Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaus
Pörssitiedote lokakuuta 22, 2010

Tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 22.10.2010 KLO 9.00

Tammi-syyskuun 2010 osavuosikatsaus

Kannattavuus parani onnistuneiden projektitoimitusten ja palveluliiketoiminnan kasvun ansiosta

Tammi-syyskuu 2010 lyhyesti (Q1-Q3/2009):

 • Tilauskertymä: 1 038,2 miljoonaa euroa (446,6 milj. euroa)

 • Liikevaihto: 639,4 miljoonaa euroa (657,9 milj. euroa), palveluliiketoiminta 182,0 miljoonaa euroa (103,3 milj. euroa)

 • Liikevoitto ennen kertaeriä (22,3 milj. euroa), hankintamenon allokointiin liittyviä poistoja (7,6 milj. euroa) ja Ausmeltin nettoerää (2,2 milj. euroa): 41,2 miljoonaa euroa

 • Liikevoitto: 13,5 miljoonaa euroa (45,3 milj. euroa)

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 92,3 miljoonaa euroa (15,2 milj. euroa)Heinä-syyskuu 2010 lyhyesti (Q3/2009):

 • Tilauskertymä: 269,1 miljoonaa euroa (201,5 milj. euroa)

 • Liikevaihto: 228,5 miljoonaa euroa (188,7 milj. euroa)

 • Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja: 26,4 miljoonaa euroa

 • Liikevoitto: 18,1 miljoonaa euroa (15,1 milj. euroa),

 • Liiketoiminnan nettorahavirta: 50,3 miljoonaa euroa (2,5 milj. euroa)Uusien segmenttien mukainen raportointi aloitettiin 1.4.2010.

Tulosohjeistus vuodelle 2010 säilyy ennallaan:
Tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009, liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen yritysostot, ja liikevoitto, joka sisältää hankintamenojen allokointiin liittyvät 10 miljoonan euron poistot, tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien kertaerät.

Toimitusjohtaja Pertti Korhonen:
"Kaivos- ja metalliteollisuus jatkoi elpymistään kehittyvien maiden metallien kysynnän myönteisten pitkän aikavälin näkymien ansiosta. Optimismi näkyi lisääntyneinä asiakasneuvotteluina sekä uusina tilauksina. Palveluliiketoiminnan kasvun tukemana tilauskertymämme pysyi korkealla tasolla. Liikevaihdon kasvu oli ennakoitua hitaampaa, mikä johtui tiettyjen suurten projektien viivästymisistä meistä riippumattomista syistä. Tästä huolimatta pysymme koko vuodelle asettamassamme liikevaihtotavoitteessa. Onnistuneiden projektitoimitusten, vahvan palveluliiketoiminnan sekä kustannussäästötoimenpiteiden ansiosta kannattavuutemme parani edelleen. Kolmannen neljänneksen bruttokate oli korkea tiettyjen suurten onnistuneiden projektitoimitusten ansiosta. Olemme edistyneet hyvin uuden toimintamallin käyttöönotossa. Hankittujen liiketoimintojen integrointi ja synergioiden saavuttaminen etenee suunnitellusti. Jatkoimme rakenteellisia säästötoimenpiteitä saavuttaaksemme vuositasolla tavoittelemamme 25 miljoonan euron säästöt kiinteissä kuluissa vuoden 2010 loppuun mennessä."

Tiivistelmä konsernin tunnusluvuista Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
  2010 2009 2010 2009 12kk 2009
Liikevaihto, milj. EUR 228,5 188,7 639,4 657,9 859,1 877,7
Bruttokate, % 27,3 24,6 25,8 20,8 25,4 21,7
Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja, milj. EUR 26,4 15,1 41,2 45,3 54,5 58,6
Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja, % 11,5 8,0 6,4 6,9 6,3 6,7
Liikevoitto, milj. EUR 18,1 15,1 13,5 45,3 26,8 58,6
Liikevoitto, % 7,9 8,0 2,1 6,9 3,1 6,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR 16,7 16,0 12,1 47,6 25,3 60,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 50,3 2,5 92,3 15,2 48,3 -28,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -206,0 -279,3 -206,0 -279,3 -206,0 -191,0
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -62,8 -119,1 -62,8 -119,1 -62,8 -55,8
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -141,3 -147,3 -141,3 -147,3 -141,3 -62,8
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,5 31,0 3,9 30,2 8,5 20,9
Oman pääoman tuotto, % 14,2 20,3 3,3 19,3 6,2 14,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 332,2 980,0 1 332,2 980,0 1 332,2 867,4
Tilauskertymä, milj. EUR 269,1 201,5 1 038,2 446,6 1 148,7 557,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 143 2 566 3 160 2 568 3 056 2 612
Osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,28 0,18 0,80 0,39 1,01OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-SYYSKUU 2010

UUSI LIIKETOIMINTAMALLI JA RAPORTOINTISEGMENTIT

Outotecin liiketoiminnot on organisoitu 1.4.2010 alkaen neljään liiketoiminta-alueeseen, joista kolme on raportoivia segmenttejä. Uudet raportointisegmentit ovat:

- Non-ferrous Solutions, sisältää kuparin, nikkelin, sinkin, lyijyn, kullan, hopean ja platinametallien jalostamiseen koko arvoketjussa malmista metalliksi liittyvät liiketoiminnat. Yritysostoilla hankitut Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin liiketoiminnat kuuluvat liiketoiminta-alueeseen.

- Ferrous Solutions, sisältää raudan ja rautapitoisten aineiden jalostamiseen rikasteiksi, pelleteiksi, sintteriksi, suorapelkistetyksi ja kuumabriketöidyksi raudaksi, ferroseoksiksi ja titaanin raaka-aineiksi liittyvät liiketoiminnat.

- Energy, Light Metals and Environmental Solutions, käsittää energian (kuten öljyliuske, öljyhiekka ja biomassa), alumiinioksidin, alumiinin ja kevytmetallien prosessointiin liittyvät liiketoiminnat. Ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappotehtaat, sovellukset kaasujen puhdistukseen ja lämmön talteenottoon sekä teollisuusvesien käsittelyn. Ostettu Edmeston sisältyy liiketoiminta-alueeseen.

Palveluliiketoiminta

Palveluliiketoiminta sisältyy kolmen raportointisegmentin lukuihin, mutta sen liikevaihto raportoidaan lisäksi erikseen. Services-liiketoiminta-alue keskittyy palveluliiketoiminnan kehittämiseen ja kasvattamiseen maailmanlaajuisesti ja toimittamaan asiakkaille elinkaaripalveluja.

Matriisissa toimivat alueelliset myyntiin ja paikalliseen projektien toteutukseen keskittyvät yksiköt sekä maailmanlaajuiset tukitoiminnot varmistavat tehokkaan tuen Outotecin liiketoiminnoille ja mahdollistavat Outotecin teknologioiden ja resurssien joustavan hyödyntämisen.

Outotec julkaisi 30.6.2010 uuden toimintamallin mukaiset tiedot sisältäen kertaerien kohdentamisen liiketoiminnoille raportointikausilta tammi-joulukuu 2009 ja tammi-maaliskuu 2010.

Konsernin kustannusten kohdentamisperiaatteet eivät ole muuttuneet uudessa toimintasegmenttirakenteessa ja laskentaperiaatteet jatkuvat ennallaan.

LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖ

Yleinen markkinatilanne parani edelleen katsauskauden ja kolmannen vuosineljänneksen aikana. Kaivos- ja metalliteollisuus jatkoi elpymistään kehittyvien maiden metallien kysynnän myönteisten pitkän aikavälin näkymien ansiosta. Metallien kysyntä kasvoi edelleen ja varastotasot laskivat. Laskusuhdanteen jälkeen asiakkaille oli kertynyt tarpeita investoida nykyisiin tuotantolaitoksiinsa ja yhtiöt käynnistivät myös uudelleen investointisuunnitelmiaan. Tuotantokapasiteetin käyttöasteen kasvaessa erilaisten laite-, laitos- ja kunnossapitopalveluiden tarve kasvaa.

Asiakasneuvotteluja on käyty erityisesti kupari-, kulta- ja rautaprojekteista, mutta aktiviteetti on lisääntymässä myös muiden metallien osalta. Metalli- ja kaivosteollisuus hyötyy metallien korkeasta hintatasosta. Toisaalta edelleen haasteellinen rahoitustilanne voi vaikeuttaa erityisesti pienimpien yritysten investointimahdollisuuksia.

Outotec tarjoaa edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja, jotka minimoivat asiakkaiden tuotantoprosessien elinkaarikustannukset, mikä on edesauttanut uusien tilauksen saamista tavanomaisin bruttokattein ja maksuehdoin haastavasta kilpailutilanteesta huolimatta.

TILAUSKERTYMÄ

Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 1 038,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 446,6 milj. euroa) sisältäen suuria laitostoimituksia, teknologiatoimituksia sekä laitetoimituksia ja palveluja. Etelä-Amerikasta ja eteläisestä Afrikasta saadut tilaukset edustivat kumpikin noin neljännestä katsauskauden tilauksista. Toinen puoli koostui tilauksista useilta markkina-alueilta Aasiasta, Euroopasta, Australiasta ja Pohjois-Amerikasta. Heinä-syyskuussa 2010 saatujen tilausten arvo oli 269,1 miljoonaa euroa (Q3/2009: 201,5 milj. euroa).

