Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2009
Pörssitiedote helmikuuta 9, 2010

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2009

 

OUTOTEC OYJ    PÖRSSITIEDOTE   9.2.2010   klo 8.30

 

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2009

 

Bruttokateprosentti ja tase säilyivät vahvana heikossa markkinassa

 

Hallituksen osingonjakoehdotus: 0,70 euroa osakkeelta

 

Tilikausi 1.1.-31.12.2009 lyhyesti (vuoden 2008 luvut):

 • Liikevaihto: 877,7 miljoonaa euroa (1 217,9 milj. euroa) 

 • Liikevoitto: 58,6 miljoonaa euroa (120,2 milj. euroa)  

 • Voitto ennen veroja: 60,9 miljoonaa euroa (136,3 milj. euroa) 

 • Osakekohtainen tulos: 1,01 euroa (2,25 euroa) 

 • Tilauskertymä: 557,1 miljoonaa euroa (1 153,8 milj. euroa)  

 • Tilauskanta: 867,4 miljoonaa euroa (1 176,7 milj. euroa) 

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: -28,8 miljoonaa euroa (106,6 milj. euroa) 

 

Neljäs vuosineljännes 2009 lyhyesti (vuoden 2008 luvut):

 • Liikevaihto: 219,8 miljoonaa euroa (398,8 milj. euroa) 

 • Liikevoitto: 13,3 miljoonaa euroa (47,5 milj. euroa)  

 • Voitto ennen veroja: 13,3 miljoonaa euroa (52,4 milj. euroa) 

 • Tilauskertymä: 110,5 miljoonaa euroa (119,9 milj. euroa)  

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: -43,9 miljoonaa euroa (-36,7 milj. euroa) 

 

Laroxin vuoden 2009 luvut sisältyvät Outotecin tilauskantaan, taseeseen ja henkilöstömääriin.

 

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:

"Markkinat piristyivät jonkin verran vuoden loppua kohti mutta olivat edelleen haastavat. Metallurgisen teollisuuden käyttämättömän tuotantokapasiteetin vuoksi monet uusinvestoinnit olivat pysähdyksissä. Onnistuimme kuitenkin laajentamaan tarjontaamme muille läheisille teollisuudenaloille. Tilaus uudesta öljyliusketta jalostavasta tuotantolaitoksesta, jota rakennamme Eesti Energian kanssa oli läpimurto osaamisemme soveltamisesta energiasektorilla. Lisäksi hankkimamme Laroxin suodatinliiketoiminnat ja Ausmeltin sulatusteknologiat vahvistavat edelleen ydinliiketoimintaamme. Energiatehokkuuden ja ympäristön suojelun merkityksen kasvaessa kestävien teknologioidemme ansiosta meillä on runsaasti liiketoimintamahdollisuuksia. Tänä vuonna keskitymme hankittujen liiketoimintojen sulauttamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen ja palveluliiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen. Uusi toimintamalli, jonka otamme käyttöön keväällä, tukee näitä tavoitteita."

 

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista

Q4

Q4

Q1-Q4

Q1-Q4

 

2009

2008

2009

2008

Liikevaihto, milj. EUR

219,8

398,8

877,7

1 217,9

Bruttokate, %

24,1

22,8

21,7

21,5

Liikevoitto, milj. EUR

13,3

47,5

58,6

120,2

Liikevoitto, %

6,1

11,9

6,7

9,9

Voitto ennen veroja, milj. EUR

13,3

52,4

60,9

136,3

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR

-43,9

-36,7

-28,8

106,6

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR

-191,0

-314,6

-191,0

-314,6

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %

-55,8

-139,0

-55,8

-139,0

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR

-62,8

-171,2

-62,8

-171,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %

18,0

92,7

20,9

61,6

Oman pääoman tuotto, %

12,4

64,1

14,9

42,6

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR

867,4

1 176,7

867,4

1 176,7

Tilauskertymä, milj. EUR

110,5

119,9

557,1

1 153,8

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

2 744

2 628

2 612

2 483

Osakekohtainen tulos, EUR

0,21

0,84

1,01

2,25

Osakekohtainen osinko, EUR

-

-

0,70*)

1,00

*) Hallituksen esitys osakekohtaisesta osingosta.

 

 

TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

 

Englanninkielinen tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Pertti Korhonen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät tilinpäätöstiedotteen ja uuden toimintamallin, pidetään Helsingissä.

 

TIEDOTUSTILAISUUS

Päivä: tiistai, 9.2.2010

Aika: 14.00-15.00

Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, kokoushuone Bulsa-Freda, Simonkatu 9

 

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

 

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 12.2.2010 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 tai 09-2314 4681 koodilla 856157.

 

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

 

 

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2009

 

 

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

 

Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne oli haasteellinen koko vuoden, vaikka piristyikin vuoden loppua kohti. Vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla kaivos- ja metalliyhtiöt kertoivat suurentavansa investointisuunnitelmiaan myönteisten markkinaennusteiden ja kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian, jatkuvan metallien kysynnän johdosta. Tämä näkyi asiakasneuvottelujen uudelleen aktivoitumisena. Suurten investointisuunnitelmien päivittäminen rahoituksen, toimituslaajuuden ja hinnoittelun osalta sekä niiden muuttuminen tilauksiksi vie kuitenkin aikaa. Lisäksi monilla tuotantolaitoksilla on edelleenkin käyttämätöntä kapasiteettia.

 

Kilpailutilanne oli tiukka, koska uusia hankkeita oli vähemmän. Kiristyneestä kilpailusta ja hintapaineista huolimatta Outotec pystyi säilyttämään katteensa, koska raaka-aineiden ja alihankinnan hinnat olivat alhaisemmat. Vuoden 2009 aikana Outotec vahvisti toimintojaan Kiinassa ja Intiassa. Vuoden loppuun mennessä yrityksen henkilöstömäärä näissä maissa oli noin 140 ja myynti näihin maihin oli 126 miljoonaa euroa (2008: 142 milj. euroa).

 

Kaivos- ja metalliteollisuuden lisäksi Outotec suunnittelee ja toimittaa ratkaisuja energiateollisuudelle, vesien käsittelyyn ja kemianteollisuudelle. Vaikkakin nämä alat tarjosivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia Outotecin ympäristöystävällisille teknologioille, talouden taantuma hidasti investointeja vuonna 2009 myös näillä teollisuudenaloilla.

 

 

TILAUSKERTYMÄ

 

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 557,1 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 1 153,8 milj. euroa) sisältäen laitostoimituksia sekä laitetoimituksia ja palveluja nykyisille asiakkaille. Neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 110,5 miljoonaa euroa (Q4/2008: 119,9 milj. euroa) ja se sisälsi lähinnä laitetoimituksia, varaosia ja palveluja.


Suurimmat vuoden neljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • sakeutusteknologiaa Toromocho -hankkeeseen Peruun (11 milj. euroa), 

 • vaahdotusteknologiaa Minera Escondidalle Chileen ja  

 • alumiiniteknologiaa Anrak Aluminiumille Intiaan. 

