Etusivu Yritys Pysy ajan tasalla Uutiset 2009 Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus
Pörssitiedote lokakuuta 23, 2009

Tammi-syyskuun 2009 osavuosikatsaus

OUTOTEC OYJ   OSAVUOSIKATSAUS   23.10.2009 klo 9.00


TAMMI-SYYSKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS


Vakaa toiminnan tulos haastavassa markkinatilanteessa
 
Katsauskausi Q1-Q3/2009 lyhyesti (Q1-Q3/2008):
 •          Liikevaihto: 657,9 miljoonaa euroa (819,2 milj. euroa)
 •          Liikevoitto: 45,3 miljoonaa euroa (72,7 milj. euroa)
  • Voitto ennen veroja: 47,6 miljoonaa euroa (83,9 milj. euroa)
 •          Osakekohtainen tulos: 0,80 euroa (1,40 euroa)
 •          Tilauskertymä: 446,6 miljoonaa euroa (1 033,9 milj. euroa)
 •          Tilauskanta: 980,0 miljoonaa euroa (1 484,5 milj. euroa)
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta: 15,2 miljoonaa euroa (143,4 milj. euroa)


 • Q3/2009 lyhyesti (Q3/2008):
 •          Liikevaihto: 188,7 miljoonaa euroa (318,1 milj. euroa)
 •          Liikevoitto: 15,1 miljoonaa euroa (28,9 milj. euroa)
  • Voitto ennen veroja: 16,0 miljoonaa euroa (34,0 milj. euroa)
 •          Tilauskertymä: 201,5 miljoonaa euroa (259,8 milj. euroa)
 •          Liiketoiminnan nettorahavirta: 2,5 miljoonaa euroa (19,1 milj. euroa)
 •  
  Outotec pitää vuoden 2009 näkymät ennallaan.


  Toimitusjohtaja Tapani Järvinen:


  "Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne alkoi hieman piristyä kauden loppupuolella, mutta se on edelleen haastava. Jotkut vuoden 2008 syksystä lähtien pysähdyksissä olleista neuvotteluista ovat käynnistyneet uudelleen, mutta yhtiöt ovat varovaisia tekemään päätöksiä uusista investoinneista, koska rahoituksen järjestäminen on edelleen hankalaa ja tuotantolaitoksilla on käyttämätöntä kapasiteettia. 


  Lisenssitulojen ja hyvän projektien toteutuksen ansiosta bruttokateprosenttimme oli hyvällä tasolla. Pienemmän liikevaihdon takia olemme kuitenkin sopeuttaneet toimintaamme ja vähentäneet määräaikaisten henkilöiden ja aliurakoitsijoiden määrää sekä optimoineet maailmanlaajuista toimipaikkaverkostoamme. Seuraamme jatkuvasti henkilöstömme työkuormaa ja olemme valmiita lisäämään säästötoimenpiteitä. Meille on kuitenkin tärkeää säilyttää myynti-, tarjous- ja toimituskykymme sekä teknologiset kilpailuetumme ja olla valmiina hyödyntämään kasvumahdollisuuksia.


  Olemme vahvistaneet Intian, Kiinan ja IVY-maiden toimintojamme sekä kehittäneet tarjontaamme energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn. Ensimmäinen merkittävä saavutus näillä uusilla alueilla on Eesti Energian kanssa solmimamme 110 miljoonan euron sopimus uuden öljyliusketehtaan rakentamisesta. Lisäksi juuri julkistamamme Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistäminen tukee kasvutavoitteitamme. Laroxin tuotteet ja palvelut sopivat saumattomasti teknologiatarjontaamme. Yhdistämällä myynti- ja palveluverkostot sekä tuotevalikoimat voimme tarjota entistä laajempia ratkaisuja ja palveluja asiakkaillemme."


  TAMMI-SYYSKUUN 2009 OSAVUOSIKATSAUS


  MARKKINAT


  Kaivos- ja metalliteollisuuden markkinatilanne on edelleen haastava. Monet kaivos- ja metallialan yritykset ovat kolmannen vuosineljänneksen lopulla päivittäneet investointisuunnitelmiaan, mutta päätöksenteko uusinvestointien osalta vie aikaa, sillä rahoituksen järjestäminen on edelleen hankalaa ja tuotantolaitoksilla on käyttämätöntä kapasiteettia. Markkinatilanne vaihtelee metalleittain. Toisaalta alumiinin ja teräksen tuottajat kärsivät alhaisista metallien hinnoista ja suurista varastoista, kun taas kuparin ja kullan hinta on edelleen hyvällä tasolla.


  Metallien kulutus kasvaa eniten kehittyvissä maissa ja vuonna 2009 Kiinan osuus kasvusta on markkinatutkimusten mukaan lähes 50 %. Myös Intia kehittää edelleen infrastruktuuriaan hyödyntäen laajoja luonnonvarojaan.


  Kaivoksilla ja metallurgisilla laitoksilla tarvitaan jatkuvasti uudistuksia ja tuotannon tehostamista sekä energiatehokkaita ja ympäristöä säästäviä teknologioita, laitteita ja erilaisia palveluja. Kun malmien metallipitoisuus laskee, tarvitaan enemmän rikastuskapasiteettia. Lisäksi vaikeasti hyödynnettävät malmiot vaativat uusia tai ajanmukaisempia ratkaisuja, joiden avulla tuotanto on taloudellisesti kannattavaa ja metallien saanti parempaa.


  Vaihtoehtoisten energialähteiden hyödyntäminen sekä kaivosten ja metallurgisten laitosten vesienkäsittely tarjoavat Outotecille uusia mahdollisuuksia. Outotec tarjoaa sovelluksia ja palveluja muun muassa öljyliuskeen prosessointiin ja bioenergian tuotantoon uusien yhteisyritystensä kautta. Maailman hyödynnettävissä olevat öljyliuskevarat ovat moninkertaiset perinteisiin öljyvaroihin verrattuna. Suuria öljyliuske-esiintymiä on Yhdysvalloissa, Brasiliassa, Kiinassa, Jordaniassa, Venäjällä ja Virossa. Kaivos- ja metalliteollisuuden lisäksi Outotecin teknologioita voidaan käyttää jätteidenpolttolaitoksilla, elektroniikkateollisuudessa sekä muissa teollisuuslaitoksissa, jotka tarvitsevat vesienkäsittelyä.


