Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsaus
Pörssitiedote heinäkuuta 29, 2011

Tammi-kesäkuun 2011 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ        OSAVUOSIKATSAUS        29.7.2011 KLO 12.00

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

Ennätykselliset tilauskertymä ja tilauskanta sekä voimakas liikevaihdon kasvu

Tammi-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010):

 

 • Tilauskertymä: 875,7 miljoonaa euroa (769,1 milj. euroa), +14 % 

 • Tilauskanta: 1 664,1 miljoonaa euroa (1 310,1 milj. euroa), +27 % 

 • Liikevaihto: 536,0 miljoonaa euroa (410,8 milj. euroa), +30 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 32,3 miljoonaa euroa (14,9 milj. euroa), +117 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 105,7 miljoonaa euroa (42,0 milj. euroa), +152 % 

 • Osakekohtainen tulos 0,45 euroa (-0,07 euroa) 

 

Huhti-kesäkuu 2011 lyhyesti (2010):

 

 • Tilauskertymä: 532,1 miljoonaa euroa (349,7 milj. euroa), +52 % 

 • Liikevaihto: 288,4 miljoonaa euroa (223,8 milj. euroa), +29 % 

 • Liikevoitto liiketoiminnoista (ennen kertaeriä ja hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (PPA-poistot)): 12,1 miljoonaa euroa (11,3 milj. euroa), +7 %  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 45,9 miljoonaa euroa (34,6 milj. euroa), +33 % 

 

Tulosohjeistus vuodelle 2011 pysyy ennallaan.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Myönteinen markkinavire jatkui koko ensimmäisen vuosipuoliskon ajan pitkän aikavälin metallien kysynnän ja historiallisesti korkeiden metallien hintojen vauhdittamana. Aktiviteetti oli erityisen vilkasta kulta-, perusmetalli-, alumiini- ja rautateollisuudessa. Olen erittäin tyytyväinen ennätykselliseen tilaushankintaamme toisella vuosineljänneksellä, mikä johti kaikkien aikojen korkeimpaan tilauskantaan katsauskauden lopussa. Toisella neljänneksellä saimme tilauksen maailman suurimman rautamalmin pelletointilaitoksen suunnittelemisesta ja kokonaistoimituksesta Samarco Mineraçãolle Brasiliaan. Palvelujen myynti jatkoi vahvaa kasvuaan ja oli 30 % suurempi kuin vertailukaudella. Liikevoittomme enemmän kuin kaksinkertaistui vuoden 2010 ensimmäiseen vuosipuoliskoon verrattuna. Liikevoiton vaihtelu vuosineljänneksittäin johtui normaaleista ajoitusvaihteluista projektitoimitusten tuloutuksissa, sekä realisoituneista ja realisoitumattomista valuuttakurssivoitoista ja -tappioista. Kassavirtamme oli hyvä ennakkomaksujen ansiosta ja yrityksen taloudellinen tila säilyi vakaana, mikä antaa meille erinomaiset mahdollisuudet laajentaa teknologiavalikoimaamme ja liiketoimintaamme yritysostoin. Huolimatta rahoitusmarkkinoiden turbulenssista Euroopassa ja Yhdysvalloissa, Outotecin markkinanäkymät ovat säilyneet hyvinä, kuten useat heinäkuussa julkistamamme suuret tilaukset osoittavat, ja koska kaksi kolmasosaa Outotecin liikevaihdosta tulee kehittyviltä markkinoilta. Vastataksemme Outotecin ratkaisujen ja palvelujen kovaan kysyntään ja saavuttaaksemme kasvutavoitteemme olemme jatkaneet uusien osaajien palkkaamista."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuistaQ2Q2Q1-Q2Q1-Q2Viim.Q1-Q4
 201120102011201012kk2010
Liikevaihto, milj. EUR288,4223,8536,0410,81 094,7969,6
Bruttokate, %20,925,523,525,025,326,2
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, milj. EUR12,111,332,314,992,174,7
Liikevoitto varsinaisesta liiketoiminnasta, %4,25,16,03,68,47,7
Liikevoitto, milj. EUR10,95,529,8-4,676,141,6
Liikevoitto, %3,82,45,6-1,16,94,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR11,25,729,2-4,671,037,1
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR45,934,6105,742,0151,287,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR-250,6-166,8-250,6-166,8-250,6-200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -74,6-51,8-74,6-51,8-74,6-56,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR-196,5-107,8-196,5-107,8-196,5-113,5
Sijoitetun pääoman tuotto, %12,05,616,6-2,920,69,2
Oman pääoman tuotto, %9,45,111,8-2,015,37,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR1 664,11 310,11 664,11 310,11 664,11 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR532,1349,7875,7769,11 501,31 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana3 4283 1713 3253 1683 2293 151
Osakekohtainen tulos, EUR0,170,090,45-0,071,110,59

 

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-KESÄKUU 2011

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne pysyi hyvänä koko katsauskauden. Metallien kysynnän myönteiset pitkän aikavälin näkymät ja historiallisen korkeat hinnat tukivat kaivos- ja metalliteollisuuden investointeja. Tuotantokapasiteetin käyttöasteet säilyivät hyvinä, mikä lisäsi varaosien ja palvelujen kysyntää. Etelä-Amerikan, Australian ja Intian markkinat olivat erityisen vahvat, mutta markkinat Venäjällä ja Lähi-idässä piristyivät myös. Metalleista kupari-, kulta- ja rautahankkeita käynnistyi eniten, mutta myös alumiini- ja sinkkihankkeet edistyivät. Rikkihappoteknologian kysyntä jatkui myös hyvällä tasolla kupariprojektien ja suuren tuotannon ansiosta. Joidenkin teknologia-alueiden asiantuntijaresurssit ovat olleet tiukoilla lisääntyneen myyntityön takia. Myös merkkejä toimitusaikojen pitenemisestä oli nähtävissä osassa alihankkijaverkostoa, mutta toimitusajat ovat kuitenkin alle edellisen noususuhdanteen tasojen. Mineraali- ja metalliteknologioiden lisäksi vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujen, teollisuusvesien käsittelyn ja ympäristöratkaisujen kysyntä oli voimakasta.