 

Suurimmat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • öljyliusketeknologiaa Eesti Energialle Viroon (110 milj. euroa), 

 • kuparintalteenottolaitos Pueblo Viejon kultakaivokselle Dominikaaniseen tasavaltaan (16 milj. euroa), 

 • suunnittelua ja sulatusteknologiaa Iraniin (10 milj. euroa) ja 

 • liekkisulatusteknologiaa Zijin Copper Co. Ltd:lle Kiinaan (7 milj. euroa). 

 

Vuoden toisella vuosineljänneksellä ei saatu suuria tilauksia.

 

Suurimmat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • rikkihappotehdas Noracid S.A.:lle Mejillonesiin, Chileen (51 milj.euroa), 

 • useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista Chilessä ja Kanadassa (15 milj. euroa) ja 

 • vaahdotuskennoja ja sakeuttimia Polymetalin Albazino-kultakaivosprojektiin Venäjälle.  

 

 

TILAUSKANTA

 

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 867,4 miljoonaa euroa (31.12.2008: 1 176,7 milj. euroa). Outotecin tilauskanta ilman Laroxia oli 834,6 milj. euroa katsauskauden lopussa ja se supistui 29 % vertailukaudesta. Tilauskanta pieneni noin 50 miljoonalla eurolla pääasiassa projektien toimituslaajuuden muutosten vuoksi, jotka vähensivät lisälaitteiden toimituksia.

 

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 21 projektia, joista kunkin arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen yhteensä 68 % tilauskannasta. Yhtiön johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 68 % toimitetaan vuonna 2010 ja loput vuonna 2011 ja sen jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 70 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (30.9.2009: 100 milj. euroa). Pääosa keskeytettyjen projektien arvon muutoksesta tuli projektien uudelleen käynnistymisistä. Noin 2 % Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu kaivosyhtiöille, jotka ovat kehittämässä ensimmäisiä tuotantolaitoksiaan.

 

 

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

 

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 877,7 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 1 217,9 milj. euroa) eli 28 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihto oli 219,8 miljoonaa euroa (Q4/2008: 398,8 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti pienemmästä tilauskannasta, alhaisesta tilauskertymästä ensimmäisen puolen vuoden aikana ja joidenkin suurten työn alla olevien projektien aikataulumuutoksista. Myynti kymmenelle suurimmalle asiakkaalle oli alle 50 % kokonaisliikevaihdosta eikä yksikään asiakas vastannut yli 10 % kokonaisliikevaihdosta vuonna 2009.

 

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 148,6 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 141,2 milj. euroa) kasvaen 5 % vertailukauden vastaavasta luvusta. Palveluliiketoimintaan vaikutti asiakkaiden alhainen tuotantokapasiteetin käyttöaste ja tehtaiden sulkemiset. Varaosatoimituksia oli vähemmän koska metallien tuotanto laski, mutta huolto- ja kunnossapito sekä teknisen palvelun myynti kasvoi vertailukaudesta. Suurin osa huolto- ja kunnossapitopalvelun kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka hankittiin vuoden 2008 lokakuussa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden neljännellä vuosineljänneksellä oli 45,2 miljoonaa euroa (Q4/2008: 54,2 milj. euroa). Luku oli vertailujaksoa alhaisempi lähinnä erään merkittävän asiakkaan tehtaan sulkemisen vuoksi. Lisäksi varaosatoimituksia oli vähemmän. Laroxin yritysoston tukemana Outotec pysyy tavoitteessaan saavuttaa 250-300 miljoonan euron myynti palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun mennessä.

 

Katsauskauden liikevoitto oli 58,6 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 120,2 milj. euroa) eli 6,7 % liikevaihdosta (Q1-Q4/2008: 9,9 %). Lasku johtui liikevaihdon ja lisenssitulojen vähenemisestä sekä korkeammista kiinteistä kuluista. Liikevoitto sisälsi 2,4 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Lisäksi liikevoittoon sisältyi 2,5 miljoonan euron arvontalentumistappio Outotecin omistamien Pacific Ore Ltd:n osakkeiden käypään arvoon liittyvästä kirjauksesta. Termiinisopimuksiin liittyvät realisoitumattomat ja realisoituneet kurssitappiot, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, laskivat kannattavuutta 0,1 miljoonalla eurolla (Q1-Q4/2008: 9,5 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 13,3 miljoonaa euroa (Q4/2008: 47,5 milj. euroa). Lasku johtui liikevaihdon merkittävästä vähenemisestä, pienentyneistä lisenssituloista ja siitä, että projekteja valmistui vähemmän kuin vertailukaudella.

 

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella EUR 131,6 miljoonaa euroa (2008: EUR 123,3 milj.euroa).  Kulujen kasvu johtui pääasiassa Outotec Auburnin kiinteistä kustannuksista, lisääntyneestä myyntityöstä, Intian ja Kiinan liiketoimintojen kehittämisestä, toimipaikkaverkoston sopeuttamiseen liittyneistä kertaluonteisista kuluista, luottotappiovarauksien kasvusta ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla maailmaa.

 

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 60,9 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 136,3 milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 2,2 miljoonan euron (Q1-Q4/2008: 16,1 milj. euroa) rahoitustuotot vahvistivat tulosta ennen veroja. Rahoitustuottojen pieneneminen johtui pääasiassa alhaisemmista koroista. Katsauskauden voitto oli 42,3 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 93,9 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 18,6 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 42,4 milj. euroa). Tämä vastaa 30,5 prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 1,01 euroa (Q1-Q4/2008: 2,25 euroa).

 

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 14,9 % (Q1-Q4/2008: 42,6 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 20,9 % (Q1-Q4/2008: 61,6 %).

 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto

Q4

Q4

Q1-Q4

Q1-Q4

milj. EUR

2009

2008

2009

2008

Liikevaihto

 

 

 

 

Minerals Processing

83,2

144,8

338,2

419,6

Base Metals

34,0

86,4

136,4

295,3

Metals Processing

100,8

163,9

378,8

494,7

Muut liiketoiminnat

10,7

18,8

60,4

56,0

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti

-8,9

-15,1

-36,2

-47,7

Yhteensä

219,8

398,8

877,7

1 217,9

 

 

 

 

 

Liikevoitto

 

 

 

 

Minerals Processing

6,1

12,1

29,2

22,5

Base Metals

2,8

17,2

8,4

48,7

Metals Processing

11,5

22,1

36,0

61,1

Muut liiketoiminnat

-0,5

0,7

-1,5

3,9

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät

-6,5

-4,6

-13,5

-16,0

Yhteensä

13,3

47,5

58,6

120,2

 

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.

**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut.

 

Minerals Processing

 

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 19 % vertailukaudesta ja oli 338,2 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 419,6 milj. euroa). Liikevoitto kasvoi 29,2 miljoonaan euroon (Q1-Q4/2008: 22,5 milj. euroa). Korkea vuoden alun tilauskanta, hyvä projektien toteutus ja vähentyneet pullonkaulat toimituksissa vaikuttivat liikevaihtoon, mutta pienemmän tilauskertymän johdosta liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi. Katsauskauden liikevoitto sisälsi 2,4 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän (2008: 8,5 miljoonan euron kertaluonteinen negatiivinen erä) Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi myös 0,2 miljoonan euron termiinisopimuksiin liittyvä realisoitumaton ja realisoitunut kurssitappio (Q1-Q4/2008: 8,9 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio).

