpailu uusista projekteista on
edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät, koska malmien
metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän tuotantokapasiteettia ja
edistyksellisiä teknologiaratkaisuja sekä rikastamoissa että
metallinjalostuslaitoksissa. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät,
energian ja veden hinnat nousevat, minkä vuoksi tarvitaan uutta teknologiaa ja
nykyaikaisia ratkaisuja.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän odotetaan
jatkuvan hyvänä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut
voimakkaasti, ja ferroseoshankkeita käynnistyy jatkuvasti. Brasilia, Intia ja
Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä ja runsaiden
luonnonvarojensa hyödyntämistä. Lähinnä Kiinan markkinoiden jatkuvaa kysyntää
varten Brasiliassa ja Intiassa on kehitteillä useita rikasteita ja
rautapellettejä tuottavien rautamalmin käsittelylaitosten laajennuksia ja
uusinvestointeja. Lisäksi palamalmiesiintymien ehtyminen edistää sintraus- ja
pelletointilaitosinvestointeja Intiassa. Outotecin ferroseosratkaisut sekä
rautamalmin sintraus- ja pelletointiratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä
ja energiatehokkaita ja siten kilpailukykyisiä. Tulevaisuudessa uudenlaiset
tekniset ratkaisut, kuten raudan suorapelkistys, tarjoavat yhä enemmän
mahdollisuuksia heikompilaatuisten raaka-ainelähteiden hyödyntämiseen,
energiantuotannon optimointiin ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen.
Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria "avaimet käteen"
-kokonaistoimituksia, joille on ominaista, että liikevaihto sekä tuloutus
vaihtelevat projektien aikataulujen ja ajoituksen mukaan.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Kohoava öljyn hinta ja ehtyvät öljyvarat lisäävät vaihtoehtoisten
energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen kysyntää. Maailman
hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin
kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on
Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja
Virossa. Outotec ja Eesti Energia ovat kehittäneet uuden, Outotecin
kiertoleijupetiteknologiaa hyödyntävän Enefit-teknologian. Teknologia tulee
käyttöön Eesti Energian Narvaan rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään
laitokseen, ja sitä voidaan soveltaa öljyliuskeen ja öljyhiekan käsittelyyn
muuallakin.

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin
jalostukseen liittyviä hankkeita on käynnistymässä uudelleen. Lähi-itä hyödyntää
suotuisaa energiataloudellista asemaansa rakentamalla uusia sulattoja ja
jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus-
ja lämmön talteenottoteknologioita. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät
pysyvät myös hyvinä aktiivisten kupariprojektien ansiosta. Rikkihappoa tarvitaan
hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisten
prosessien sivutuotteena sekä prosessin ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
Rikkihappoa tarvitaan jatkuvasti myös lannoiteteollisuudessa.
Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset laitokset tarvitsevat muita
ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien
ja vesien käsittelylaitoksia.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys ja jätteenkäsittely
lisääntyvät jatkuvasti. Kiinnostus teollisuusvesien käsittelyyn liittyviin
teknologioihin kasvaa myös. Liiketoiminta-alueen markkina-asema vahvistui
edelleen katsauskaudella ostettujen teknologiasovellusten johdosta.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaa ohjaa elinkaaripalveluajattelu.
Varaosapalvelujen lisäksi elinkaaripalveluihin sisältyvät teollisuuden
tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvattaminen, laitosten uudistukset ja
laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien,
huollon ja laitosten nykyaikaistamisen tarpeen odotetaan edelleen kasvavan
kapasiteetin käyttöasteen kasvaessa ja tuotantolinjojen uudelleen käynnistämisen
myötä. Tarjottavien palvelujen kirjo on laaja yksittäisistä varaosista täysin
ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo
kasvumahdollisuuksia ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani
koko laitoksen elinkaaren ajan. Vuonna 2010 hankitut liiketoiminnat laajentavat
Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavat kykyä toimia maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2011

Outotecin vuoden 2011 tulosohjeistus pysyy ennallaan. Vahvaan alkuvuoden
tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 * tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen,

 * liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25-1,35 miljardiin euroon ja

 * liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2010 ja operatiivisen
  liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8-9 %.