Rahamarkkinat ovat pysyneet toimintakykyisinä maailmalla vallitsevista epävakaista olosuhteista huolimatta. Rahoituslaitokset ovat lisäksi olleet halukkaita rahoittamaan investointeja kehittyvillä markkinoilla. Myös metallien korkeat hinnat ja yritysten vahvat kassavirrat ovat tukeneet Outotecin asiakkaiden uusien investointien rahoittamista.

Kiinnostus ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen käyttöön kasvaa jatkuvasti, kun viranomaisrajoitukset tehottomien laitosten ja prosessien käyttöön tiukentuvat entisestään. Trendi on Outotecin kannalta myönteinen, sillä yhtiö toimittaa edistyksellisiä teknologiaratkaisuja, joiden avulla on mahdollista minimoida asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannukset ja ympäristövaikutukset sekä maksimoida arvokkaiden raaka-aineiden saanti.

TILAUSKERTYMÄ

Uusien tilausten arvo katsauskaudella oli 875,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 769,1 milj. euroa), mihin sisältyi laitostoimituksia, teknologia- ja laitetoimituksia sekä palveluja. Katsauskauden tilauksista noin 40 % tuli Euroopan (ml. IVY-maat), Lähi-idän ja Afrikan (EMEA), 40 % Amerikan sekä 20 % Aasian ja Tyynenmeren valtioiden alueelta. Toisella vuosineljänneksellä saatujen tilausten arvo oli 532,1 miljoonaa euroa, mikä on 52 % suurempi kuin vertailukaudella (Q2/2010: 349,7 milj. euroa).

Toisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • kullan paineliuotusteknologiaa Petropavlovsk-ryhmään kuuluvalle JSC Pokrovskiy Minelle, Venäjä (arvoa ei julkistettu), 

 • kuparin liekkisulatusteknologiaa National Iranian Copper Industries -yhtiölle, Iran (61 milj. euroa) ja 

 • rautarikasteen pelletointilaitos Samarco Mineraçãolle, Brasilia (200 milj. euroa). 

 

Ensimmäisen vuosineljänneksen suurimmat tilaukset:

 • kuparin liekkisulatusuuni ja palveluita yhdessä SNC-Lavalinin kanssa RTB Borille, Serbia (60 milj. euroa), 

 • öljyliuskeen esikäsittelylaitos Eesti Energialle, Viro (20 milj. euroa), 

 • jätevedenkäsittelylaitos Codelcolle, Chile (18 milj. euroa) ja 

 • kupari- ja kultarikastamon prosessiteknologiaa ja palveluita Sandfire Resourcesille, Australia (15 milj. euroa). 

 

TILAUSKANTA

Katsauskauden lopun tilauskanta oli ennätyksellisen korkea 1 664,1 miljoonaa euroa, mikä on 27 % suurempi kuin vertailukauden lopussa (30.6.2010: 1 310,1 milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 26 yli 10 miljoonan euron arvoista projektia, jotka muodostavat yhteensä 64 % tilauskannasta. Johto arvioi, että kesäkuun lopun tilauskannasta noin 42 % (noin 700 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2011, loput 2012 ja myöhemmin. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli noin 20 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (30.6.2010: 60 milj. euroa).  

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto kasvoi vertailukaudesta 30 % ja oli 536,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 410,8 milj. euroa). Valuuttakursseilla ei ollut merkittävää vaikutusta liikevaihdon kasvuun. Liikevaihto kasvoi alkuvuoden vahvan tilauskannan sekä erityisesti Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen onnistuneiden projektitoimitusten ansiosta. Myös Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi vertailukaudesta. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 288,4 miljoonaa euroa (Q2/2010: 223,8 milj. euroa).

Palveluliiketoiminnan liikevaihto, joka sisältyy kolmen muun liiketoiminta-alueen liikevaihtolukuihin, kasvoi 30 % vertailukaudesta ja oli 146,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 112,5 milj. euroa). Tämä vastaa 27 % Outotecin liikevaihdosta (Q1-Q2/2010: 27 %). Palveluliiketoiminnan toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 75,6 miljoonaa euroa (Q2/2010: 62,0 milj. euroa).

Katsauskauden liikevoitto liiketoiminnoista oli 32,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 14,9 milj. euroa), joka vastaa 6,0 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2010: 3,6 %). Kasvu vertailukaudesta johtui erityisesti Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen suuremmasta myynnistä. Lisäksi realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 4,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -1,4 miljoonaa euroa). PPA-poistot olivat katsauskaudella 2,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 5,6 milj. euroa). Katsauskauden liikevoitto oli 29,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -4,6 milj. euroa). Toisen vuosineljänneksen liikevoitto liiketoiminnoista oli 12,1 miljoonaa euroa (Q2/2010: 11,3 milj. euroa), joka vastaa 4,2 % liikevaihdosta (Q2/2010: 5,1 %). Liikevoittoon vaikuttivat vertailukautta korkeammat pitkän aikavälin kasvutavoitteisiin liittyvät kiinteät kulut sekä se, että projekteja saatiin päätökseen vertailukautta vähemmän.