 

Base Metals

 

Base Metals -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 54 % vertailukaudesta 136,4 miljoonaan euroon (Q1-Q4/2008: 295,3 milj. euroa). Supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 pienestä tilauskertymästä, alhaisemmasta vuoden alun tilauskannasta ja joidenkin projektien aikataulujen muutoksista. Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 48,7 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pääasiassa merkittävästi pienemmästä liikevaihdosta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin ja pienemmistä lisenssituloista.

 

Metals Processing

 

Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 23 % vertailukaudesta 378,8 miljoonaan euroon (Q1-Q4/2008: 494,7 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa joidenkin projektien aikataulumuutoksista ja pienemmästä tilauskertymästä. Liikevoitto oli 36,0 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 61,1 milj. euroa). Liikevoitto heikentyi pienemmän liikevaihdon ja korkeampien kiinteiden kulujen sekä pienempien lisenssitulojen johdosta. Katsauskauden liikevoitto sisälsi myös 2,9 miljoonan euron termiinisopimuksiin liittyvän realisoitumattoman ja realisoituneen kurssivoiton (Q1-Q4/2008: 0,9 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio).

 

Liikevaihto kohdemaittain, %

2009

2008

Eurooppa (mukaan lukien IVY-maat)

22

23

Afrikka

9

12

Aasia (mukaan lukien Lähi-Itä)

31

29

Australia ja Tyynen meren valtiot

6

8

Pohjois-Amerikka

5

5

Etelä-Amerikka

27

23

Yhteensä

100

100

 

 

Liikevaihto metalleittain, %

2009

2008

Kupari

20

22

Rauta

17

12

Alumiini

10

12

Ferroseokset

3

6

Jalometallit

15

10

Sinkki

5

9

Nikkeli

6

7

Rikkihappo

16

13

Muut

8

9

Yhteensä

100

100

 

 

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

 

Outotecin tase säilyi vahvana myös yritysostojen jälkeen. Larox on yhdistelty Outotecin taseeseen 31.12.2009 tytäryhtiönä ja vähemmistö on erotettu omasta pääomasta. Laroxin yritysoston suurimmat vaikutukset Outotecin taseeseen olivat: aineettoman omaisuuden kasvu 41,0 miljoonaa euroa, liikearvo 45,2 miljoonaa euroa ja korolliset velat 34,6 miljoonaa euroa. Yritysosto rahoitettiin laskemalla liikkeelle Outotecin uusia osakkeita jonka seurauksena oma pääoma kasvoi 63,4 miljoonalla eurolla. Yritysostolla ei ollut merkittävää vaikutusta rahavirtaan eikä rahavaroihin.

 

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli -28,8 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 106,6 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2009 oli negatiivinen, koska tilauskertymä sisälsi vain muutaman ison projektin, minkä vuoksi ennakkomaksut olivat vähäisiä. Saadut ennakkomaksut muodostavat vahvan positiivisen kassavirran projektien alussa.  

 

Outotecin käyttöpääoma 31.12.2009 oli -62,8 miljoonaa euroa (31.12.2008: -171,2 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä tilauskertymästä, joka puolestaan johti vähäisempiin saatuihin ennakkomaksuihin. Laroxin yhdistely vaikutti negatiivisesti Outotecin käyttöpääomaan.

 

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 258,5 miljoonaa euroa (31.12.2008: 317,8 milj. euroa). Rahavarojen nettomuutokseen vaikuttivat maaliskuussa 2009 maksetut 42,0 miljoonan euron osingot (huhtikuu 2008: 39,9 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei 31.12.2009 ollut jäljellä yli kolmea kuukautta.

 

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 31.12.2009 olivat -191,0 miljoonaa euroa (31.12.2008: -314,6 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 150,9 miljoonaa euroa (31.12.2008: 214,0 milj. euroa) laskien 29 % vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -55,8 % (31.12.2008: -139,0 %) ja omavaraisuusaste 45,1 % (31.12.2008: 35,0 %).

 

Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 98,0 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 23,9 milj. euroa), joista 75,9 miljoonaa euroa koostui Larox Oyj:n ja Ausmelt Ltd:n yritysostoista. Muut investoinnit koostuivat lähinnä bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen GreenExergyn perustamisesta, investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja Outotec Turula -konepajan rakennukseen sekä laitteistoon.

 

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, pieneni vertailukaudesta supistuneen tilauskertymän vuoksi ja oli katsauskauden lopussa 321,3 miljoonaa euroa (31.12.2008: 353,8 milj. euroa).

 

Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.

 

LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN

 

Vuoden lopussa Outotec oli hankkinut 70,5 % (94,4 % kaikista äänistä) Larox Oyj:n osakkeista osakesiirrolla ja tehnyt julkisen ostotarjouksen jäljellä olevista Laroxin osakkeista (22.1.2010 päättyneen julkisen ostotarjouksen tuloksena Outotecin omistusosuus oli 98,5 % osakkeista). Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistyessä Outotecin asema globaalina johtavana kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiaratkaisuiden ja palveluiden tuottajana vahvistuu edelleen ja antaa Laroxille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa kansainvälisessä, samalla toimialalla toimivassa taloudellisesti vakaassa teknologiayhtiössä. Laroxin osakkeiden hankintahinta on noin 91 miljoonaa euroa.

 

Vuoden lopussa Outotec kasvatti omistusosuuttaan australiaisesta pörssiyhtiö Ausmelt Ltd:sta 37,6 %:iin. Osakekauppojen myötä Ausmeltista on tullut Outotecin osakkuusyhtiö (8.2.2010: Outotecin omistus oli 96,4 %). Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle, sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

 

Outotec ja Eesti Energia perustivat heinäkuussa yhteisyrityksen, joka kaupallistaa uutta ympäristön kannalta kestävää öljyliusketeknologiaa sekä omistaa uuteen Enefit-teknologiaan liittyvät teollisoikeudet. Eesti Energia omistaa 60 % yhteisyrityksestä ja Outotec loput 40 %.

 

Helmikuussa Outotec ja ruotsalainen Skellefteå Kraft AB sopivat GreenExergy AB -yhteisyrityksen perustamisesta. Yritys keskittyy metsän hakkuutähteiden ja sahateollisuuden sahausjätteitä hyödyntävien menetelmien kehittämiseen, markkinointiin ja toimittamiseen bioenergiavoimalaitoksille. Outotecin omistusosuus yhteisyrityksestä on 45 % ja Skellefteå Kraftin osuus 33 %. Lisäksi kolme muuta ruotsalaisyritystä omistaa siitä kukin pienen osuuden.

 

Toukokuussa Outotec sopi suomalaisen Real Time Systems Oy:n kanssa yhteistyöstä uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittämisessä sähköuuneille, joita terästehtaat käyttävät kierrätysteräksen sulattamiseen. Outotec rahoittaa kehitystyötä Real Time Systems Oy:n vähemmistöosakkaana ja Outotecillä on osto-optio koko yhtiöön.  

