Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Outotec täydentää tarjousasiakirjaa Laroxin julkistamalla pörssitiedotteella
tammikuuta 19, 2010

Outotec täydentää tarjousasiakirjaa Laroxin julkistamalla pörssitiedotteella

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE, 19.1.2010 KLO 14.30

Outotec täydentää tarjousasiakirjaa Laroxin julkistamalla pörssitiedotteella

Larox Oyj ("Larox") on 18.1.2010 julkistanut tämän tiedotteen liitteenä 1 olevan
pörssitiedotteen, joka koskee Laroxin laskennallisten verosaamisten
alaskirjaamista.

Outotec on päättänyt täydentää Laroxista tekemäänsä pakollista julkista
ostotarjousta ("Ostotarjous") koskevaa yhdistettyä tarjousasiakirjaa ja
listalleottoesitettä ("Tarjousasiakirja") tällä tiedotteella sekä liitteenä 1
olevalla Laroxin 18.1.2010 julkistamalla pörssitiedotteella.

Täydennyksen johdosta Ostotarjouksen hyväksyneille Laroxin osakkeenomistajille
ja Laroxin vuonna 1994 toteuttaman rahastoannin käyttämättömien
merkintäoikeuksien ("Merkintäoikeudet") haltijoille syntyy
arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus peruuttaa antamansa Ostotarjouksen
hyväksyntä.

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen
peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle, jolle kyseisiä
Laroxin osakkeita tai Merkintäoikeuksia koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake
on toimitettu, siten, että se on perillä viimeistään 21.1.2010. Jos
hyväksymislomake on toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, peruutusilmoitus
tulee toimittaa Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Jos kyseessä ovat
hallintarekisteröidyt arvopaperit, osakkeenomistajan tulee pyytää
hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus. Peruutusilmoitus
katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitajayhteisö tai Nordea Pankki Suomi
Oyj on sen tosiasiallisesti vastaanottanut.

Jos Ostotarjouksen osakevastiketta vastaan hyväksynyt osakkeenomistaja peruuttaa
hyväksyntänsä yllä kuvatun mukaisesti, osakkeenomistajan arvo-osuustilille
kirjattu Laroxin väliaikainen arvo-osuuslaji muunnetaan arvo-osuusjärjestelmässä
takaisin vastaaviksi Laroxin osakkeiksi ja osakkeet kirjataan takaisin
osakkeenomistajan arvo-osuustilille mahdollisimman nopeasti, arviolta kolmen (3)
pankkipäivän kuluessa siitä, kun asianmukainen peruutusilmoitus on
vastaanotettu.

Jos Ostotarjouksen käteisvastiketta tai Merkintäoikeuden tarjoushintaa vastaan
hyväksynyt osakkeenomistaja tai Merkintäoikeuksien haltija peruuttaa
hyväksyntänsä yllä kuvatun mukaisesti, tarjottuja osakkeita tai
Merkintäoikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus
poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa
siitä, kun asianmukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Osakkeenomistajalla tai Merkintäoikeuksien haltijalla on milloin tahansa ennen
Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Ostotarjous
uudelleen sellaisten Laroxin osakkeiden ja Merkintäoikeuksien osalta, joiden
osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, noudattaen Ostotarjouksen
ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika
päättyy 22.1.2010, ellei tarjousaikaa jatketa.

Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja
voi periä peruuttamisesta maksun oman hinnastonsa mukaisesti.

Tarjousasiakirja täydennyksineen on saatavilla Outotecin kotisivuilla
osoitteessa www.outotec.com  sekä Nordea Pankki Suomi
Oyj:n sivuilla osoitteessa www.nordea.fi/sijoita .
Lisäksi painettu Tarjousasiakirja täydennyksineen on saatavilla Nordea Pankki
Suomi Oyj:n konttoreista, Nordea Private Banking -yksiköistä sekä NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n toimipisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

OUTOTEC OYJ

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin 020 529 211
Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin 020 529 211, 040 570 0074
Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puhelin 020 529 2003, 0400 954 141
Eila Paatela, viestintäjohtaja, puhelin 020 529 2004, 0400 817 198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com 

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com 


OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN
OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA
LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE,
SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI
ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA.


Tietoa yhtiöistä

Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä
teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia
ja ympäristöystävällisiä tehtaita, prosesseja, laitteita ja palveluja
maailmanlaajuisesti. Outotecin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 1,2 miljardia
euroa ja yhtiö työllistää noin 2.500 henkilöä 21 maassa. Yhtiön pääkonttori on
Espoossa. Outotec on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja sen markkina-arvo
18.1.2010 oli noin 1 170 miljoonaa euroa. Lisätietoa www.outotec.com


Larox on nesteen- ja kiintoaineenerotuksen prosessiratkaisujen kehittäjä ja
maailmanlaajuinen toimittaja, jonka teollisuussuodattimia käytetään pääosin
kaivos- ja metallurgisen teollisuuden sekä kemianteollisuuden sovelluksissa.
Larox toimii yli 40 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa ja
sillä on tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli
208 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 560. Larox on listattu NASDAQ OMX
Helsingissä ja sen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien B-sarjan osakkeiden
markkina-arvo 18.1.2010 oli noin 77 miljoonaa euroa. Lisätietoa www.larox.comLIITE 1

Larox Oyj  Pörssitiedote 18.1.2010 klo 10.30

Laroxin laskennallisten verosaamisten alaskirjaus aiheuttaa odotettua suuremman
tappion vuodelle 2009

Larox Oyj ilmoitti 25.9.2009 pörssitiedotteella yhtiön koko vuoden 2009 tuloksen
olevan selkeästi tappiollinen sopeutustoimenpiteisiin liittyvän 4,6 miljoonan
euron kertaluonteisen erän takia.

Arvioitua suurempi tappio johtuu Laroxin liiketoiminnasta riippumattomista
syistä. Outotec Oyj:n toteutettua Laroxin määräysvallan hankintaan johtaneet
osakekaupat joulukuun 2009 lopulla Laroxista on tullut Outotecin tytäryhtiö.

Omistajavaihdoksen myötä Larox menettää tiettyjen ulkomaisten tytäryhtiöiden
verotuksessa vahvistetut tappiot, joihin liittyvät noin 4 miljoonan euron
laskennalliset verosaamiset kirjataan sen johdosta alas vuoden 2009
konsernitilinpäätöksessä. Larox ennakoi alustavien laskelmien mukaan ja
verosaamisten alaskirjaus huomioiden vuoden 2009 tappion olevan selkeästi
aiempaa arviota suurempi.

Larox julkaisee vuoden 2009 tilinpäätöksen 9.2.2010.

Larox Oyj

Lisätietoja:

Jori Halkola
Talousjohtaja

Puh. 0207 687 228
Fax  0207 687 327
jori.halkola@larox.com 

www.larox.com 

Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet

Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden
jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun
ratkaisutoimittaja nesteen ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan
suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin
kaivos- ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden
sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on noin 600 työntekijää.
Yhtiöllä on tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa. Pääkonttori sijaitsee
Lappeenrannassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 208,0 miljoonaa euroa, josta yli
93 % kertyi Suomen ulkopuolelta.