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten
ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 julkaistaan torstaina
27.10.2011.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: perjantai 29.7.2011
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-
sivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 891319. Nauhoitus
tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 1.8.2011 klo 24.00 saakka numerossa
+44 20 7031 4064 koodilla 891319.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.

Espoossa 29.7.2011

Outotec Oyj
HallitusLisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet:etunimi.sukunimi@outotec.comOSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma           Q2   Q2 Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                    2011  2010  2011  2010  2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto                  288,4 223,8 536,0 410,8 969,6Hankinnan ja valmistuksen kulut        -228,3 -166,8 -410,0 -308,3 -715,7
--------------------------------------------------------------------------------
Bruttokate                   60,2  57,0 125,9 102,5 253,9Muut tuotot                   1,2  0,3  5,4  2,9  7,1

Myynnin ja markkinoinnin kulut         -21,8 -21,4 -41,6 -42,2 -85,0

Hallinnon kulut                -20,6 -18,8 -44,1 -36,4 -75,1

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut       -7,7  -6,6 -15,2 -13,7 -28,5

Muut kulut                   -0,3  -5,0  -0,5 -17,5 -30,6

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta       -0,0  -0,1  -0,0  -0,3  -0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevoitto                   10,9  5,5  29,8  -4,6  41,6Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot ja -kulut             1,2  0,6  2,3  1,1  1,5

   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja
tappiot                     -0,3  0,5  -0,7  0,6  -1,7

   Muut rahoitustuotot ja -kulut        -0,6  -0,9  -2,2  -1,6  -4,4
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoitustuotot ja -kulut             0,3  0,2  -0,6  0,0  -4,5Voitto ennen veroja               11,2  5,7  29,2  -4,6  37,1

Tuloverot                    -3,3  -1,6  -8,8  1,4 -10,4
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voitto                7,8  4,0  20,4  -3,2  26,7
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät

        Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen
muuntamisesta

        johtuvat voitot ja tappiot        0,1  8,3  -9,6  17,6  25,5

        Kauden aikana kirjatut voitot ja
tappiot rahavirran

        suojauksista               0,0  -0,3  -0,0  -0,4  0,9

         Tuloverot liittyen rahavirran
suojauksiin                   -0,0  0,1  0,0  0,1  -0,2

        Kauden aikana kirjatut voitot ja
tappiot

        Myytävissä olevista sijoituksista    -0,3  0,0  -0,1  0,0  0,3

         Tuloverot liittyen myytävissä
oleviin sijoituksiin                -   -   -   -  0,0
--------------------------------------------------------------------------------
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen    -0,1  8,2  -9,6  17,4  26,5Tilikauden laaja tulos              7,7  12,2  10,8  14,2  53,1
--------------------------------------------------------------------------------


Tilikauden voiton jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille              7,8  4,0  20,4  -3,2  26,7

Määräysvallattomien omistajien osuus        -   -   -   -   -Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

Emoyhtiön omistajille              7,7  12,2  10,8  14,2  53,1

Määräysvallattomien omistajien osuus        -   -   -   -   -Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden
voitosta

laskettu osakekohtainen tulos:

Osakekohtainen tulos, EUR            0,17  0,09  0,45 -0,07  0,59

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR      0,17  0,09  0,45 -0,07  0,59


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase

milj. EUR                30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
-----------------------------------------------------------------------


VARATPitkäaikaiset varat

Aineettomat hyödykkeet            223,5   215,3   223,8

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet     53,7   54,1    52,7

Laskennalliset verosaamiset          41,5   34,7    37,8

Sijoitukset ja saamiset

   Korolliset                 2,4    2,0    2,5

   Korottomat                 2,6    0,3    2,3
-----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset varat yhteensä         323,6   306,3   319,0Lyhytaikaiset varat

Vaihto-omaisuus *)              164,6   105,0   101,0

Sijoitukset ja saamiset

   Korolliset                 0,5    0,4    0,5

   Korottomat                393,4   285,5   367,2

Rahavarat                  313,5   220,9   280,3
-----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset varat yhteensä         871,9   611,8   748,9VARAT YHTEENSÄ                1 195,6   918,2  1 068,0
-----------------------------------------------------------------------
OMA PÄÄOMA JA VELATOma pääoma