 

 

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

 

Vuonna 2009 Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 20,5 miljoonaa euroa (2008: 20,2 miljoonaa euroa) eli 2,3 % liikevaihdosta (2008: 1,7 %). Outotec jätti 56 uutta patenttihakemusta (2008: 45), ja sille myönnettiin 286 uutta kansallista patenttia (2008: 277).

 

Öljyliuskeen polttoon liittyviä kokeita tehtiin katsauskaudella Outotecin Frankfurtin-tutkimuskeskuksessa. Tutkimukset olivat osa Viron Narvaan rakennettavan liuskeöljyn tuotantolaitoksen perussuunnittelua. Heinäkuussa Outotec julkaisi 110 miljoonan euron sopimuksen öljyliusketta raaka-aineena käyttävän öljyntuotantolaitoksen rakentamisesta.

 

Tammikuussa Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen. Aiemmin Outotec suunnitteli kaikki reaktorit yksilöllisesti, kun taas uudet OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään parhaan saannin varmistamiseksi.

Outotecin sopimus Pueblo Viejon kuparintalteenottolaitoksen toimittamisesta on läpimurto Outotecin hydrometallurgisen osaamisen ja Paquesin bioteknologian yhdistämisestä kuparintuotannossa. Prosessissa käytetään uusia Outotec OKTOP® -reaktoreita ja Paques THIOTEQ® -teknologiaa.

 

Outotec ja Codelco saivat päätökseen TankCell® 300 -vaahdotuskennon testit Chilen Chuquicamatassa. Tulokset osoittivat, että metallien saanti on parempaa ja energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa ratkaisussa.

 

Outotec käynnisti myös uuden automaattisen Courier® 6i SL -näytteenotto- ja analysointijärjestelmän Australian suurimmalla maanalaisella kaivoksella. Järjestelmä on yksi maailman edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen alalla.

 

Outotec lanseerasi elokuussa uudenlaiset omaan tuotekehitykseen perustuvat jäähdytystornit, jotka jäähdyttävät tehokkaasti nesteitä prosessilaitoksilla ja niiden ansiosta laitoksen päästöt ovat pienemmät ja jäähdytyskapasiteetti suurempi kuin perinteisillä jäähdytystorneilla.

 

Teknologiatarjonta laajeni kun GreenExergy-yhteisyritys perustettiin tarjoamaan bioenergian tuotantoon liittyviä teknologioita voimalaitoksille.

 

Uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Real Time Systems Oy:n kanssa tuo merkittäviä säästöjä terästehtaille, jotka käyttävät sähköuuneja kierrätysteräksen sulattamiseen.

 

Outotec sitoutui toukokuussa Suomen hallituksen tukemaan Baltic Sea Action Summit -hankkeeseen. Sitoumuksessaan Itämeren tervehdyttämiseksi Outotec keskittyy metalliteollisuuden metallipitoisten pölyjen ja rikkidioksidipäästöjen minimoimiseen sekä metallipitoisten poisteiden vähentämiseen.

 

 

HENKILÖSTÖ

 

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 128 työntekijää (31.12.2008: 2 674), joista 562 työntekijää oli Laroxin palveluksessa. Outotecin henkilöstömäärä, ilman Laroxin henkilöstöä, väheni 108 henkilöllä eli 4 %:lla katsauskaudella. Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisten työntekijöiden sopimuksia Amerikassa, Suomessa ja Australiassa. Toisaalta Outotec on lisännyt henkilöstöään Aasiassa. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 612 (Q1-Q4/2008: 2 483). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 129 henkilöllä yritysoston, liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen vuonna 2008 tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.

 

Henkilöstö maittain

 

31.12.2009

31.12.2008

muutos, %

Suomi

 

1 145

925

23,8

Saksa

 

472

380

24,2

Muu Eurooppa

 

283

249

13,7

Amerikka

 

740

758

-2,4

Australia

 

239

225

6,2

Muu maailma

 

249

137

81,8

Yhteensä

 

3 128

2 674

17,0

 

 

Outotecillä oli joulukuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 250 (30.9.2009: 240) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.

 

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli 159,5 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 157,7 milj. euroa).

 

MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

 

Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 DI Pertti Korhosen, 48, Outotec Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pertti Korhonen siirtyi Outotecin palvelukseen 1.9.2009, aloitti operatiivisena johtajana 1.10.2009 ja otti toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2010. Edellinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen jäi eläkkeelle vuoden 2009 lopussa.

 

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

 

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma julkistettiin 23.3.2007 ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma julkistettiin 3.3.2008.

 

Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma

 

Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kahden ansaintakauden kokonaispalkkio oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, mikä jaettiin 202 779:na osakkeena 22 henkilölle vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi maksettiin 3,4 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi.

Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma

 

Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan. Ansaintakausien 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä.  

 

Ansaintakaudelta 2008 jaettiin 14 687 osaketta 33 henkilölle ja maksettiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi. Henkilöt, jotka kuuluivat ensimmäisen osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2008 piiriin, eivät osallistuneet ansaintakauden 2008 kannustinohjelmaan.

 

 

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

 

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2008 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

 

Osinko

 

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0 miljoonaa euroa) maksettiin 30.3.2009.

 

Hallitus

 

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa.

 

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

 

Yhtiökokous vahvisti myös seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

 

Hallituksen valtuutukset

 

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 

 • Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakekannasta.  

 • Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetken markkinahintaan. 

 

Tätä valtuutusta ei ole käytetty 9.2.2010 mennessä. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

 

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:

 

 • Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita, luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.  

 • Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa olla yli 4 200 000 osaketta. 

 • Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän. 

 

Tämä valtuutus käytettiin Laroxin yritysoston yhteydessä. Osakkeita merkittiin yhteensä 3 780 373 (2 763 419 osaketta joulukuussa 2009 ja 1 016 954 osaketta helmikuussa 2010). Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

 

Tilintarkastajat

 

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perusteella.

 

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9 siten, että ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.

 

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

 

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma 31.12.2009 oli 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 44 763 419 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

 

 

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

 

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 17,39 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 24,87 euroa ja pienin noteeraus 9,30 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 107 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa 1 850 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.12.2009 oli 1 107 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 24,74 euroa. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2009 hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

 

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.

 

Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus alitti 6.5.2009 viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 068 377 osaketta, vastaten 4,92 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus oli 7.4.2009 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 111 054 osaketta, vastaten 5,02 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.

 

Outotecillä oli 15 478 osakkeenomistajaa 31.12.2009 ja kaikkiaan 11:en hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli  56,6 % kaikista Outotecin osakkeista.

 

 

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

 

Outotec on kasvattanut omistusosuuttaan australialaisessa pörssiyhtiö Ausmelt Ltd:ssä julkisen ostotarjouksen kautta ja markkinaostoilla. Outotecin omistusosuus Ausmeltissa 8.2.2010 oli 96,4 %, mikä antaa Outotecille Australian lain mukaan oikeuden loppujen Ausmeltin osakkeiden lunastukseen. Lunastuksen on arvioitu kestävän 4-6 viikkoa. Ausmeltin osakkeiden hankintahinta on noin 47 miljoonaa Australian dollaria (noin 30 miljoonaa euroa).