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 101,0 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 92,3 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti Outotecin maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyvistä kuluista, palveluliiketoiminnan ja hankintatoimintojen kehittämiseen liittyvästä henkilöstömäärän kasvusta, hankittujen yritysten kiinteistä kustannuksista, liiketoiminnan kehityskustannuksista sekä osakepohjaiseen kannustinohjelmaan liittyvistä kuluista. Katsauskauden voitto ennen veroja oli 29,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -4,6 milj. euroa). Se sisälsi 0,6 miljoonaa euroa nettorahoituskuluja (Q1-Q2/2010: nettorahoitustuotto 0,0 milj. euroa). Nettorahoituskulujen kasvu johtui rahoitusinstrumenttien markkina-arvostusten muutoksista sekä uusiin rahoitusjärjestelyihin liittyvistä korko- ja palkkiokuluista. Katsauskauden voitto oli 20,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -3,2 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 8,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 1,4 milj. euroa positiivinen). Osakekohtainen tulos oli 0,45 euroa (Q1-Q2/2010: -0,07 euroa). Vertailukauden 2010 osakekohtaiseen tulokseen vaikuttivat kustannussäästöohjelmaan liittyvät kertaluonteiset kulut.

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 11,8 % (Q1-Q2/2010: -2,0 %) ja sijoitetun pääoman tuotto 16,6 % (Q1-Q2/2010: -2,9 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q2Q2Q1-Q2Q1-Q2Q1-Q4
milj. EUR20112010201120102010
Liikevaihto     
Non-ferrous Solutions191,4141,3353,4254,8623,3
Ferrous Solutions42,632,986,352,9131,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions57,752,6103,8107,2222,8
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti-3,4-3,0-7,5-4,0-8,0
Yhteensä288,4223,8536,0410,8969,6
      
Liikevoitto     
Non-ferrous Solutions12,64,830,7-10,626,1
Ferrous Solutions-1,91,41,3-1,111,3
Energy, Light Metals and Environmental Solutions5,21,98,611,926,8
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät-5,0-2,6-10,7-4,8-22,6
Yhteensä10,95,529,8-4,641,6

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto kasvoi 39 % vertailukaudesta ja oli 353,4 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 254,8 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat vuoden alun vahva tilauskanta, vahvana jatkunut tilauskertymä, palveluliiketoiminnan kasvu, ja onnistuneet projektitoimitukset. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 32,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 5,9 milj. euroa) ja liikevoitto oli 30,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -10,6 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 4,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: realisoitunut ja realisoitumaton tappio 3,4 milj. euroa). Liikevoiton kasvu johtui myynnin kasvusta ja onnistuneista projektitoimituksista.

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 86,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 52,9 milj. euroa). Liikevaihdon 63 %:n kasvu vertailukauteen verrattuna johtui siitä, että katsauskaudella toimitettiin tilauskannassa olleita pitkäkestoisia projekteja. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 1,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 0,1 milj. euroa) ja liikevoitto 1,3 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: -1,1 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttivat korkeammat myyntityöhön liittyvät kulut, jotka liittyvät laajoihin avaimet käteen -tyyppisiin toimituksiin kuten kesäkuun lopussa julkaistu Samarco Mineraçãon pelletointilaitostoimitus.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen katsauskauden liikevaihto oli 103,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 107,2 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa pitkäkestoisten projektien tuloutumisaikatauluista. Liikevoitto liiketoiminnoista oli 8,9 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 13,0 milj. euroa) ja liikevoitto 8,6 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 11,9 milj. euroa). Vertailukauden liikevoittoa paransivat onnistuneesti päätökseen saatettujen projektien varauksien purkautuminen. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 0,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 1,5 milj. euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Taseen loppusumma katsauskauden lopussa oli 1 195,6 miljoonaa euroa (30.6.2010: 918,2 milj. euroa). Emoyhtiön omistajille kuuluva pääoma oli 335,1 miljoonaa euroa (30.6.2010: 321,3 milj. euroa). Oma pääoma osaketta kohden oli 7,38 euroa (30.6.2010: 7,08 euroa).

Liiketoiminnan nettorahavirta kehittyi vahvasti katsauskaudella ja oli 105,7 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 42,0 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta kasvoi saatujen ennakkomaksujen ansiosta. Outotecin nettovelkaantumisaste parani edelleen vertailukaudesta ja oli -74,6 % (30.6.2010: -51,8 %).

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -196,5 miljoonaa euroa (30.6.2010: -107,8 milj. euroa). Käyttöpääoma kehittyi positiivisesti käynnissä oleviin projekteihin ja uusiin tilauksiin liittyvien ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 313,5 miljoonaa euroa (30.6.2010: 220,9 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2011 tapahtunut 34,3 miljoonan euron (EUR 0,75 osakkeelta) osingon maksu (huhtikuu 2010: 32,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana ja maksuvalmius oli hyvä. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -250,6 miljoonaa euroa (30.6.2010: -166,8 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 289,2 miljoonaa euroa (30.6.2010: 166,5 milj. euroa), mikä on 74 % enemmän kuin vertailukaudella. Outotecin omavaraisuusaste oli 37,1 % (30.6.2010: 42,9 %). Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 14,8 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 80,7 milj. euroa) ja ne koostuivat pääasiassa investoinneista maailmanlaajuisen liiketoimintamallin kehittämiseen ja käyttöönottoon, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, oli katsauskauden lopussa 377,6 miljoonaa euroa (30.6.2010: 335,7 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 15,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: 13,7 miljoonaa euroa) eli 2,8 % liikevaihdosta (Q1-Q2/2010: 3,3 %). Outotec jätti 18 uutta patenttihakemusta (Q1-Q2/2010: 32), ja sille myönnettiin 131 uutta kansallista patenttia (Q1-Q2/2010: 81).

Huhtikuussa Outotec hankki alumiinioksidin jalostukseen käytettävän pystypainesuodatinten teknologian (VPF) teollisoikeuksineen australialaiselta Australian Process Technology Pty Ltd:ltä. Kauppaan ei sisälly henkilöstösiirtoja. Osapuolet eivät julkistaneet kauppahintaa.