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   335,1   321,3   356,7

Määräysvallattomien omistajien osuus      1,0    0,9    1,0
-----------------------------------------------------------------------
Oma pääoma yhteensä             336,1   322,2   357,7Pitkäaikaiset velat

Korolliset                  51,8   32,0    56,6

Korottomat                  103,0   103,7    98,1
-----------------------------------------------------------------------
Pitkäaikaiset velat yhteensä         154,8   135,7   154,7Lyhytaikaiset velat

Korolliset                  14,0   24,5    25,7

Korottomat

   Saadut ennakkomaksut **)         289,2   166,5   198,7

   Muut korottomat lyhytaikaiset velat    401,4   269,3   331,1
-----------------------------------------------------------------------
Lyhytaikaiset velat yhteensä         704,7   460,3   555,5Velat yhteensä                859,5   595,9   710,2OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ        1 195,6   918,2  1 068,0
-----------------------------------------------------------------------
*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 28,4 miljoonaa euroa 30.6.2011
(30.6.2010: 25,8 milj. euroa, 31.12.2010: 17,9 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta
olivat 1 244,0 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 1 107,5 milj. euroa,
31.12.2010: 1 042,1 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma                  Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                            2011 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan rahavirrat

Tilikauden voitto                        20,4 -3,2 26,7

Oikaisut

  Poistot                            9,3 10,5 19,0

  Muut oikaisut                         10,2  7,5 28,1

Käyttöpääoman vähennys                     83,8 40,2 41,0

Saadut korot                           3,2  2,0  5,2

Maksetut korot                         -0,7 -0,7 -0,9

Maksetut verot                         -20,5 -14,3 -31,6
--------------------------------------------------------------------------------
Liiketoiminnan nettorahavirta                 105,7 42,0 87,5Investoinnit                          -13,2 -6,5 -16,8

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken        - -34,7 -38,8
rahavaroilla

Hankitut liiketoiminnot                      - -2,2 -2,3

Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta                  -   - -0,2

Tytäryhtiöosakkeiden myynti                    -   -  0,8

Aineellisen omaisuuden myynti                  0,6  3,9  5,2

Muu investointien rahavirta                   -0,0   -   -
--------------------------------------------------------------------------------
Investointien nettorahavirta                  -12,6 -39,5 -52,1

Rahavirta ennen rahoitusta                   93,1  2,5 35,3Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut             -6,0 -12,3 -17,3

Pitkäaikaisten lainojen nostot                   -   - 30,0

Lyhytaikaisten lainojen vähennys                -10,3 -18,1 -17,7

Lyhytaikaisten lainojen lisäys                  0,0 10,3 11,4

Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin         - -0,1 -4,1

Maksetut osingot                        -34,3 -32,0 -32,0

Muu rahoituksen rahavirta                    -0,0  0,5  0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Rahoituksen nettorahavirta                   -50,7 -51,7 -29,4Rahavarojen nettomuutos                     42,4 -49,2  5,9Rahavarat tilikauden alussa                  280,3 258,5 258,5

Valuuttakurssien muutosten vaikutus               -9,1 11,6 15,9

Rahavarojen nettomuutos                     42,4 -49,2  5,9
--------------------------------------------------------------------------------
Rahavarat tilikauden lopussa                  313,5 220,9 280,3
--------------------------------------------------------------------------------


Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista


              ------------------------------------------
               Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
              ------------------------------------------


milj. EUR           A  B  C  D  E  F  G   H   I   J
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2010     16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5 214,3 27,4 342,4
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako          -  -  -  -  -  -  - -32,0   - -32,0

Osakeanti          0,4  -  -  -  - 24,3  -   -   - 24,7

Outotec-konsernin
johtoryhmän
kannustinjärjestelmä*)                -1,0            0,9 -0,1

Osakeperusteinen
palkitseminen         -  -  -  -  -  -  -  0,2   -  0,2

Tilikauden laaja tulos     -  -  - -0,2  -  - 17,6  -3,2   - 14,2

Larox konsernin hankintaan
liittyvä
määräysvallattomien
omistajien osuus        -  -  -  -  -  -  -   - -27,4 -27,4