  TILAUSKERTYMÄ


  Katsauskauden uusien tilausten arvo oli 446,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 1 033,9 milj. euroa) sisältäen laitostoimituksia sekä useita pienehköjä laitetoimituksia ja palveluja nykyisille asiakkaille. Kolmannen vuosineljänneksen tilauskertymä oli 201,5 miljoonaa euroa (Q3/2008: 259,8 milj. euroa) ja se sisälsi laitostoimituksia, pienehköjä laitetoimituksia, varaosia ja palveluja.

  Suurimmat vuoden kolmannella neljänneksellä saadut tilaukset:
  • öljyliusketeknologiaa Eesti Energialle Viroon (110 milj. euroa)
  • kuparintalteenottolaitos Pueblo Viejon kultakaivokselle Dominikaaniseen tasavaltaan (16 milj. euroa)
  • suunnittelua ja sulatusteknologiaa Iraniin (10 milj. euroa) ja
  • liekkisulatusteknologiaa Zijin Copper Co. Ltd:lle Kiinaan (7 milj. euroa)


  Vuoden toisella neljänneksellä ei saatu suuria tilauksia.


  Suurimmat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä saadut tilaukset:
  • rikkihappotehdas Noracid S.A.:lle Mejillonesiin, Chileen (51 miljoonaa euroa)
  • useita palvelusopimuksia teollisuus- ja kunnossapitopalveluista Chilessä ja Kanadassa (15 miljoonaa euroa) ja
  • vaahdotuskennoja ja sakeuttimia Polymetalin Albazino-kultakaivosprojektiin Venäjälle.


  TILAUSKANTA


  Tilauskanta oli katsauskauden lopussa 980,0 miljoonaa euroa (30.9.2008: 1 484,5 milj. euroa) ja se supistui 34 % vertailukaudesta.


  Katsauskauden lopussa Outotecillä oli 21 projektia, joista kunkin tilauskannassa oleva arvo ylitti 10 miljoonaa euroa muodostaen 71 % tilauskannasta. Yhtiön johto arvioi, että nykyisestä tilauskannasta noin 23 % toimitetaan vuonna 2009 ja loput vuonna 2010 ja sen jälkeen. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi noin 100 miljoonan euron arvosta keskeytettyjä projekteja, jotka on otettu huomioon  toimitusten etenemisarviossa. Noin 2 % Outotecin nykyisen tilauskannan projekteista kuuluu kaivosyhtiöille, jotka ovat kehittämässä ensimmäisiä tuotantolaitoksiaan.


   
  LIIKEVAIHTO JA TALOUDELLINEN TULOS


  Outotecin liikevaihto oli katsauskaudella 657,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 819,2 milj. euroa) eli 20 % alhaisempi kuin vertailukaudella. Kolmannen neljänneksen liikevaihto oli 188,7 miljoonaa euroa (Q3/2008: 318,1 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtui erityisesti Base Metals -divisioonan pienentyneestä tilauskannasta ja joidenkin suurten työn alla olevien projektien aikataulumuutoksista.
   
  Palveluliiketoiminta, joka sisältyy divisioonien ja muun liiketoiminnan liikevaihtolukuihin, oli katsauskaudella 103,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 87,0 milj. euroa) kasvaen 19 % vertailukaudesta. Suurin osa kasvusta tuli Outotec Auburnista, joka hankittiin vuoden 2008 lokakuussa. Palveluliiketoiminnan liikevaihto vuoden kolmannella neljänneksellä oli 29,9 miljoonaa euroa (Q3/2008: 35,4 milj. euroa). Luku oli vertailujaksoa alhaisempi, koska modernisointihankkeita sekä uusinvestointeihin liittyviä varaosatoimituksia oli vähemmän. Lisäksi asiakkaiden laitosten kapasiteetin vajaakäyttö on vähentänyt palvelujen kysyntää.


  Katsauskauden liikevoitto oli 45,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 72,7 milj. euroa) eli 6,9 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2008: 8,9 %). Supistuminen johtui liikevaihdon ja lisenssitulojen vähenemisestä, korkeammista kiinteistä kuluista ja siitä, että projekteja valmistui vähemmän kuin vertailukaudella. Liikevoitto sisältää 2,4 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Termiinisopimuksiin liittyvät realisoitumattomat ja realisoituneet kurssivoitot, jotka eivät sisälly suojauslaskentaan, paransivat kannattavuutta 1,6 miljoonalla eurolla (Q1-Q3/2008: 9,1 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio). Kolmannen vuosineljänneksen liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (Q3/2008: 28,9 milj. euroa). Supistuminen johtui liikevaihdon merkittävästä vähenemisestä, korkeammista kiinteistä kuluista ja siitä, että projekteja valmistui vähemmän kuin vertailukaudella.


  Outotecin kiinteät kustannukset olivat katsauskaudella 7,9 miljoonaa euroa suuremmat kuin vertailukaudella. Kasvu johtui pääasiassa Outotec Auburnin kiinteistä kustannuksista, lisääntyneestä myyntityöstä, Intian liiketoiminnan kehittämisestä, toimipaikkaverkoston sopeuttamiseen liittyneistä kertaluonteisista kuluista ja palveluliiketoiminnan kehittämisestä eri puolilla maailmaa.

  Katsauskauden voitto ennen veroja oli 47,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 83,9 milj. euroa). Hyvästä kassatilanteesta johtuvat 2,3 miljoonan euron (Q1-Q3/2008: 11,2 milj. euroa) rahoitustuotot vahvistivat tulosta ennen veroja. Rahoitustuottojen pieneneminen johtui pääasiassa alhaisemmista koroista. Kauden voitto oli 33,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 58,8 milj. euroa). Verot olivat yhteensä 14,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 25,1 milj. euroa). Tämä vastaa 30,0 prosentin efektiivistä veroastetta. Osakekohtainen tulos oli 0,80 euroa (Q1-Q3/2008: 1,40 euroa).