Helmikuussa Outotec osti itävaltalaisen ASH DEC Umwelt AG:n kehittämän fosforin kierrätysteknologian tuotemerkkeineen ja patentteineen. ASH DECin kehittämässä prosessissa biomassan ja jätelietteen polton sivutuotteena syntyvästä tuhkasta tuotetaan fosfaattipitoista lannoitetta. Prosessi täydentää Outotecin leijupetiteknologiaan perustuvia biomassan polttoratkaisuja. Kauppahintaa ei julkistettu.

KESTÄVÄ KEHITYS

Outotec julkaisi kesäkuussa ensimmäisen yritysvastuuraporttinsa, jossa määritellään Outotecin yritysvastuun ja kestävän kehityksen lähestymistavat, vuoden 2010 kestävän toiminnan tulokset sekä tulevaisuuden tavoitteet. Outotec noudattaa raportoinnissaan GRI-ohjeistusta (Global Reporting Initiative) ja raportoi B+-tasoa vastaavat tiedot. Tasoarvion on tarkistanut GRI, ja raportin on varmentanut riippumaton osapuoli, Ecobio Oy. Raportti on englanninkielinen ja se on saatavilla yhtiön Internet-sivuilla www.outotec.com/sustainability.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 496 työntekijää (30.6.2010: 3 199). Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 325 (Q1-Q2/2010: 3 168). 157 henkilön keskimääräinen kasvu vertailukaudesta tuki liiketoiminnan kasvua. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 10 % (2010: 8 %) yrityksen henkilöstöstä.

Henkilöstö alueittain30.6.201130.6.2010muutos %31.12.2010
EMEA (Eurooppa ml. IVY-maat, Lähi-itä, Afrikka)2 1642 0167,31 945
Amerikka83774811,9759
Aasia ja Tyynenmeren valtiot49543513,7426
Yhteensä3 4963 1999,3 %3 130

 

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 430 (30.6.2010: 250) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille maksettujen etujen määrä katsauskaudella oli 133,2 miljoonaa euroa (Q1-Q2/2010: EUR 106,8 milj. euroa). Kasvu vertailukaudesta johtui palkkainflaatiosta, bonuksista ja osakepohjaisista kannustinjärjestelmistä sekä henkilöstömäärän kasvusta.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti 23.4.2010 Outotec-konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, joita ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Koko ohjelmasta maksetaan enintään noin 1 000 000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Ansaintakausi 2010

68 henkilölle maksettu palkkio perustui kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien hallituksen määrittelemien tavoitteiden saavuttamiseen. Ansaintakauden 2010 palkkio oli 9,8 miljoonaa euroa (138 144 osakkeen arvoa vastaava määrä) sekä 6,1 miljoonan euron käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut.

Toimitusjohtaja Pertti Korhosen palkkio oli 876 796,08 euroa (9 824 osakkeen arvoa vastaava määrä ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut).

Yhtiön edellinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen osallistui toimitusjohtajasopimuksensa mukaisesti kannustinohjelmaan 2010-2012 ansaintakaudella 2010. Tapani Järvisen palkkio oli 884 312,33 euroa (9 824 osakkeen arvoa vastaava määrä ja käteismaksu, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut).

Ansaintakausi 2011

Hallitus hyväksyi (1.3.2011) 94 henkilöä ansaintakaudelle 2011 ja päätti tavoitteiksi tilaushankinnan, osakekohtaisen tuloksen sekä liikevaihdon kasvun. Kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2011 on yhteensä 435 625 Outotecin osakkeen arvoa vastaava määrä (sisältäen käteismaksun, joka kattaa verot ja veronluonteiset maksut).

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti vuonna 2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustivat osakeyhtiön Outotec Management Oy:n, jonka koko osakekannan he omistavat. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet yhtiöön kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan yhtiön pitkän aikavälin omistaja-arvoa. Johto sijoittaa henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan, ja johtoryhmän jäsenet omistavat perustetun yhtiön kautta noin 0,34 % Outotecin osakkeista.

Outotec on konsolidoinut Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (29.7.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

Outotecin varsinainen yhtiökokous 2011 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeanneista. Enimmäismäärä sekä osakkeiden hankkimiseen että uusien osakkeiden antamiseen tai luovuttamiseen on 4 578 037 kappaletta. Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan yhtiökokoukseen asti. Hallitus ei ole käyttänyt kumpaakaan valtuutusta 29.7.2011 mennessä.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 40,81 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 46,78 euroa ja pienin noteeraus 34,90 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 36 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 1 488 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 795 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 39,20 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 194 399. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (29.7.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omina osakkeina.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 13 938 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 18 hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 57,5 % ja kotimaisten kotitalouksien osuus 12,3 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

12.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Venäjän kolmanneksi suurimman kullantuottajan, Petropavlovsk-ryhmään kuuluvan LLC Malomyrskiu rudnikin kanssa teknologiatoimituksesta Malomyrin vaahdottamolle Venäjän Kaukoitään. Nyt solmittu 25 miljoonan euron sopimus täydentää 3.5.2011 julkistettua Outotecin paineliuotusteknologian toimitusta Petropavlovskille. Tilaus sisältyy kolmannen vuosineljänneksen tilaushankintaan.

14.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Ma'adenin ja Alcoan yhteisyrityksen Ma'aden Bauxite Aluminium Companyn kanssa kahden alumiinioksidin kalsinointilaitoksen toimittamisesta Saudi-Arabiaan Ras Al Khairin alumiinihankkeeseen (aiemmin Ras Az Zawr). Laitosten investointikustannus on noin 62 miljoonaa euroa, josta Outotecin tilauskantaan kolmannella vuosineljänneksellä kirjattavan teknologiatoimituksen osuus on noin 50 miljoonaa euroa.

15.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Russian Copper Companyn tytäryhtiön ZAO Miheevsky GOK:n kanssa uuden kuparirikastamon suunnittelemisesta ja toimittamisesta Miheevskyn porfyyri-kuparihankkeeseen, joka sijaitsee Chelyabinskissa Venäjällä. Sopimuksen arvo ylittää 60 miljoonaa euroa ja se kirjataan Outotecin kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymään.