Muut muutokset         -  - 0,0  -  -  -  -  0,2   -  0,3
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.6.2010    17,2 20,2 0,4 0,9 -5,6 87,7 21,1 179,5  0,9 322,2
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 1.1.2011     17,2 20,2 0,4 2,1 -9,7 87,7 29,0 210,0  1,0 357,7
--------------------------------------------------------------------------------
Osingonjako          -  -  -  -  -  -  - -34,3   - -34,3

Outotec-konsernin
johtoryhmän
kannustinjärjestelmä*)     -  -  -  -  -  -  -   -  0,0  0,0

Osakeperusteinen
palkitseminen         -  -  -  - 2,4  -  -  -1,0   -  1,4

Tilikauden laaja tulos     -  -  - -0,1  -  - -9,6  20,4   - 10,8

Muut muutokset         -  - 0,0  -  -  -  -  0,4   -  0,4
--------------------------------------------------------------------------------
Oma pääoma 30.6.2011    17,2 20,2 0,4 2,0 -7,3 87,7 19,4 195,4  1,0 336,1
--------------------------------------------------------------------------------
*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän
kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.6.2011 191 211
(29.7.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa
omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvut         Q2   Q2  Q1-Q2  Q1-Q2  Viim.  Q1-Q4

                   2011  2010  2011  2010  12kk  2010
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto, milj. EUR       288,4  223,8  536,0  410,8 1 094,7  969,6

Bruttokate, %            20,9  25,5  23,5  25,0  25,3  26,2

Liikevoitto, milj. EUR       10,9   5,5  29,8  -4,6  76,1  41,6

Liikevoitto, %            3,8   2,4   5,6  -1,1   6,9   4,3

Voitto ennen veroja, milj. EUR   11,2   5,7  29,2  -4,6  71,0  37,1

Voitto ennen veroja, %        3,9   2,5   5,5  -1,1   6,5   3,8
liikevaihdosta

Liiketoiminnan nettorahavirta,   45,9  34,6  105,7  42,0  151,2  87,5
milj. EUR

Korollinen nettovelka kauden   -250,6 -166,8 -250,6 -166,8 -250,6 -200,9
lopussa, milj. EUR

Nettovelkaantumisaste kauden    -74,6  -51,8  -74,6  -51,8  -74,6  -56,2
lopussa, %

Omavaraisuusaste kauden lopussa,  37,1  42,9  37,1  42,9  37,1  41,2
%

Käyttöpääoma kauden lopussa,   -196,5 -107,8 -196,5 -107,8 -196,5 -113,5
milj. EUR

Käyttöomaisuusinvestoinnit,     11,3  27,0  14,8  80,7  30,9  96,7
milj. EUR

Käyttöomaisuusinvestoinnit, %    3,9  12,1   2,8  19,6   2,8  10,0
liikevaihdosta

Sijoitetun pääoman tuotto, %    12,0   5,6  16,6  -2,9  20,6   9,2

Oman pääoman tuotto, %        9,4   5,1  11,8  -2,0  15,3   7,6

Tilauskanta kauden lopussa,   1 664,1 1 310,1 1 664,1 1 310,1 1 664,1 1 393,1
milj. EUR

Tilauskertymä, milj. EUR      532,1  349,7  875,7  769,1 1 501,3 1 394,7

Henkilöstö keskimäärin kauden   3 428  3 171  3 325  3 168  3 229  3 151
aikana

Tilikauden voitto, %         2,7   1,8   3,8  -0,8   4,6   2,8
liikevaihdosta

Tutkimus- ja kehitystoiminnan    7,7   6,6  15,2  13,7  30,0  28,5
kulut, milj. EUR

Tutkimus- ja kehitystoiminnan    2,7   2,9   2,8   3,3   2,7   2,9
kulut, % liikevaihdosta

Osakekohtainen tulos, EUR      0,17  0,09  0,45  -0,07  1,11  0,59

Osakekohtainen oma pääoma, EUR   7,38  7,08  7,38  7,08  7,38  7,87

Osakekohtainen osinko, EUR       -    -    -    -  0,75  0,75
--------------------------------------------------------------------------------


TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla
esitettyjä vuonna 2011 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä
osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2011 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia
standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin
osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 * IAS 24 - Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Muutettu standardi
  yksinkertaistaa tietovaatimuksia valtioon sidoksissa olevilta yrityksiltä ja
  selventää lähipiirin käsitettä

 * IAS 32 - Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja
  merkintäoikeuksien luokittelu. Standardimuutos käsittelee
  kirjanpitokäsittelyä muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa
  olevien instrumenttien osalta. Yrityksen omaan pääomaan kytketty
  johdannainen on oman pääoman ehtoinen instrumentti, jos se oikeuttaa
  vaihdossa kiinteään määrään yrityksen osakkeita kiinteää rahamäärää tai
  muuta rahoitussaamista vastaan. Aikaisemmin nämä merkintäoikeudet
  käsiteltiin kirjanpidossa johdannaisvelkana.

 * IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja,
  vähimmäis-rahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (tulkinta
  standardiin IAS 19). Tulkinta poistaa odottamattomat seuraukset, jotka
  johtuivat ennakoiden käsittelystä järjestelmässä, jossa on
  vähimmäisrahastovaatimus. Tulkinnan jälkeen etuuspohjaiseen järjestelmään
  maksetut ennakot voidaan tietyin edellytyksin merkitä kustannuksen sijasta
  varoiksi taseeseen.

 * IFRIC 19 - Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi
  instrumenteiksi. Tulkinnan mukaan velkoja ja velallinen voivat neuvotella
  lainan ehdot uudelleen siten, että laina tai sen osa maksetaan takaisin
  velallisen oman pääoman ehtoisin instrumentein, velka vaihdetaan omaksi
  pääomaksi. Nämä oman pääoman ehtoiset instrumentit ovat "maksettua
  vastiketta" IAS 39.41 mukaisesti ja rahoitusvelan (tai sen osan)
  kirjanpitoarvon ja myönnettyjen instrumenttien alkuperäisen arvostushinnan
  erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.

 * IFRS standardien vuosittaiset muutokset

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-
arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien
suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta,
aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja,
tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot
perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista,
että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät   Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                            2011 2010 2010
--------------------------------------------------------------------------------
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan
uudelleenjärjestelyihin                      - -16,1 -26,5

Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja
hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus            -  2,2  2,2
--------------------------------------------------------------------------------


Tuloverot                  Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                   2011 2010 2010
--------------------------------------------------------------
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -10,3 -4,8 -30,9

Laskennalliset verot              1,5  6,2 20,5
--------------------------------------------------------------
Tuloverot yhteensä              -8,8  1,4 -10,4Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

milj. EUR                     30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010

Hankintameno kauden alussa              128,9   117,8   117,8

Muuntoerot                       -1,8    4,1    4,5

Lisäykset                        7,0    3,6    10,7

Vähennykset                      -1,5   -0,6    -3,6

Tytäryhtiöiden hankinta                  -    2,3    1,6

Uudelleenryhmittelyt                  -0,5   -0,0    -2,0
--------------------------------------------------------------------------------
Hankintameno kauden lopussa              132,1   127,1   128,9Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden     -76,2   -65,7   -65,7
alussa

Muuntoerot                       1,0   -2,3    -2,6

Vähennykset                       1,2    0,3    2,2

Uudelleenryhmittelyt                  0,0   -0,0    1,9

Tilikauden arvonalentumiset                -   -0,5    -2,4

Tilikauden poistot                   -4,4   -4,9    -9,6
--------------------------------------------------------------------------------
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden     -78,4   -73,1   -76,2
lopussaKirjanpitoarvo kauden lopussa             53,7   54,1    52,7
--------------------------------------------------------------------------------


Vastuusitoumukset

milj. EUR                     30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
--------------------------------------------------------------------------------
Annetut pantit ja kiinnitykset             0,0    2,6    0,6

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten      186,3   192,6   184,7
vakuudeksi

Vuokravastuut                     69,1   60,3    70,5
--------------------------------------------------------------------------------

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n
luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen
vakuudeksi olivat 28,3 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 45,7 milj. euroa,
31.12.2010: 36,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut
takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 377,6 miljoonaa euroa
30.6.2011 (30.6.2010: 335,7 milj. euroa, 31.12.2010: 308,1 milj. euroa).