  Outotecin oman pääoman tuotto oli katsauskaudella 19,3 % (Q1-Q3/2008: 36,8 %) ja sijoitetun pääoman tuotto oli 30,2 % (Q1-Q3/2008: 53,5 %).


  *) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
  **) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


  Minerals Processing


  Minerals Processing -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 7 % vertailukaudesta ja oli 255,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 274,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 23,1 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 10,4 milj. euroa). Korkea vuoden alun tilauskanta, hyvä projektien toteutus ja vähentyneet pullonkaulat toimituksissa paransivat liikevaihtoa, mutta pienemmän tilauskertymän johdosta katsauskauden liikevaihto jäi vertailukautta pienemmäksi. Katsauskauden liikevoitto sisältää 2,4 miljoonan euron kertaluonteisen positiivisen erän Pattison Sand -projektiin liittyvän kiistan sovintoratkaisusta. Katsauskauden liikevoittoon sisältyy myös 0,4 miljoonan euron termiinisopimuksiin liittyvä realisoitumaton ja realisoitunut kurssivoitto (Q1-Q3/2008: 6,8 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio).


  Base Metals


  Base Metals -divisioonan liikevaihto supistui katsauskaudella 51 % vertailukaudesta ja oli 102,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 208,9 milj. euroa). Supistuminen johtui pääasiassa vuoden 2009 ensimmäisen puoliskon pienestä tilauskertymästä, alhaisemmasta vuoden alun tilauskannasta ja joidenkin projektien aikataulujen muutoksista. Liikevoitto oli 5,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 31,5 milj. euroa). Liikevoiton heikkeneminen johtui pääasiassa merkittävästi pienemmästä liikevaihdosta suhteessa divisioonan kiinteisiin kuluihin ja pienemmistä lisenssituloista.
   
  Metals Processing


  Metals Processing -divisioonan liikevaihto pieneni katsauskaudella 16 % vertailukaudesta ja oli 278,0 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 330,8 milj. euroa). Liikevaihdon supistuminen johtui pääasiassa joidenkin projektien aikataulumuutoksista. Liikevoitto oli 24,6 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 38,9 milj. euroa). Liikevoitto heikentyi, koska liikevaihtoa ja lisenssituloja oli vähemmän. Katsauskauden liikevoitto sisälsi myös 2,1 miljoonan euron termiinisopimuksiin liittyvän realisoitumattoman ja realisoituneen kurssivoiton (Q1-Q3/2008: 0,2 milj. euron realisoitumaton ja realisoitunut tappio).


  TASE, RAHOITUS JA KASSAVIRTA


  Katsauskauden liiketoiminnan nettorahavirta oli 15,2 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 143,4 milj. euroa). Muutos johtui pääasiassa vuoden 2009 käyttöpääoman kasvusta verrattuna vuoden 2008 käyttöpääoman merkittävään pienenemiseen.

  Outotecin rahavarat olivat katsauskauden lopussa yhteensä 279,9 miljoonaa euroa (30.9.2008: 371,4 milj. euroa). Rahavarojen nettomuutokseen vaikuttivat myös maaliskuussa 2009 maksetut 42,0 miljoonan euron osingot (huhtikuu 2008: 39,9 milj. euroa). Yhtiö sijoittaa yli jäävät varat lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin, kuten pankkitalletuksiin ja yritystodistuksiin. Sijoituksissa noudatetaan ennalta sovittuja vastapuolikohtaisia luottolimiittejä ja juoksuaikoja, jotka Outotec tarkastaa säännöllisesti. Yhdenkään rahamarkkinasijoituksen erääntymisajasta ei 30.9.2009 ollut jäljellä yli kolmea kuukautta.


  Outotecin käyttöpääoma 30.9.2009 oli -147,3 miljoonaa euroa (30.9.2008: -239,3 milj. euroa). Käyttöpääoman muutos johtui pienestä tilauskertymästä ja asiakkailta raportointikaudella saatujen ennakkomaksujen pienemmästä määrästä.


  Taserakenne säilyi vahvana ja rahoitusrakenne oli hyvä. Korolliset nettovelat olivat 30.9.2009 -279,3 miljoonaa euroa (30.9.2008: -370,5 milj. euroa). Saadut ennakkomaksut olivat katsauskauden lopussa 203,0 miljoonaa euroa (30.9.2008: 264,7 milj. euroa) laskien 23 % vertailukaudesta. Outotecin nettovelkaantumisaste oli -119,1 % (30.9.2008: -175,4 %) ja omavaraisuusaste 44,5 % (30.9.2008: 38,9 %).


  Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinnit olivat katsauskaudella 13,3 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 10,0 milj. euroa), ja ne koostuivat lähinnä bioenergiateknologia-alan yhteisyrityksen perustamisesta, investoinneista informaatioteknologiaan, immateriaalioikeuksiin sekä Outotec Turula -konepajan laitteistoon.


  Annettujen takausten ja kaupallisten sitoumusten yhteismäärä, mukaan lukien konserniyhtiöiden ennakkomaksutakaukset, pieneni vertailukaudesta supistuneen tilauskertymän vuoksi ja oli katsauskauden lopussa 352,7 miljoonaa euroa (30.9.2008: 435,0 milj. euroa).


  Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.


  LIIKETOIMINTAVERKOSTON LAAJENTAMINEN


  Outotec ja Eesti Energia perustivat heinäkuussa yhteisyrityksen. Yritys kaupallistaa uutta ympäristön kannalta kestävää öljyliusketeknologiaa sekä omistaa uuteen Enefit-teknologiaan liittyvät teollisoikeudet. Eesti Energia omistaa 60 % yhteisyrityksestä ja Outotec loput 40 %.


  Toukokuussa Outotec sopi suomalaisen Real Time Systems Oy:n kanssa yhteistyöstä uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittämisessä sähköuuneille, joita terästehtaat käyttävät kierrätysteräksen sulattamiseen. Outotec rahoittaa kehitystyötä Real Time Systems Oy:n vähemmistöosakkaana ja Outotecillä on osto-optio koko yhtiöön. 