Suurimmat kolmannella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • teknologiaa kuparirikastamon laajennukseen Iraniin IRASCO-yhtiölle, Italia (40 milj. euroa),

 • rautarikastamon vaahdottamo sekä suodatusjärjestelmät Karara Iron Ore Projectille Australiaan (28 milj. euroa),

 • rautamalmin sintrauslaitos Steel Authority of India Ltd:lle Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu mutta tyypillisesti vastaavanlaajuiset teknologiatoimitukset ovat arvoltaan 20-25 miljoonaa euroa) ja

 • sähköuuni siihen liittyvine palveluineen Konkola Copper Minesille Sambiaan (13 milj. euroa).Suurimmat toisella vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • kuparin uutto- ja elektrolyysilaitos Minera Lumina Copperille Chileen (65 milj. euroa),

 • vaahdotusteknologiaa First Quantum Mineralille Suomeen ja Sambiaan (20 milj. euroa),

 • kromiittimalmin sintrausteknologiaa Xstrata Merafelle Etelä-Afrikkaan (17 milj. euroa) ja

 • Kaldo-uuniteknologiaa Bolidenin Rönnskärin kuparisulatolle Ruotsiin (kauppahintaa ei julkistettu).Suurimmat ensimmäisellä vuosineljänneksellä saadut tilaukset:

 • sintrauslaitos Kalagadi Manganeselle Etelä-Afrikkaan (119 milj. euroa),

 • kuparirikasteen pasutuslaitos ja rikkihappotehdas Codelcolle Chileen (116 milj. euroa),

 • kuparisulattoteknologiaa Tongling Non-Ferrous Metals Groupille Kiinaan (15 milj. euroa),

 • jalometallilaitos Baiyin Non Ferrous Groupille Kiinaan (6 milj. euroa),

 • pelletointiteknologiaa Bhushan Power & Steel Plantille Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu) ja

 • sintrausteknologiaa JSW Steel Limited:lle Intiaan (kauppahintaa ei julkistettu).TILAUSKANTA

Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 1 332,2 miljoonaa euroa (30.9.2009: 980,0 milj. euroa) vastaten 36 % kasvua vertailukaudesta ja 54 % kasvua vuoden 2009 lopusta (31.12.2009: 867,4 milj. euroa).

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskannassa oli 25 projektia, joista kunkin arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen yhteensä 65 % tilauskannasta. Johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 26 % (noin 350 milj. euroa) toimitetaan vuonna 2010 ja loput vuonna 2011 ja sen jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 60 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja (30.6.2010: 60 milj. euroa).

LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS

Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 639,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 657,9 milj. euroa) eli 3 % alhaisempi kuin vertailukaudella johtuen vuoden alun pienemmästä tilauskannasta. Lisäksi tietyt isot projektit eivät edistyneet suunnitellussa aikataulussa Outotecistä riippumattomista syistä. Heinä-syyskuun 2010 liikevaihto oli 228,5 miljoonaa euroa, joka on korkeampi kuin vertailukaudella (Q3/2009: 188,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui korkeammasta tilauskannasta ja muutaman ison projektin päättymisen ajoittumisesta kolmannelle vuosineljännekselle.

Palveluliiketoiminta, joka sisältyy kolmen liiketoiminta-alueen liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 182,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 103,3 milj. euroa) kasvaen 76 % vertailukaudesta ja vastaten 28 % liikevaihdosta. Heinä-syyskuun palveluliiketoiminnan liikevaihto oli 69,5 miljoonaa euroa (Q3/2009: 29,9 milj. euroa). Palveluliiketoiminnan liikevaihdon kasvu tuli pääosin hankituista liiketoiminnoista. Laroxin ja Millteamin liiketoimintojen ostojen tukemana Outotec pysyy tavoitteessaan saavuttaa 250-300 miljoonan euron myynti palveluliiketoiminnasta vuoden 2010 loppuun mennessä.

Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli katsauskaudella 41,2 miljoonaa euroa vastaten 6,4 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 6,9 %). Kauden liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja heikkeni, koska liikevaihto oli pienempi ja kiinteät kulut yritysostojen vuoksi vertailukautta korkeammat. Katsauskauden kertaluonteiset uudelleenorganisointiin liittyvät kulut olivat 22,3 miljoonaa euroa, joista yli puolet tuli omaisuuden alaskirjauksista ja loput henkilöstövähennysten kuluista ja kuluvarauksista sekä hankittujen liiketoimintojen integrointiin liittyvistä kertaeristä. Hankintamenojen allokointiin liittyvät poistot (PPA-poistot) olivat katsauskaudella 7,6 miljoonaa euroa.

Liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 45,3 milj. euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 3,3 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 1,6 miljoonaa euroa). Tulos sisälsi myös Ausmeltin yrityskauppaan liittyvän 2,2 miljoonan euron positiivisen nettoerän, joka sisältää 3,3 miljoonan euron osakkeiden uudelleenarvostukseen liittyvän tuoton ja 1,1 miljoonan euron hankintamenokulun.

Kannattavuus parani entisestään vuoden kolmannella neljänneksellä. Heinä-syyskuun liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 26,4 miljoonaa euroa vastaten 11,5 % (Q3/2009: 8,0 %) liikevaihdosta. Heinä-syyskuun liikevoitto oli 18,1 miljoonaa euroa (Q3/2009: 15,1 milj. euroa). Heinä-syyskuun korkea bruttokateprosentti 27,3 % (Q3/2009: 24,6 %) oli pääasiassa onnistuneiden projektitoimitusten ja palveluliiketoiminnan liikevaihdon suuren osuuden ansiota. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 4,7 miljoonalla eurolla (Q3/2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,6 miljoonaa euroa).

Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 134,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 95,9 milj. euroa). Kasvu johtui ensisijaisesti hankittujen yritysten kiinteistä kustannuksista. Katsauskauden kiinteät kustannukset vertailukelpoisilla valuuttakursseilla ilman yritysostoja olivat noin 3 miljoonaa euroa korkeammat kuin vertailukaudella. Kiinteiden kulujen kasvu johtui lisääntyneiden tarjouspyyntöjen ja tarjousten vaatimasta myynti- ja markkinointityöstä.

Katsauskauden voitto ennen veroja oli 12,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 47,6 milj. euroa). Se sisälsi -1,4 miljoonaa euroa nettorahoitustuottoa (Q1-Q3/2009: 2,3 milj. euroa). Rahoitustuottojen väheneminen johtui pääasiassa alhaisemmista koroista ja pienentyneestä nettokassasta. Katsauskauden voitto oli 8,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 33,3 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 14,3 milj. euroa). Osakekohtainen tulos oli 0,18 euroa (Q1-Q3/2009: 0,80 euroa).

Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 3,3 % (Q1-Q3/2009: 19,3 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 3,9 % (Q1-Q3/2009: 30,2 %).

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
Liikevaihto          
Non-ferrous Solutions 144,6 104,6 399,4 366,7 482,6
Ferrous Solutions 35,5 34,9 88,4 96,8 146,7
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 50,3 51,3 157,5 202,4 258,7
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -1,8 -2,2 -5,9 -8,0 -10,3
Yhteensä 228,5 188,7 639,4 657,9 877,7
           
Liikevoitto          
Non-ferrous Solutions 13,5 9,4 2,9 27,1 35,1
Ferrous Solutions 4,2 2,6 3,1 4,4 9,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 3,5 4,6 15,3 20,8 27,6
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -3,1 -1,5 -7,9 -7,0 -13,5
Yhteensä 18,1 15,1 13,5 45,3 58,6


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
Kertaluonteiset kulut liittyen liiketoiminnan

uudelleenjärjestelyihin
       
Non-ferrous Solutions -5,4 - -18,6 - -
Ferrous Solutions -0,0 - -1,2 - -
Energy, Light Metals and Environmental Solutions -0,8 - -1,8 - -
Kohdistamattomat erät -0,1 - -0,7 - -
Ausmelt Ltd.:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen
ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus
Non-ferrous Solutions - - 2,2 - -
Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus          
Kohdistamattomat erät - - - - -2,5
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät        
Non-ferrous Solutions - -0,1 - 2,4 2,4


Yritysostoihin liittyvät PPA poistot olivat katsauskaudella 7,6 miljoonaa euroa ja 2,0 miljoonaa euroa heinä-syyskuussa 2010. Nämä PPA poistot vaikuttivat lähinnä Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevoittoon.

Non-ferrous Solutions

Non-ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto kasvoi katsauskaudella 9 % vertailukaudesta ja oli 399,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 366,7 milj. euroa). Liikevaihdon kasvu johtui hankituista liiketoiminnoista. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 26,6 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 2,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 27,1 milj. euroa). Hankituista liiketoiminnoista johtuvat kiinteät kulut vaikuttivat liiketoiminta-alueen liikevoittoon ennen kertaeriä ja PPA-poistoja. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 0,6 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 0,4 miljoonaa euroa). Yritysostojen ja hyvän tilaushankinnan ansiosta heinä-syyskuun liikevaihto 144,6 miljoonaa euroa oli merkittävästi korkeampi kuin vertailukaudella (Q3/2009: 104,6 milj. euroa). Heinä-syyskuun liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 20,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 13,5 miljoonaa euroa (Q3/2009: 9,4 miljoonaa euroa). Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kolmannen vuosineljänneksen liikevoittoa 4,0 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 1,3 miljoonaa euroa).

Ferrous Solutions

Ferrous Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 88,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 96,8 milj. euroa). 9 % supistuminen johtui siitä, että aktiivisessa toimitusvaiheessa olevia projekteja oli vähemmän. Liikevoitto ennen kertaeriä oli 4,4 milj. euroa ja liikevoitto oli 3,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 4.4 milj. euroa). Liikevoittoon vaikuttivat lisääntyneet myynti- ja markkinointikulut sekä säästöohjelman kertaerät. Päättyneet projektit paransivat liiketoiminta-alueen kannattavuutta heinä-syyskuussa.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Energy, Light Metals and Environmental Solutions -liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 157,5 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 202,4 milj. euroa). 22 % supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 alhaisesta tilauskertymästä. Vähemmän projekteja oli sellaisessa vaiheessa, jolloin niissä tehdään suurimmat toimitukset, joten liikevaihtoa tuloutui vähemmän. Lisäksi tietyt isot projektit eivät edistyneet suunnitellussa aikataulussa Outotecistä riippumattomista syistä. Liikevoitto ennen kertaeriä ja PPA-poistoja oli 17,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 15,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 20,8 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pienemmästä liikevaihdosta. Liikevoitto suhteessa liiketoiminta-alueen liikevaihtoon pysyi kuitenkin korkeana ja oli 10 %, koska projekteja saatiin onnistuneesti päätökseen. Realisoituneet ja realisoitumattomat valuuttatermiinisopimuksiin liittyvät kurssivoitot paransivat kannattavuutta 1,7 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2009: realisoitunut ja realisoitumaton voitto 2,1 miljoonaa euroa).

TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA

Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 92,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 15,2 milj. euroa). Liiketoiminnan nettorahavirta oli positiivinen saatujen tilausten ennakkomaksujen ansiosta.

Outotecin käyttöpääoma katsauskauden lopussa oli -141,3 miljoonaa euroa (30.9.2009: -147,3 milj. euroa). Raportointikaudella käyttöpääoma kehittyi positiivisesti saatujen suurten tilausten ansiosta.

Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 264,8 miljoonaa euroa (30.9.2009: 279,9 milj. euroa). Muutokseen vaikutti osaltaan huhtikuussa 2010 tapahtunut 32,0 miljoonan euron osingon maksu (maaliskuu 2009: 42,0 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa ylijäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin.

Outotecin rahoitusrakenne säilyi vahvana. Korolliset nettovelat katsauskauden lopussa olivat -206,0 miljoonaa euroa (30.9.2009:
-279,3 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut katsauskauden lopussa olivat 189,4 miljoonaa euroa (30.9.2009: 203,0 milj. euroa) laskien 7 % vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -62,8 % (30.9.2009: -119,1 %) ja omavaraisuusaste 41,9 % (30.9.2009: 44,5 %). Muutokset korollisessa nettovelassa ja nettovelkaantumisasteessa johtuivat osin yritysostojen 39,0 miljoonan euron nettokassavaikutuksesta ja Laroxin 34,6 miljoonan euron korollisesta velasta hankintahetkellä vuonna 2009.

Yrityksen investoinnit olivat katsauskaudella 86,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 13,3 milj. euroa), joista 74,8 miljoonaa euroa johtui yritysostoista. Muut investoinnit koostuivat pääasiassa investoinneista informaatioteknologiaan, laitteistoihin ja immateriaalioikeuksiin.

Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset oli katsauskauden lopussa 326,0 miljoonaa euroa (30.9.2009: 352,7 milj. euroa). Panttien ja kiinnitysten kokonaismäärä katsauskauden lopussa oli 0,8 miljoonaa euroa (30.9.2009: 1,9 milj. euroa). Lasku vuodenvaihteesta (31.12.2009: 33,4 milj. euroa) oli seurausta siitä, että pääosa Laroxin ulkoisista veloista maksettiin.

Outotec perusti 23.4.2010 jatkuvan kotimaisen yritystodistusohjelman suuruudeltaan 100 miljoonaa euroa. Katsauskauden loppuun mennessä Outotec oli laskenut liikkeelle 17,5 miljoonan euron arvosta yritystodistuksia.

KUSTANNUSSÄÄSTÖOHJELMA

Outotecin tavoitteena on saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuositasolla liiketoiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut, verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon vuoden 2010 loppuun mennessä ja täysimääräisinä vuonna 2011.

Säästöt saavutetaan uuden toimintamallin käyttöönotolla ja yritysostoista saatavilla synergiaeduilla. Säästöjen saavuttamiseksi syntyy arviolta noin 25 miljoonan euron kertakulut. Suurin osa ostettujen yritysten sulauttamiseen liittyvistä kertakuluista kirjattiin vuoden 2010 kolmannelle vuosineljännekselle. Loput kustannussäästöohjelmaan ja yritysostoihin liittyvistä kertakulueristä kirjataan neljännelle vuosineljännekselle.

Säästöohjelmaan ja integraatioon liittyvät kertaerät olivat katsauskaudella 22,3 miljoonaa euroa, jotka johtavat vuosittaisiin noin 20 miljoonan euron pysyviin kustannussäästöihin. Yli puolet näistä kertaeristä syntyi omaisuuden alaskirjauksista ja loput henkilövähennyksiä varten tehdyistä varauksista. Outotec julkisti helmikuussa 2010 vähentävänsä 170 henkilöä maailmanlaajuisesti vuoden 2010 aikana. Outotec sai päätökseen vuoden 2010 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana YT-neuvottelut Suomessa. Neuvottelujen seurauksena 84 henkilöä irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista, tutkimuskeskuksesta ja Suomen liiketoimintayksiköistä.

Katsauskaudella toteutuneet kustannussäästöt toiminnan kiinteistä kuluista ja kertaeristä olivat 9,8 miljoonaa euroa.

LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN JA YRITYSOSTOT

Laroxin hankinta

Outotec julkisti tammikuussa 2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli 98,5 % Laroxin osakkeista ja 99,7 % kaikista äänistä. Yritysosto saatiin päätökseen 10.6.2010. Larox kehittää ja toimittaa teollisuussuodattimia kiintoaineen erottamiseksi nesteestä. Laroxin suodatinratkaisuja käytetään maailmanlaajuisesti lähinnä kaivos- ja metallurgisessa teollisuudessa ja kemianteollisuudessa. Yritysoston johdosta Outotecin tarjonta kattaa teknologiat ja palvelut koko jalostusketjuun kaivoksesta metalliksi. Laroxin raportoima liikevaihto vuonna 2009 oli 150 miljoonaa euroa, ja se työllisti noin 550 henkilöä toimien yli 40 maassa. Laroxin liiketoiminnan sulauttaminen aloitettiin välittömästi kun Laroxin osakkeet oli poistettu pörssilistalta. Yritysoston hinta oli noin 90 miljoonaa euroa, joka maksettiin pääosin osakkeina.

Ausmeltin hankinta

Outotec julkisti maaliskuussa 2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Yritysoston ansiosta Outotecillä on alansa kattavin sulatusratkaisujen valikoima aina suuren kapasiteetin primäärisulatoista erilaisten raaka-aineiden kuten raudan, sinkin, lyijyn, tinarikasteiden, sinkkisakkojen sekä sivutuotteiden sulatukselle pienissä ja keskikokoisissa laitoksissa. TSL-teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista. Ausmeltin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 40 henkilöä Australiassa ja Aasiassa. Yritysoston hinta oli noin 30 miljoonaa euroa, joka maksettiin käteisenä.

Edmestonin hankinta

Outotec hankki toukokuussa 2010 ruotsalaisen rikkihapon tuotantolaitteistoihin ja järjestelmiin keskittyvän Edmeston AB:n koko osakekannan. Edmestonilla on ainutlaatuista osaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Yritysosto vahvistaa edelleen Outotecin asemaa rikkihappotehtaiden toimittajana. Edmestonin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 10 miljoonaa euroa ja se työllisti kymmenen henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

Millteamin hankinta

Outotec hankki maaliskuussa 2010 Millteam Swedenin huoltoliiketoiminnan. Millteam tarjoaa kaivosyhtiöille kunnossapitopalveluja, asennuksia ja asennusvalvontaa, huoltotarkastuksia ja huoltolaitteita ja yrityksellä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen huollossa. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa kasvattaa palveluliiketoimintaa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palvelukeskuksen ansiosta Outotec voi nyt tarjota parempia elinkaaripalveluja asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa. Kauppaan liittyvät ehdot toteutuivat 1.4.2010. Millteamin liikevaihto vuonna 2009 oli noin 4 miljoonaa euroa ja yritys työllisti 35 henkilöä. Kauppahinta, jota osapuolet eivät julkistaneet, maksettiin käteisenä.

TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS

Katsauskauden aikana Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat 20,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 15,9 miljoonaa euroa) eli 3,2 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2009: 2,4 %). Outotec jätti 40 uutta patenttihakemusta (Q1-Q3/2009: 38) ja sille myönnettiin 170 uutta kansallista patenttia (Q1-Q3/2009: 168).

Syyskuussa Outotec ilmoitti osallistuvansa Albertan yliopiston teolliseen tutkimusohjelmaan, jonka tavoitteena on tehostaa veden kestävää käyttöä Kanadan öljyhiekkojen prosessoinnissa. Outotec on perustanut Kemiran, Suncor Energy Services -yhtiön, Kanadan hallituksen ja Albertan vesitutkimuskeskuksen kanssa teollisuuden tukeman professuurin Kanadan Edmontonissa sijaitsevan Albertan yliopiston öljyhiekkateollisuuden veden laatua tutkivaan yksikköön. Viisivuotisen tutkimusohjelman painopisteenä on tutkia teollisuuden käyttämän veden laatua, kulutusta, uudelleenkäyttöä ja kierrättämistä öljyhiekkaesiintymillä tapahtuvassa öljyn talteenotossa.

Syyskuussa Outotec ja Kemira sopivat strategisesta yhteistyöstä kehittääkseen kummankin yrityksen liiketoimintaa kaivosalan ja öljyhiekan jalostuksen ratkaisuissa sekä niihin liittyvässä teollisuusvesien käsittelyssä. Outotecin mineraalien rikastukseen ja öljyhiekan jalostukseen liittyvä prosessiosaaminen yhdessä Kemiran vesikemian ja sen sovellusten asiantuntemuksen kanssa mahdollistaa kustannustehokkuutta ja laatua parantavan prosessien optimoinnin tarjoamisen asiakasyrityksille.

Outotec ja brasilialainen alumiinioksidin tuottaja Alunorte saivat energiatehokkuuspalkinnon Hannoverin messuilla huhtikuussa 2010. Alunorte sai erityismaininnan kalsinointiprosessissa käytettävistä sykloneista. Syklonien ansiosta lämmönsiirto paranee ja painehävikki pienenee, mikä säästää energiaa ja tekee tuotannosta vakaampaa. Alunorte käyttää Outotecin kalsinointiteknologiaa tuotannossaan.

HENKILÖSTÖ

Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 3 126 työntekijää (30.9.2009: 2 555), joista 610 työntekijää tuli yritysostoista. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 3 160 (Q1-Q3/2009: 2 568). Outotecin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 592:lla henkilöllä lähinnä yritysostojen vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 7 % yrityksen henkilöstöstä.

Outotec sai ensimmäisellä neljänneksellä päätökseen YT-neuvottelut Suomessa. Neuvotteluissa etsittiin vaihtoehtoja kustannussäästöihin ja henkilöstövähennysten minimointiin. Neuvottelujen päätyttyä 84 henkilöä irtisanottiin huhtikuussa konserninjohdosta, tukitoiminnoista, tutkimuskeskuksesta ja liiketoimintayksiköistä Suomessa. Vuoden 2010 aikana henkilöstömäärä vähenee maailmanlaajuisesti arviolta 170:llä, josta 120 henkilöä Suomesta, kun eläkkeelle jäävät ja määräaikaisten työsuhteiden päättymiset otetaan huomioon.

Henkilöstö maittain   30.9.2010 30.9.2009 muutos, % 31.12.2009
Suomi   1 081 880 22,8 1 145
Saksa   443 407 8,8 472
Muu Eurooppa   331 238 39,1 283
Amerikka   732 667 9,7 740
Australia   270 204 32,2 239
Muu maailma   269 159 69,2 249
Yhteensä   3 126 2 555 22,3 3 128

Katsauskauden lopussa Outotecillä oli projekteissa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 290 (30.6.2010: 250) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihtelun mukaan.

Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli 161,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2009: 117,4 milj. euroa).

MUUTOKSIA KONSERNIN JOHDOSSA

Outotec ilmoitti 8.10.2010 nimittäneensä KTM Mikko Puolakan talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.12.2010 alkaen. Konsernin talousjohtaja Outi Lampela vastaa väliaikaisesti talous- ja rahoitustoiminnoista 1.12.2010 saakka ja toimitusjohtaja Pertti Korhonen sijoittajasuhteista.

9.2.2010 Outotec julkaisi uuden johtoryhmän korvaamaan nykyisen johtoryhmän ja laajennetun johtoryhmän. Uusi johtoryhmä aloitti toimintansa 1.4.2010 uuden toimintamallin käyttöönoton yhteydessä. Johtoryhmän jäsenet vastuualueineen ovat:

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, johtoryhmän puheenjohtaja
Mikko Puolakka, talous ja rahoitus (1.12.2010 alkaen)
Jari Rosendal, Non-ferrous Solutions
Pekka Erkkilä, Ferrous Solutions
Peter Weber, Energy, Light Metals and Environmental Solutions
Kalle Härkki, Services
Martti Haario, Markkinatoiminnot
Michael Frei
, Hankintatoiminnot
Ari Jokilaakso
, Henkilöstö
Tapio Niskanen, Liiketoimintainfrastruktuuri
Mika Saariaho, Strategiajohtaja

OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT JA JOHTORYHMÄN OSAKEOMISTUSOHJELMA

Outotecillä on kaksi osakepohjaista kannustinohjelmaa: Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010, joka julkistettiin 3.3.2008, ja Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012, joka julkistettiin 23.4.2010.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2008-2010

Osakkeita ei allokoitu ansaintajaksolta 2009. Hallitus päätti myös, ettei henkilöitä valita ansaintakaudelle 2010, koska uusi Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012 korvaa ohjelman.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2010-2012

Outotec Oyj:n hallitus päätti uudesta avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinohjelmasta. Ohjelma koostuu kolmesta ansaintakaudesta, jotka ovat kalenterivuodet 2010, 2011 ja 2012. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet.

Hallitus hyväksyi 71 henkilöä kannustinohjelman piiriin ansaintakaudelle 2010, joka alkoi 1.1.2010. Maksettava palkkio perustuu kustannussäästöihin, tilaushankintaan ja Outotecin osakekohtaiseen tulokseen liittyvien tavoitteiden saavuttamiseen. Palkkio maksetaan vuonna 2011 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana, joka kattaa palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Osakkeita ei saa luovuttaa ansaintakauden jälkeisen kahden vuoden sitouttamisjakson aikana. Mikäli henkilön työsuhde päättyy sitouttamisjakson aikana, on hänen palautettava kaikki tai osa palkkiona saamistaan osakkeista yhtiölle vastikkeetta.

Vuosien 2010-2012 kannustinohjelman maksimipalkkio ansaintakaudelta 2010 on yhteensä enintään 361 750 Outotec Oyj:n osakkeen arvoa vastaava määrä ja koko ohjelmasta maksetaan yhteensä enintään noin 1.000.000 osakkeen arvoa vastaava määrä sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

Johtoryhmän osakeomistusohjelma

Outotecin hallitus päätti 21.5.2010 uudesta johtoryhmän jäsenten osakeomistusohjelmasta. Osakeomistusta varten johtoryhmän jäsenet perustavat osakeyhtiön Outotec Management Oy, jonka koko osakekannan he omistavat. Järjestelmän tarkoituksena on sitouttaa johtoryhmän jäsenet Outoteciin kannustamalla heitä hankkimaan ja omistamaan yhtiön osakkeita ja tätä kautta kasvattamaan yhtiön omistaja-arvoa pitkällä aikavälillä. Johto sijoittaa henkilökohtaisesti huomattavan määrän omia varojaan yhtiön osakkeisiin ja osittain yhtiön lainoituksen avulla. Outotecin hallitus päätti antaa Outotec Management Oy:lle enintään 4.980.000 euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Kun ohjelma on toteutettu kokonaisuudessaan, johtoryhmän jäsenet omistavat noin 0,34 % Outotecin osakkeista perustetun yhtiön kautta.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (22.10.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 5,2 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman muutoksista -taulukossa.

VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2010 PÄÄTÖKSET

Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2010 Espoossa. Hallituksen puheenjohtaja Risto Virrankoski avasi kokouksen ja puheenjohtajana toimi asianajaja Tomas Lindholm.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2009 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osinko

Yhtiökokous päätti jakaa 0,70 euroa osinkoa osaketta kohden 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot olivat yhteensä 32,0 miljoonaa euroa ja ne maksettiin 8.4.2010.

Hallitus

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittiin uudelleen Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen ja Anssi Soila sekä uusina jäseninä Eija Ailasmaa ja Tapani Järvinen. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Carl-Gustaf Bergströmin.

Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk, ja kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.

Tilintarkastajat

Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi.

Hallituksen valtuutukset

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

- Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 4.578.037 kappaletta yhtiön vapaalla omalla pääomalla poiketen osakkeenomistajan etuoikeudesta osakkeisiin, kuitenkin siten, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei saa ylittää kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden määrästä.

- Osakkeet hankitaan NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä hintaan, joka niille on julkisessa kaupankäynnissä muodostunut kaupantekohetkellä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 22.10.2010 mennessä.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

- Valtuutus sisältää oikeuden antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita sekä oikeuden antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja erityisiä oikeuksia. Tällä valtuutuksella hallitukselle ei kuitenkaan anneta oikeutta antaa optio-oikeuksia henkilöstön kannustamiseen.

- Valtuutuksen nojalla voidaan antaa uusia osakkeita tai luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 4.578.037 kappaletta.

- Hallitus on oikeutettu päättämään osakeannin ehdoista, kuten annettavien osakkeiden merkintähinnan määrittelyperusteista ja lopullisesta merkintähinnasta, sekä osakemerkintöjen hyväksymisestä, liikkeeseen laskettavien uusien osakkeiden allokoinnista ja liikkeeseen laskettavien osakkeiden lopullisesta määrästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Tätä valtuutusta ei ole käytetty 22.10.2010 mennessä.

Yhtiökokous muutti yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § siten, että kutsu yhtiökokoukseen tulee toimittaa vähintään 28 päivää ennen yhtiökokousta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään rahalahjoituksista valitsemilleen suomalaisille korkeakouluille enintään 600.000 euroon asti.

Hallituksen järjestäytymiskokous

Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Eija Ailasmaan, Anssi Soilan ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma katsauskauden lopussa oli 17 186 442,52 euroa, joka jakautuu 45 780 373 osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.

KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 26,17 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 31,47 euroa ja pienin noteeraus 18,85 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 76 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa yli 1 997 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo katsauskauden lopussa oli 1 422 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 31,06 euroa. Yhtiöllä ei ollut katsauskauden lopussa hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.

Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Nämä osakkeet on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534. Katsauskauden aikana tämän sopimuksen perusteella ei ole ostettu Outotecin osakkeita.

Outotec on yhdistellyt Outotec Management Oy:n (Outotecin johtoryhmän kannustinjärjestelmä) konsernin taseeseen. Katsauskauden lopussa Outotec Management Oy:llä oli 191 211 (22.10.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty konsernin taseessa omien osakkeiden hankintana. Tämä on pienentänyt Outotecin omaa pääomaa 1,0 miljoonalla eurolla. Lisätietoja ohjelman vaikutuksesta konsernin omaan pääomaan on esitetty Laskelma oman pääoman muutoksista -taulukossa.

Outotecillä oli katsauskauden lopussa 16 120 osakkeenomistajaa ja kaikkiaan 16:en hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli 55 % ja kotitalouksien osuus 15 % kaikista Outotecin osakkeista.

KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Lokakuussa Outotec sopi yhteistyöstä Mongolian kansallisen kehitysyhtiön (NDC) kanssa ja tekee Mongolian Sainshandiin kaavaillun kuparisulaton konseptisuunnittelun. Mongolian hallitus suunnittelee rakentavansa Sainshandiin teollisuusalueen, jossa jalostetaan mineraaliesiintymiä, kuten Oyu Tolgoin kupariesiintymää, ja siten monipuolistetaan maan taloutta.

Outotec ilmoitti 8.10.2010 nimittäneensä KTM Mikko Puolakan talous- ja rahoitusjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi 1.12.2010 alkaen.

LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT

Kansainvälisen toimintaympäristön riskit

Outotecin globaalin liiketoimintaan vaikuttavat monet poliittiset, taloudelliset ja yhteiskunnalliset olosuhteet. Toiminta globaaleilla markkinoilla voi aiheuttaa taloudelliseen ja poliittiseen epävakauteen liittyviä riskejä. Olosuhteet voivat muuttua nopeasti, mikä saattaa viivästyttää projektitilausten saamista.

Outotecin liiketoiminnan riskit

Katsauskauden riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Outotecin liiketoiminnan kansainvälisyydestä johtuen projektitoimituksia on useissa maissa, joissa on erilaiset tulkinnat kansainvälisistä ja paikallisista verolaeista ja säännöksistä, jotka voivat aiheuttaa ylimääräisiä suoria tai epäsuoria veroja Outotecille ja siten alentaa tilikauden voittoa.

Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 60 miljoonan euron arvosta (30.6.2010: 60 milj. euroa). Jotkut keskeytyneet projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan. Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina riski projektien siirtymisestä tai viivästymisestä.

Yrityskaupat ovat keskeinen osa Outotecin kasvustrategiaa ja niihin liittyy riski, että arvioituja synergiaetuja ei saavuteta suunnitelman mukaisesti.

Outotecillä on kustannussäästöohjelma, jonka tavoitteena on saavuttaa 25 miljoonan euron säästöt vuosittaisissa toiminnan kiinteissä kuluissa, mukaan lukien myös tuotannon kiinteät kulut, vuoden 2010 loppuun mennessä verrattuna vuoden 2009 neljännen vuosineljänneksen kustannustasoon. On mahdollista, että tavoiteltuja säästöjä ei saavuteta. Osa kustannussäästöistä on arvioitu saatavan uuden liiketoimintamallin avulla ja sen käyttöönottoon maailmanlaajuisesti liittyy riskejä.

