Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2010 Outotec täydentää tarjousasiakirjaa Laroxin julkistamalla pörssitiedotteella
Pörssitiedote tammikuuta 19, 2010

Outotec täydentää tarjousasiakirjaa Laroxin julkistamalla pörssitiedotteella

OUTOTEC OYJ   PÖRSSITIEDOTE, 19.1.2010 KLO 14.30

Outotec täydentää tarjousasiakirjaa Laroxin julkistamalla pörssitiedotteella

Larox Oyj ("Larox") on 18.1.2010 julkistanut tämän tiedotteen liitteenä 1 olevan pörssitiedotteen, joka koskee Laroxin laskennallisten verosaamisten alaskirjaamista.

Outotec on päättänyt täydentää Laroxista tekemäänsä pakollista julkista ostotarjousta ("Ostotarjous") koskevaa yhdistettyä tarjousasiakirjaa ja listalleottoesitettä ("Tarjousasiakirja") tällä tiedotteella sekä liitteenä 1 olevalla Laroxin 18.1.2010 julkistamalla pörssitiedotteella.

Täydennyksen johdosta Ostotarjouksen hyväksyneille Laroxin osakkeenomistajille ja Laroxin vuonna 1994 toteuttaman rahastoannin käyttämättömien merkintäoikeuksien ("Merkintäoikeudet") haltijoille syntyy arvopaperimarkkinalain mukainen oikeus peruuttaa antamansa Ostotarjouksen hyväksyntä.

Ostotarjouksen hyväksymisen pätevä peruuttaminen edellyttää, että kirjallinen peruutusilmoitus toimitetaan sille tilinhoitajayhteisölle, jolle kyseisiä Laroxin osakkeita tai Merkintäoikeuksia koskeva Ostotarjouksen hyväksymislomake on toimitettu, siten, että se on perillä viimeistään 21.1.2010. Jos hyväksymislomake on toimitettu Nordea Pankki Suomi Oyj:lle, peruutusilmoitus tulee toimittaa Nordea Pankki Suomi Oyj:lle. Jos kyseessä ovat hallintarekisteröidyt arvopaperit, osakkeenomistajan tulee pyytää hallintarekisteröinnin hoitajaa toimittamaan peruutusilmoitus. Peruutusilmoitus katsotaan toimitetuksi vasta, kun tilinhoitajayhteisö tai Nordea Pankki Suomi Oyj on sen tosiasiallisesti vastaanottanut.

Jos Ostotarjouksen osakevastiketta vastaan hyväksynyt osakkeenomistaja peruuttaa hyväksyntänsä yllä kuvatun mukaisesti, osakkeenomistajan arvo-osuustilille kirjattu Laroxin väliaikainen arvo-osuuslaji muunnetaan arvo-osuusjärjestelmässä takaisin vastaaviksi Laroxin osakkeiksi ja osakkeet kirjataan takaisin osakkeenomistajan arvo-osuustilille mahdollisimman nopeasti, arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun asianmukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Jos Ostotarjouksen käteisvastiketta tai Merkintäoikeuden tarjoushintaa vastaan hyväksynyt osakkeenomistaja tai Merkintäoikeuksien haltija peruuttaa hyväksyntänsä yllä kuvatun mukaisesti, tarjottuja osakkeita tai Merkintäoikeuksia koskeva arvo-osuustilille rekisteröity luovutusrajoitus poistetaan mahdollisimman pian ja arviolta kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä, kun asianmukainen peruutusilmoitus on vastaanotettu.

Osakkeenomistajalla tai Merkintäoikeuksien haltijalla on milloin tahansa ennen Ostotarjouksen mukaisen tarjousajan päättymistä oikeus hyväksyä Ostotarjous uudelleen sellaisten Laroxin osakkeiden ja Merkintäoikeuksien osalta, joiden osalta Ostotarjouksen hyväksyminen on peruutettu, noudattaen Ostotarjouksen ehdoissa kuvattua hyväksymismenettelyä. Ostotarjouksen mukainen tarjousaika päättyy 22.1.2010, ellei tarjousaikaa jatketa.

Arvo-osuustiliä hoitava tilinhoitajayhteisö tai hallintarekisteröinnin hoitaja voi periä peruuttamisesta maksun oman hinnastonsa mukaisesti.

Tarjousasiakirja täydennyksineen on saatavilla Outotecin kotisivuilla osoitteessa www.outotec.com sekä Nordea Pankki Suomi Oyj:n sivuilla osoitteessa www.nordea.fi/sijoita. Lisäksi painettu Tarjousasiakirja täydennyksineen on saatavilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n konttoreista, Nordea Private Banking -yksiköistä sekä NASDAQ OMX Helsinki Oy:n toimipisteestä osoitteesta Fabianinkatu 14, 00130 Helsinki.