  Helmikuussa Outotec ja ruotsalainen Skellefteå Kraft AB sopivat GreenExergy AB -yhteisyrityksen perustamisesta. Yritys keskittyy metsän hakkuutähteiden ja sahateollisuuden sahausjätteitä hyödyntävien menetelmien kehittämiseen, markkinointiin ja toimittamiseen bioenergiavoimalaitoksille. Outotecin omistusosuus yhteisyrityksestä on 45 % ja Skellefteå Kraftin osuus 33 %. Lisäksi kolme muuta ruotsalaisyritystä omistaa siitä kukin pienen osuuden.


  TUTKIMUS JA TEKNOLOGIAN KEHITYS


  Outotecin tutkimus- ja kehityskustannukset olivat  katsauskaudella 15,9 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 14,7 miljoonaa euroa) eli 2,4 % liikevaihdosta (Q1-Q3/2008: 1,8 %). Outotec jätti 38 uutta patenttihakemusta (Q1-Q3/2008: 29), ja sille myönnettiin 168 uutta kansallista patenttia (Q1-Q3/2008: 182).


  Outotecin sopimus Pueblo Viejon kuparintalteenottolaitoksen toimittamisesta on läpimurto Outotecin hydrometallurgisen osaamisen ja Paquesin bioteknologian yhdistämisestä kuparintuotannossa. Prosessissa käytetään uusia Outotec OKTOP® -reaktoreita ja Paques THIOTEQ® -teknologiaa.


  Outotec lanseerasi elokuussa uudenlaiset omaan tuotekehitykseen perustuvat jäähdytystornit, joiden ansiosta päästöt ovat pienemmät ja jäähdytyskapasiteetti suurempi kuin perinteisillä jäähdytystorneilla.


  Uuden sukupolven mittaus- ja säätöjärjestelmän kehittäminen yhteistyössä Real Time Systems Oy:n kanssa tuo merkittäviä säästöjä terästehtaille, jotka käyttävät sähköuuneja kierrätysteräksen sulattamiseen.


  Outotec sitoutui toukokuussa Suomen hallituksen tukemaan Baltic Sea Action Summit -hankkeeseen. Sitoumuksessaan Itämeren tervehdyttämiseksi Outotec keskittyy metalliteollisuuden metallipitoisten pölyjen ja rikkidioksidipäästöjen minimoimiseen sekä metallipitoisten poisteiden vähentämiseen.


  Maaliskuussa Outotec ilmoitti laajentavansa tarjontaansa kahdelle uudelle teollisuudenalalle: energiasektorille ja teollisuusvesien käsittelyyn. Outotecin tarjonta energiasektorille käsittää muun muassa hiilen koksaus-, kaasutus- ja polttoteknologioita useille eri laitoksille, mukaan lukien öljyliuskeen pyrolyysin. Öljyliuskeen polttoon liittyviä kokeita tehtiin katsauskaudella Outotecin Frankfurtin-tutkimuskeskuksessa. Tutkimukset olivat osa Viron Narvaan rakennettavan liuskeöljyn tuotantolaitoksen perussuunnittelua. Heinäkuussa Outotec julkaisu 110 miljoonan euron sopimuksen öljyliusketta raaka-aineena käyttävän öljyntuotantolaitoksen rakentamisesta. Teknologiatarjonnan laajentumisen osana ruotsalainen GreenExergy-yhteisyritys tarjoaa bioenergian tuotantoon liittyviä teknologioita voimalaitoksille. Outotecin tarjonta teollisuusvesien käsittelyyn sisältää ratkaisuja  rikastamoille, hydrometallurgisille laitoksille, sulatoille ja elektrolyysilaitoksille, rikkihappotehtaille, alumiinioksidin kalsinointilaitoksille, suljetuille kaivoksille sekä vanhoille läjitysaltaille.


  Outotec ja Codelco saivat päätökseen TankCell® 300 -vaahdotuskennon testit Chilen Chuquicamatassa. Tulokset osoittivat, että metallien saanti on parempaa ja energiankulutus on vähäisempää kuin aiemmassa ratkaisussa. Outotec käynnisti myös uuden automaattisen Courier® 6i SL -näytteenotto- ja analysointijärjestelmän Australian suurimmalla maanalaisella kaivoksella. Järjestelmä on yksi maailman edistyksellisimmistä mineraalien rikastuksen alalla. Tammikuussa Outotec toi markkinoille uuden OKTOP®-reaktoriperheen. Aiemmin Outotec suunnitteli kaikki reaktorit yksilöllisesti, kun taas uudet OKTOP®-reaktorit rakennetaan moduuleista, jotka räätälöidään parhaan saannin varmistamiseksi.


   
  HENKILÖSTÖ


  Outotecillä oli katsauskauden lopussa yhteensä 2 555 työntekijää (30.9.2008: 2 498). Henkilöstömäärä väheni eniten Etelä-Amerikassa määräaikaisten työntekijöiden osalta ja kasvoi eniten Pohjois-Amerikassa Outotec Auburn -yritysoston seurauksena. Työntekijöitä oli katsauskaudella keskimäärin 2 568 (Q1-Q3/2008: 2 434). Keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi vertailukaudesta 134 henkilöllä yritysoston, liiketoiminnan kasvun ja aktiivisen vuonna 2008 tapahtuneen rekrytoinnin vuoksi. Määräaikaisia työntekijöitä oli noin 8 % yrityksen henkilöstöstä.


  Henkilöstömäärä pieneni vuoden 2008 lopusta 119:lla, eli 4 %. Vähennykset koskivat pääasiassa määräaikaisia työsuhteita Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Australiassa ja joissakin Euroopan maissa. Toisaalta Outotec on lisännyt henkilöstöään Aasiassa. Outotecillä oli syyskuun 2009 lopussa oman henkilöstön lisäksi sopimustyöntekijöitä, joiden määrä vastasi noin 240 (30.6.2009: 350) täysipäiväistä työntekijää. Sopimustyöntekijöiden määrä vaihtelee projektikannan, projektien käynnistymisen, paikallisten säädösten ja määräysten sekä kausivaihteluiden mukaan.


  Palkkojen ja muiden työntekijöille katsauskaudella maksettujen etujen määrä oli 117,4 miljoonaa euroa (Q1-Q3/2008: 114,5 milj. euroa).


