Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2009
helmikuuta 9, 2010

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2009

OUTOTEC OYJ    PÖRSSITIEDOTE   9.2.2010   klo 8.30

Tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2009

Bruttokateprosentti ja tase säilyivät vahvana heikossa markkinassa

Hallituksen osingonjakoehdotus: 0,70 euroa osakkeelta

Tilikausi 1.1.-31.12.2009 lyhyesti (vuoden 2008 luvut):
 * Liikevaihto: 877,7 miljoonaa euroa (1 217,9 milj. euroa)
 * Liikevoitto: 58,6 miljoonaa euroa (120,2 milj. euroa)
 * Voitto ennen veroja: 60,9 miljoonaa euroa (136,3 milj. euroa)
 * Osakekohtainen tulos: 1,01 euroa (2,25 euroa)
 * Tilauskertymä: 557,1 miljoonaa euroa (1 153,8 milj. euroa)
 * Tilauskanta: 867,4 miljoonaa euroa (1 176,7 milj. euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta: -28,8 miljoonaa euroa (106,6 milj. euroa)


Neljäs vuosineljännes 2009 lyhyesti (vuoden 2008 luvut):
 * Liikevaihto: 219,8 miljoonaa euroa (398,8 milj. euroa)
 * Liikevoitto: 13,3 miljoonaa euroa (47,5 milj. euroa)
 * Voitto ennen veroja: 13,3 miljoonaa euroa (52,4 milj. euroa)
 * Tilauskertymä: 110,5 miljoonaa euroa (119,9 milj. euroa)
 * Liiketoiminnan nettorahavirta: -43,9 miljoonaa euroa (-36,7 milj. euroa)


Laroxin vuoden 2009 luvut sisältyvät Outotecin tilauskantaan, taseeseen ja
henkilöstömääriin.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Markkinat piristyivät jonkin verran vuoden loppua kohti mutta olivat edelleen
haastavat. Metallurgisen teollisuuden käyttämättömän tuotantokapasiteetin vuoksi
monet uusinvestoinnit olivat pysähdyksissä. Onnistuimme kuitenkin laajentamaan
tarjontaamme muille läheisille teollisuudenaloille. Tilaus uudesta öljyliusketta
jalostavasta tuotantolaitoksesta, jota rakennamme Eesti Energian kanssa oli
läpimurto osaamisemme soveltamisesta energiasektorilla. Lisäksi hankkimamme
Laroxin suodatinliiketoiminnat ja Ausmeltin sulatusteknologiat vahvistavat
edelleen ydinliiketoimintaamme. Energiatehokkuuden ja ympäristön suojelun
merkityksen kasvaessa kestävien teknologioidemme ansiosta meillä on runsaasti
liiketoimintamahdollisuuksia. Tänä vuonna keskitymme hankittujen
liiketoimintojen sulauttamiseen, kustannustehokkuuden parantamiseen ja
palveluliiketoiminnan kasvun vauhdittamiseen. Uusi toimintamalli, jonka otamme
käyttöön keväällä, tukee näitä tavoitteita."


 Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista        Q4   Q4 Q1-Q4  Q1-Q4

                           2009  2008  2009  2008
-------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. EUR              219,8  398,8 877,7 1 217,9

 Bruttokate, %                   24,1  22,8  21,7  21,5

 Liikevoitto, milj. EUR              13,3  47,5  58,6  120,2

 Liikevoitto, %                   6,1  11,9  6,7   9,9

 Voitto ennen veroja, milj. EUR          13,3  52,4  60,9  136,3

 Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR     -43,9  -36,7 -28,8  106,6

 Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -191,0 -314,6 -191,0 -314,6

 Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %     -55,8 -139,0 -55,8 -139,0

 Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR      -62,8 -171,2 -62,8 -171,2

 Sijoitetun pääoman tuotto, %           18,0  92,7  20,9  61,6

 Oman pääoman tuotto, %              12,4  64,1  14,9  42,6

 Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR      867,4 1 176,7 867,4 1 176,7

 Tilauskertymä, milj. EUR             110,5  119,9 557,1 1 153,8

 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       2 744  2 628 2 612  2 483

 Osakekohtainen tulos, EUR             0,21  0,84  1,01  2,25

 Osakekohtainen osinko, EUR              -    - 0,70*)  1,00
-------------------------------------------------------------------------------
*) Hallituksen esitys osakekohtaisesta osingosta.


TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Englanninkielinen tiedotustilaisuus, jossa toimitusjohtaja Pertti Korhonen ja
talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät tilinpäätöstiedotteen
ja uuden toimintamallin, pidetään Helsingissä.

TIEDOTUSTILAISUUS
Päivä: tiistai, 9.2.2010
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, kokoushuone Bulsa-Freda, Simonkatu 9

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa
www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen
tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja
julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia
ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec.
Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa kolme päivää 12.2.2010 klo 24.00
saakka numerossa +44 20 7031 4064 tai 09-2314 4681 koodilla 856157.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin
tarkoituksiin.


TILINPÄÄTÖSTIEDOTE TAMMI-JOULUKUU 2009


LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne oli haasteellinen koko vuoden,
vaikka piristyikin vuoden loppua kohti. Vuoden 2009 jälkimmäisellä puoliskolla
kaivos- ja metalliyhtiöt kertoivat suurentavansa investointisuunnitelmiaan
myönteisten markkinaennusteiden ja kehittyvien maiden, kuten Kiinan ja Intian,
jatkuvan metallien kysynnän johdosta. Tämä näkyi asiakasneuvottelujen uudelleen
aktivoitumisena. Suurten investointisuunnitelmien päivittäminen rahoituksen,
toimituslaajuuden ja hinnoittelun osalta sekä niiden muuttuminen tilauksiksi vie
kuitenkin aikaa. Lisäksi monilla tuotantolaitoksilla on edelleenkin
käyttämätöntä kapasiteettia.

Kilpailutilanne oli tiukka, koska uusia hankkeita oli vähemmän. Kiristyneestä
kilpailusta ja hintapaineista huolimatta Outotec pystyi säilyttämään katteensa,
koska raaka-aineiden ja alihankinnan hinnat olivat alhaisemmat. Vuoden 2009
aikana Outotec vahvisti toimintojaan Kiinassa ja Intiassa. Vuoden loppuun
mennessä yrityksen henkilöstömäärä näissä maissa oli noin 140 ja myynti näihin
maihin oli 126 miljoonaa euroa (2008: 142 milj. euroa).

Kaivos- ja metalliteollisuuden lisäksi Outotec suunnittelee ja toimittaa
ratkaisuja energiateollisuudelle, vesien käsittelyyn ja kemianteollisuudelle.
Vaikkakin nämä alat tarjosivat uusia liiketoimintamahdollisuuksia Outotecin
ympäristöystävällisille teknologioille, talouden taantuma hidasti investointeja
vuonna 2009 myös näillä teollisuudenaloilla.


TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 557,1 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008:
1 153,8 milj. euroa) sisältäen laitostoimituksia sekä laitetoimituksia ja
palveluja nykyisille asiakkaille. Neljännen vuosineljänneksen tilauskertymä oli
110,5 miljoonaa euroa (Q4/2008: 119,9 milj. euroa) ja se sisälsi lähinnä
laitetoimituksia, varaosia ja palveluja.

Suurimmat vuoden neljännellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
 * sakeutusteknologiaa Toromocho -hankkeeseen Peruun (11 milj. euroa),
 * vaahdotusteknologiaa Minera Escondidalle Chileen ja
 * alumiiniteknologiaa Anrak Aluminiumille Intiaan.


Suurimmat vuoden kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
 * öljyliusketeknologiaa Eesti Energialle Viroon (110 milj. euroa),
 * kuparintalteenottolaitos Pueblo Viejon kultakaivokselle Dominikaaniseen
  tasavaltaan (16 milj. euroa),
 * suunnittelua ja sulatusteknologiaa Iraniin (10 milj. euroa) ja
 * liekkisulatusteknologiaa Zijin Copper Co. Ltd:lle Kiinaan (7 milj. euroa).