18.7.2011 Outotec ilmoitti sopineensa Almalyk Mining & Metallurgical Companyn (AMMC) kanssa kaasunpuhdistusyksikön ja rikkihappotehtaan suunnittelusta ja toimittamisesta AMMC:n kuparintuotantolaitoksille, jotka sijaitsevat Almalykin lähistöllä Uzbekistanissa. Sopimus on arvoltaan noin 30 miljoonaa euroa.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaaliin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi altistaa yhtiön taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyville riskeille. Rahamarkkinoiden epävakaisuus ja mahdollinen valtioiden yhä lisääntyvä velkaantuminen saattavat merkittävästi vaikeuttaa maailmantalouden kehitystä ja kaivosyhtiöiden projektirahoitusta. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa muuttaa ja viivästyttää tilausten saamista ja toimittamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotec antaa suoritustakuita projektitoimitusten yhteydessä ja on vastuuvelvollinen takuuajan puutteellisuuksista. Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Maailmantalouden epävakaus voi vähentää Outotecin tarjoamien teknologioiden ja palveluiden kysyntää. Liikevaihdon suuret vaihtelut saattavat vaikuttaa liikevoittoprosenttiin, koska kiinteiden kustannusten sopeutustoimet saattavat vaikuttaa viiveellä. Myös tuotevalikoima vaikuttaa Outotecin bruttokatteeseen. Erityisesti lisenssimaksuja sisältävät tilaukset saattavat vaikuttaa voimakkaasti bruttokatteeseen. Outotecin kannattavuuteen voivat vaikuttaa työvoimakustannusten vaihtelu erityisesti korkean inflaation maissa, raaka-aineiden ja alihankkijoiden hinnanvaihtelut sekä komponenttien saatavuus. Outotec suojautuu näiltä hinnanvaihteluilta pääosin sopimuksilla.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa yhtiön liikevoittoa.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät merkittävästi vaikuta Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaiden ja toimittajien mahdolliset rahoitusvaikeudet ja rahoituksen puute voi johtaa projektien ja maksujen viivästymisiin ja jopa konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita ja katsauskauden lopussa kaikki saatavat tarkistettiin ja luottotappioriskivaraukset päivitettiin.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa liittyen muun muassa liiketoiminnan laajuuteen vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on sijoitettu pääosin lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Australian dollareina, Yhdysvaltain dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista, ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Markkinatilanteen odotetaan jatkuvan hyvänä metallien pitkän aikavälin kysyntänäkymien, korkeiden metallien hintojen, malmien pienenevien metallipitoisuuksien sekä kiristyvien ympäristönsuojelumääräysten ansiosta. Tilausnäkymä on vahva useiden kaivos- ja metalliyhtiöiden käynnistäessä keskeytettyjä projektejaan uudelleen. Projektirahoituksen saatavuus on parantunut, erityisesti vahvan kassavirran omaaville yrityksille ja kehittyvien maiden hankkeisiin, mutta rahoituspakettien entistä monimutkaisempien rakenteiden vuoksi suurten investointien päätöksentekoprosessit vievät aikaa. Merkittävät häiriöt maailmanlaajuisilla rahamarkkinoilla saattavat heikentää projektirahoituksen saatavuutta.

Kiristyvät tehokkuus- ja ympäristövaatimukset yhdessä malmien pienenevien metallipitoisuuksien kanssa vaativat investointeja tuotantolaitosten nykyaikaistamiseen, tuotannon optimointiin ja automaatioon. Energian hinnan nousu ohjaa yrityksiä kehittämään prosessejaan alentaakseen yksikkökustannuksiaan. Tuotantolaitoksia siirretään maailmanlaajuisesti uusille alueille, mikä edistää uusien investointien syntymistä.

Non-ferrous Solutions

Perusmetalliteknologioiden kysynnän odotetaan jatkuvan vilkkaana. Erityisesti kulta- ja kuparihankkeita on käynnistymässä, mutta myös sinkki- ja joitain nikkeliprojekteja on kehitteillä. Uusiin kaivoksiin ja rikastamoihin liittyvät investoinnit edistyvät nopeasti, ja myös metallurgisiin laitoksiin liittyvät investoinnit lisääntyvät. Korkeat perusmetallien hinnat tukevat tätä suuntausta. Kilpailutilanne on pysynyt ennallaan ja kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat hyvät, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän tuotantokapasiteettia ja edistyksellisiä teknologiaratkaisuja sekä rikastamoissa että metallinjalostuslaitoksissa. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät, energian ja veden hinnat nousevat, minkä vuoksi tarvitaan uutta teknologiaa ja nykyaikaisia ratkaisuja.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti, ja ferroseoshankkeita käynnistyy jatkuvasti. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Lähinnä Kiinan markkinoiden jatkuvaa kysyntää varten Brasiliassa ja Intiassa on kehitteillä useita rikasteita ja rautapellettejä tuottavien rautamalmin käsittelylaitosten laajennuksia ja uusinvestointeja. Lisäksi palamalmiesiintymien ehtyminen edistää sintraus- ja pelletointilaitosinvestointeja Intiassa. Outotecin ferroseosratkaisut sekä rautamalmin sintraus- ja pelletointiratkaisut ovat ympäristön kannalta kestäviä ja energiatehokkaita ja siten kilpailukykyisiä. Tulevaisuudessa uudenlaiset tekniset ratkaisut, kuten raudan suorapelkistys, tarjoavat yhä enemmän mahdollisuuksia heikompilaatuisten raaka-ainelähteiden hyödyntämiseen, energiantuotannon optimointiin ja hiilidioksidipäästöjen pienentämiseen. Liiketoiminta-alueen toimitukset ovat pääasiassa suuria "avaimet käteen" -kokonaistoimituksia, joille on ominaista, että liikevaihto sekä tuloutus vaihtelevat projektien aikataulujen ja ajoituksen mukaan.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Kohoava öljyn hinta ja ehtyvät öljyvarat lisäävät vaihtoehtoisten energiamuotojen, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen kysyntää. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotec ja Eesti Energia ovat kehittäneet uuden, Outotecin kiertoleijupetiteknologiaa hyödyntävän Enefit-teknologian. Teknologia tulee käyttöön Eesti Energian Narvaan rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään laitokseen, ja sitä voidaan soveltaa öljyliuskeen ja öljyhiekan käsittelyyn muuallakin.