  UUDEN TOIMITUSJOHTAJAN NIMITYS


  Outotecin hallitus nimitti 4.6.2009 DI Pertti Korhosen, 48, Outotec Oyj:n uudeksi toimitusjohtajaksi. Pertti Korhonen siirtyi Outotecin palvelukseen 1.9.2009, aloitti operatiivisena johtajana 1.10.2009 ja ottaa toimitusjohtajan tehtävät vastaan 1.1.2010. Nykyinen toimitusjohtaja Tapani Järvinen jää eläkkeelle vuoden 2009 lopussa.


  OSAKEPOHJAISET KANNUSTINOHJELMAT


  Outotecillä on kaksi avainhenkilöille tarkoitettua osakepohjaista kannustinohjelmaa: ensimmäinen, vuosien 2007-2008 kannustinohjelma julkistettiin 23.3.2007 ja toinen, vuosien 2008-2010 kannustinohjelma julkistettiin 3.3.2008.


  Vuosien 2007-2008 osakepohjainen kannustinohjelma


  Ohjelma alkoi 1.1.2007 ja päättyi 31.12.2008. Avainhenkilöille maksettava palkkio määräytyi yhtiön nettovoitolle ja tilauskannalle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen perusteella. Kahden ansaintakauden kokonaispalkkio oli yhteensä 6,5 miljoonaa euroa, mikä jaettiin 202 779:na osakkeena 22 henkilölle vuoden 2009 toisen vuosineljänneksen aikana. Lisäksi maksettiin 3,4 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi.


  Vuosien 2008-2010 osakepohjainen kannustinohjelma


  Kannustinohjelma 2008-2010 koostuu kolmesta ansaintakaudesta: kalenterivuosista 2008, 2009 ja 2010. Hallitus päättää vuosittain erikseen kullekin henkilölle annettavien palkkioiden enimmäismäärän, ansaintakriteerit ja tavoitteet. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan. Ansaintakausien 2009 ja 2010 aikana kannustinohjelmaan osallistuu noin 60 henkilöä. Palkkio maksetaan osakkeina ja käteismaksuna. Palkkiota ei makseta, mikäli henkilön työsuhde päättyy ennen ansaintajakson päättymistä. Lisäksi henkilön on omistettava ansaitut osakkeet sekä oltava työsuhteessa vähintään kahden vuoden ajan ansaintajakson päättymisestä. 


  Ansaintakaudelta 2008 jaettiin 14 687 osaketta 33 henkilölle ja maksettiin yhteensä 0,2 miljoonaa euroa rahana verojen kattamiseksi. Henkilöt, jotka kuuluivat ensimmäisen osakepohjaisen kannustinohjelman 2007-2008 piiriin, eivät osallistuneet ansaintakauden 2008 kannustinohjelmaan.


  VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN 2009 PÄÄTÖKSET


  Outotecin Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2009 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin tilikauden 2008 yhdistellyt tilinpäätökset sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.


  Osingot


  Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa 1,00 euroa osaketta kohden 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta. Osingot (yhteensä 42,0 miljoonaa euroa) maksettiin 30.3.2009.


  Hallitus


  Yhtiökokouksessa hallituksen jäsenten määräksi päätettiin viisi (5), puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja mukaan lukien. Carl-Gustaf Bergström, Karri Kaitue, Hannu Linnoinen, Anssi Soila ja Risto Virrankoski valittiin uudelleen hallituksen jäseniksi kaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuessa.


  Yhtiökokous valitsi uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi Risto Virrankosken. Järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi hallituksen varapuheenjohtajaksi Karri Kaitueen. Lisäksi hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan jäseniksi Carl-Gustaf Bergströmin ja Hannu Linnoisen, joka toimii tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.


  Yhtiökokous vahvisti myös seuraavat hallituksen jäsenille maksettavat palkkiot: puheenjohtajalle 5 000 euroa/kk, muille hallituksen jäsenille 3 000 euroa/kk sekä varapuheenjohtajalle ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle kullekin lisäksi 1 000 euroa/kk. Lisäksi kullekin hallituksen jäsenelle maksetaan kokouskohtaisena palkkiona 500 euroa hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä korvataan hallitustyöstä aiheutuvat suorat kustannukset.


  Hallituksen valtuutukset


  Varsinainen yhtiökokous antoi hallitukselle oikeuden päättää yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:


  • Yhtiö voi ostaa enintään 4 200 000 omaa osaketta vapaalla omalla pääomalla ja poiketen osakkeenomistajien etuoikeudesta osakkeisiin edellyttäen, että yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden määrä ei ylitä kymmentä (10) prosenttia yhtiön koko osakekannasta.
  • Osakkeet tulee hankkia julkisessa kaupankäynnissä NASDAQ OMX Helsingissä hankintahetken markkinahintaan.


  Tätä valtuutusta ei ole käytetty 23.10.2009 mennessä. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


  Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavasti:


  • Valtuutus sisältää oikeuden laskea liikkeelle uusia osakkeita, luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita ja antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän mukaisia erityisiä oikeuksia. Tämä hallitukselle annettu valtuutus ei kuitenkaan oikeuta hallitusta antamaan henkilöstölle optio-oikeuksia kannusteeksi.
  • Valtuutukseen sisältyvien liikkeelle laskettavien uusien osakkeiden ja luovutettavien omien osakkeiden kokonaismäärä ei saa olla yli 4 200 000 osaketta.
  • Hallitus saa päättää osakeannin ehdot, kuten merkintähinnan määritysperusteet ja lopullisen merkintähinnan, merkintöjen hyväksymisehdot sekä liikkeelle laskettavien osakkeiden jakoperusteet ja lopullisen määrän.


  Tämä valtuutus on määrä käyttää Laroxin hankinnan yhteydessä, josta lisätietoja on Outotecin 15.10.2009 päivätyssä pörssitiedotteessa. Tämä valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.


  Tilintarkastajat


  Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mauri Palvi. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun perusteella.


  Varsinainen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen pykälää 9 siten, että ilmoitus yhtiökokouksen koollekutsumisesta on annettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta.