 

 

Outotec teki suunnatun osakeannin Laroxin osakkeenomistajille, jotka hyväksyivät Outotecin 22.1.2010 päättyneen julkisen ostotarjouksen vastineeksi osakkeista. Outotecin uudet osakkeet ja kasvanut osakepääoma merkittiin kaupparekisteriin 2.2.2010. Outotecillä on yhteensä merkittynä kaupparekisteriin 45 780 373 osaketta ja osakepääoma on 17 186 442,52 euroa.

 

Tammikuussa Outotec nimitti Pekka Erkkilän johtoryhmäänsä 1.5.2010 alkaen. Muutos liittyy Outotecin suunnitelmiin kehittää uusi toimintarakenne, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 keväällä.

 

Outotec teki sopimuksen JSW Steel Limitedin (JSW) kanssa teknologiatoimituksesta JSW:n uuteen rautamalmin sintrauslaitokseen Intian Toranagalluun. Laitoksen käynnistys ajoittuu vuodelle 2011.

 

Outotec sopi Baiyin Non Ferrous Groupin kanssa uuden jalometallitehtaan suunnittelemisesta ja toimittamisesta Gansun maakuntaan Kiinaan. Sopimus on arvoltaan noin 6 miljoonaa euroa. Tehdas käynnistyy vuoden 2011 alkupuolella.

 

Teknillisen korkeakoulun hallitus perusti viime vuoden lopulla Outotecista eläkkeelle jääneen toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahaston. Rahaston tarkoitus on edistää ympäristöteknologian tutkimusta ja siitä jaetaan vuosittain apuraha ansioituneelle osaajalle alan tutkimus- ja kehitystyöhön. Outotec lahjoitti rahastoon peruspääoman.

 

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

 

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

 

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta kehittyvillä markkinoilla voi aiheuttaa riskejä joita ei ole maissa, joissa on vakiintuneet taloudelliset ja poliittiset järjestelmät. Näiden markkinoiden tulevia liiketoimintaolosuhteita ja mahdollista taloudellista epävakautta on vaikea ennustaa. Nämä markkinaolosuhteet, jotka voivat muuttua nopeasti, saattavat aiheuttaa viivästyksiä saatujen projektitilausten käynnistymisessä, saattaen Outotecin epävakaille markkinoille.

 

Vientiluottojen kysyntä on pysynyt vilkkaana katsauskaudella. Mahdolliset rajoitteet vientiluottojen ja rahoituksen saatavuudessa sekä muutokset tarjousvaiheen projektien laajuudessa ja hinnoittelussa saattavat pitkittää myyntineuvotteluja entisestään ja lykätä tilausten voimaantuloa.

 

Outotecin liiketoiminnan riskit

 

Outotecillä on projektien seurantaan järjestelmällisiä riskienhallintamenetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and Management, PRIMA). Vuoden 2009 neljännen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi tehtiin suoritustakaus- ja takuuvaraukset lähes 100 %:n valmiusasteen projekteista sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

 

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheittaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

 

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 70 miljoonan euron arvosta.Jotkut keskeytyneet projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan. Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina riski projektien viivästymisestä.

 

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

 

Joulukuussa Outotec, Nordea ja Bagfas saavuttivat lopullisen sopimuksen Sveitsin välimiesmenettelyssä ja vastaavissa julkisissa oikeudenkäynneissä Turkissa ja Suomessa. Sopimukseen viitaten kaikki avoinna olevat vaateet mitätöitiin ja Nordea maksoi 0,9 miljoonan euroa Bagfasille aikaisemman 3,4 miljoonan euron pankkitakauksen lisäksi. Luottosopimuksen mukaan Outotec oli vastuussa Nordean Bagfasille suorittamista maksuista. Sopimuksen lopputuloksella ei ollut vaikutusta Outotecin tulokseen.

 

Outotec on edelleen osallisena muutamissa muissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

 

Taloudellinen taantuma voi edelleen vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Outotecin joihinkin teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä teknologioita koskevien tilausten puute saattaa heikentää bruttokateprosenttia.

 

Taloudelliset riskit

 

Vuoden 2009 aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talouden taantuma jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan joitakin maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille.

 

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

 

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.

 

 

MARKKINANÄKYMÄT

 

Markkinatutkimusten mukaan kaivos- ja metalliteollisuuden investointien odotetaan kasvavan edellisvuodesta, mutta käyttämätöntä kapasiteettia on kuitenkin vielä. Suurin osa metallien kulutuksen kasvusta tulee kehittyvistä maista. Kiinan osuus vuoden 2010 kasvusta odotetaan olevan lähes 50 %. Myös Intia jatkaa infrastruktuurinsa kehittämistä hyödyntämällä suuria luonnonvarojaan.

 

Kysyntä on lisääntynyt kaivoksilla metallienjalostusketjun alkupäässä. Useiden tarjousvaiheessa olevien hankkeiden arvioidaan päätyvän tilauksiksi vuonna 2010 tai myöhemmin, mikä on teollisuuden normaalin käytännön mukaista valmisteltaessa uusia projekteja.

 

Kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä teknologioita, laitteita ja erilaisia palveluja. Kun malmien metallipitoisuus laskee, tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia. Lisäksi vaikeasti hyödynnettävät malmiot vaativat uusia tai ajanmukaisempia ratkaisuja, joiden avulla tuotanto on taloudellisesti kannattavaa ja metallien saanti parempaa. Nämä edellä mainitut asiat lisäävät Outotecin kasvumahdollisuuksia.

 

Outotecin uudet markkinat sisältävät vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten öljyliuskeen ja öljyhiekan, hyödyntämisen ja teollisuusvesien käsittelyn. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuskevarat ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria öljyliuske-esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Outotec tarjoaa ratkaisuja öljyliuskeen ja bioenergian tuotantoon vuonna 2009 perustamiensa yhteisyritysten kautta.

 

Outotecin teknologioita voidaan hyödyntää myös materiaalien kierrätyksessä ja kemian teollisuudessa.

 

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010

 

Liiketoiminnan jälkisyklisyyden ja vuoden 2009 alhaisen tilauskertymän vuoksi vuosi 2010 tulee olemaan haasteellinen. Johto uskoo tilaushankinnan kuitenkin vilkastuvan kuluvana vuonna.

Johto arvioi, että vuonna 2010:

 • liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen Laroxin ja Ausmeltin yritysostot ja 

 • liikevoitto tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät kertaluonteiset kuluvaraukset, jotka arvioidaan kirjattavan vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen. 

 

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

 

 

 

YHTIÖKOKOUS 2010

 

Outotecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 18.3.2010. Outotecin vuosikertomus 2009 julkaistaan viikolla 8 ja se on ladattavissa osoitteessa www.outotec.com pdf-tiedostona ja html-muodossa.

