Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä
Pörssitiedote maaliskuuta 18, 2010

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

OUTOTEC OYJ       PÖRSSITIEDOTE      18.3.2010    KLO 14.30

 

Outotec Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätöksiä

 

Outotec Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 18.3.2010 Espoossa. Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

 

Tilinpäätös

 

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden tilikaudelta 2009.

 

Osinko

 

Yhtiökokous päätti, että yhtiön osakkeille jaetaan osinkoa 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta 0,70 euroa osaketta kohden. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2010 ja osingon maksupäivä 8.4.2010.

 

Hallitus ja tilintarkastajat

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa ja Tapani Järvinen.

 

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

 

 

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio suoritetaan kohtuullisen laskun mukaan.

 

Hallituksen valtuutukset

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

 

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

 

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

 

Valtuutukset on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

 

 

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

 

 

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

 

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija Ailasmaan, Anssi Soilan ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

 

Kokouksen pöytäkirja

 

Kokouksesta laadittu pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä Outotec Oyj:n pääkonttorissa sekä yhtiön kotisivuilla 1.4.2010 alkaen.

 

 

 

OUTOTEC OYJ

 

Rita Uotila

sijoittajasuhdejohtaja

puhelin: 020 529 2003, matkapuhelin: 0400 954 141

sähköposti: rita.uotila(at)outotec.com

 

 

JAKELU

 

NASDAQ OMX Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.outotec.com