   
  OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA


  Outotecin osakkeet on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (OTE1V). Outotecin osakepääoma on 16,8 miljoonaa euroa, joka jakautuu 42,0 miljoonaan osakkeeseen. Kukin osake oikeuttaa osakkeenomistajan yhteen ääneen yhtiön yhtiökokouksessa.


  KAUPANKÄYNTI, PÖRSSIARVO JA OSAKKEENOMISTAJAT


  Yhtiön osakkeen vaihdolla painotettu keskihinta oli katsauskaudella 15,80 euroa, osakkeen suurin noteeraus oli 23,24 euroa ja pienin noteeraus 9,30 euroa. Outotecin osakkeilla käytiin katsauskauden aikana kauppaa yli 81 miljoonalla osakkeella, mikä vastaa 1 280 miljoonaa euroa. Outotecin pörssiarvo 30.9.2009 oli 913,1 miljoonaa euroa ja viimeisin Outotecin osakkeen noteeraus oli 21,74 euroa. Yhtiöllä ei ollut 30.9.2009 hallussaan omia kaupankäyntitarkoituksessa hankittuja osakkeita.


  Outotecillä on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi Outotecin rahoittamana hankkinut yhteensä 550 000 (2008: 265 000) Outotecin osaketta, jotka on esitetty taseessa omien osakkeiden hankintana. Katsauskauden lopussa näitä omia osakkeita oli yhteensä 332 534.


  Outotecillä oli 15 401 osakkeenomistajaa 30.9.2009 ja kaikkiaan 13:en hallintarekisteriin rekisteröityjen osakkeiden osuus oli  61,45 % kaikista Outotecin osakkeista. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus alitti 6.5.2009 viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus Outotecin osakkeista oli 2.068.377 osaketta, vastaten 4,92 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus oli 7.4.2009 ylittänyt viiden (5) prosentin rajan Outotecin osakepääomasta. Barclays Global Investors UK Holdings Ltd:n omistus Outotecin osakkeista oli 2.111.054 osaketta, vastaten 5,02 % yhtiön osakepääomasta ja äänimäärästä.


  KATSAUSKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT


  Outotec sopi 15.10.2009 tiettyjen Larox Oyj:n pääomistajien kanssa osakekaupoista, joilla nämä myyvät Outotecille kaikki omistamansa Laroxin A- ja B-sarjan osakkeet. Ostettavat osakkeet vastaavat yhdessä 94,40 % Laroxin kaikista äänistä sekä 99,99 % Laroxin kaikista A-sarjan osakkeista ja 61,89 % Laroxin kaikista B-sarjan osakkeista. Osakkeiden kauppahinta maksetaan Outotecin uusilla osakkeilla (katso hallituksen valtuutukset vuoden 2009 varsinaisen yhtiökokouksen  päätöksissä). Osakekauppojen toteuduttua Outotec tekee pakollisen julkisen ostotarjouksen kaikista lopuista Laroxin A- ja B-sarjojen osakkeista.


  Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistäminen vahvistaa edelleen Outotecin asemaa maailman johtavana kaivos- ja metalliteollisuuden teknologiaratkaisujen ja palvelujen toimittajana sekä mahdollistaa Laroxin liiketoiminnan kehittämisen samalla teollisuudenalalla toimivassa kansainvälisessä, taloudellisesti vahvassa teknologiakonsernissa. Transaktiossa Larox arvostetaan kokonaisuudessaan noin 93 miljoonan euron arvoiseksi. Osakekauppojen toteuttaminen edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntöjä.


  LÄHIAJAN RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT


  Outotecin asiakkaat toimivat pääasiallisesti kaivos- ja metalliteollisuudessa sekä maantieteellisillä alueilla, jotka ovat taloudellisen syklin eri vaiheissa. Taloudellinen taantuma voi edelleen vähentää Outotecin tuotteiden ja palvelujen kysyntää ja siten vuoden 2009 tilauskertymää. Outotecin joihinkin teknologioihin liittyy lisenssimaksuja ja näitä teknologioita koskevien tilausten puute heikentää lisenssituloa ja siten bruttokateprosenttia.


  Vientiluottojen kysyntä on pysynyt vilkkaana katsauskaudella. Mahdolliset rajoitteet vientiluottojen ja rahoituksen saatavuudessa sekä muutokset tarjousvaiheen projektien laajuudessa ja hinnoittelussa saattavat pitkittää myyntineuvotteluja entisestään ja lykätä tilausten voimaantuloa.


  Outotecillä on projektien seurantaan järjestelmällisiä riskienhallintamenetelmiä, kuten hankekohtaisten riskien tunnistaminen ja hallinta (Project Risk Identification and Management, PRIMA). Vuoden 2009 kolmannen neljänneksen riskiarvioinnin yhteydessä kaikki keskeneräiset osatuloutettavat ja toimituksesta tuloutettavat projektit arvioitiin ja tarvittavat varaukset päivitettiin. Myös lähes valmiit projektit arvioitiin. Lisäksi tehtiin näiden projektien suoritustakaus- ja takuuvaraukset sekä mahdolliset projektitappioihin liittyvät varaukset. Projektiriskien kokonaisvarauksissa ei tapahtunut merkittävää kasvua. Katsauskauden lopussa Outotecin tilauskanta sisälsi keskeytettyjä projekteja noin 100 miljoonan euron arvosta. Jotkut keskeytyneet projektit saattavat peruuntua tai niistä neuvotellaan uudestaan. Markkinatilanteesta riippumatta projektiluonteisessa liiketoiminnassa on aina riski projektien viivästymisestä.


  Vuoden 2009 kolmannella neljänneksellä Outotecin vastapuolten maksuihin ei liittynyt merkittäviä luottotappioita. Jos talouden taantuma jatkuu, vastapuolet saattavat joutua neuvottelemaan joitakin maksuehtoja uudelleen. Lisäksi riskinä on, että Outotecin asiakkaille ja toimittajille tulee rahoitusvaikeuksia, ja rahoituksen puuttuessa ne voivat ajautua konkurssiin, mikä saattaa aiheuttaa tappioita myös Outotecille.