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyviä hankkeita on käynnistymässä uudelleen. Lähi-itä hyödyntää suotuisaa energiataloudellista asemaansa rakentamalla uusia sulattoja ja jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus- ja lämmön talteenottoteknologioita. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät pysyvät myös hyvinä aktiivisten kupariprojektien ansiosta. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisten prosessien sivutuotteena sekä prosessin ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Rikkihappoa tarvitaan jatkuvasti myös lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi kaikki metallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia.

Ympäristöteknologian uudet mahdollisuudet, kuten kierrätys ja jätteenkäsittely lisääntyvät jatkuvasti. Kiinnostus teollisuusvesien käsittelyyn liittyviin teknologioihin kasvaa myös. Liiketoiminta-alueen markkina-asema vahvistui edelleen katsauskaudella ostettujen teknologiasovellusten johdosta.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaa ohjaa elinkaaripalveluajattelu. Varaosapalvelujen lisäksi elinkaaripalveluihin sisältyvät teollisuuden tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvattaminen, laitosten uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien, huollon ja laitosten nykyaikaistamisen tarpeen odotetaan edelleen kasvavan kapasiteetin käyttöasteen kasvaessa ja tuotantolinjojen uudelleen käynnistämisen myötä. Tarjottavien palvelujen kirjo on laaja yksittäisistä varaosista täysin ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitoksen elinkaaren ajan. Vuonna 2010 hankitut liiketoiminnat laajentavat Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavat kykyä toimia maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2011

Outotecin vuoden 2011 tulosohjeistus pysyy ennallaan. Vahvaan alkuvuoden tilauskantaan ja markkinatilanteeseen pohjautuen vuonna 2011:

 • tilaushankinnan odotetaan kasvavan edelleen, 

 • liikevaihdon odotetaan kasvavan noin 1,25-1,35 miljardiin euroon ja 

 • liikevoiton odotetaan paranevan vuodesta 2010 ja operatiivisen liiketoiminnan liikevoittoprosentin odotetaan olevan noin 8-9 %. 


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotecin osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2011 julkaistaan torstaina 27.10.2011.

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: perjantai 29.7.2011
Aika: 14.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9, Helsinki

Osallistuminen webcastin kautta

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys nauhoitetaan ja julkaistaan Outotecin www-sivuilla.

Osallistuminen puhelimitse

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnus on 891319. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 1.8.2011 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 891319.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Espoossa 29.7.2011

Outotec Oyj
Hallitus

 

Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 2002

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

 

OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelmaQ2Q2Q1-Q2Q1-Q2Q1-Q4
milj. EUR20112010201120102010
Liikevaihto288,4223,8536,0410,8969,6
      
Hankinnan ja valmistuksen kulut-228,3-166,8-410,0-308,3-715,7
Bruttokate60,257,0125,9102,5253,9
      
Muut tuotot 1,20,35,42,97,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut-21,8-21,4-41,6-42,2-85,0
Hallinnon kulut-20,6-18,8-44,1-36,4-75,1
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut-7,7-6,6-15,2-13,7-28,5
Muut kulut-0,3-5,0-0,5-17,5-30,6
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta-0,0-0,1-0,0-0,3-0,3
Liikevoitto10,95,529,8-4,641,6
      
Rahoitustuotot ja -kulut     
   Korkotuotot ja -kulut1,20,62,31,11,5
   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot-0,30,5-0,70,6-1,7
   Muut rahoitustuotot ja -kulut-0,6-0,9-2,2-1,6-4,4
Rahoitustuotot ja -kulut0,30,2-0,60,0-4,5
      
Voitto ennen veroja 11,25,729,2-4,637,1
Tuloverot-3,3-1,6-8,81,4-10,4
      
Tilikauden voitto7,84,020,4-3,226,7
Muut laajan tuloksen erät     
        Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta     
        johtuvat voitot ja tappiot0,18,3-9,617,625,5
        Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran      
        suojauksista0,0-0,3-0,0-0,40,9
         Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin -0,00,10,00,1-0,2
        Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot     
        Myytävissä olevista sijoituksista-0,30,0-0,10,00,3
         Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin----0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen-0,18,2-9,617,426,5
      
Tilikauden laaja tulos7,712,210,814,253,1
      
Tilikauden voiton jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille7,84,020,4-3,226,7
Määräysvallattomien omistajien osuus-----
      
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:     
Emoyhtiön omistajille7,712,210,814,253,1
Määräysvallattomien omistajien osuus-----
      
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta      
laskettu osakekohtainen tulos:      
Osakekohtainen tulos, EUR0,170,090,45-0,070,59
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR0,170,090,45-0,070,59


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase   
milj. EUR30.6.201130.6.201031.12.2010
    
VARAT   
    
Pitkäaikaiset varat   
Aineettomat hyödykkeet223,5215,3223,8
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet53,754,152,7
Laskennalliset verosaamiset41,534,737,8
Sijoitukset ja saamiset   
   Korolliset2,42,02,5
   Korottomat2,60,32,3
Pitkäaikaiset varat yhteensä323,6306,3319,0
    
Lyhytaikaiset varat   
Vaihto-omaisuus *)164,6105,0101,0
Sijoitukset ja saamiset   
   Korolliset0,50,40,5
   Korottomat393,4285,5367,2
Rahavarat313,5220,9280,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä871,9611,8748,9
    