Vuoden toisella vuosineljänneksellä ei saatu suuria tilauksia.

Suurimmat vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:
 * rikkihappotehdas Noracid S.A.:lle Mejillonesiin, Chileen (51 milj.euroa),
 * useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista Chilessä ja
  Kanadassa (15 milj. euroa) ja
 * vaahdotuskennoja ja sakeuttimia Polymetalin Albazino-kultakaivosprojektiin
  Venäjälle.TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 867,4 miljoonaa euroa (31.12.2008:
1 176,7 milj. euroa). Outotecin tilauskanta ilman Laroxia oli 834,6 milj. euroa
katsauskauden lopussa ja se supistui 29 % vertailukaudesta. Tilauskanta pieneni
noin 50 miljoonalla eurolla pääasiassa projektien toimituslaajuuden muutosten
vuoksi, jotka vähensivät lisälaitteiden toimituksia.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 21 projektia, joista kunkin
arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen yhteensä 68 % tilauskannasta. Yhtiön
johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 68 % toimitetaan vuonna 2010
ja loput vuonna 2011 ja sen jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta
sisälsi noin 70 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (30.9.2009:
100 milj. euroa). Pääosa keskeytettyjen projektien arvon muutoksesta tuli
projektien uudelleen käynnistymisistä. Noin 2 % Outotecin nykyisen tilauskannan
projekteista kuuluu kaivosyhtiöille, jotka ovat kehittämässä ensimmäisiä
tuotantolaitoksiaan.


LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 877,7 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008:
1 217,9 milj. euroa) eli 28 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Neljännen
vuosineljänneksen liikevaihto oli 219,8 miljoonaa euroa (Q4/2008: 398,8 milj.
euroa). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti pienemmästä tilauskannasta,
alhaisesta tilauskertymästä ensimmäisen puolen vuoden aikana ja joidenkin
suurten työn alla olevien projektien aikataulumuutoksista. Myynti kymmenelle
suurimmalle asiakkaalle oli alle 50 % kokonaisliikevaihdosta eikä yksikään
asiakas vastannut yli 10 % kokonaisliikevaihdosta vuonna 2009.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun liiketoiminnan
liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 148,6 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008:
141,2 milj. euroa) kasvaen 5 % vertailukauden vastaavasta luvusta.
Palveluliiketoimintaan vaikutti asiakkaiden alhainen tuotantokapasiteetin
käyttöaste ja tehtaiden sulkemiset. Varaosatoimituksia oli vähemmän koska
metallien tuotanto laski, mutta huolto- ja kunnossapito sekä teknisen palvelun
myynti kasvoi vertailukaudesta. Suurin osa huolto- ja kunnossapitopalvelun
kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka hankittiin vuoden 2008 lokakuussa.
Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden neljännellä vuosineljänneksellä oli
45,2 miljoonaa euroa (Q4/2008: 54,2 milj. euroa). Luku oli vertailujaksoa
alhaisempi lähinnä erään merkittävän asiakkaan tehtaan sulkemisen vuoksi.
Lisäksi varaosatoimituksia oli vähemmän. Laroxin yritysoston tukemana Outotec
pysyy tavoitteessaan saavuttaa 250-300 miljoonan euron myynti
palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun mennessä.

Katsauskauden liikevoitto oli 58,6 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 120,2 milj.
euroa) eli 6,7 % liikevaihdosta (Q1-Q4/2008: 9,9 %). Lasku johtui liikevaihdon
ja lisenssitulojen vähenemisestä sekä korkeammista kiinteistä kuluista.
Liikevoitto sisälsi 2,4 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän
Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Lisäksi
liikevoittoon sisältyi 2,5 miljoonan euron arvontalentumistappio Outotecin
omistamien Pacific Ore Ltd:n osakkeiden käypään arvoon liittyvästä kirjauksesta.
Termiinisopimuksiin liittyvät realisoitumattomat ja realisoituneet
kurssitappiot, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, laskivat kannattavuutta
0,1 miljoonalla eurolla (Q1-Q4/2008: 9,5 milj. euron realisoitumaton ja
realisoitunut tappio). Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 13,3
miljoonaa euroa (Q4/2008: 47,5 milj. euroa). Lasku johtui liikevaihdon
merkittävästä vähenemisestä, pienentyneistä lisenssituloista ja siitä, että
projekteja valmistui vähemmän kuin vertailukaudella.

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella EUR 131,6 miljoonaa euroa
(2008: EUR 123,3 milj.euroa).  Kulujen kasvu johtui pääasiassa Outotec Auburnin
kiinteistä kustannuksista, lisääntyneestä myyntityöstä, Intian ja Kiinan
liiketoimintojen kehittämisestä, toimipaikkaverkoston sopeuttamiseen
liittyneistä kertaluonteisista kuluista, luottotappiovarauksien kasvusta ja
palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla maailmaa.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 60,9 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 136,3
milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 2,2 miljoonan euron (Q1-Q4/2008:
16,1 milj. euroa) rahoitustuotot vahvistivat tulosta ennen veroja.
Rahoitustuottojen pieneneminen johtui pääasiassa alhaisemmista koroista.
Katsauskauden voitto oli 42,3 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 93,9 milj. euroa).
Verot olivat yhteensä 18,6 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 42,4 milj. euroa). Tämä
vastaa 30,5 prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 1,01
euroa (Q1-Q4/2008: 2,25 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 14,9 % (Q1-Q4/2008: 42,6 %) ja
sijoitetun pääoman tuotto oli 20,9 % (Q1-Q4/2008: 61,6 %).


 Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto    Q4  Q4 Q1-Q4  Q1-Q4

 milj. EUR                  2009 2008 2009  2008
----------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto

 Minerals Processing             83,2 144,8 338,2  419,6

 Base Metals                 34,0 86,4 136,4  295,3

 Metals Processing             100,8 163,9 378,8  494,7

 Muut liiketoiminnat             10,7 18,8 60,4  56,0

 Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -8,9 -15,1 -36,2  -47,7
----------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                  219,8 398,8 877,7 1 217,9 Liikevoitto

 Minerals Processing             6,1 12,1 29,2  22,5

 Base Metals                 2,8 17,2  8,4  48,7

 Metals Processing              11,5 22,1 36,0  61,1

 Muut liiketoiminnat             -0,5  0,7 -1,5   3,9

 Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät    -6,5 -4,6 -13,5  -16,0
----------------------------------------------------------------------
 Yhteensä                  13,3 47,5 58,6  120,2


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut.

Minerals Processing

Minerals Processing -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 19 %
vertailukaudesta ja oli 338,2 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 419,6 milj. euroa).
Liikevoitto kasvoi 29,2 miljoonaan euroon (Q1-Q4/2008: 22,5 milj. euroa). Korkea
vuoden alun tilauskanta, hyvä projektien toteutus ja vähentyneet pullonkaulat
toimituksissa vaikuttivat liikevaihtoon, mutta pienemmän tilauskertymän johdosta
liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi. Katsauskauden liikevoitto sisälsi
2,4 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän (2008: 8,5 miljoonan euron
kertaluonteinen negatiivinen erä) Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan
sovintoratkaisusta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyi myös 0,2 miljoonan
euron termiinisopimuksiin liittyvä realisoitumaton ja realisoitunut kurssitappio
(Q1-Q4/2008: 8,9 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio).

Base Metals

Base Metals -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 54 %
vertailukaudesta 136,4 miljoonaan euroon (Q1-Q4/2008: 295,3 milj. euroa).
Supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 pienestä tilauskertymästä,
alhaisemmasta vuoden alun tilauskannasta ja joidenkin projektien aikataulujen
muutoksista. Liikevoitto oli 8,4 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 48,7 milj. euroa).
Liikevoiton heikkeneminen johtui pääasiassa merkittävästi pienemmästä
liikevaihdosta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin ja pienemmistä
lisenssituloista.