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

OUTOTEC OYJ

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin 020 529 211
Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin 020 529 211, 040 570 0074
Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puhelin 020 529 2003, 0400 954 141
Eila Paatela, viestintäjohtaja, puhelin 020 529 2004, 0400 817 198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com


OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN EIKÄ VÄLILLISESTI ALUEILLA, JOILLA SEN TEKEMINEN OLISI LAINVASTAISTA, EIKÄ TÄTÄ TIEDOTETTA LEVITETÄ TAI VÄLITETÄ EIKÄ SITÄ SAA LEVITTÄÄ TAI VÄLITTÄÄ MILLÄÄN TAVALLA, KUTEN POSTITSE, TELEFAKSITSE, SÄHKÖPOSTITSE TAI PUHELIMITSE TAIKKA MILLÄÄN MUULLAKAAN TAVALLA, ALUEILLE TAI ALUEILTA, JOILLA SE OLISI LAINVASTAISTA.


Tietoa yhtiöistä

Outotec on johtava kansainvälinen mineraaleihin ja metalleihin keskittyvä teknologian kehittäjä ja toimittaja, joka tarjoaa asiakkailleen innovatiivisia ja ympäristöystävällisiä tehtaita, prosesseja, laitteita ja palveluja maailmanlaajuisesti. Outotecin liikevaihto vuonna 2008 oli noin 1,2 miljardia euroa ja yhtiö työllistää noin 2.500 henkilöä 21 maassa. Yhtiön pääkonttori on Espoossa. Outotec on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja sen markkina-arvo 18.1.2010 oli noin 1 170 miljoonaa euroa. Lisätietoa www.outotec.com

Larox on nesteen- ja kiintoaineenerotuksen prosessiratkaisujen kehittäjä ja maailmanlaajuinen toimittaja, jonka teollisuussuodattimia käytetään pääosin kaivos- ja metallurgisen teollisuuden sekä kemianteollisuuden sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa ja sillä on tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 208 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä noin 560. Larox on listattu NASDAQ OMX Helsingissä ja sen julkisen kaupankäynnin kohteena olevien B-sarjan osakkeiden markkina-arvo 18.1.2010 oli noin 77 miljoonaa euroa. 


LIITE 1

Larox Oyj  Pörssitiedote 18.1.2010 klo 10.30

Laroxin laskennallisten verosaamisten alaskirjaus aiheuttaa odotettua suuremman
tappion vuodelle 2009

Larox Oyj ilmoitti 25.9.2009 pörssitiedotteella yhtiön koko vuoden 2009 tuloksen olevan selkeästi tappiollinen sopeutustoimenpiteisiin liittyvän 4,6 miljoonan euron kertaluonteisen erän takia.

Arvioitua suurempi tappio johtuu Laroxin liiketoiminnasta riippumattomista syistä. Outotec Oyj:n toteutettua Laroxin määräysvallan hankintaan johtaneet osakekaupat joulukuun 2009 lopulla Laroxista on tullut Outotecin tytäryhtiö.

Omistajavaihdoksen myötä Larox menettää tiettyjen ulkomaisten tytäryhtiöiden verotuksessa vahvistetut tappiot, joihin liittyvät noin 4 miljoonan euron laskennalliset verosaamiset kirjataan sen johdosta alas vuoden 2009 konsernitilinpäätöksessä. Larox ennakoi alustavien laskelmien mukaan ja verosaamisten alaskirjaus huomioiden vuoden 2009 tappion olevan selkeästi aiempaa arviota suurempi.

Larox julkaisee vuoden 2009 tilinpäätöksen 9.2.2010.

Larox Oyj

Lisätietoja:

Jori Halkola
Talousjohtaja

Puh. 0207 687 228
Fax  0207 687 327
jori.halkola@larox.com

Jakelu NASDAQ OMX Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet

Larox on teollisuussuodattimia kehittävä, suunnitteleva, valmistava ja niiden jälkimarkkinapalveluista vastaava konepajayritys. Se on täyden palvelun ratkaisutoimittaja nesteen ja kiintoaineen erottamiseksi toisistaan suodattamalla. Larox-teknologiaa hyödynnetään maailmanlaajuisesti pääosin kaivos- ja metallurgisen teollisuuden ja kemian prosessiteollisuuden sovelluksissa. Larox toimii yli 40 maassa ja sillä on noin 600 työntekijää. Yhtiöllä on tuotantotoimintaa Suomessa ja Kiinassa. Pääkonttori sijaitsee Lappeenrannassa. Liikevaihto vuonna 2008 oli 208,0 miljoonaa euroa, josta yli 93 % kertyi Suomen ulkopuolelta.