VARAT YHTEENSÄ  1 195,6918,21 068,0
    
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT   
    
Oma pääoma   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma335,1321,3356,7
Määräysvallattomien omistajien osuus1,00,91,0
Oma pääoma yhteensä336,1322,2357,7
    
Pitkäaikaiset velat   
Korolliset51,832,056,6
Korottomat103,0103,798,1
Pitkäaikaiset velat yhteensä154,8135,7154,7
    
Lyhytaikaiset velat   
Korolliset14,024,525,7
Korottomat   
   Saadut ennakkomaksut **)289,2166,5198,7
   Muut korottomat lyhytaikaiset velat401,4269,3331,1
Lyhytaikaiset velat yhteensä704,7460,3555,5
    
Velat yhteensä859,5595,9710,2
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ1 195,6918,21 068,0

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 28,4 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 25,8 milj. euroa, 31.12.2010: 17,9 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 244,0 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 1 107,5 milj. euroa, 31.12.2010: 1 042,1 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelmaQ1-Q2Q1-Q2Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Liiketoiminnan rahavirrat   
Tilikauden voitto20,4-3,226,7
Oikaisut   
  Poistot9,310,519,0
  Muut oikaisut10,27,528,1
Käyttöpääoman vähennys 83,840,241,0
Saadut korot3,22,05,2
Maksetut korot-0,7-0,7-0,9
Maksetut verot-20,5-14,3-31,6
Liiketoiminnan nettorahavirta105,742,087,5
    
Investoinnit-13,2-6,5-16,8
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla--34,7-38,8
Hankitut liiketoiminnot--2,2-2,3
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta---0,2
Tytäryhtiöosakkeiden myynti--0,8
Aineellisen omaisuuden myynti0,63,95,2
Muu investointien rahavirta-0,0--
Investointien nettorahavirta-12,6-39,5-52,1
Rahavirta ennen rahoitusta93,12,535,3
    
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut-6,0-12,3-17,3
Pitkäaikaisten lainojen nostot--30,0
Lyhytaikaisten lainojen vähennys-10,3-18,1-17,7
Lyhytaikaisten lainojen lisäys0,010,311,4
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin--0,1-4,1
Maksetut osingot-34,3-32,0-32,0
Muu rahoituksen rahavirta-0,00,50,4
Rahoituksen nettorahavirta-50,7-51,7-29,4
    
Rahavarojen nettomuutos42,4-49,25,9
    
Rahavarat tilikauden alussa280,3258,5258,5
Valuuttakurssien muutosten vaikutus-9,111,615,9
Rahavarojen nettomuutos42,4-49,25,9
Rahavarat tilikauden lopussa313,5220,9280,3

 

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

Laskelma oman pääoman muutoksista
           
 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
           
milj. EURABCDEFGHIJ
Oma pääoma 1.1.201016,820,20,31,1-4,663,43,5214,327,4342,4
Osingonjako--------32,0--32,0
Osakeanti0,4----24,3---24,7
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä*)    -1,0   0,9-0,1
Osakeperusteinen palkitseminen-------0,2-0,2
Tilikauden laaja tulos----0,2--17,6-3,2-14,2
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus---------27,4-27,4
Muut muutokset--0,0----0,2-0,3
Oma pääoma 30.6.201017,220,20,40,9-5,687,721,1179,50,9322,2
           
Oma pääoma 1.1.201117,220,20,42,1-9,787,729,0210,01,0357,7
Osingonjako--------34,3--34,3
Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä*)--------0,00,0
Osakeperusteinen palkitseminen----2,4---1,0-1,4
Tilikauden laaja tulos----0,1---9,620,4-10,8
Muut muutokset--0,0----0,4-0,4
Oma pääoma 30.6.201117,220,20,42,0-7,387,719,4195,41,0336,1

*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.6.2011 191 211 (29.7.2011: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvutQ2Q2Q1-Q2Q1-Q2Viim.Q1-Q4
 201120102011201012kk2010
Liikevaihto, milj. EUR288,4223,8536,0410,81 094,7969,6
Bruttokate, %20,925,523,525,025,326,2
Liikevoitto, milj. EUR10,95,529,8-4,676,141,6
Liikevoitto, % 3,82,45,6-1,16,94,3
Voitto ennen veroja, milj. EUR11,25,729,2-4,671,037,1
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta3,92,55,5-1,16,53,8
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR45,934,6105,742,0151,287,5
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR-250,6-166,8-250,6-166,8-250,6-200,9
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -74,6-51,8-74,6-51,8-74,6-56,2
Omavaraisuusaste kauden lopussa, %37,142,937,142,937,141,2
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR-196,5-107,8-196,5-107,8-196,5-113,5
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR11,327,014,880,730,996,7
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta3,912,12,819,62,810,0
Sijoitetun pääoman tuotto, %12,05,616,6-2,920,69,2
Oman pääoman tuotto, %9,45,111,8-2,015,37,6
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR1 664,11 310,11 664,11 310,11 664,11 393,1
Tilauskertymä, milj. EUR532,1349,7875,7769,11 501,31 394,7
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana3 4283 1713 3253 1683 2293 151
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta2,71,83,8-0,84,62,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR7,76,615,213,730,028,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta2,72,92,83,32,72,9
Osakekohtainen tulos, EUR0,170,090,45-0,071,110,59
Osakekohtainen oma pääoma, EUR7,387,087,387,087,387,87
Osakekohtainen osinko, EUR ----0,750,75

 

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2011 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2011 alusta lähtien seuraavia muutettuja tai uusia standardeja ja tulkintoja, joilla ei ole olennaista vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 • IAS 24 - Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä. Muutettu standardi yksinkertaistaa tietovaatimuksia valtioon sidoksissa olevilta yrityksiltä ja selventää lähipiirin käsitettä 

 • IAS 32 - Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu. Standardimuutos käsittelee kirjanpitokäsittelyä muussa kuin liikkeeseenlaskijan toimintavaluutassa olevien instrumenttien osalta. Yrityksen omaan pääomaan kytketty johdannainen on oman pääoman ehtoinen instrumentti, jos se oikeuttaa vaihdossa kiinteään määrään yrityksen osakkeita kiinteää rahamäärää tai muuta rahoitussaamista vastaan. Aikaisemmin nämä merkintäoikeudet käsiteltiin kirjanpidossa johdannaisvelkana.  