Metals Processing

Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 23 %
vertailukaudesta 378,8 miljoonaan euroon (Q1-Q4/2008: 494,7 milj. euroa).
Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa joidenkin projektien
aikataulumuutoksista ja pienemmästä tilauskertymästä. Liikevoitto oli 36,0
miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 61,1 milj. euroa). Liikevoitto heikentyi pienemmän
liikevaihdon ja korkeampien kiinteiden kulujen sekä pienempien lisenssitulojen
johdosta. Katsauskauden liikevoitto sisälsi myös 2,9 miljoonan euron
termiinisopimuksiin liittyvän realisoitumattoman ja realisoituneen kurssivoiton
(Q1-Q4/2008: 0,9 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio).


 Liikevaihto kohdemaittain, %   2009 2008
---------------------------------------------
 Eurooppa (mukaan lukien IVY-maat)  22  23

 Afrikka               9  12

 Aasia (mukaan lukien Lähi-Itä)   31  29

 Australia ja Tyynen meren valtiot  6  8

 Pohjois-Amerikka           5  5

 Etelä-Amerikka           27  23
---------------------------------------------
 Yhteensä              100 100
 Liikevaihto metalleittain, % 2009 2008
----------------------------------------
 Kupari             20  22

 Rauta             17  12

 Alumiini            10  12

 Ferroseokset          3  6

 Jalometallit          15  10

 Sinkki             5  9

 Nikkeli             6  7

 Rikkihappo           16  13

 Muut              8  9
----------------------------------------
 Yhteensä           100 100TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Outotecin tase säilyi vahvana myös yritysostojen jälkeen. Larox on yhdistelty
Outotecin taseeseen 31.12.2009 tytäryhtiönä ja vähemmistö on erotettu omasta
pääomasta. Laroxin yritysoston suurimmat vaikutukset Outotecin taseeseen olivat:
aineettoman omaisuuden kasvu 41,0 miljoonaa euroa, liikearvo 45,2 miljoonaa
euroa ja korolliset velat 34,6 miljoonaa euroa. Yritysosto rahoitettiin
laskemalla liikkeelle Outotecin uusia osakkeita jonka seurauksena oma pääoma
kasvoi 63,4 miljoonalla eurolla. Yritysostolla ei ollut merkittävää vaikutusta
rahavirtaan eikä rahavaroihin.

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli -28,8 miljoonaa euroa
(Q1-Q4/2008: 106,6 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta vuonna 2009 oli
negatiivinen, koska tilauskertymä sisälsi vain muutaman ison projektin, minkä
vuoksi ennakkomaksut olivat vähäisiä. Saadut ennakkomaksut muodostavat vahvan
positiivisen kassavirran projektien alussa.

Outotecin käyttöpääoma 31.12.2009 oli -62,8 miljoonaa euroa (31.12.2008: -171,2
milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä tilauskertymästä, joka
puolestaan johti vähäisempiin saatuihin ennakkomaksuihin. Laroxin yhdistely
vaikutti negatiivisesti Outotecin käyttöpääomaan.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 258,5 miljoonaa euroa
(31.12.2008: 317,8 milj. euroa). Rahavarojen nettomuutokseen vaikuttivat
maaliskuussa 2009 maksetut 42,0 miljoonan euron osingot (huhtikuu 2008: 39,9
milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin
rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.
Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä
ja juoksuaikoja, jotka Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään
rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei 31.12.2009 ollut jäljellä yli kolmea
kuukautta.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat 31.12.2009
olivat -191,0 miljoonaa euroa (31.12.2008: -314,6 milj. euroa). Saadut
ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 150,9 miljoonaa euroa (31.12.2008:
214,0 milj. euroa) laskien 29 % vertailukaudesta. Outotecin
nettovelkaantumisaste oli -55,8 % (31.12.2008: -139,0 %) ja omavaraisuusaste
45,1 % (31.12.2008: 35,0 %).

Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 98,0 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008:
23,9 milj. euroa), joista 75,9 miljoonaa euroa koostui Larox Oyj:n ja Ausmelt
Ltd:n yritysostoista. Muut investoinnit koostuivat lähinnä
bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen GreenExergyn perustamisesta,
investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin ja Outotec
Turula -konepajan rakennukseen sekä laitteistoon.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien
konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, pieneni vertailukaudesta supistuneen
tilauskertymän vuoksi ja oli katsauskauden lopussa 321,3 miljoonaa euroa
(31.12.2008: 353,8 milj. euroa).

Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä
sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin
suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000)
Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden
hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.

LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN

Vuoden lopussa Outotec oli hankkinut 70,5 % (94,4 % kaikista äänistä) Larox
Oyj:n osakkeista osakesiirrolla ja tehnyt julkisen ostotarjouksen jäljellä
olevista Laroxin osakkeista (22.1.2010 päättyneen julkisen ostotarjouksen
tuloksena Outotecin omistusosuus oli 98,5 % osakkeista). Outotecin ja Laroxin
liiketoimintojen yhdistyessä Outotecin asema globaalina johtavana kaivos- ja
metalliteollisuuden teknologiaratkaisuiden ja palveluiden tuottajana vahvistuu
edelleen ja antaa Laroxille mahdollisuuden kehittää liiketoimintaansa
kansainvälisessä, samalla toimialalla toimivassa taloudellisesti vakaassa
teknologiayhtiössä. Laroxin osakkeiden hankintahinta on noin 91 miljoonaa euroa.

Vuoden lopussa Outotec kasvatti omistusosuuttaan australiaisesta pörssiyhtiö
Ausmelt Ltd:sta 37,6 %:iin. Osakekauppojen myötä Ausmeltista on tullut Outotecin
osakkuusyhtiö (8.2.2010: Outotecin omistus oli 96,4 %). Ausmelt kehittää,
suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien
tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia
täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Outotec toimittaa kuparin ja
nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL
metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin sekä muille raaka-aineille, kuten
raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle, sinkkisakoille sekä
sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös mahdollista saada
talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

Outotec ja Eesti Energia perustivat heinäkuussa yhteisyrityksen, joka
kaupallistaa uutta ympäristön kannalta kestävää öljyliusketeknologiaa sekä
omistaa uuteen Enefit-teknologiaan liittyvät teollisoikeudet. Eesti Energia
omistaa 60 % yhteisyrityksestä ja Outotec loput 40 %.

Helmikuussa Outotec ja ruotsalainen Skellefteå Kraft AB sopivat GreenExergy AB
-yhteisyrityksen perustamisesta. Yritys keskittyy metsän hakkuutähteiden ja
sahateollisuuden sahausjätteitä hyödyntävien menetelmien kehittämiseen,
markkinointiin ja toimittamiseen bioenergiavoimalaitoksille. Outotecin
omistusosuus yhteisyrityksestä on 45 % ja Skellefteå Kraftin osuus 33 %. Lisäksi
kolme muuta ruotsalaisyritystä omistaa siitä kukin pienen osuuden.

Toukokuussa Outotec sopi suomalaisen Real Time Systems Oy:n kanssa yhteistyöstä
uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittämisessä sähköuuneille,
joita terästehtaat käyttävät kierrätysteräksen sulattamiseen. Outotec rahoittaa
kehitystyötä Real Time Systems Oy:n vähemmistöosakkaana ja Outotecillä on
osto-optio koko yhtiöön.


TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Vuonna 2009 Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 20,5 miljoonaa
euroa (2008: 20,2 miljoonaa euroa) eli 2,3 % liikevaihdosta (2008: 1,7 %).
Outotec jätti 56 uutta patenttihakemusta (2008: 45), ja sille myönnettiin 286
uutta kansallista patenttia (2008: 277).

Öljyliuskeen polttoon liittyviä kokeita tehtiin katsauskaudella Outotecin
Frankfurtin-tutkimuskeskuksessa. Tutkimukset olivat osa Viron Narvaan
rakennettavan liuskeöljyn tuotantolaitoksen perussuunnittelua. Heinäkuussa
Outotec julkaisi 110 miljoonan euron sopimuksen öljyliusketta raaka-aineena
käyttävän öljyntuotantolaitoksen rakentamisesta.