  Yli puolet Outotecin kokonaisrahavirrasta syntyy euromääräisenä ja loput eri valuuttoina, pääasiassa Yhdysvaltain dollareina, Australian dollareina, Brasilian realeina, Kanadan dollareina ja Etelä-Afrikan randeina. Uusissa projekteissa valuutan painoarvo voi vaihdella merkittävästi, mutta lähes kaikki rahavirrat lyhyellä ja pitkällä aikajaksolla suojataan termiineillä. Valuuttakurssien vaihtelut voivat lähitulevaisuudessa aiheuttaa liikevoiton vaihteluita. Ennustetut ja todennäköiset rahavirrat suojataan harkinnan mukaan erillisten päätösten ja riskianalyysien perusteella. Suojauskustannukset otetaan huomioon projektien hinnoittelussa.


  Outotecin liiketoimintamalli perustuu pääosin saatuihin ennakkomaksuihin ja niiden vakuudeksi annettuihin demand-muotoisiin takauksiin Outotecin käyttämistä rahoituslaitoksista. Muutokset saaduissa ennakkomaksuissa vaikuttavat Outotecin maksuvalmiuteen. Demand-muotoisten takausten määrä on pysynyt suurena. Outotecin likvidit varat on pääosin sijoitettu lyhytaikaisiin pankkitalletuksiin ja jonkin verran kotimaisiin yritystodistuksiin. Korkotason aleneminen vähentää näistä sijoituksista saatuja korkotuloja.


  Muutamia Outoteciä koskevia oikeudenkäyntejä ja välimiesmenettelyitä on vireillä. Istanbulin täytäntöönpanoviranomainen vahvisti toisen vuosineljänneksen aikana korkeimman oikeuden päätöksen, jossa Nordea määrättiin maksamaan Bagfasille korvauksia pankkitakuun ja oikeudenkäyntikulujen verran yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Nordean ja Outotecin välisen takausjärjestelyn ehtojen mukaisesti Outotec on maksanut kaikki Nordealle aiheutuneet kustannukset ja maksut. Vuoden 2009 kolmannessa neljänneksessä  Bagfasin ja Outotecin välinen välimiesmenettely jatkui ja Outotec jätti lisävaateen Turkissa syntyneistä tappioista. Lisäksi Istanbulin korkein oikeus palautti jutun alempaan tuomioistuimeen todeten, että Bagfasin aiemmin hylätyt vaateet on tutkittava uudelleen. Outotec teki 0,8 miljoonan euron lisävarauksen johtuen Turkin oikeudenkäynnin odottamattomasta uudelleen käynnistymisestä. Outotecin johto uskoo, ettei muiden vireillä olevien menettelyjen lopputuloksilla ole oleellista vaikutusta Outotecin taloudelliseen tulokseen.
   
   
  VUODEN 2009 NÄKYMÄT ENNALLAAN
   
  Kaivos- ja metalliteollisuuden investoinnit vähenevät edellisvuodesta maailmantalouden epävarmuuden johdosta. Meneillään olevat kannattavuusselvitykset voivat johtaa uusiin tilauksiin, mutta päätöksentekoprosessi vie aikaa. Monet asiakkaat arvioivat projektiensa laajuuksia ja hintoja, mutta rahoituspakettien järjestämisessä on edelleen vaikeuksia.


  Vallitseva epävarmuus hämärtää edelleen kaivos- ja metalliteollisuuden näkymiä. Tammi-syyskuun tuloksen, nykyisen tilauskannan ja ennakoitujen uusien tilausten perusteella johto arvioi, että vuonna 2009:
  • liikevaihto supistuu noin neljänneksellä edellisvuotisesta
  • bruttokateprosentti pysyy hyvällä tasolla
  • liikevoittoprosentti jää edellisvuotista alhaisemmaksi johtuen pienemmästä liikevaihdosta.
  Liikevoittoon vaikuttavat valuuttakurssit, tuotevalikoima, uusien tilausten ajoitus ja projektien valmistumisajankohta. Liikevoiton kertyminen painottuu yleensä loppuvuoteen.


  Espoossa 23.10.2009


  Outotec Oyj
  Hallitus


  Lisätietoja antavat:


  Outotec Oyj


  Tapani Järvinen, toimitusjohtaja
  puhelin +358 20 529 211


  Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja
  puhelin +358 20 529 211, matkapuhelin +358 40 570 0074


  Eila Paatela, viestintäjohtaja
  puhelin +358 20 529 2004, matkapuhelin +358 400 817 198


  Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja
  puhelin +358 20 529 2003, matkapuhelin +358 400 954 141


  sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@outotec.com


   
  OSAVUOSIKATSAUS (tilintarkastamaton)
   


   
  Kaikki tilinpäätöstaulukoiden luvut on pyöristetty, minkä vuoksi yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tunnusluvut on laskettu käyttäen tarkkoja arvoja.
   
   


   
  *) Joista varastosta maksetut ennakot olivat 8,6 miljoonaa euroa 30.9.2009 (30.9.2008: 12,7 milj. euroa, 31.12.2008: 16,4 milj. euroa).
  **) Bruttomääräiset saadut ennakot ennen valmistusasteen mukaista osatuloutusta olivat 1 128,9 miljoonaa euroa 30.9.2009 (30.9.2008: 953,5 milj. euroa, 31.12.2008: 909,3 milj. euroa).
   
  Laskelma oman pääoman muutoksista


  A = Osakepääoma
  B = Ylikurssirahasto
  C = Muut rahastot
  D = Arvonmuutosrahasto
  E = Omat osakkeet
  F = Kumulatiiviset muuntoerot
  G = Kertyneet voittovarat
  H = Vähemmistöosuus
  I = Oma pääoma yhteensä


  *) Outotecilla on sopimus ulkopuolisen palveluntuottajan kanssa avainhenkilöiden osakepohjaisen kannustinohjelman hallinnoinnista ja suojauksesta. Osana tätä sopimusta ulkopuolinen palveluntuottaja on taustalla olevan rahavirtariskin suojaamiseksi, Outotecin rahoittamana hankkinut vuoden 2009 aikana 285 000 Outotecin osaketta (2008: 265 000), jotka on esitetty Outotecin taseessa omien osakkeiden hankintana.


