Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2011 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
maaliskuuta 22, 2011

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE      22.3.2011    KLO 14.00

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 22.3.2011 Espoossa.
Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Carl-Gustaf Bergström ja
kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi
hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2010.

Osinko

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2010
päättyneeltä tilikaudelta 0,75 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 25.3.2011 ja osingon maksupäivä 8.4.2011.

Hallitus ja tilintarkastajat

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän (7) puheenjohtaja ja
varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström,
Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila, Eija Ailasmaa, Tapani Järvinen sekä
uutena jäsenenä Timo Ritakallio.

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.


Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle
5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja
kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa
hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat
suorat kustannukset.

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena
tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan
kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla
omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin
siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää
kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.
- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa
kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut
kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa
olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä
tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei
kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.
- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.
- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien
osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta
merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien
uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden
lopullisesta määrästä.

Valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.


Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsun
yhtiökokoukseen toimittaa hallitus julkaisemalla kokousilmoituksen määräämässään
yhdessä tai useammassa laajalevikkisessä päivälehdessä tai yhtiön internet-
sivuilla.


Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija
Ailasmaan, Anssi Soilan, Timo Ritakallion ja Hannu Linnoisen, joka toimii
tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Henkilöstöasiain valiokunnan jäseninä
jatkavat Tapani Järvinen, Karri Kaitue sekä sen puheenjohtajana Carl-Gustaf
Bergström.

Kokouksen pöytäkirja

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n
pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 5.4.2011 alkaen.OUTOTEC OYJ

Rita Uotila
sijoittajasuhdejohtaja
puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141
sähköposti:rita.uotila(at)outotec.com


JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com