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäis-rahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (tulkinta standardiin IAS 19). Tulkinta poistaa odottamattomat seuraukset, jotka johtuivat ennakoiden käsittelystä järjestelmässä, jossa on vähimmäisrahastovaatimus. Tulkinnan jälkeen etuuspohjaiseen järjestelmään maksetut ennakot voidaan tietyin edellytyksin merkitä kustannuksen sijasta varoiksi taseeseen.  

 • IFRIC 19 - Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi. Tulkinnan mukaan velkoja ja velallinen voivat neuvotella lainan ehdot uudelleen siten, että laina tai sen osa maksetaan takaisin velallisen oman pääoman ehtoisin instrumentein, velka vaihdetaan omaksi pääomaksi. Nämä oman pääoman ehtoiset instrumentit ovat "maksettua vastiketta" IAS 39.41 mukaisesti ja rahoitusvelan (tai sen osan) kirjanpitoarvon ja myönnettyjen instrumenttien alkuperäisen arvostushinnan erotus kirjataan tulosvaikutteisesti.  

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset 

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erätQ1-Q2Q1-Q2Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin--16,1-26,5
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus-2,22,2

 

TuloverotQ1-Q2Q1-Q2Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot-10,3-4,8-30,9
Laskennalliset verot1,56,220,5
Tuloverot yhteensä-8,81,4-10,4

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet   
milj. EUR30.6.201130.6.201031.12.2010
Hankintameno kauden alussa128,9117,8117,8
Muuntoerot-1,84,14,5
Lisäykset7,03,610,7
Vähennykset-1,5-0,6-3,6
Tytäryhtiöiden hankinta-2,31,6
Uudelleenryhmittelyt-0,5-0,0-2,0
Hankintameno kauden lopussa132,1127,1128,9
    
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa-76,2-65,7-65,7
Muuntoerot1,0-2,3-2,6
Vähennykset1,20,32,2
Uudelleenryhmittelyt0,0-0,01,9
Tilikauden arvonalentumiset--0,5-2,4
Tilikauden poistot-4,4-4,9-9,6
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa-78,4-73,1-76,2
    
Kirjanpitoarvo kauden lopussa53,754,152,7

 

Vastuusitoumukset   
milj. EUR30.6.201130.6.201031.12.2010
Annetut pantit ja kiinnitykset0,02,60,6
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi186,3192,6184,7
Vuokravastuut69,160,370,5


Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 28,3 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 45,7 milj. euroa, 31.12.2010: 36,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 377,6 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 335,7 milj. euroa, 31.12.2010: 308,1 milj. euroa).

Johdannaissopimukset   
    
Valuuttajohdannaiset   
milj. EUR30.6.201130.6.201031.12.2010
Käypä nettoarvo-2,2 *)-5,5**)-1,3 ***)
Nimellisarvo413,1331,6444,4

*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

Lähipiiritapahtumat
 
Avoimet saldot johtoon kuuluvien avain henkilöiden kanssa


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 30.6.2011 (30.6.2010: 3,8 milj. euroa, 31.12.2010: 4,1 milj. euroa).

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssaQ1-Q2Q1-Q2Q1-Q4
milj. EUR201120102010
Myynti0,00,00,1
Muu tuotto0,0--
Ostot-0,1-0,1-0,7
Myynti- ja muut saamiset0,60,00,4
Lyhytaikaiset velat--0,2
Lainasaamiset0,21,10,2

 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain 
milj. EURQ2/09Q3/09Q4/09Q1/10Q2/10Q3/10Q4/10Q1/11Q2/11
Liikevaihto         
Non-ferrous Solutions132,2104,6115,9113,5141,3144,6223,9162,0191,4
Ferrous Solutions34,234,949,920,032,935,543,243,642,6
Energy, Light Metals and Environmental Solutions74,351,356,354,652,650,365,346,157,7
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti-3,1-2,2-2,3-1,0-3,0-1,8-2,2-4,1-3,4
Yhteensä237,6188,7219,8187,0223,8228,5330,3247,5288,4
          
Liikevoitto         
Non-ferrous Solutions7,39,47,9-15,44,813,523,218,112,6
Ferrous Solutions0,22,65,1-2,51,44,28,23,2-1,9
Energy, Light Metals and Environmental Solutions9,24,66,810,01,93,511,43,35,2
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät-2,7-1,5-6,5-2,2-2,6-3,1-14,7-5,7-5,0
Yhteensä13,915,113,3-10,15,518,128,119,010,9

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

 

Tunnuslukujen laskentaperusteet 
    
Korollinen nettovelka=Korolliset velat - korolliset varat 
    
Nettovelkaantumisaste=Korollinen nettovelka× 100
  Oma pääoma yhteensä 
    
Omavaraisuusaste=Oma pääoma yhteensä× 100
  Taseen loppusumma - saadut ennakot  
    
Sijoitetun pääoman tuotto=Liikevoitto + rahoitustuotot× 100
  Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo) 
    
Oman pääoman tuotto=Tilikauden voitto× 100
  Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo) 
    
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut=Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan  
  kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut) 
    
Osakekohtainen tulos=Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto 
  Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
    
Osakekohtainen osinko=Tilikaudelta jaettu osinko 
  Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
   

JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Tammi-kesäkuun osavuosikatsaus Lataa