JohdannaissopimuksetValuuttajohdannaiset

milj. EUR      30.6.2011 30.6.2010 31.12.2010
---------------------------------------------------
Käypä nettoarvo    -2,2 *)  -5,5**) -1,3 ***)

Nimellisarvo       413,1   331,6   444,4
---------------------------------------------------
*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

LähipiiritapahtumatAvoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa
---------------------------------------------------------

Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron
suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi.
Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 3,8 milj.
euroa, 31.12.2010: 4,1 milj. euroa).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q2 Q1-Q2 Q1-Q4

milj. EUR                        2011 2010 2010
------------------------------------------------------------------------
Myynti                          0,0  0,0  0,1

Muu tuotto                        0,0   -   -

Ostot                          -0,1 -0,1 -0,7

Myynti- ja muut saamiset                 0,6  0,0  0,4

Lyhytaikaiset velat                    -   -  0,2

Lainasaamiset                      0,2  1,1  0,2
------------------------------------------------------------------------


Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR         Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10 Q4/10 Q1/11 Q2/11
--------------------------------------------------------------------------------
Liikevaihto

Non-ferrous Solutions   132,2 104,6 115,9 113,5 141,3 144,6 223,9 162,0 191,4

Ferrous Solutions      34,2 34,9 49,9 20,0 32,9 35,5 43,2 43,6 42,6

Energy, Light Metals and
Environmental Solutions   74,3 51,3 56,3 54,6 52,6 50,3 65,3 46,1 57,7

Kohdistamattomat erät*) ja
sisäinen myynti       -3,1 -2,2 -2,3 -1,0 -3,0 -1,8 -2,2 -4,1 -3,4
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä          237,6 188,7 219,8 187,0 223,8 228,5 330,3 247,5 288,4Liikevoitto

Non-ferrous Solutions    7,3  9,4  7,9 -15,4  4,8 13,5 23,2 18,1 12,6

Ferrous Solutions      0,2  2,6  5,1 -2,5  1,4  4,2  8,2  3,2 -1,9

Energy, Light Metals and
Environmental Solutions   9,2  4,6  6,8 10,0  1,9  3,5 11,4  3,3  5,2

Kohdistamattomat**) ja
sisäiset erät        -2,7 -1,5 -6,5 -2,2 -2,6 -3,1 -14,7 -5,7 -5,0
--------------------------------------------------------------------------------
Yhteensä          13,9 15,1 13,3 -10,1  5,5 18,1 28,1 19,0 10,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja
hallintopalvelut.Tunnuslukujen laskentaperusteet
--------------------------------------------------------------------------------


Korollinen nettovelka        = Korolliset velat - korolliset varatNettovelkaantumisaste        = Korollinen nettovelka        × 100
                   --------------------------------------
                     Oma pääoma yhteensäOmavaraisuusaste          = Oma pääoma yhteensä         × 100
                   --------------------------------------
                     Taseen loppusumma - saadut ennakotSijoitetun pääoman tuotto      = Liikevoitto + rahoitustuotot     × 100
                   --------------------------------------
                   Taseen loppusumma - korottomat velat
                     (kauden keskiarvo)Oman pääoman tuotto         = Tilikauden voitto          × 100
                   --------------------------------------
                   Oma pääoma yhteensä (kauden
                     keskiarvo)                   Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = tutkimus- ja kehitystoiminnan

                   kulut (mukaan lukien saaduilla
                     avustuksilla katetut kulut)                   Emoyhtiön omistajille kuuluva
Osakekohtainen tulos        = tilikauden voitto
                   --------------------------------------
                   Osakkeiden keskimääräinen
                     osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikanaOsakekohtainen osinko        = Tilikaudelta jaettu osinko
                   --------------------------------------
                   Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                     kauden lopussa
JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


Esitteet
Nimi
Release Lataa