Tammikuussa Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen. Aiemmin
Outotec suunnitteli kaikki reaktorit yksilöllisesti, kun taas uudet
OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään parhaan saannin
varmistamiseksi.
Outotecin sopimus Pueblo Viejon kuparintalteenottolaitoksen toimittamisesta on
läpimurto Outotecin hydrometallurgisen osaamisen ja Paquesin bioteknologian
yhdistämisestä kuparintuotannossa. Prosessissa käytetään uusia Outotec OKTOP®
-reaktoreita ja Paques THIOTEQ® -teknologiaa.

Outotec ja Codelco saivat päätökseen TankCell® 300 -vaahdotuskennon testit
Chilen Chuquicamatassa. Tulokset osoittivat, että metallien saanti on parempaa
ja energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa ratkaisussa.

Outotec käynnisti myös uuden automaattisen Courier® 6i SL -näytteenotto- ja
analysointijärjestelmän Australian suurimmalla maanalaisella kaivoksella.
Järjestelmä on yksi maailman edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen
alalla.

Outotec lanseerasi elokuussa uudenlaiset omaan tuotekehitykseen perustuvat
jäähdytystornit, jotka jäähdyttävät tehokkaasti nesteitä prosessilaitoksilla ja
niiden ansiosta laitoksen päästöt ovat pienemmät ja jäähdytyskapasiteetti
suurempi kuin perinteisillä jäähdytystorneilla.

Teknologiatarjonta laajeni kun GreenExergy-yhteisyritys perustettiin tarjoamaan
bioenergian tuotantoon liittyviä teknologioita voimalaitoksille.

Uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Real
Time Systems Oy:n kanssa tuo merkittäviä säästöjä terästehtaille, jotka
käyttävät sähköuuneja kierrätysteräksen sulattamiseen.

Outotec sitoutui toukokuussa Suomen hallituksen tukemaan Baltic Sea Action
Summit -hankkeeseen. Sitoumuksessaan Itämeren tervehdyttämiseksi Outotec
keskittyy metalliteollisuuden metallipitoisten pölyjen ja rikkidioksidipäästöjen
minimoimiseen sekä metallipitoisten poisteiden vähentämiseen.


HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 128 työntekijää (31.12.2008:
2 674), joista 562 työntekijää oli Laroxin palveluksessa. Outotecin
henkilöstömäärä, ilman Laroxin henkilöstöä, väheni 108 henkilöllä eli 4 %:lla
katsauskaudella. Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisten työntekijöiden
sopimuksia Amerikassa, Suomessa ja Australiassa. Toisaalta Outotec on lisännyt
henkilöstöään Aasiassa. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 612
(Q1-Q4/2008: 2 483). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 129
henkilöllä yritysoston, liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen vuonna 2008
tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 %
yrityksen henkilöstöstä.


 Henkilöstö maittain   31.12.2009 31.12.2008 muutos, %
-------------------------------------------------------
 Suomi            1 145    925   23,8

 Saksa             472    380   24,2

 Muu Eurooppa         283    249   13,7

 Amerikka           740    758   -2,4

 Australia           239    225    6,2

 Muu maailma          249    137   81,8
-------------------------------------------------------
 Yhteensä          3 128   2 674   17,0Outotecillä oli joulukuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi
sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 250 (30.9.2009: 240)
täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee
projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten
sekä kausivaihteluiden mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli
159,5 miljoonaa euroa (Q1-Q4/2008: 157,7 milj. euroa).

MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 DI Pertti Korhosen, 48, Outotec Oyj:n
uudeksi toimitusjohtajaksi. Pertti Korhonen siirtyi Outotecin palvelukseen
1.9.2009, aloitti operatiivisena johtajana 1.10.2009 ja otti toimitusjohtajan
tehtävät vastaan 1.1.2010. Edellinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen jäi
eläkkeelle vuoden 2009 lopussa.

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT

Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista
kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma julkistettiin
23.3.2007 ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma julkistettiin 3.3.2008.

Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma

Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava
palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen
tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kahden ansaintakauden kokonaispalkkio
oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, mikä jaettiin 202 779:na osakkeena 22
henkilölle vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi maksettiin 3,4
miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi.
Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma

Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista
2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle
annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.
Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka
suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan. Ansaintakausien 2009 ja 2010 aikana
kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä. Palkkio maksetaan osakkeina ja
käteismaksuna. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen
ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet
sekä oltava työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson
päättymisestä.

Ansaintakaudelta 2008 jaettiin 14 687 osaketta 33 henkilölle ja maksettiin
yhteensä 0,2 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi. Henkilöt, jotka
kuuluivat ensimmäisen osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2008 piiriin, eivät
osallistuneet ansaintakauden 2008 kannustinohjelmaan.


VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2008 yhdistellyt
tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden 31.12.2008
päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0 miljoonaa euroa) maksettiin
30.3.2009.

Hallitus

Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5),
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf Bergström, Karri
Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen
hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen loppuessa.

Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken.
Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi
Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi
Carl-Gustaf Bergströmin ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan
puheenjohtajana.

Yhtiökokous vahvisti myös seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot:
puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa/kk
sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin
lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan
kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista
sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Hallituksen valtuutukset

Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön omien
osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 * Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla pääomalla
  ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että
  yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10)
  prosenttia yhtiön koko osakekannasta.
 * Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä
  hankintahetken markkinahintaan.


Tätä valtuutusta ei ole käytetty 9.2.2010 mennessä. Tämä valtuutus on voimassa
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.

Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista
seuraavasti:

 * Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita, luovuttaa
  yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1
  pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus
  ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia
  kannusteeksi.
 * Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden ja
  luovutettavien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa olla yli 4 200 000
  osaketta.
 * Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan
  määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen hyväksymisehdot
  sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän.


Tämä valtuutus käytettiin Laroxin yritysoston yhteydessä. Osakkeita merkittiin
yhteensä 3 780 373 (2 763 419 osaketta joulukuussa 2009 ja 1 016 954 osaketta
helmikuussa 2010). Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen asti.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio
maksetaan laskun perusteella.

Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9 siten, että
ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava viimeistään 21 päivää
ennen yhtiökokousta.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin
osakepääoma 31.12.2009 oli 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 44 763 419
osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön
yhtiökokouksessa.


KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 17,39 euroa,
osakkeen suurin noteeraus oli 24,87 euroa ja pienin noteeraus 9,30 euroa.
Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 107 miljoonalla
osakkeella, mikä vastaa 1 850 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 31.12.2009
oli 1 107 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 24,74
euroa. Yhtiöllä ei ollut 31.12.2009 hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa
hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä
sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin
suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000)
Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana.
Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.

Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus alitti 6.5.2009 viiden (5)
prosentin rajan Outotecin osakepääomasta ja oli 2 068 377 osaketta, vastaten
4,92 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Barclays Global Investors UK
Holdings Ltd:n omistus oli 7.4.2009 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan
Outotecin osakepääomasta ja oli 2 111 054 osaketta, vastaten 5,02 % yhtiön
osakepääomasta ja äänimäärästä.

Outotecillä oli 15 478 osakkeenomistajaa 31.12.2009 ja kaikkiaan 11:en
hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli  56,6 % kaikista
Outotecin osakkeista.


KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Outotec on kasvattanut omistusosuuttaan australialaisessa pörssiyhtiö Ausmelt
Ltd:ssä julkisen ostotarjouksen kautta ja markkinaostoilla. Outotecin
omistusosuus Ausmeltissa 8.2.2010 oli 96,4 %, mikä antaa Outotecille Australian
lain mukaan oikeuden loppujen Ausmeltin osakkeiden lunastukseen. Lunastuksen on
arvioitu kestävän 4-6 viikkoa. Ausmeltin osakkeiden hankintahinta on noin 47
miljoonaa Australian dollaria (noin 30 miljoonaa euroa).