 

Espoossa 9.2.2010

 

Outotec Oyj

Hallitus

 

 

Lisätietoja antavat:

 

Outotec Oyj

 

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja

puhelin +358 20 529 211

 

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja

puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

 

Eila Paatela, viestintäjohtaja

puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

 

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja

puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

 

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com

 

 

TILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)

 

Konsernin laaja tuloslaskelma

Q4

Q4

Q1-Q4

Q1-Q4

milj. EUR

2009

2008

2009

2008

 

 

 

 

 

Liikevaihto

219,8

398,8

877,7

1 217,9

 

 

 

 

 

Hankinnan ja valmistuksen kulut

-166,7

-308,0

-687,5

-956,2

 

 

 

 

 

Bruttokate

53,1

90,8

190,1

261,7

 

 

 

 

 

Muut tuotot

0,6

0,6

4,1

0,9

Myynnin ja markkinoinnin kulut

-16,4

-14,2

-56,5

-48,0

Hallinnon kulut

-14,7

-15,7

-54,6

-55,1

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut

-4,6

-5,5

-20,5

-20,2

Muut kulut

-4,5

-8,5

-3,9

-19,1

Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta

-0,1

-

-0,2

-

 

 

 

 

 

Liikevoitto

13,3

47,5

58,6

120,2

 

 

 

 

 

Rahoitustuotot ja -kulut

 

 

 

 

  Korkotuotot ja -kulut

1,0

3,9

5,2

16,4

  Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot

-0,3

1,6

0,6

3,2

  Muut rahoitustuotot ja -kulut

-0,8

-0,6

-3,5

-3,4

Rahoitustuotot ja -kulut

-0,1

4,9

2,2

16,1

 

 

 

 

 

Voitto ennen veroja

13,3

52,4

60,9

136,3

 

 

 

 

 

Tuloverot

-4,3

-17,3

-18,6

-42,4

 

 

 

 

 

Tilikauden voitto

9,0

35,1

42,3

93,9

 

 

 

 

 

Muut laajan tuloksen erät

 

 

 

 

  Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta

 

 

 

 

  johtuvat voitot ja tappiot

4,4

-16,0

19,5

-21,7

  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran

 

 

 

 

  suojauksista

1,5

-4,9

2,7

-12,6

    Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin

-0,2

1,2

-0,3

3,1

  Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot

 

 

 

 

  myytävissä olevista sijoituksista

2,6

-0,1

2,4

-2,1

    Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin

-0,0

-

-0,0

-

Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen

8,2

-19,7

24,3

-33,3

 

 

 

 

 

Tilikauden laaja tulos

17,2

15,4

66,6

60,6

 

 

 

 

 

Tilikauden voiton jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

9,0

35,1

42,3

94,0

Vähemmistölle

-

-

-

-0,0

 

 

 

 

 

Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille

17,2

15,4

66,6

60,6

Vähemmistölle

-

-

-

-0,0

 

 

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta

 

 

 

 

laskettu osakekohtainen tulos:

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos, EUR

0,21

0,84

1,01

2,25

Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR

0,21

0,84

1,01

2,25

 

 

 

 

 

 

Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

 

Lyhennetty tase

 

 

milj. EUR

31.12.2009

31.12.2008

 

 

 

VARAT

 

 

 

 

 

Pitkäaikaiset varat

 

 

Aineettomat hyödykkeet

170,2

81,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

52,1

29,5

Sijoitukset ja saamiset

 

 

Korolliset

5,1

0,5

Korottomat

37,2

21,3

Pitkäaikaiset varat yhteensä

264,6

132,7

 

 

 

Lyhytaikaiset varat

 

 

Vaihto-omaisuus *)

93,2

87,7

Sijoitukset ja saamiset

 

 

  Korolliset

0,7

0,4

  Korottomat

292,7

323,2

Rahavarat

258,5

317,8

Lyhytaikaiset varat yhteensä

645,0

729,1

 

 

 

VARAT YHTEENSÄ  

909,6

861,8

 

 

 

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT

 

 

 

 

 

Oma pääoma

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

315,0

226,4

Vähemmistöosuus

27,4

-

Oma pääoma yhteensä

342,4

226,4

 

 

 

Pitkäaikaiset velat

 

 

Korolliset

41,2

2,6

Korottomat

98,2

74,3

Pitkäaikaiset velat yhteensä

139,4

76,9

 

 

 

Lyhytaikaiset velat

 

 

Korolliset

32,0

1,5

Korottomat

 

 

  Saadut ennakkomaksut **)

150,9

214,0

  Muut korottomat lyhytaikaiset velat

244,9

343,0

Lyhytaikaiset velat yhteensä

427,8

558,4

 

 

 

Velat yhteensä

567,2

635,4

 

 

 

OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ

909,6

861,8

 

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 17,0 miljoonaa euroa 31.12.2009 (31.12.2008: 16,4 milj.euroa).

**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 041,2 miljoonaa euroa 31.12.2009 (31.12.2008: 909,3 milj.euroa).

 

Lyhennetty rahavirtalaskelma

Q1-Q4

Q1-Q4

milj. EUR

2009

2008

Liiketoiminnan rahavirrat

 

 

Tilikauden voitto

42,3

93,9

Oikaisut

 

 

  Poistot

12,1

11,0

  Muut oikaisut

21,4

13,5

Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+)

-75,0

7,9

Saadut korot

6,1

17,2

Maksetut korot

-0,7

-0,4

Maksetut verot

-34,9

-36,6

Liiketoiminnan nettorahavirta

-28,8

106,6

 

 

 

Investoinnit

-17,0

-15,2

Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla

-1,9

-7,6

Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta

-10,4

-

Aineellisen omaisuuden myynti

0,0

0,7

Muu investointien rahavirta

-0,2

-

Investointien nettorahavirta

-29,5

-22,1

Rahavirta ennen rahoitusta

-58,3

84,5

 

 

 

Pitkäaikaisten lainojen nostot

30,3

0,2

Lyhytaikaisten lainojen lisäys

1,7

1,1

Omien osakkeiden hankinta

-3,3

-9,4

Maksetut osingot

-42,0

-39,9

Muu rahoituksen rahavirta

-0,2

0,8

Rahoituksen nettorahavirta

-13,4

-47,3

 

 

 

Rahavarojen nettomuutos

-71,7

37,3

 

 

 

Rahavarat tilikauden alussa

317,8

291,0

Valuuttakurssien muutosten vaikutus

12,5

-10,5

Rahavarojen nettomuutos

-71,7

37,3

Rahavarat tilikauden lopussa

258,5

317,8

 

Laskelma oman pääoman muutoksista

 

A = Osakepääoma

B = Ylikurssirahasto

C = Muut rahastot

D = Arvonmuutosrahasto

E = Omat osakkeet

F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

G = Kumulatiiviset muuntoerot

H = Kertyneet voittovarat

I = Vähemmistöosuus

J = Oma pääoma yhteensä

 

 

Laskelma oman pääoman muutoksista

 

 

 

Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma

 

milj. EUR

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Oma pääoma
1.1.2008

16,8

20,2

0,2

7,9

-

-

5,7

164,0

0,1

214,8

Osingonjako

-

-

-

-

-

-

-

-39,9

-

-39,9

Omien
osakkeiden
hankinta *)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-9,4

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-9,4

Osakeperusteiset
maksut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   vastaanotettujen
  palveluiden arvo