Outotec on osallisena muutamissa välimiesmenettelyissä ja oikeudenkäynneissä. Outotecin johto uskoo, että tapaukset ja niiden tulokset eivät vaikuta merkittävästi Outotecin taloudelliseen tulokseen.

Taloudellinen epävarmuus voi vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää. Outotecin bruttokatteeseen vaikuttaa tuotevalikoima. Erityisesti tilauksilla, jotka sisältävät lisenssimaksuja, on suuri vaikutus bruttokatteeseen.

Taloudelliset riskit

Riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille. Asiakkailta vaaditut etumaksut, osamaksut ja remburssit vähentävät näitä riskejä. Katsauskauden aikana Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita.

Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.

Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lyhyellä aikavälillä aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Luonnollista suojausta käytetään niin laajasti kuin mahdollista ja mahdolliset avoimet valuuttapositiot suojataan kokonaisuudessaan termiineillä. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.

MARKKINANÄKYMÄT

Kehittyvien maiden nopea kasvu ja taloudellinen kehitys tukee metallien kysynnän myönteisiä näkymiä pitkällä aikavälillä. Metallien kysyntä on elpymässä myös kehittyneimmillä talousalueilla. Huolimatta siitä, että useita uusia investointeja ja kapasiteetin lisäyksiä on tehty viime vuosina, metallien tuotanto ei riitä tyydyttämään yhä kasvavaa kysyntää. Kaivos- ja metalliteollisuusyritysten on pakko lisätä tuotantoaan sekä kehittää yhä kompleksisempia ja haastavampia malmioitaan. Suuntaus vaatii yhä edistyksellisempää ja uutta teknologiaa. Ennustettu metallien kysynnän ja tarjonnan epätasapaino tukee myös metallien hintatasoa.

Lisäksi kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaampia ja kestävämpiä ratkaisuja. Kaivos- ja metalliyhtiöiden tiedotteiden perusteella niiden investoinnit kasvavat kuluvana vuonna vuodesta 2009. Taantuman jälkeen monet hankkeet ovat uudelleen aktivoituneet, mutta teollisuuden läpimenoajat ovat yleensä pitkiä varsinkin suurissa investoinneissa. Maailmanlaajuisten metallimarkkinoiden kahtiajako on havaittavissa, kun monet uudet suunnitellut metallinjalostusinvestoinnit ovat siirtymässä lähemmäs loppukäyttäjäänsä kehittyville markkinoille.

Non-ferrous Solutions

Värimetalliteknologiamarkkinat vahvistuvat edelleen. Erityisesti kulta-, kupari- ja sinkkihankkeita on käynnistymässä. Rikastamoihin liittyvät investoinnit etenevät nopeammin kuin sulattoihin, elektrolyyseihin ja uuttolaitoksiin liittyvät investoinnit. Kilpailu uusista projekteista on edelleen kovaa. Pitkän aikavälin näkymät ovat kuitenkin hyvät, koska malmien metallipitoisuuksien laskiessa tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia ja edistyksellisiä teknologisia ratkaisuja. Samanaikaisesti ympäristösäädökset kiristyvät sekä energian ja veden hinta nousee ja siksi tarvitaan uutta teknologiaa ja moderneja ratkaisuja. Laroxin, Ausmeltin ja Millteamin yritysostojen ansiosta Outotecin johtava markkina-asema kokonaisratkaisujen toimittajana malmista metalliksi -arvoketjuun vahvistui edelleen katsauskauden aikana hankittujen liiketoimintojen myötä.

Ferrous Solutions

Teräksen raaka-aineiden, rautamalmin ja koksitushiilen kysynnän jatkumisesta ennätystasolla on vahvoja merkkejä. Myös ruostumattoman teräksen raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti ja aktiviteetti ferroseoshankkeissa lisääntyy jatkuvasti. Brasilia, Intia ja Etelä-Afrikka jatkavat infrastruktuurinsa nopeaa kehittämistä ja runsaiden luonnonvarojensa hyödyntämistä. Useita terästehtaiden laajennuksia ja uusinvestointeja on kehitteillä Brasiliassa ja Intiassa tuottamaan rikasteita ja rautapellettejä, joita tarvitaan jatkuvasti Kiinan markkinoilla. Outotecin kestävät ratkaisut sekä ferroseoksille että rautamalmin sintraukseen ja pelletointiin ovat kilpailukykyisiä energiatehokkuutensa ja ympäristöystävällisyytensä ansiosta.

Energy, Light Metals and Environmental Solutions

Alumiinin kysyntä on kasvamassa. Sen seurauksena bauksiitin ja alumiinioksidin jalostukseen liittyvät hankkeet ovat uudelleen käynnistymässä erityisesti Kiinassa ja seuduilla, jotka toimittavat raaka-aineita Kiinan markkinoille, mutta myös alueilla, joilla halpaa energiaa on tarjolla. Myös Lähi-Itä hyödyntää tilannetta rakentamalla uusia sulattoja ja jalostuskapasiteettia.

Liiketoiminta-alueen ympäristöratkaisut käsittävät rikkihappo-, kaasunpuhdistus- ja lämmön talteenottoteknologiat. Rikkihappoteknologian markkinanäkymät ovat hyvät. Rikkihappoa tarvitaan hydrometallurgisissa prosesseissa ja sitä tuotetaan pyrometallurgisissa prosesseissa sivutuotteena. Rikkihappoa tarvitaan myös jatkuvasti lannoiteteollisuudessa. Rikkihappotehtaiden lisäksi pyrometallurgiset laitokset tarvitsevat muita ympäristöä säästäviä ratkaisuja kuten poistokaasujen puhdistusta ja jätevesien ja vesien käsittelylaitoksia. Outotecin markkina-asema edistyksellisten rikkihappotehtaiden toimittajana vahvistui edelleen Edmestonin hankinnan johdosta.

Uudet mahdollisuudet ympäristöteknologioiden, kuten materiaalien kierrätyksen ja jätteenkäsittelyn alueella lisääntyvät jatkuvasti ja siksi energiateknologiamarkkinat sisältävät vaihtoehtoisten energialähteiden, kuten öljyliuskeen, öljyhiekan ja biojätteen hyödyntämisen. Enefit-teknologiaa, joka on kehitetty Eesti Energian Narvassa rakenteilla olevaan öljyliusketta hyödyntävään laitokseen, voidaan soveltaa muuallakin. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuske- ja öljyhiekkavarat ovat ainakin kymmenkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kanadassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa.

Services

Outotecin palveluliiketoimintaan vaikuttavat teollisuuden tuotantokapasiteetin taso, uudistukset ja laajennukset sekä uuden kapasiteetin rakentaminen. Asiakkaiden varaosien, huollon ja modernisointien tarve on kasvanut, koska he käynnistävät tuotantolinjoja uudelleen. Tarvittavien palvelujen kirjo on laaja, yksittäisistä varaosista kokonaan ulkoistettuihin huoltosopimuksiin. Tämä teollisuuden trendi luo kasvumahdollisuuksia monilla tasoilla ja tukee Outotecin tavoitetta olla asiakkaidensa kumppani koko laitosten elinkaaren ajan. Hankittujen liiketoimintojen odotetaan laajentavan Outotecin palvelutarjontaa ja vahvistavan läsnäoloa maailmanlaajuisesti.

TULOSOHJEISTUS VUODELLE 2010

Katsauskauden tilauskertymän perusteella johto arvioi, että vuonna 2010:

 • tilaushankinta paranee merkittävästi vuodesta 2009

 • liikevaihto tulee kasvamaan noin 1 miljardiin euroon sisältäen yritysostot, ja

 • liikevoitto, joka sisältää hankintamenojen allokointiin liittyvät 10 miljoonan euron poistot, tulee pysymään samalla tasolla kuin vuonna 2009, poislukien kertaerät.Vuonna 2010 kertaeriin kuuluvat kertaluonteiset kulut ovat arviolta noin 25 miljoonaa euroa.

Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta.

VUODEN 2011 TALOUDELLINEN RAPORTOINTI

Outotec julkistaa vuoden 2011 aikana seuraavat taloudelliset raportit:

 • Koko vuoden 2010 ja neljännen vuosineljänneksen 2010 tulos: tiistai 8.2.

 • Osavuosikatsaus tammi - maaliskuu 2011: perjantai 29.4.

 • Osavuosikatsaus tammi - kesäkuu 2011: perjantai 29.7. ja

 • Osavuosikatsaus tammi - syyskuu 2011: torstai 27.10.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 22.3.2011.TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE

Päivä: perjantai 22.10.2010.
Aika: 14.00-15.00
Paikka: Hotelli Scandic Simonkenttä, Simonkatu 9

OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA

Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.

OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE

Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec/877899. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa viisi päivää 27.10.2010 klo 24.00 saakka numerossa 09-2314 4681 koodilla 877899.

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.