  TULOSLASKELMAN JA TASEEN LIITETIETOJA


  Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 Osavuosikatsaukset standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laadintaperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin viimeisimmässä vuositilinpäätöksessä. Tämä osavuosikatsaus on tilintarkastamaton.


  Uusien IFRS tulkintojen soveltaminen


  Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja:
 •          IAS 1 Tilinpäätöksen esittäminen. Standardin muutoksella on tarkoitus erotella omassa pääomassa tapahtuvat muutokset omistajien kanssa käytyihin liiketoimiin ja muihin oman pääoman muutoksiin. Standardin muutoksella on vaikutusta osavuosikatsauksien ja tilinpäätöksen esittämiseen.
 •          IFRS 8 Toiminnalliset segmentit. Standardin muutoksella pyritään noudattamaan segmenttien tuloksen raportoinnissa johdon lähestymistapaa. Standardin käyttöönotto ei ole muuttanut konsernin raportoitavia toimintasegmenttejä, sillä jo konsernin aiemmin esittämä segmentti-informaatio perustui johdon sisäiseen raportointiin. Standardin käyttöönotolla on vaikutusta lähinnä segmentti-informaation liitetietoihin.


 • Lisäksi Outotec on soveltanut vuoden 2009 alusta lähtien seuraavia muutettuja standardeja ja tulkintaa, joilla ei ole vaikutusta konsernin osavuosikatsauksiin tai tilinpäätökseen:
 •          IFRS 2 Osakeperusteiset maksut - Vesting Conditions and Cancellations (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 23 Vieraan pääoman menot (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 32 Rahoitusinstrumentit: esittämistapa ja IAS 1 Tilinpäätösten esittäminen - Lunastusvelvoitteiset rahoitusinstrumentit ja yhteisön purkautuessa syntyvät velvoitteet (voimassa 1.1.2009 alkavilla tilikausilla).
 •          IFRIC 16 Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation (voimassa 1.10.2008 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).


 • Outotec arvioi seuraavien standardien käyttöönoton vaikutukset vuoden 2009 aikana ja alkaa soveltaa uusia standardeja 1.1.2010 alkavalla tilikaudella:
 •          IFRS 3 Liiketoimintojen yhdistäminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 27 Konsernitilinpäätös ja erillistilinpäätös (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla).
 •          IAS 39 Rahoitusinstrumentit - kirjaaminen ja arvostaminen (voimassa 1.7.2009 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla). Uudistettua standardia ei ole vielä hyväksytty sovellettavaksi EU:ssa.


 • Arvioiden käyttö


  IFRS edellyttää arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen määriin, ehdollisten varojen ja velkojen raportointiin sekä tuottojen ja kulujen määriin raportointikaudella. Laskenta-arvioita on käytetty määritettäessä osavuosikatsauksessa raportoitujen erien suuruutta, mm. määritettäessä tiettyjen omaisuuserien realisoitavuutta, aineellisen ja aineettoman käyttöomaisuuden taloudellisia pitoaikoja, tuloveroja, varauksia, eläkevastuita ja liikearvojen arvonalentumisia. Arviot perustuvat johdon tämänhetkiseen parhaaseen näkemykseen, mutta on mahdollista, että toteumat poikkeavat osavuosikatsauksessa käytetyistä arvioista.


  Annetut pantit liittyvät kanadalaisten tytäryhtiöiden paikallisiin luottolimiitteihin.


  Yllä oleviin takauksiin ei sisälly konserniyhtiöiden antamat ennakonmaksutakaukset. Konserniyhtiöiden antamat takaukset rahoituksen vakuudeksi olivat 8,2 miljoonaa euroa 30.9.2009 (30.9.2008: 5,7 milj. euroa, 31.12.2008: 8,5 milj. euroa) ja kaupallisten sitoumusten vakuudeksi annetut takaukset, ennakonmaksutakaukset mukaan lukien, olivat 352,7 miljoonaa euroa 30.9.2009 (30.9.2008: 435,0 milj. euroa, 31.12.2008: 353,8 milj. euroa).


  *) joista -0,7 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
  **) joista 0,2 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.
  ***) joista -5,1 miljoonaa euroa rahavirran suojauksia.


  *) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäisten johtamis- ja hallintopalvelujen laskutuksen.
  **) Kohdistamattomat erät sisältävät pääasiassa sisäiset johtamis- ja hallintopalvelut ja osuuden osakkuusyhtiöiden tuloksesta.


  TIEDOTUSTILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA LEHDISTÖN EDUSTAJILLE


  Englanninkielinen tiedotustilaisuus pidetään Helsingissä, jossa toimitusjohtaja Tapani Järvinen ja talous- ja rahoitusjohtaja Vesa-Pekka Takala esittelevät osavuosikatsauksen sekä Outotecin toimitusjohtajana 1.1.2010 aloittava Pertti Korhonen esittäytyy.


  TIEDOTUSTILAISUUS
  Päivä: perjantai, 23.10.
  Aika: 14.00-15.30
  Paikka: Hotel Kämp, kokoushuone Akseli Gallen-Kallela, Pohjoisesplanadi 29


  OSALLISTUMINEN WEBCASTIN KAUTTA
  Voit seurata suoraa webcast-lähetystä tiedotustilaisuudesta osoitteessa www.outotec.com. Rekisteröidy sivuille noin 5-10 minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Webcast-lähetys tullaan myös nauhoittamaan ja julkaisemaan Outotecin kotisivuilla.


  OSALLISTUMINEN PUHELIMITSE
  Voit myös osallistua puhelimitse tiedotustilaisuuteen soittamalla 5-10 minuuttia ennen tilaisuuden alkua numeroon +44 20 7162 0025. Tunnussana on Outotec. Nauhoitus tilaisuudesta on kuunneltavissa 27.10.2009 klo 24.00 saakka numerossa +44 20 7031 4064 koodilla 848264.


  Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä kaupallisiin tarkoituksiin.
  JAKELU
  NASDAQ OMX Helsinki Oy
  Keskeiset tiedotusvälineet
  www.outotec.com
  Esitteet
  Nimi
  Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2009 Lataa