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,1

 

-

 

0,1

Vähemmistön
hankinta

-

-

-

-

-

-

-

-

-0,0

-0,0

Tilikauden
laaja tulos

-

-

-

-11,6

-

-

-21,7

94,0

-0,0

60,0

Muut
muutokset

-

-

-0,0

-

-

-

-

0,2

-

0,2

Oma pääoma
31.12.2008

 

16,8

 

20,2

 

0,1

 

-3,7

 

-9,4

 

-

 

-16,0

 

218,5

 

-

 

226,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oma pääoma
1.1.2009

 

16,8

 

20,2

 

0,1

 

-3,7

 

-9,4

 

-

 

-16,0

 

218,5

 

-

 

226,4

Osingonjako

-

-

-

-

-

-

-

-42,0

-

-42,0

Osakeanti

-

-

-

-

-

63,4

-

-

-

63,4

Omien
osakkeiden
hankinta *)

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-3,3

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-3,3

Omien
osakkeiden
siirto osakepalkkiojärjest
elmään kuuluville

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

8,1

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-4,8

 

 

 

-

 

 

 

3,3

Osakeperusteiset
maksut:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   vastaanotettujen
  palveluiden arvo

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,0

 

-

 

0,0

Tilikauden
laaja tulos

-

-

-

4,8

-

-

19,5

42,3

-

66,6

Larox konsernin
hankintaan liittyvä
vähemmistö

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

27,4

 

 

27,4

Muut
muutokset

-

-

0,2

-

-

 

-

0,4

-

0,6

Oma pääoma
31.12.2009

 

16,8

 

20,2

 

0,3

 

1,1

 

-4,6

 

63,4

 

3,5

 

214,3

 

27,4

 

342,4

 

 

*) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 Outotecin osaketta (2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

 

Konsernin tunnusluvut

Q4

Q4

Q1-Q4

Q1-Q4

 

2009

2008

2009

2008

Liikevaihto, milj. EUR

219,8

398,8

877,7

1 217,9

Bruttokate, %

24,1

22,8

21,7

21,5

Liikevoitto, milj. EUR

13,3

47,5

58,6

120,2

Liikevoitto, %

6,1

11,9

6,7

9,9

Voitto ennen veroja, milj. EUR

13,3

52,4

60,9

136,3

Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta

6,0

13,1

6,9

11,2

Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR

-43,9

-36,7

-28,8

106,6

Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR

-191,0

-314,6

-191,0

-314,6

Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %

-55,8

-139,0

-55,8

-139,0

Omavaraisuusaste kauden lopussa, %

45,1

35,0

45,1

35,0

Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR

-62,8

-171,2

-62,8

-171,2

Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR

84,8

14,0

98,0

23,9

Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta

38,6

3,5

11,2

2,0

Sijoitetun pääoman tuotto, %

18,0

92,7

20,9

61,6

Oman pääoman tuotto, %

12,4

64,1

14,9

42,6

Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR

867,4

1 176,7

867,4

1 176,7

Tilauskertymä, milj. EUR

110,5

119,9

557,1

1 153,8

Henkilöstö keskimäärin kauden aikana

2 744

2 628

2 612

2 483

Tilikauden voitto, % liikevaihdosta

4,1

8,8

4,8

7,7

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR

4,6

5,5

20,5

20,2

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta

2,1

1,4

2,3

1,7

Osakekohtainen tulos, EUR

0,21

0,84

1,01

2,25

Osakekohtainen oma pääoma, EUR

7,09

5,43

7,09

5,43

Osakekohtainen osinko, EUR

-

-

0,70*)

1,00

 

*) Hallituksen esitys osakekohtaisesta osingosta.

 

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

 

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä. Tämä tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

 

Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen

 

Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:

 • IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella on tarkoitus erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset omistajien kanssa käytyihin liiketoimiin ja muihin oman pääoman muutoksiin. Standardin muutoksella on vaikutusta osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen. 

 • IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardin muutokset ovat lisänneet konsernin vuositilinpäätöksessä esitettävien tietojen määrää rahoitusinstrumenttien käyvistä arvoista sekä maksuvalmiusriskiä esittävien tietojen osalta. 

 • IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella pyritään noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon lähestymistapaa. Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä segmentti-informaation liitetietoihin. 

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset. 

 

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset. 

 • IAS 23 Vieraan pääoman menot. 

 • IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätösten esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet. 

 • IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat. 

 • IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset. 

 • IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset. 

 • IFRIC 17 Muina kuin käteisvaroina omistajille jaettavat varat. 

 

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla tilikaudella:

 • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa. 

 • IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).  

 • IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

 • IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). 

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset. EU ei ole vielä hyväksynyt muutoksia. 

 

Arvioiden käyttö

 

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

 

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät

Q1-Q4

Q1-Q4

milj. EUR

2009

2008

Myyntitappio Intune Circuits Oy:n myynnistä

-

-1,1

Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus

-2,5

-

Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät

2,4

-8,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tuloverot

Q1-Q4

Q1-Q4

milj. EUR

2009

2008

Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot

-13,7

-37,4

Laskennalliset verot

-4,9

-5,0

Tuloverot yhteensä

-18,6

-42,4

 

 

 

 

 

 

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 

 

milj. EUR

31.12.2009

31.12.2008

Hankintameno kauden alussa

87,6

81,3

Muuntoerot

3,3

-3,3

Lisäykset

14,9

10,7

Vähennykset

-0,9

-3,3

Tytäryhtiöiden hankinta

12,9

2,1

Uudelleenryhmittelyt

-0,0

0,0

Hankintameno kauden lopussa

117,8

87,6

 

 

 

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa

-58,1

-56,7

Muuntoerot

-1,8

2,0

Vähennykset

1,0

3,1

Uudelleenryhmittelyt

0,2

0,0

Tilikauden poistot

-7,0

-6,4

Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa

-65,7

-58,1

 

 

 

Kirjanpitoarvo kauden lopussa

52,1

29,5

 

 

 

 

 

 

Vastuusitoumukset

 

 

milj. EUR

31.12.2009

31.12.2008

Annetut pantit ja kiinnitykset

33,4

3,0

Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi

218,2

166,5

Vuokravastuut

64,4

68,7

 

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Laroxin ja sen tytäryhtiöiden luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 47,1 miljoonaa euroa 31.12.2009 (31.12.2008: 8,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 321,3 miljoonaa euroa 31.12.2009 (31.12.2008: 353,8 milj. euroa).