Espoossa 22.10.2010

Outotec Oyj
HallitusLisätietoja antavat:

Outotec Oyj
Pertti Korhonen, toimitusjohtaja
puhelin +358 20 529 211

Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141

Eila Paatela, viestintäjohtaja
puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198

sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.comOSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)

Konsernin laaja tuloslaskelma Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2010 2009 2009
Liikevaihto 228,5 188,7 639,4 657,9 877,7
           
Hankinnan ja valmistuksen kulut -166,1 -142,3 -474,4 -520,8 -687,5
           
Bruttokate 62,4 46,4 164,9 137,1 190,1
           
Muut tuotot 6,1 0,9 7,6 5,1 4,1
Myynnin ja markkinoinnin kulut -19,5 -13,8 -61,7 -40,1 -56,5
Hallinnon kulut -15,2 -13,2 -51,7 -39,9 -54,6
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut -6,9 -5,0 -20,6 -15,9 -20,5
Muut kulut -8,7 -0,1 -24,8 -0,9 -3,9
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta 0,0 -0,0 -0,3 -0,0 -0,2
           
Liikevoitto 18,1 15,1 13,5 45,3 58,6
           
Rahoitustuotot ja -kulut          
Korkotuotot ja -kulut 0,8 0,9 1,9 4,1 5,2
Markkinahintoihin liittyvät voitot ja tappiot -1,5 0,6 -0,9 0,9 0,6
Muut rahoitustuotot ja -kulut -0,7 -0,6 -2,4 -2,8 -3,5
Rahoitustuotot ja -kulut -1,4 0,9 -1,4 2,3 2,2
           
Voitto ennen veroja 16,7 16,0 12,1 47,6 60,9
           
Tuloverot -5,1 -4,5 -3,7 -14,3 -18,6
           
Tilikauden voitto 11,6 11,5 8,3 33,3 42,3
           
Muut laajan tuloksen erät          
Ulkomaisen yksikön tilinpäätöksen muuntamisesta        
johtuvat voitot ja tappiot -2,6 4,0 15,0 15,1 19,5
Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot rahavirran        
suojauksista 1,2 -0,2 0,8 1,2 2,7
Tuloverot liittyen rahavirran suojauksiin -0,3 0,0 -0,2 -0,1 -0,3
Kauden aikana kirjatut voitot ja tappiot          
myytävissä olevista sijoituksista 0,2 0,0 0,2 -0,2 2,4
Tuloverot liittyen myytävissä oleviin sijoituksiin - - - - -0,0
Muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen -1,5 3,8 15,9 16,1 24,3
           
Tilikauden laaja tulos 10,0 15,3 24,2 49,4 66,6
           
Tilikauden voiton jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 11,6 11,5 8,3 33,3 42,3
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
           
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen:          
Emoyhtiön omistajille 10,0 15,3 24,2 49,4 66,6
Määräysvallattomien omistajien osuus - - - - -
           
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tilikauden voitosta        
laskettu osakekohtainen tulos:          
Osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,28 0,18 0,80 1,01
Laimennettu osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,28 0,18 0,80 1,01


Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.

Konsernin lyhennetty tase      
milj. EUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
       
VARAT      
       
Pitkäaikaiset varat      
Aineettomat hyödykkeet 214,9 84,2 170,2
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 51,2 32,8 52,1
Sijoitukset ja saamiset      
Korolliset 2,2 1,2 5,1
Korottomat 38,6 26,1 37,2
Pitkäaikaiset varat yhteensä 306,9 144,4 264,6
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus *) 115,3 60,2 93,2
Sijoitukset ja saamiset      
Korolliset 0,4 0,6 0,7
Korottomat 285,1 245,2 292,7
Rahavarat 264,8 279,9 258,5
Lyhytaikaiset varat yhteensä 665,6 586,0 645,0
       
VARAT YHTEENSÄ 972,5 730,3 909,6
       
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
       
Oma pääoma      
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma 326,9 234,5 315,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 1,1 - 27,4
Oma pääoma yhteensä 328,0 234,5 342,4
       
Pitkäaikaiset velat      
Korolliset 30,8 2,2 41,2
Korottomat 97,7 76,0 98,2
Pitkäaikaiset velat yhteensä 128,5 78,2 139,4
       
Lyhytaikaiset velat      
Korolliset 30,6 0,2 32,0
Korottomat      
Saadut ennakkomaksut **) 189,4 203,0 150,9
Muut korottomat lyhytaikaiset velat 296,0 214,4 244,9
Lyhytaikaiset velat yhteensä 516,0 417,7 427,8
       
Velat yhteensä 644,5 495,9 567,2
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 972,5 730,3 909,6


*) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 25,4 miljoonaa euroa 30.9.2010 (30.9.2009: 8,6 milj.euroa, 31.12.2009: 17,0 milj. euroa).
**) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 102,8 miljoonaa euroa 30.9.2010 (30.9.2009: 1 128,9 milj.euroa, 31.12.2009: 1 041,2 milj. euroa).

Lyhennetty rahavirtalaskelma Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Liiketoiminnan rahavirrat      
Tilikauden voitto 8,3 33,3 42,3
Oikaisut      
Poistot 15,5 8,7 12,1
Muut oikaisut 19,0 14,7 21,4
Käyttöpääoman vähennys (+) / lisäys (-) 70,8 -22,3 -75,0
Saadut korot 3,1 4,8 6,1
Maksetut korot -1,0 -0,5 -0,7
Maksetut verot -23,6 -23,5 -34,9
Liiketoiminnan nettorahavirta 92,3 15,2 -28,8
       
Investoinnit -9,8 -13,3 -17,0
Tytäryhtiöiden hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla -36,8 -2,9 -1,9
Hankitut liiketoiminnot -2,2 - -
Osakkuusyhtiöosakkeiden hankinta - - -10,4
Aineellisen omaisuuden myynti 4,2 0,3 0,0
Muu investointien rahavirta - -0,0 -0,2
Investointien nettorahavirta -44,6 -15,9 -29,5
Rahavirta ennen rahoitusta 47,7 -0,7 -58,3
       
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -13,6 -0,1 -0,2
Pitkäaikaisten lainojen nostot - - 30,6
Lyhytaikaisten lainojen vähennys -17,0 -1,0 -
Lyhytaikaisten lainojen lisäys 16,5 - 1,7
Omien osakkeiden hankinta - -3,3 -3,3
Lähipiirin nettosijoitus Outotec Oyj:n osakkeisiin *) -4,1 - -
Maksetut osingot -32,0 -42,0 -42,0
Muu rahoituksen rahavirta 0,5 -0,1 -0,2
Rahoituksen nettorahavirta -49,8 -46,5 -13,4
       
Rahavarojen nettomuutos -2,1 -47,3 -71,7
       
Rahavarat tilikauden alussa 258,5 317,8 317,8
Valuuttakurssien muutosten vaikutus 8,3 9,4 12,5
Rahavarojen nettomuutos -2,1 -47,3 -71,7
Rahavarat tilikauden lopussa 264,8 279,9 258,5


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.9.2010 191 211 (22.10.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Laskelma oman pääoman muutoksista

A = Osakepääoma
B = Ylikurssirahasto
C = Muut rahastot
D = Arvonmuutosrahasto
E = Omat osakkeet
F = Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto
G = Kumulatiiviset muuntoerot
H = Kertyneet voittovarat
I = Määräysvallattomien omistajien osuus
J = Oma pääoma yhteensä

 
  Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma    
                     
milj. EUR A B C D E F G H I J
Oma pääoma 1.1.2009 16,8 20,2 0,1 -3,7 -9,4 - -16,0 218,5 - 226,4
Osingonjako - - - - - - - -42,0 - -42,0
Omien osakkeiden hankinta - - - - -3,3 - - - - -3,3
Omien osakkeiden siirto osakepalkkiojärjes-telmään kuuluville - - - - 8,1 - - -4,8 - 3,3
Osakeperusteiset maksut:                    
Vastaanotettujen

palveluiden arvo
- - - - - - - 0,0 - 0,0
Tilikauden laaja tulos - - - 1,0 - - 15,1 33,3 - 49,4
Muut muutokset - - 0,2 - - - - 0,4 - 0,6
Oma pääoma 30.9.2009 16,8 20,2 0,3 -2,8 -4,6 - -0,9 205,3 - 234,4
                     
Oma pääoma 1.1.2010 16,8 20,2 0,3 1,1 -4,6 63,4 3,5 214,3 27,4 342,4
Osingonjako - - - - - - - -32,0 - -32,0
Osakeanti 0,4 - - - - 24,3 - - - 24,7
Outotec-konsernin johtoryhmän kan-nustinjärjestelmä *) - - - - -5,2 - - - 1,1 -4,1
Osakeperusteiset maksut:                    
Vastaanotettujen

palveluiden arvo
- - - - - - - 0,5 - 0,5
Tilikauden laaja tulos - - - 0,8 - - 15,0 8,3 - 24,2
Larox konsernin hankintaan liittyvä määräysvallattomien omistajien osuus - - - - - - - - -27,4 -27,4
Muut muutokset - - 0,1 - - - - -0,3 - -0,2
Oma pääoma 30.9.2010 17,2 20,2 0,4 1,9 -9,7 87,7 18,5 190,7 1,1 328,0


*) Outotec Management Oy:n konsolidointi (Outotec-konsernin johtoryhmän kannustinjärjestelmä). Outotec Management Oy:llä oli 30.9.2010 191 211 (22.10.2010: 191 211) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.

Konsernin tunnusluvut Q3 Q3 Q1-Q3 Q1-Q3 Viim. Q1-Q4
  2010 2009 2010 2009 12kk 2009
Liikevaihto, milj. EUR 228,5 188,7 639,4 657,9 859,1 877,7
Bruttokate, % 27,3 24,6 25,8 20,8 25,4 21,7
Liikevoitto, milj. EUR 18,1 15,1 13,5 45,3 26,8 58,6
Liikevoitto, % 7,9 8,0 2,1 6,9 3,1 6,7
Voitto ennen veroja, milj. EUR 16,7 16,0 12,1 47,6 25,3 60,9
Voitto ennen veroja, % liikevaihdosta 7,3 8,5 1,9 7,2 2,9 6,9
Liiketoiminnan nettorahavirta, milj. EUR 50,3 2,5 92,3 15,2 48,3 -28,8
Korollinen nettovelka kauden lopussa, milj. EUR -206,0 -279,3 -206,0 -279,3 -206,0 -191,0
Nettovelkaantumisaste kauden lopussa, % -62,8 -119,1 -62,8 -119,1 -62,8 -55,8
Omavaraisuusaste kauden lopussa, % 41,9 44,5 41,9 44,5 41,9 45,1
Käyttöpääoma kauden lopussa, milj. EUR -141,3 -147,3 -141,3 -147,3 -141,3 -62,8
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. EUR 6,2 4,1 86,9 13,3 171,7 98,0
Käyttöomaisuusinvestoinnit, % liikevaihdosta 2,7 2,2 13,6 2,0 20,0 11,2
Sijoitetun pääoman tuotto, % 18,5 31,0 3,9 30,2 8,5 20,9
Oman pääoman tuotto, % 14,2 20,3 3,3 19,3 6,2 14,9
Tilauskanta kauden lopussa, milj. EUR 1 332,2 980,0 1 332,2 980,0 1 332,2 867,4
Tilauskertymä, milj. EUR 269,1 201,5 1 038,2 446,6 1 148,7 557,1
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana 3 143 2 566 3 160 2 568 3 056 2 612
Tilikauden voitto, % liikevaihdosta 5,1 6,1 1,3 5,1 2,0 4,8
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, milj. EUR 6,9 5,0 20,6 15,9 25,2 20,5
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut, % liikevaihdosta 3,0 2,7 3,2 2,4 2,9 2,3
Osakekohtainen tulos, EUR 0,25 0,28 0,18 0,80 0,39 1,01
Osakekohtainen oma pääoma, EUR 7,22 5,63 7,22 5,63 7,22 7,09
Osakekohtainen osinko, EUR - - - - 0,70 0,70TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä sekä alla esitettyjä vuonna 2010 käyttöönotettuja muutettuja standardeja. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.

Uusien ja muutettujen IFRS -standardien ja IFRIC -tulkintojen soveltaminen

Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:

 • IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen. Uudistetun standardin myötä vähemmistön voi arvostaa joko käypään arvoon tai suhteellisena osuutena hankitun yhtiön nettovaroista. Vaiheittaisissa liiketoimintojen hankinnoissa aikaisemmin hankitut omistusosuudet arvostetaan hankinta-ajankohdan käypään arvoon ja arvonmuutos kirjataan tulosvaikutteisesti. Hankintoihin liittyvät kulut kirjataan tulosvaikutteisesti kun palvelut on vastaanotettu. Muutettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankintaan. Tämän seurauksena vuoden 2009 aikana hankitut Ausmelt Ltd:n osuudet on arvostettu käypään arvoon ja arvonmuutos on kirjattu tulosvaikutteisesti. Lisäksi Ausmelt Ltd:n hankintaan liittyvät menot on kirjattu tulosvaikutteisesti.

 • IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös. Uudistetun standardin myötä konsernin tytäryhtiöiden omistusosuuksien lisäysten tai vähennysten käsittely on täsmentynyt. Määräysvallan muuttuessa syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tulosvaikutteisesti. Jos määräysvallassa ei omistusosuuden muutoksesta johtuen tapahdu muutosta, kirjataan se omaan pääomaa koskevina liiketoimina. Uudistettua standardia on sovellettu Ausmelt Ltd:n, Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n hankinnassa. Uudistettu standardi vaikutti Ausmelt Ltd:n hankintaan. Määräysvallan muutoksen myötä hankitut Ausmelt Ltd:n osakkeet arvostettiin käypään arvoon tulosvaikutteisesti.

 • IFRS standardien vuosittaiset muutokset.

Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2010 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja, joilla ei odoteta olevan vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:

 • IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Käteisvaroina maksettavat konsernin osakeperusteiset liiketoimet (voimassa 1.1.2010 alkavilla tilikausilla).

 • IAS 39 Rahoitusinstrumentit - Kirjaaminen ja arvostaminen suojauslaskennan kohteet (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2011 alkavalla tilikaudella:

 • IAS 24 Lähipiiriä koskevat tiedot tilinpäätöksessä (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 • IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa - Osakeantien, optioiden ja merkintäoikeuksien luokittelu (voimassa 1.2.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 • IFRIC 14 - Etuuspohjaisesta järjestelystä johtuvan omaisuuserän yläraja, vähimmäisrahastointivaatimukset ja näiden välinen yhteys (voimassa 1.1.2011 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

 • IFRIC 19 Rahoitusvelkojen muuttaminen oman pääoman ehtoisiksi instrumenteiksi (voimassa 1.7.2010 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).

Muuttuneet toimintasegmentit ja uusi liiketoimintamalli

Helmikuussa 2010 julkistetun uuden toimintamallin myötä Outotecin organisaatiorakenne muuttui. Taloudellinen raportointi uuden rakenteen mukaan aloitettiin 1.4.2010. Outotecin uudet IFRS 8:n mukaiset raportoitavat segmentit ovat Non-ferrous Solutions, Ferrous Solutions ja Energy, Light Metals and Environmental Solutions. Lisätietoa uusista toimintasegmenteistä löytyy osavuosikatsauksesta tammi-syyskuu 2010 kohdasta "Uusi liiketoimintamalli ja raportointisegmentit".

Outotec julkaisi toimintasegmenttien muutokseen liittyvät vuoden 2009 vertailutiedot pörssitiedotteessa 30.6.2010.

Arvioiden käyttö

IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä tilinpäätöstiedotteessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat tilinpäätöstiedotteessa käytetyistä arvioista.

Merkittävät liikevoittoon vaikuttavat kertaluonteiset erät Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Kertaluonteiset erät liittyen liiketoiminnan uudelleenjärjestelyihin -22,3 - -
Ausmelt Ltd:n osakkeiden käypään arvoon arvostuksen ja hankintaan liittyvien kulujen nettovaikutus 2,2 - -
Pacific Ore Ltd:n osakkeiden alaskirjaus - - -2,5
Välimiesoikeuden päätöksen aiheuttamat kertaluonteiset erät - 2,4 2,4Tuloverot Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot -18,4 -13,1 -13,7
Laskennalliset verot 14,7 -1,2 -4,9
Tuloverot yhteensä -3,7 -14,3 -18,6Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet      
milj. EUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Hankintameno kauden alussa 117,8 87,6 87,6
Muuntoerot 2,7 2,3 3,3
Lisäykset 6,0 7,4 14,9
Vähennykset -0,7 -0,6 -0,9
Tytäryhtiöiden hankinta 2,1 - 12,9
Uudelleenryhmittelyt 0,0 -0,1 -0,0
Hankintameno kauden lopussa 127,9 96,5 117,8
       
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden alussa -65,7 -58,1 -58,1
Muuntoerot -1,6 -1,3 -1,8
Vähennykset 0,3 0,4 1,0
Uudelleenryhmittelyt -0,2 0,1 0,2
Tilikauden arvonalentumiset -2,5 - -
Tilikauden poistot -7,0 -4,9 -7,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset kauden lopussa -76,7 -63,8 -65,7
       
Kirjanpitoarvo kauden lopussa 51,2 32,8 52,1Vastuusitoumukset      
milj. EUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Annetut pantit ja kiinnitykset 0,8 1,9 33,4
Annetut takaukset kaupallisten sitoumusten vakuudeksi 177,5 211,1 218,2
Vuokravastuut 68,3 63,8 64,4


Annetut pantit ja kiinnitykset liittyvät Outotec (Shanghai) Co. Ltd:n luottolimiitteihin.

Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 37,0 miljoonaa euroa 30.9.2010 (30.9.2009: 8,2 milj. euroa, 31.12.2009: 47,1 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 326,0 miljoonaa euroa 30.9.2010 (30.9.2009: 352,7 milj. euroa, 31.12.2009: 321,3 milj. euroa).

Johdannaissopimukset

 
     
Valuuttajohdannaiset      
milj. EUR 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009
Käypä nettoarvo 4,8 *) -2,0**) -1,9***)
Nimellisarvo 321,4 310,1 319,3


*) joista 0,0 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
**) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
***) joista 1,4 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.

LähipiiritapahtumatAvoimet saldot johtoon kuuluvien avainhenkilöiden kanssa
     


Outotecin hallitus antoi Outotec Management Oy:lle enintään 5,0 miljoonan euron suuruisen korollisen lainan Outotecin osakkeiden hankinnan rahoittamiseksi. Tästä lainasta oli avoimena 4,1 miljoonaa euroa 30.9.2010.

Liiketoimet ja avoimet saldot osakkuusyhtiöiden kanssa Q1-Q3 Q1-Q3 Q1-Q4
milj. EUR 2010 2009 2009
Myynti 0,1 0,1 0,1
Ostot -0,2 - -
Myynti- ja muut saamiset 0,0 0,0 0,1
Lyhytaikaiset velat - - 0,4
Lainasaamiset 0,0 - -Liiketoimintojen yhdistäminen

 
     


Larox-konsernin hankinta

Outotec toteutti Laroxin määräysvallan hankintaan johtavat kaupat suunnatulla osakeannilla 21.12.2009 ja teki pakollisen julkisen ostotarjouksen lopuista Laroxin osakkeista. Outotec julkisti 27.1.2010 julkisen ostotarjouksen lopullisen tuloksen, jonka mukaan Outotecin omistusosuus oli noin 98,5 % Laroxin osakkeista ja noin 99,7 % kaikista äänistä. Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnan nimittämä välimiesoikeus vahvisti 10.6.2010, että Outotec on saanut omistusoikeuden kaikkiin Laroxin osakkeisiin asettamalla välimieoikeuden hyväksymän vakuuden lunastushinnalle ja sille kertyvälle korolle. Lunastushinta ja sille kertynyt korko maksettiin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana.

Ostettujen Laroxin osakkeiden kauppahinta oli 94,5 miljoonaa euroa sisältäen aktivoidut hankintaan liittyvät kustannukset 4,1 miljoonaa euroa. Suurin osa kauppahinnasta maksettiin 3.780.373 Outotecin uutena osakkeena, joka vastasi 88,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Liikearvo perustuu pääosin Laroxin kokeneeseen henkilökuntaan ja synergiaetuihin, joita transaktiossa arvioidaan syntyvän vuositasolla vähintään 7 miljoonaa euroa. Synergiaedut tulevat osin Laroxin ja Outotecin myynti- ja palveluverkostojen yhdistämisestä ja osin Laroxin paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia. Vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana aineellisten hyödykkeiden käypiin arvoihin tehtiin tarkistuksia, jotka olivat määriltään vähäisiä. Näillä kauppahinnan allokaation tarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

milj. EUR Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
     
Aineettomat hyödykkeet 41,0 17,4
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 11,9 12,9
Vaihto-omaisuus 26,3 22,8
Myyntisaamiset ja muut saamiset 41,0 39,0
Rahavarat 1,5 1,5
Varat yhteensä 121,9 93,8
     
Korolliset velat 34,6 34,6
Laskennalliset verovelat 8,4 1,7
Ostovelat ja muut velat 32,0 32,0
Velat yhteensä 75,0 68,3
     
Nettovarat 46,8 25,5
     
Hankintameno, (oma pääoma) 88,1  
Hankintameno, (raha) 6,4  
Liikearvo 47,6  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 1,5  
Maksettu hankintameno 30.9.2010 4,4  
Maksettu hankintameno 30.12.2009 2,0  
Rahavirtavaikutus 30.9.2010 4,4  Larox-konsernin hankinnan vaikutus Outotecin 2009 liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-31.12.2009 olisi ollut 1 027,9 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 31,8 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneen yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2009.

Ausmelt Ltd:n hankinta

Outotec julkisti 23.3.2010 saaneensa onnistuneesti päätökseen australialaisen pörssiyhtiön Ausmelt Ltd:n hankinnan ja omistavansa 100 % kaikista Ausmeltin osakkeista ja äänistä. Ostettujen Ausmelt Ltd:n osakkeiden kauppahinta oli noin 49 miljoonaa Australian dollaria (noin 34 milj. euroa). IFRS 3 vaatimusten mukaisesti Ausmeltin osakkeet arvostettiin käypään arvoon, kun Outotec saavutti määräysvallan yhtiössä. Käypään arvoon arvostus nosti osakkeiden arvoa noin 3,3 miljoonaa euroa. Lisäksi Ausmeltin hankintaan liittyvät kulut 1,1 miljoonaa euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Muut kulut.

Ausmelt kehittää, suunnittelee ja toimittaa TSL-sulatusteknologiaa (Top Submerged Lance) metallien tuotantoon ja teollisuusjätteiden käsittelyyn. Ausmeltin TSL-teknologia täydentää Outotecin sulatusteknologiavalikoimaa. Outotec toimittaa kuparin ja nikkelin liekkisulatusteknologiaa suuriin laitoksiin, kun taas Ausmeltin TSL metodi sopii pienistä keskisuuriin laitoksiin sekä muille raaka-aineille, kuten raudalle, sinkille, lyijylle, tinarikasteelle, sinkkisakoille sekä sivutuotteisiin ja poisteisiin. Teknologian avulla on myös mahdollista saada talteen arvokkaat metallit sivutuotteista.

Hankitun yhtiön liikevaihto ostohetkestä kolmannen vuosineljänneksen loppuun oli 7,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tappio oli 1,1 miljoonaa euroa.

Alla esitetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille (teknologioille, tilauskertymälle ja asiakassuhteille) sekä aineellisille hyödykkeille. Liikearvo perustuu pääosin Ausmeltin kokeneeseen henkilöstöön ja synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän Ausmeltin paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia, kun se hyötyy Outotecin globaalista myyntiverkosta. Kauppahinnan allokaatio päivitettiin vuoden 2010 toisen neljänneksen aikana. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiin arvoihin tehtiin tarkistuksia, jotka olivat määriltään vähäisiä. Määrältään vähäinen muutos tehtiin ostovelkojen ja muiden velkojen avaaviin kirjanpitoarvoihin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen aikana. Näillä kauppahinnan allokaatio tarkistuksilla ei ollut tulosvaikutusta.

milj. EUR Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
Aineettomat hyödykkeet 10,4 0,5
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 1,7 0,2
Vaihto-omaisuus 0,6 0,6
Myyntisaamiset ja muut saamiset 2,2 2,2
Rahavarat 4,4 4,4
Varat yhteensä 19,3 8,0
     
Laskennalliset verovelat 3,4 -
Ostovelat ja muut velat 8,0 8,0
Velat yhteensä 11,4 8,0
     
Nettovarat 7,9 -0,1
     
Hankintameno 34,4  
IFRS hankintamenon uudelleen arvostus 3,4  
Muuntoerot -0,4  
Liikearvo 29,4  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 4,4  
Maksettu hankintameno 30.9.2010 24,0  
Maksettu hankintameno 31.12.2009 10,4  
Kurssiero -1,1  
Rahavirtavaikutus 30.9.2010 18,5  
     

Muut hankitut liiketoiminnot

Outotec hankki Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan 18.3.2010

Outotec on vahvistanut palveluliiketoimintaansa hankkimalla ruotsalaisen Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan. Millteam tarjoaa huoltopalveluita, asennuksia, asennusvalvontaa, kunnossapitotarkastuksia ja kaivosyritysten laitteiden huoltoa ja sillä on erikoisosaamista jauhinmyllyjen kunnossapidosta. Millteamin vuosiliikevaihto on noin 4 miljoonaa euroa ja se työllistää 35 henkilöä. Millteamin hankinta tukee Outotecin strategiaa laajentaa palveluliiketoimintaansa. Uuden Ruotsissa sijaitsevan palveluyksikkönsä ansiosta Outotec voi tarjota parempia laitosten elinkaaripalveluita asiakkailleen Euroopassa ja IVY-maissa.

Outotec täydensi rikkihappoteknologioitaan hankkimalla Edmeston AB:n koko osakekannan 17.5.2010.

Edmeston AB on Göteborgissa sijaitseva yhtiö, joka on erikoistunut pääasiassa rikkihappotehtaissa käytettävien prosessilaitteiden suunnitteluun ja valmistuttamiseen. Edmestonilla on erikoisosaamista erittäin syövyttäviin olosuhteisiin sopivista ruostumattoman teräksen erikoislaaduista. Edmestonin vuosiliikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja se työllistää toistakymmentä ammattilaista. Edmestonin hankinta vahvistaa Outotecin asemaa johtavana rikkihappoteknologioiden toimittajana. Edmeston täydentää Outotecin tarjontaa rikkihappotehtaille ja parantaa palvelutasoa erityisesti laitteistojen kunnostuksissa ja ajanmukaistamisessa.

Hankittujen liiketoimintojen liikevaihto ostohetkistä vuoden 2010 kolmannen vuosineljänneksen loppuun oli 5,7 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto oli 1,0 miljoonaa euroa.

Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edmeston AB:n kauppahinta oli yhteensä noin 170 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 18,8 milj. euroa). Hankintoihin liittyvät kulut 0,3 miljoona euroa on kirjattu tulosvaikutteisesti konsernin laajan tuloslaskelman erään Hallinnon kulut.

Alla esitetty yhdistetty kauppahinnan allokaatio on alustava, koska aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden käypiä arvoja tarkistetaan. Lopullinen kauppahinnan allokaatio tullaan täsmentämään vuoden 2010 viimeisen neljänneksen aikana. Alustavassa kauppahinnan allokaatiossa kauppahintaa on allokoitu aineettomille hyödykkeille kuten teknologioille, tuotemerkeille ja asiakassuhteille. Lisäksi aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet arvostettiin käypään arvoon. Liikearvo perustuu pääosin kokeneeseen henkilöstöön ja synergiaetuihin, joita odotetaan syntyvän hankittujen liiketoimintojen paremmista kasvumahdollisuuksista osana Outotecia.

milj. EUR Yhdistämisessä kirjatut käyvät arvot Kirjanpitoarvot ennen yhdistämistä
     
Aineettomat hyödykkeet 5,4 -
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet 0,4 0,1
Vaihto-omaisuus 3,1 3,1
Myyntisaamiset ja muut saamiset 0,3 0,3
Rahavarat 0,9 0,9
Varat yhteensä 10,1 4,4
     
Laskennalliset verovelat 1,3 -
Ostovelat ja muut velat 2,2 2,2
Velat yhteensä 3,5 2,2
     
Nettovarat 6,6 2,3
     
Hankintameno 18,0  
Hankintameno jaksotettu velaksi 30.9.2010 0,8  
Liikearvo *) 11,4  
     
Hankittujen tytäryritysten rahavarat 0,9  
Maksettu hankintameno 30.9.2010 18,0  
Kurssiero -1,0  
Rahavirtavaikutus 30.9.2010 16,1  


*) josta 0,9 miljoonaa euroa on verotuksessa vähennyskelpoista.

Hankittujen liiketoimintojen vaikutus Outotecin vuoden 2010 kolmannen neljänneksen liikevaihtoon ja tilikauden tulokseen

Outotecin liikevaihto 1.1.-30.9.2010 olisi ollut 644,3 miljoonaa euroa ja tilikauden voitto 9,3 miljoonaa euroa, jos tilikauden aikana toteutuneet Millteam Swedenin palveluliiketoiminnan ja Edemeston AB:n yrityshankinnan yhdistämisen ajankohta olisi ollut 1.1.2010. Larox konserni sekä Ausmelt on konsolidoitu Outotec-konserniin vuoden 2010 alusta lähtien.

Segmenttien liikevaihto ja liikevoitto kvartaaleittain              
milj. EUR Q1/09 Q2/09 Q3/09 Q4/09 Q1/10 Q2/10 Q3/10
Liikevaihto              
Non-ferrous Solutions 129,9 132,2 104,6 115,9 113,5 141,3 144,6
Ferrous Solutions 27,7 34,2 34,9 49,9 20,0 32,9 35,5
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 76,8 74,3 51,3 56,3 54,6 52,6 50,3
Kohdistamattomat erät*) ja sisäinen myynti -2,7 -3,1 -2,2 -2,3 -1,0 -3,0 -1,8
Yhteensä 231,6 237,6 188,7 219,8 187,0 223,8 228,5
               
Liikevoitto              
Non-ferrous Solutions 10,5 7,3 9,4 7,9 -15,4 4,8 13,5
Ferrous Solutions 1,6 0,2 2,6 5,1 -2,5 1,4 4,2
Energy, Light Metals and Environmental Solutions 7,0 9,2 4,6 6,8 10,0 1,9 3,5
Kohdistamattomat**) ja sisäiset erät -2,7 -2,7 -1,5 -6,5 -2,2 -2,6 -3,1
Yhteensä 16,3 13,9 15,1 13,3 -10,1 5,5 18,1


*) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
**) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa konsernin johtamis- ja hallintopalvelut.

Tunnuslukujen laskentaperusteet  
       
Korollinen nettovelka = Korolliset velat - korolliset varat  
       
Nettovelkaantumisaste = Korollinen nettovelka × 100
    Oma pääoma yhteensä  
       
Omavaraisuusaste = Oma pääoma yhteensä × 100
    Taseen loppusumma - saadut ennakot  
       
Sijoitetun pääoman tuotto = Liikevoitto + rahoitustuotot × 100
    Taseen loppusumma - korottomat velat (kauden keskiarvo)  
       
Oman pääoman tuotto = Tilikauden voitto × 100
    Oma pääoma yhteensä (kauden keskiarvo)  
       
Tutkimus- ja kehitystoiminnan kulut = Laajaan tuloslaskelmaan kirjatut tutkimus- ja kehitystoiminnan  
    kulut (mukaan lukien saaduilla avustuksilla katetut kulut)  
       
Osakekohtainen tulos = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto  
    Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana
       
Osakekohtainen osinko = Tilikaudelta jaettu osinko  
    Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa
     JAKELU

NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com

Esitteet
Nimi
Heinä-syyskuun 2010 osavuosikatsaus Lataa