Outotec teki suunnatun osakeannin Laroxin osakkeenomistajille, jotka hyväksyivät
Outotecin 22.1.2010 päättyneen julkisen ostotarjouksen vastineeksi osakkeista.
Outotecin uudet osakkeet ja kasvanut osakepääoma merkittiin kaupparekisteriin
2.2.2010. Outotecillä on yhteensä merkittynä kaupparekisteriin 45 780 373
osaketta ja osakepääoma on 17 186 442,52 euroa.

Tammikuussa Outotec nimitti Pekka Erkkilän johtoryhmäänsä 1.5.2010 alkaen.
Muutos liittyy Outotecin suunnitelmiin kehittää uusi toimintarakenne, joka on
tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2010 keväällä.

Outotec teki sopimuksen JSW Steel Limitedin (JSW) kanssa teknologiatoimituksesta
JSW:n uuteen rautamalmin sintrauslaitokseen Intian Toranagalluun. Laitoksen
käynnistys ajoittuu vuodelle 2011.

Outotec sopi Baiyin Non Ferrous Groupin kanssa uuden jalometallitehtaan
suunnittelemisesta ja toimittamisesta Gansun maakuntaan Kiinaan. Sopimus on
arvoltaan noin 6 miljoonaa euroa. Tehdas käynnistyy vuoden 2011 alkupuolella.

Teknillisen korkeakoulun hallitus perusti viime vuoden lopulla Outotecista
eläkkeelle jääneen toimitusjohtaja Tapani Järvisen ympäristöteknologiarahaston.
Rahaston tarkoitus on edistää ympäristöteknologian tutkimusta ja siitä jaetaan
vuosittain apuraha ansioituneelle osaajalle alan tutkimus- ja kehitystyöhön.
Outotec lahjoitti rahastoon peruspääoman.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset
ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta kehittyvillä markkinoilla voi
aiheuttaa riskejä joita ei ole maissa, joissa on vakiintuneet taloudelliset ja
poliittiset järjestelmät. Näiden markkinoiden tulevia liiketoimintaolosuhteita
ja mahdollista taloudellista epävakautta on vaikea ennustaa. Nämä
markkinaolosuhteet, jotka voivat muuttua nopeasti, saattavat aiheuttaa
viivästyksiä saatujen projektitilausten käynnistymisessä, saattaen Outotecin
epävakaille markkinoille.

Vientiluottojen kysyntä on pysynyt vilkkaana katsauskaudella. Mahdolliset
rajoitteet vientiluottojen ja rahoituksen saatavuudessa sekä muutokset
tarjousvaiheen projektien laajuudessa ja hinnoittelussa saattavat pitkittää
myyntineuvotteluja entisestään ja lykätä tilausten voimaantuloa.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Outotecillä on projektien seurantaan järjestelmällisiä
riskienhallintamenetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien tunnistaminen ja
hallinta (Project Risk Identification and Management, PRIMA). Vuoden 2009
neljännen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset
osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja
tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin.
Lisäksi tehtiin suoritustakaus- ja takuuvaraukset lähes 100 %:n valmiusasteen
projekteista sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset.
Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on
useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista
verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheittaa ylimääräisiä suoria tai
epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja
noin 70 miljoonan euron arvosta.Jotkut keskeytyneet projektit saattavat
peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan. Markkinatilanteesta riippumatta
projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina riski projektien viivästymisestä.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy
riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Joulukuussa Outotec, Nordea ja Bagfas saavuttivat lopullisen sopimuksen Sveitsin
välimiesmenettelyssä ja vastaavissa julkisissa oikeudenkäynneissä Turkissa ja
Suomessa. Sopimukseen viitaten kaikki avoinna olevat vaateet mitätöitiin ja
Nordea maksoi 0,9 miljoonan euroa Bagfasille aikaisemman 3,4 miljoonan euron
pankkitakauksen lisäksi. Luottosopimuksen mukaan Outotec oli vastuussa Nordean
Bagfasille suorittamista maksuista. Sopimuksen lopputuloksella ei ollut
vaikutusta Outotecin tulokseen.

Outotec on edelleen osallisena muutamissa muissa välimiesmenettelyissä ja
oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset
eivät vaikuta merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudellinen taantuma voi edelleen vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen
kysyntää. Outotecin joihinkin teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä
teknologioita koskevien tilausten puute saattaa heikentää bruttokateprosenttia.

Taloudelliset riskit

Vuoden 2009 aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä
luottotappioita. Jos talouden taantuma jatkuu, vastapuolet saattavat joutua
neuvottelemaan joitakin maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on, että
Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen
puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös
Outotecille.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri
valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina,
Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa
projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki
rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä.
Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton
vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan
erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauskustannukset otetaan
huomioon projektien hinnoittelussa.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja
niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä
rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin
maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin
likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja jonkin
verran kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä
sijoituksista saatuja korkotuloja.


MARKKINANÄKYMÄT

Markkinatutkimusten mukaan kaivos- ja metalliteollisuuden investointien
odotetaan kasvavan edellisvuodesta, mutta käyttämätöntä kapasiteettia on
kuitenkin vielä. Suurin osa metallien kulutuksen kasvusta tulee kehittyvistä
maista. Kiinan osuus vuoden 2010 kasvusta odotetaan olevan lähes 50 %. Myös
Intia jatkaa infrastruktuurinsa kehittämistä hyödyntämällä suuria
luonnonvarojaan.

Kysyntä on lisääntynyt kaivoksilla metallienjalostusketjun alkupäässä. Useiden
tarjousvaiheessa olevien hankkeiden arvioidaan päätyvän tilauksiksi vuonna 2010
tai myöhemmin, mikä on teollisuuden normaalin käytännön mukaista valmisteltaessa
uusia projekteja.

Kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja
tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä
teknologioita, laitteita ja erilaisia palveluja. Kun malmien metallipitoisuus
laskee, tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia. Lisäksi vaikeasti
hyödynnettävät malmiot vaativat uusia tai ajanmukaisempia ratkaisuja, joiden
avulla tuotanto on taloudellisesti kannattavaa ja metallien saanti parempaa.
Nämä edellä mainitut asiat lisäävät Outotecin kasvumahdollisuuksia.

Outotecin uudet markkinat sisältävät vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten
öljyliuskeen ja öljyhiekan, hyödyntämisen ja teollisuusvesien käsittelyn.
Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuskevarat ovat moninkertaiset
perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria öljyliuske-esiintymiä on
Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa.
Outotec tarjoaa ratkaisuja öljyliuskeen ja bioenergian tuotantoon vuonna 2009
perustamiensa yhteisyritysten kautta.

Outotecin teknologioita voidaan hyödyntää myös materiaalien kierrätyksessä ja
kemian teollisuudessa.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010

Liiketoiminnan jälkisyklisyyden ja vuoden 2009 alhaisen tilauskertymän vuoksi
vuosi 2010 tulee olemaan haasteellinen. Johto uskoo tilaushankinnan kuitenkin
vilkastuvan kuluvana vuonna.
Johto arvioi, että vuonna 2010:
 * liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen Laroxin ja
  Ausmeltin yritysostot ja
 * liikevoitto tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien
  liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin ja integraatioon liittyvät
  kertaluonteiset kuluvaraukset, jotka arvioidaan kirjattavan vuoden 2010
  ensimmäisen vuosipuoliskon tulokseen.


Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten
ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.YHTIÖKOKOUS 2010

Outotecin varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina
18.3.2010. Outotecin vuosikertomus 2009 julkaistaan viikolla 8 ja se on
ladattavissa osoitteessa www.outotec.com pdf-tiedostona ja html-muodossa.

Espoossa 9.2.2010

Outotec Oyj
Hallitus


Lisätietoja antavat:

Outotec Oyj

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.comTILINPÄÄTÖS (tilintarkastamaton)


 Konsernin laaja tuloslaskelma             Q4   Q4 Q1-Q4  Q1-Q4

 milj. EUR                      2009  2008  2009  2008
--------------------------------------------------------------------------------


 Liikevaihto                    219,8 398,8 877,7 1 217,9 Hankinnan ja valmistuksen kulut          -166,7 -308,0 -687,5 -956,2
--------------------------------------------------------------------------------


 Bruttokate                     53,1  90,8 190,1  261,7 Muut tuotot                     0,6  0,6  4,1   0,9

 Myynnin ja markkinoinnin kulut           -16,4 -14,2 -56,5  -48,0

 Hallinnon kulut                  -14,7 -15,7 -54,6  -55,1

 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut         -4,6  -5,5 -20,5  -20,2

 Muut kulut                     -4,5  -8,5  -3,9  -19,1

 Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta         -0,1   -  -0,2    -
--------------------------------------------------------------------------------


 Liikevoitto                     13,3  47,5  58,6  120,2 Rahoitustuotot ja -kulut

   Korkotuotot ja -kulut               1,0  3,9  5,2  16,4

   Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot   -0,3  1,6  0,6   3,2

   Muut rahoitustuotot ja -kulut           -0,8  -0,6  -3,5  -3,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Rahoitustuotot ja -kulut              -0,1  4,9  2,2  16,1 Voitto ennen veroja                 13,3  52,4  60,9  136,3 Tuloverot                      -4,3 -17,3 -18,6  -42,4
--------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden voitto                  9,0  35,1  42,3  93,9
--------------------------------------------------------------------------------


 Muut laajan tuloksen erät

   Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta

   johtuvat voitot ja tappiot             4,4 -16,0  19,5  -21,7

   Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot
 rahavirran

   suojauksista                    1,5  -4,9  2,7  -12,6

     Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin    -0,2  1,2  -0,3   3,1

   Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot

   myytävissä olevista sijoituksista         2,6  -0,1  2,4  -2,1

     Tuloverot liittyen myytävissä oleviin      -0,0   -  -0,0    -
 sijoituksiin
--------------------------------------------------------------------------------
 Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen      8,2 -19,7  24,3  -33,3 Tilikauden laaja tulos               17,2  15,4  66,6  60,6
--------------------------------------------------------------------------------


 Tilikauden voiton jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille                9,0  35,1  42,3  94,0

 Vähemmistölle                     -   -   -  -0,0 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:

 Emoyhtiön omistajille                17,2  15,4  66,6  60,6

 Vähemmistölle                     -   -   -  -0,0 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden
 voitosta

 laskettu osakekohtainen tulos:

 Osakekohtainen tulos, EUR              0,21  0,84  1,01  2,25

 Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR        0,21  0,84  1,01  2,25
Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten
lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta.
Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.


 Lyhennetty tase

 milj. EUR                31.12.2009 31.12.2008
----------------------------------------------------------------


 VARAT Pitkäaikaiset varat

 Aineettomat hyödykkeet            170,2    81,4

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      52,1    29,5

 Sijoitukset ja saamiset

 Korolliset                   5,1    0,5

 Korottomat                   37,2    21,3
----------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset varat yhteensä         264,6   132,7 Lyhytaikaiset varat

 Vaihto-omaisuus *)               93,2    87,7

 Sijoitukset ja saamiset

   Korolliset                  0,7    0,4

   Korottomat                 292,7   323,2

 Rahavarat                   258,5   317,8
----------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset varat yhteensä         645,0   729,1 VARAT YHTEENSÄ                 909,6   861,8
----------------------------------------------------------------
 OMA PÄÄOMA JA VELAT Oma pääoma

 Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   315,0   226,4

 Vähemmistöosuus                27,4     -
----------------------------------------------------------------
 Oma pääoma yhteensä              342,4   226,4 Pitkäaikaiset velat

 Korolliset                   41,2    2,6

 Korottomat                   98,2    74,3
----------------------------------------------------------------
 Pitkäaikaiset velat yhteensä         139,4    76,9 Lyhytaikaiset velat

 Korolliset                   32,0    1,5

 Korottomat

   Saadut ennakkomaksut **)          150,9   214,0

   Muut korottomat lyhytaikaiset velat     244,9   343,0
----------------------------------------------------------------
 Lyhytaikaiset velat yhteensä         427,8   558,4 Velat yhteensä                567,2   635,4 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ         909,6   861,8
----------------------------------------------------------------

*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 17,0 miljoonaa euroa 31.12.2009
(31.12.2008: 16,4 milj.euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta
olivat 1 041,2 miljoonaa euroa 31.12.2009 (31.12.2008: 909,3 milj.euroa).


 Lyhennetty rahavirtalaskelma                   Q1-Q4 Q1-Q4

 milj. EUR                             2009 2008
------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan rahavirrat

 Tilikauden voitto                         42,3 93,9

 Oikaisut

   Poistot                             12,1 11,0

   Muut oikaisut                          21,4 13,5

 Käyttöpääoman lisäys (-) / vähennys (+)             -75,0  7,9

 Saadut korot                            6,1 17,2

 Maksetut korot                          -0,7 -0,4

 Maksetut verot                          -34,9 -36,6
------------------------------------------------------------------------------
 Liiketoiminnan nettorahavirta                  -28,8 106,6 Investoinnit                           -17,0 -15,2

 Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -1,9 -7,6

 Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta                 -10,4   -

 Aineellisen omaisuuden myynti                   0,0  0,7

 Muu investointien rahavirta                    -0,2   -
------------------------------------------------------------------------------
 Investointien nettorahavirta                   -29,5 -22,1

 Rahavirta ennen rahoitusta                    -58,3 84,5 Pitkäaikaisten lainojen nostot                  30,3  0,2

 Lyhytaikaisten lainojen lisäys                   1,7  1,1

 Omien osakkeiden hankinta                     -3,3 -9,4

 Maksetut osingot                         -42,0 -39,9

 Muu rahoituksen rahavirta                     -0,2  0,8
------------------------------------------------------------------------------
 Rahoituksen nettorahavirta                    -13,4 -47,3 Rahavarojen nettomuutos                     -71,7 37,3 Rahavarat tilikauden alussa                   317,8 291,0

 Valuuttakurssien muutosten vaikutus                12,5 -10,5

 Rahavarojen nettomuutos                     -71,7 37,3
------------------------------------------------------------------------------
 Rahavarat tilikauden lopussa                   258,5 317,8
------------------------------------------------------------------------------

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Vähemmistöosuus
J = Oma pääoma yhteensä Laskelma oman pääoman muutoksista


             --------------------------------------------
              Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
             --------------------------------------------
 milj. EUR          A  B  C   D  E  F   G   H  I   J
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma        16,8 20,2 0,2  7,9  -  -  5,7 164,0 0,1 214,8
 1.1.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Osingonjako         -  -  -   -  -  -   - -39,9  - -39,9

 Omien
 osakkeiden         -  -  -   - -9,4  -   -   -  - -9,4
 hankinta *)

 Osakeperusteiset
 maksut:

    vastaanotettujen
   palveluiden arvo     -  -  -   -  -  -   -  0,1  -  0,1

 Vähemmistön         -  -  -   -  -  -   -   - -0,0 -0,0
 hankinta

 Tilikauden         -  -  - -11,6  -  - -21,7 94,0 -0,0 60,0
 laaja tulos

 Muut            -  - -0,0   -  -  -   -  0,2  -  0,2
 muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma
 31.12.2008        16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4  - -16,0 218,5  - 226,4
--------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma
 1.1.2009         16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4  - -16,0 218,5  - 226,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Osingonjako         -  -  -   -  -  -   - -42,0  - -42,0

 Osakeanti          -  -  -   -  - 63,4   -   -  - 63,4

 Omien
 osakkeiden         -  -  -   - -3,3  -   -   -  - -3,3
 hankinta *)

 Omien
 osakkeiden
 siirto
 osakepalkkiojärjest     -  -  -   - 8,1  -   - -4,8  -  3,3
 elmään kuuluville

 Osakeperusteiset
 maksut:

    vastaanotettujen
   palveluiden arvo     -  -  -   -  -  -   -  0,0  -  0,0

 Tilikauden         -  -  -  4,8  -  - 19,5 42,3  - 66,6
 laaja tulos

 Larox konsernin
 hankintaan liittyvä
 vähemmistö         -  -  -   -  -  -   -   - 27,4 27,4

 Muut            -  - 0,2   -  -      -  0,4  -  0,6
 muutokset
--------------------------------------------------------------------------------
 Oma pääoma
 31.12.2009        16,8 20,2 0,3  1,1 -4,6 63,4  3,5 214,3 27,4 342,4
--------------------------------------------------------------------------------


*) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden
osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä
sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin
suojaamiseksi, Outotecin rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000
Outotecin osaketta (2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien
osakkeiden hankintana.


 Konsernin tunnusluvut                Q4   Q4 Q1-Q4  Q1-Q4

                           2009  2008  2009  2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto, milj. EUR              219,8  398,8 877,7 1 217,9

 Bruttokate, %                   24,1  22,8  21,7  21,5

 Liikevoitto, milj. EUR               13,3  47,5  58,6  120,2

 Liikevoitto, %                   6,1  11,9  6,7   9,9

 Voitto ennen veroja, milj. EUR           13,3  52,4  60,9  136,3

 Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta        6,0  13,1  6,9  11,2

 Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR     -43,9  -36,7 -28,8  106,6

 Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -191,0 -314,6 -191,0 -314,6

 Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, %      -55,8 -139,0 -55,8 -139,0

 Omavaraisuusaste kauden lopussa, %         45,1  35,0  45,1  35,0

 Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR      -62,8 -171,2 -62,8 -171,2

 Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR       84,8  14,0  98,0  23,9

 Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta    38,6   3,5  11,2   2,0

 Sijoitetun pääoman tuotto, %            18,0  92,7  20,9  61,6

 Oman pääoman tuotto, %               12,4  64,1  14,9  42,6

 Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR       867,4 1 176,7 867,4 1 176,7

 Tilauskertymä, milj. EUR             110,5  119,9 557,1 1 153,8

 Henkilöstö keskimäärin kauden aikana       2 744  2 628 2 612  2 483

 Tilikauden voitto, % liikevaihdosta         4,1   8,8  4,8   7,7

 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR   4,6   5,5  20,5  20,2

 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, %       2,1   1,4  2,3   1,7
 liikevaihdosta

 Osakekohtainen tulos, EUR             0,21  0,84  1,01  2,25

 Osakekohtainen oma pääoma, EUR           7,09  5,43  7,09  5,43

 Osakekohtainen osinko, EUR              -    - 0,70*)  1,00
--------------------------------------------------------------------------------

*) Hallituksen esitys osakekohtaisesta osingosta.

TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin
mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja
laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä. Tämä
tilinpäätöstiedote on tilintarkastamaton.

Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja:
 * IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella on tarkoitus
  erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset omistajien kanssa käytyihin
  liiketoimiin ja muihin oman pääoman muutoksiin. Standardin muutoksella on
  vaikutusta osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen.
 * IFRS 7 Rahoitusinstrumentit: tilinpäätöksessä esitettävät tiedot. Standardin
  muutokset ovat lisänneet konsernin vuositilinpäätöksessä esitettävien
  tietojen määrää rahoitusinstrumenttien käyvistä arvoista sekä
  maksuvalmiusriskiä esittävien tietojen osalta.
 * IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella pyritään
  noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon lähestymistapaa.
  Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia
  toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä
  segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin. Standardin
  käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä segmentti-informaation liitetietoihin.
 * IFRS standardien vuosittaiset muutokset.


Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja
standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin
tai tilinpäätökseen:
 * IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Oikeuden syntymisehdot ja peruutukset.
 * IAS 23 Vieraan pääoman menot.
 * IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätösten
  esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön
  purkautuessa syntyvät velvoitteet.
 * IFRIC 13 Kanta-asiakasohjelmat.
 * IFRIC 15 Kiinteistöjen rakentamissopimukset.
 * IFRIC 16 Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaukset.
 * IFRIC 17 Muina kuin käteisvaroina omistajille jaettavat varat.


Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa
uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla tilikaudella:
 * IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin
  osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 alkavilla tilikausilla).
  Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.
 * IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen
  alkavilla tilikausilla).
 * IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 tai sen
  jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen (voimassa
  1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 * IFRS standardien vuosittaiset muutokset. EU ei ole vielä hyväksynyt
  muutoksia.


Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen
laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen
raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella.
Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa
raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien
realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia
pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen
arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen
näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat
tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.


 Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset     Q1-Q4   Q1-Q4
 erät

 milj. EUR                           2009    2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Myyntitappio Intune Circuits Oy:n myynnistä            -    -1,1

 Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus            -2,5     -

 Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset     2,4    -8,5
 erät
--------------------------------------------------------------------------------


 Tuloverot                           Q1-Q4   Q1-Q4

 milj. EUR                           2009    2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot         -13,7   -37,4

 Laskennalliset verot                      -4,9    -5,0
--------------------------------------------------------------------------------
 Tuloverot yhteensä                      -18,6   -42,4

 Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet

 milj. EUR                        31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Hankintameno kauden alussa                   87,6    81,3

 Muuntoerot                           3,3    -3,3

 Lisäykset                           14,9    10,7

 Vähennykset                          -0,9    -3,3

 Tytäryhtiöiden hankinta                    12,9    2,1

 Uudelleenryhmittelyt                      -0,0    0,0
--------------------------------------------------------------------------------
 Hankintameno kauden lopussa                  117,8    87,6 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa      -58,1   -56,7

 Muuntoerot                           -1,8    2,0

 Vähennykset                           1,0    3,1

 Uudelleenryhmittelyt                      0,2    0,0

 Tilikauden poistot                       -7,0    -6,4
--------------------------------------------------------------------------------
 Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa     -65,7   -58,1 Kirjanpitoarvo kauden lopussa                 52,1    29,5
--------------------------------------------------------------------------------
 Vastuusitoumukset

 milj. EUR                        31.12.2009 31.12.2008
--------------------------------------------------------------------------------
 Annetut pantit ja kiinnitykset                 33,4    3,0

 Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi     218,2   166,5

 Vuokravastuut                         64,4    68,7
--------------------------------------------------------------------------------

Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Laroxin ja sen tytäryhtiöiden
luottolimiitteihin.
Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat
ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen
vakuudeksi olivat 47,1 miljoonaa euroa 31.12.2009 (31.12.2008: 8,5 milj. euroa)
ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset
mukaan lukien, olivat 321,3 miljoonaa euroa 31.12.2009 (31.12.2008: 353,8 milj.
euroa).


 Johdannaissopimukset Valuuttajohdannaiset

 milj. EUR                       31.12.2009 31.12.2008
------------------------------------------------------------------------------
 Käypä nettoarvo                      -1.9*)  -12,7**)

 Nimellisarvo                        319,3   378,3
------------------------------------------------------------------------------
 *) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
 **) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

 Lähipiiritapahtumat Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa   Q1-Q4   Q1-Q4

 milj. EUR                          2009    2008
------------------------------------------------------------------------------
 Myynti                            0,1     -

 Myynti- ja muut saamiset                   0,1     -

 Lyhyaikaiset velat                      0,4     -
------------------------------------------------------------------------------


 Liiketoimintojen yhdistäminen

 Larox-konsernin hankinta
-------------------------------
Outotec on toteuttanut Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat
suunnatulla osakeannilla 21.12.2009 ja tehnyt pakollisen julkisen ostotarjouksen
lopuista Laroxin osakkeista. Hankitut osakkeet vastaavat yhteensä 94,40
prosenttia Laroxin kaikista äänistä ja 70,48 prosenttia Laroxin kaikista
osakkeista. Laroxista on tullut osakekauppojen toteuttamisen seurauksena
Outotecin tytäryhtiö. Hankitut osakkeet ostotarjouksen päättyessa 22,1.2010,
yhdessä Outotecin jo omistamien Laroxin osakkeiden kanssa, edustivat noin 98,5
 prosenttia kaikista Laroxin osakkeista ja noin 99,7  prosenttia kaikkien
Laroxin osakkeiden tuottamista äänistä.

Larox on nesteen- ja kiintoaineenerotuksen prosessiratkaisujen kehittäjä ja
maailmanlaajuinen toimittaja, jonka teollisuussuodattimia käytetään pääosin
kaivos- ja metallurgisen teollisuuden sekä kemianteollisuuden sovelluksissa.
Larox toimii yli 40 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa ja
sillä on tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa.

Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa edelleen Outotecin
asemaa maailman johtavana kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiaratkaisujen
ja palvelujen toimittajana sekä mahdollistaa Laroxin liiketoiminnan kehittämisen
ja kasvun samalla teollisuudenalalla toimivassa kansainvälisessä,
taloudellisesti vahvassa teknologiakonsernissa.

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta maksettiin 2 763 419 Outotecin uutena
osakkeena, joka vastasi 63,4 miljoonaa euroa. Kauppahintaan sisältyy lisäksi 2
miljoonaa euroa aktivoituja hankintaan liittyviä kustannuksia.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, ja lopullinen kauppahinnan
allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 aikana. Alustavassa kauppahinnan
allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten
teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille.


                      Yhdistämisessä Kirjanpitoarvot ennen
                   kirjatut käyvät arvot      yhdistämistä
 milj. EUR
--------------------------------------------------------------------------------
 Aineettomat hyödykkeet               41,0          17,4

 Aineelliset                    12,9          12,9
 käyttöomaisuushyödykkeet

 Vaihto-omaisuus                  26,3          22,8

 Myyntisaamiset ja muut saamiset          41,0          39,0

 Rahavarat                      1,5          1,5
--------------------------------------------------------------------------------
 Varat yhteensä                  122,8          93,7 Korolliset velat                  34,6          34,6

 Laskennalliset verovelat              8,7          1,7

 Ostovelat ja muut velat              32,0          32,0
--------------------------------------------------------------------------------
 Velat yhteensä                   75,3          68,3 Nettovarat                     47,6          25,5 Hankintameno                    63,4

 Hankintamenoon aktivoidut              2,0
 transaktiokulut

 Vähemmistö arvostettuna käypään          27,4
 arvoon
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikearvo                     45,2 Hankittujen tytäryritysten             1,5
 rahavarat

 Maksetut transaktiokulut              0,5
 31.12.2009
--------------------------------------------------------------------------------
 Rahavirtavaikutus                  1,0


Hankitun Larox-konsernin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 150,2 miljoonaa euroa
ja liiketappio noin -1,9 miljoonaa euroa.

Larox-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja liikevoittoon

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja
tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen
yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

Ausmelt Ltd:n hankinta
Outotec omisti 31.12.2009 37,62 prosenttia Australian pörssissä listatusta
Ausmelt Ltd:stä ja Outotec on tehnyt julkisen ostotarjouksen hankkiakseen kaikki
osakkeet. Outotecista tuli Ausmeltin enemmistöomistaja 18.1.2010. Outotec
omistaa 96,42 prosenttia Ausmelt Ltd:stä 8.2.2010. Osakkeiden hankintahinta oli
47,4 miljoonaa Australian dollaria (noin 30,1 milj. euroa). Kauppahintaan
sisältyy lisäksi 0,9 miljoonaa euroa aktivoituja hankintaan liittyviä
kustannuksia.

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa pääasiassa TSL (Top Submerged Lance)
-sulatusteknologiaa metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden kierrätykseen.
Ausmeltin myynti sen 30.6.2009 *) päättyneellä tilikaudella oli 18,5 miljoonaa
Australian dollaria (noin 10,4 miljoonaa euroa) ja sen nettotulos jatkuvista
liiketoiminnoista oli 4,3 miljoonaa Australian dollaria (noin 2,4 miljoonaa
euroa).

Ausmelt on käsitelty osakkuusyhtiönä 31.12.2009. Ausmelt ei ollut julkaissut
31.12.2009 päättyneen raportointijaksonsa tilinpäätöstietoja ja siksi Ausmeltiin
liittyvä hankintamenolaskelma oli alustava kun vuoden 2009 tilinpäätös
hyväksyttiin julkaistavaksi. Hankintahinnan kohdistus tehdään vuoden 2010
ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Alustava arvio on, että kirjanpitoarvon
ylittävää osuutta kohdistetaan aineettomille oikeuksille (teknologia,
tilauskanta ja asiakassuhteet) ja aineellisille käyttöomaisuushyödykkeille.

*) Viimeisin julkistettu tieto


 Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain

 milj. EUR        Q4/07 Q1/08 Q2/08 Q3/08 Q4/08 Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09
--------------------------------------------------------------------------------
 Liikevaihto

 Minerals Processing   110,5 60,1 92,7 122,0 144,8 84,5 91,1 79,4 83,2

 Base Metals        85,6 60,1 72,0 76,9 86,4 44,8 29,6 28,0 34,0

 Metals Processing    120,8 104,6 109,2 116,9 163,9 97,2 103,4 77,4 100,8

 Muut liiketoiminnat    11,1  9,1 16,7 11,4 18,8 18,3 20,0 11,5 10,7

 Kohdistamattomat erät*)
 ja sisäinen myynti    -12,5 -8,3 -15,0 -9,2 -15,1 -13,2 -6,5 -7,6 -8,9
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä         315,5 225,6 275,5 318,1 398,8 231,6 237,6 188,7 219,8 Liikevoitto

 Minerals Processing    16,3  4,1  3,2  3,1 12,1  6,1  7,9  9,1  6,1

 Base Metals        9,3  6,3 11,9 13,3 17,2  4,3 -0,4  1,6  2,8

 Metals Processing     11,5 12,3 11,8 14,9 22,1  8,9  9,3  6,3 11,5

 Muut liiketoiminnat    0,3  0,4  1,2  1,7  0,7 -0,4 -0,1 -0,5 -0,5

 Kohdistamattomat**) ja  -4,4 -2,2 -5,1 -4,1 -4,6 -2,7 -2,7 -1,5 -6,5
 sisäiset erät
--------------------------------------------------------------------------------
 Yhteensä         33,0 21,0 22,9 28,9 47,5 16,3 13,9 15,1 13,3


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja
hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja
hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


 Tunnuslukujen laskentaperusteet
--------------------------------------------------------------------------------


                    Korolliset velat - korolliset
 Korollinen nettovelka        = varat Nettovelkaantumisaste        = Korollinen nettovelka       × 100
                   ------------------------------------
                      Oma pääoma yhteensä Omavaraisuusaste          = Oma pääoma yhteensä        × 100
                   ------------------------------------
                      Taseen loppusumma - saadut ennakot Sijoitetun pääoman tuotto      = Liikevoitto + rahoitustuotot    × 100
                   ------------------------------------
                    Taseen loppusumma - korottomat
                      velat (kauden keskiarvo) Oman pääoman tuotto         = Tilikauden voitto         × 100
                   ------------------------------------
                    Oma pääoma yhteensä (kauden
                      keskiarvo)                    Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut
 Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = tutkimus- ja kehitystoiminnan

                    kulut (mukaan lukien saaduilla
                      avustuksilla katetut kulut)                    Emoyhtiön omistajille kuuluva
 Osakekohtainen tulos        = tilikauden voitto
                   ------------------------------------
                    Osakkeiden keskimääräinen
                    osakeantioikaistu lukumäärä kauden
                      aikana Osakekohtainen osinko        = Tilikaudelta jaettu osinko
                   -------------------------------------
                    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä
                      kauden lopussa