 

Johdannaissopimukset

 

 

 

 

 

Valuuttajohdannaiset

 

 

milj. EUR

31.12.2009

31.12.2008

Käypä nettoarvo

-1.9*)

-12,7**)

Nimellisarvo

319,3

378,3

*) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

 

 

 

 

 

Lähipiiritapahtumat

 

 

 

 

 

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa

Q1-Q4

Q1-Q4

milj. EUR

2009

2008

Myynti

0,1

-

Myynti- ja muut saamiset

0,1

-

Lyhyaikaiset velat

0,4

-

 

Liiketoimintojen yhdistäminen

 

Larox-konsernin hankinta

Outotec on toteuttanut Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla osakeannilla 21.12.2009 ja tehnyt pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista Laroxin osakkeista. Hankitut osakkeet vastaavat yhteensä 94,40 prosenttia Laroxin kaikista äänistä ja 70,48 prosenttia Laroxin kaikista osakkeista. Laroxista on tullut osakekauppojen toteuttamisen seurauksena Outotecin tytäryhtiö. Hankitut osakkeet ostotarjouksen päättyessa 22,1.2010, yhdessä Outotecin jo omistamien Laroxin osakkeiden kanssa, edustivat noin 98,5  prosenttia kaikista Laroxin osakkeista ja noin 99,7  prosenttia kaikkien Laroxin osakkeiden tuottamista äänistä.

 

Larox on nesteen- ja kiintoaineenerotuksen prosessiratkaisujen kehittäjä ja maailmanlaajuinen toimittaja, jonka teollisuussuodattimia käytetään pääosin kaivos- ja metallurgisen teollisuuden sekä kemianteollisuuden sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa ja sillä on tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa.

 

Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa edelleen Outotecin asemaa maailman johtavana kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiaratkaisujen ja palvelujen toimittajana sekä mahdollistaa Laroxin liiketoiminnan kehittämisen ja kasvun samalla teollisuudenalalla toimivassa kansainvälisessä, taloudellisesti vahvassa teknologiakonsernissa.

 

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta maksettiin 2 763 419 Outotecin uutena osakkeena, joka vastasi 63,4 miljoonaa euroa. Kauppahintaan sisältyy lisäksi 2 miljoonaa euroa aktivoituja hankintaan liittyviä kustannuksia.

 

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, ja lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille.

 

 

 

milj. EUR

Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot

Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä

Aineettomat hyödykkeet

41,0

17,4

Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

12,9

12,9

Vaihto-omaisuus

26,3

22,8

Myyntisaamiset ja muut saamiset

41,0

39,0

Rahavarat

1,5

1,5

Varat yhteensä

122,8

93,7

 

 

 

Korolliset velat

34,6

34,6

Laskennalliset verovelat

8,7

1,7

Ostovelat ja muut velat

32,0

32,0

Velat yhteensä

75,3

68,3

 

 

 

Nettovarat

47,6

25,5

 

 

 

Hankintameno

63,4

 

Hankintamenoon aktivoidut transaktiokulut

2,0

 

Vähemmistö arvostettuna käypään arvoon

27,4

 

Liikearvo

45,2

 

 

 

 

Hankittujen tytäryritysten rahavarat

1,5

 

Maksetut transaktiokulut 31.12.2009

0,5

 

Rahavirtavaikutus

1,0

 

 

Hankitun Larox-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 150,2 miljoonaa euroa ja liiketappio noin -1,9 miljoonaa euroa.

 

Larox-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja liikevoittoon

 

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

 

Ausmelt Ltd:n hankinta

Outotec omisti 31.12.2009 37,62 prosenttia Australian pörssissä listatusta Ausmelt Ltd:stä ja Outotec on tehnyt julkisen ostotarjouksen hankkiakseen kaikki osakkeet. Outotecista tuli Ausmeltin enemmistöomistaja 18.1.2010. Outotec omistaa 96,42 prosenttia Ausmelt Ltd:stä 8.2.2010. Osakkeiden hankintahinta oli 47,4 miljoonaa Australian dollaria (noin 30,1 milj. euroa). Kauppahintaan sisältyy lisäksi 0,9 miljoonaa euroa aktivoituja hankintaan liittyviä kustannuksia.

 

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa pääasiassa TSL (Top Submerged Lance) -sulatusteknologiaa metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden kierrätykseen. Ausmeltin myynti sen 30.6.2009 *) päättyneellä tilikaudella oli 18,5 miljoonaa Australian dollaria (noin 10,4 miljoonaa euroa) ja sen nettotulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 4,3 miljoonaa Australian dollaria (noin 2,4 miljoonaa euroa).

 

Ausmelt on käsitelty osakkuusyhtiönä 31.12.2009. Ausmelt ei ollut julkaissut 31.12.2009 päättyneen raportointijaksonsa tilinpäätöstietoja ja siksi Ausmeltiin liittyvä hankintamenolaskelma oli alustava kun vuoden 2009 tilinpäätös hyväksyttiin julkaistavaksi. Hankintahinnan kohdistus tehdään vuoden 2010 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Alustava arvio on, että kirjanpitoarvon ylittävää osuutta kohdistetaan aineettomille oikeuksille (teknologia, tilauskanta ja asiakassuhteet) ja aineellisille käyttöomaisuushyödykkeille.

 

*) Viimeisin julkistettu tieto

 

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

milj. EUR

Q4/07

Q1/08

Q2/08

Q3/08

Q4/08

Q1/09

Q2/09

Q3/09

Q4/09

Liikevaihto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minerals Processing

110,5

60,1

92,7

122,0

144,8

84,5

91,1

79,4

83,2

Base Metals

85,6

60,1

72,0

76,9

86,4

44,8

29,6

28,0

34,0

Metals Processing

120,8

104,6

109,2

116,9

163,9

97,2

103,4

77,4

100,8

Muut liiketoiminnat

11,1

9,1

16,7

11,4

18,8

18,3

20,0

11,5

10,7

Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti

 

-12,5

 

-8,3

 

-15,0

 

-9,2

 

-15,1

 

-13,2

 

-6,5

 

-7,6

 

-8,9

Yhteensä

315,5

225,6

275,5

318,1

398,8

231,6

237,6

188,7

219,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minerals Processing

16,3

4,1

3,2

3,1

12,1

6,1

7,9

9,1

6,1

Base Metals

9,3

6,3

11,9

13,3

17,2

4,3

-0,4

1,6

2,8

Metals Processing

11,5

12,3

11,8

14,9

22,1

8,9

9,3

6,3

11,5

Muut liiketoiminnat

0,3

0,4

1,2

1,7

0,7

-0,4

-0,1

-0,5

-0,5

Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät

-4,4

-2,2

-5,1

-4,1

-4,6

-2,7

-2,7

-1,5

-6,5

Yhteensä

33,0

21,0

22,9

28,9

47,5

16,3

13,9

15,1

13,3

 

*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.

**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

 

Tunnuslukujen laskentaperusteet

 

 

 

 

 

Korollinen nettovelka

=

Korolliset velat - korolliset varat

 

 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste

=

Korollinen nettovelka

× 100

 

 

Oma pääoma yhteensä

 

 

 

 

 

Omavaraisuusaste

=

Oma pääoma yhteensä

× 100

 

 

Taseen loppusumma - saadut ennakot

 

 

 

 

 

Sijoitetun pääoman tuotto

=

Liikevoitto + rahoitustuotot

× 100

 

 

Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto

=

Tilikauden voitto

× 100

 

 

Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)

 

 

 

 

 

Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut

=

Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan

 

 

 

kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)

 

 

 

 

 

Osakekohtainen tulos

=

Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto

 

 

 

Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana

 

 

 

 

Osakekohtainen osinko

=

Tilikaudelta jaettu osinko

 

 

 

Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa